$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Dlaczego spotykają mnie problemy?

Dlaczego spotykają mnie problemy?

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Science

Transcript

 1. Dlaczego spotykają
  mnie problemy?
  KSIĘGA RODZAJU, ROZDZIAŁ 37

  View Slide

 2. Dlaczego spotykają mnie problemy?

  Nick Vujicic, chory na zespół
  Tetra-Ameli

  View Slide

 3. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  •Józef, syn Jakuba, prawnuk Abrahama, sprzedany przez starszych braci
  •Ks. Rodzaju 37

  View Slide

 4. 1 Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin,
  dworzanin faraona, dowódca jego straży przybocznej.
  2 A PAN był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego pana Egipcjanina.
  3 Potyfar widział jasno, że PAN jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego
  ręka.
  4 Okazywał zatem Józefowi względy. Ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał,
  poddał jego władzy.
  5 A z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swego domu i całego swego mienia, PAN — ze względu na Józefa —
  błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo PANA spoczywało na wszystkim, czym dysponował
  Potyfar w domu i poza domem.
  6 Nic dziwnego, że przekazał mu pieczę nad wszystkim. Przestał dbać o cokolwiek oprócz spraw osobistych.
  A pomijając to wszystko Józef był bardzo przystojnym i pięknym mężczyzną
  7 Kiedy Józef stał się już taki ważny, zwróciła na niego uwagę żona jego pana: Zaszalej ze mną! — kusiła.
  8 Ale Józef odma-wiał. Powiedział nawet żonie swego pana: Mając mnie, mój pan nie wie, co się dzieje w
  domu. Całe swoje mienie powierzył mojej pieczy.
  9 Właściwie on sam nie jest w tym domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego — prócz ciebie. Bo ty
  jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu?
  10 I mimo, że co dnia nawiała Józefa, on był nieugięty — odrzucał jej namowy i nie chciał być jej
  kochankiem.

  View Slide

 5. 11 Przyszedł jednak dzień, kiedy dom był pusty. Nie było w środku nikogo z domowników. Józef
  wszedł do domu, by wykonać swą pracę
  12 i wtedy ona wczepiła się w jego szatę: Zaszalej ze mną! — prosiła. On jednak wyrwał się, zostawił
  w jej rękach szatę i wybiegł czym prędzej na zewnątrz.
  13 Kiedy dotarło do niej, że uciekł zostawiając swą szatę,
  14 zwołała domowników i krzyknęła: Patrzcie! Sprowadził nam tu jakiegoś Hebrajczyka! Zachciało mu
  się mnie uwieść! Był tu u mnie! Chciał się ze mną przespać! Ale zaczęłam krzyczeć!
  15 Gdy usłyszał, że krzyczę, zostawił szatę i uciekł! Wybiegł z domu!
  16 Szatę, którą zostawił Józef, zatrzymała przy sobie aż do powrotu męża.
  17 Kiedy wrócił do domu opowiedziała mu dokładnie to samo: Przyszedł do mnie ten niewolnik,
  Hebrajczyk, którego nam sprowadziłeś. Chciał się ze mną zabawić.
  18 Lecz gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił przy mnie swą szatę i uciekł.
  19 Pan, kiedy usłyszał doniesienie żony o tym, jak postąpił z nią jego niewolnik, strasznie się
  rozgniewał.
  20 Kazał schwytać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie byli trzymani więźniowie królewscy.
  21 PAN jednak był z Józefem. Sprawił, że zyskał on łaskę i zapewnił sobie życzliwość przełożonego
  więzienia.
  22 Wkrótce przełożony oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko
  to, na co zezwalał Józef.
  23 Cokolwiek przełożony więzienia przekazał Józefowi, nie musiał już tego doglądać.

  View Slide

 6. Dlaczego spotykają mnie problemy?

  Józef – wierny Potyfarowi
  niewolnik

  Zarządca domu

  Źródło: http://www.ancient-egypt.info/2012/02/daily-
  life-in-ancient-egypt-facts-for.html

  View Slide

 7. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  •Jak 1:2 Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście
  poddawani przeróżnym próbom.
  •Jak 1:3 Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość.
  •Jak 1:4 Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego,
  abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków.

  View Slide

 8. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  • πειρασμος (peirasmos) - nędza, prześladowanie, nieszczęście
  • Próby → Wytrwałość → Doskonałość

  View Slide

 9. Dlaczego spotykają mnie problemy?

  Niewolnik → zarządca domu → zarządca więzienia → zarządca
  Egiptu
  • „W najgłębszych piwnicach znajdziesz najlepsze wino”

  View Slide

 10. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  • Heb 13:5-6 „Nie bądźcie przywiązani do
  pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co
  posiadacie. Bóg przecież obiecał: Nie
  porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc
  z ufnością możemy mówić: Pan jest
  moim pomocnikiem, nie będę się lękał.
  Cóż mi może uczynić człowiek?”
  • Pełna satysfakcja w Bogu!

  Trwanie przy Bogu

  Modlitwa i Biblia

  Opieranie się pokusom

  Wspólnota

  View Slide

 11. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  • Jak. 1:5 „Jeśli komuś z was brak mądrości,
  niech prosi o nią Boga, który obdarza
  wszystkich szczodrze i bez wypominania –
  i mądrość będzie mu dana.”
  • Powiedz Bogu co u ciebie słychać
  • Poznawaj Pismo Święte

  Trwanie przy Bogu

  Modlitwa i Biblia

  Opieranie się pokusom

  Wspólnota

  View Slide

 12. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  • „Jakże miałbym popełnić tak
  wielką niegodziwość i jednocześnie
  zgrzeszyć przeciw Bogu?”

  Trwanie przy Bogu

  Modlitwa i Biblia

  Opieranie się pokusom

  Wspólnota

  View Slide

 13. Dlaczego spotykają mnie problemy?
  • Akademickie Spotkania Biblijne
  • ludzie z tymi samymi priorytetami

  Trwanie przy Bogu

  Modlitwa i Biblia

  Opieranie się pokusom

  Wspólnota

  View Slide

 14. Dlaczego spotykają mnie problemy?

  Problemy jakie spotykały Józefa, przygotowywały go do roli jaką pełnił lata po tym
  gdy wszystko się zaczęło

  problemy jakie nas spotykają służą naszemu treningowi do stawania się
  doskonałymi na obraz Chrystusa

  Aby wytrwać w próbie powinniśmy:
  • 1. Trwać przy Bogu, wiedzieć że On jest z nami we wszystkim co nas spotyka i oddawać mu Chwałę w
  każdej sytuacji
  • 2. Trwać w modlitwie i poznawaniu Słowa, które jest najlepszą instrukcją do życia
  • 3. Opierać się pokusom
  • 4. Trwać w relacji z innymi wierzącymi.

  View Slide

 15. Dlaczego spotykają mnie problemy?

  Zastosowanie:

  znajdź jedną osobę wierzącą z którą pogadasz

  Pojawiaj się na wspólnych spotkaniach

  Naucz się na pamięć wersetów z Jak. 1:2-4

  View Slide