Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dlaczego spotykają mnie problemy?

Dlaczego spotykają mnie problemy?

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Science

Transcript

 1. 1 Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił

  go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin, dworzanin faraona, dowódca jego straży przybocznej. 2 A PAN był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego pana Egipcjanina. 3 Potyfar widział jasno, że PAN jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. 4 Okazywał zatem Józefowi względy. Ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy. 5 A z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swego domu i całego swego mienia, PAN — ze względu na Józefa — błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo PANA spoczywało na wszystkim, czym dysponował Potyfar w domu i poza domem. 6 Nic dziwnego, że przekazał mu pieczę nad wszystkim. Przestał dbać o cokolwiek oprócz spraw osobistych. A pomijając to wszystko Józef był bardzo przystojnym i pięknym mężczyzną 7 Kiedy Józef stał się już taki ważny, zwróciła na niego uwagę żona jego pana: Zaszalej ze mną! — kusiła. 8 Ale Józef odma-wiał. Powiedział nawet żonie swego pana: Mając mnie, mój pan nie wie, co się dzieje w domu. Całe swoje mienie powierzył mojej pieczy. 9 Właściwie on sam nie jest w tym domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego — prócz ciebie. Bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu? 10 I mimo, że co dnia nawiała Józefa, on był nieugięty — odrzucał jej namowy i nie chciał być jej kochankiem.
 2. 11 Przyszedł jednak dzień, kiedy dom był pusty. Nie było

  w środku nikogo z domowników. Józef wszedł do domu, by wykonać swą pracę 12 i wtedy ona wczepiła się w jego szatę: Zaszalej ze mną! — prosiła. On jednak wyrwał się, zostawił w jej rękach szatę i wybiegł czym prędzej na zewnątrz. 13 Kiedy dotarło do niej, że uciekł zostawiając swą szatę, 14 zwołała domowników i krzyknęła: Patrzcie! Sprowadził nam tu jakiegoś Hebrajczyka! Zachciało mu się mnie uwieść! Był tu u mnie! Chciał się ze mną przespać! Ale zaczęłam krzyczeć! 15 Gdy usłyszał, że krzyczę, zostawił szatę i uciekł! Wybiegł z domu! 16 Szatę, którą zostawił Józef, zatrzymała przy sobie aż do powrotu męża. 17 Kiedy wrócił do domu opowiedziała mu dokładnie to samo: Przyszedł do mnie ten niewolnik, Hebrajczyk, którego nam sprowadziłeś. Chciał się ze mną zabawić. 18 Lecz gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił przy mnie swą szatę i uciekł. 19 Pan, kiedy usłyszał doniesienie żony o tym, jak postąpił z nią jego niewolnik, strasznie się rozgniewał. 20 Kazał schwytać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie byli trzymani więźniowie królewscy. 21 PAN jednak był z Józefem. Sprawił, że zyskał on łaskę i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. 22 Wkrótce przełożony oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. 23 Cokolwiek przełożony więzienia przekazał Józefowi, nie musiał już tego doglądać.
 3. Dlaczego spotykają mnie problemy?  Józef – wierny Potyfarowi niewolnik

   Zarządca domu  Źródło: http://www.ancient-egypt.info/2012/02/daily- life-in-ancient-egypt-facts-for.html
 4. Dlaczego spotykają mnie problemy? •Jak 1:2 Drodzy bracia, za najwyższą

  radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. •Jak 1:3 Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. •Jak 1:4 Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków.
 5. Dlaczego spotykają mnie problemy? • πειρασμος (peirasmos) - nędza, prześladowanie,

  nieszczęście • Próby → Wytrwałość → Doskonałość
 6. Dlaczego spotykają mnie problemy? • Niewolnik → zarządca domu →

  zarządca więzienia → zarządca Egiptu • „W najgłębszych piwnicach znajdziesz najlepsze wino”
 7. Dlaczego spotykają mnie problemy? • Heb 13:5-6 „Nie bądźcie przywiązani

  do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić człowiek?” • Pełna satysfakcja w Bogu!  Trwanie przy Bogu  Modlitwa i Biblia  Opieranie się pokusom  Wspólnota
 8. Dlaczego spotykają mnie problemy? • Jak. 1:5 „Jeśli komuś z

  was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania – i mądrość będzie mu dana.” • Powiedz Bogu co u ciebie słychać • Poznawaj Pismo Święte  Trwanie przy Bogu  Modlitwa i Biblia  Opieranie się pokusom  Wspólnota
 9. Dlaczego spotykają mnie problemy? • „Jakże miałbym popełnić tak wielką

  niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu?”  Trwanie przy Bogu  Modlitwa i Biblia  Opieranie się pokusom  Wspólnota
 10. Dlaczego spotykają mnie problemy? • Akademickie Spotkania Biblijne • ludzie

  z tymi samymi priorytetami  Trwanie przy Bogu  Modlitwa i Biblia  Opieranie się pokusom  Wspólnota
 11. Dlaczego spotykają mnie problemy?  Problemy jakie spotykały Józefa, przygotowywały

  go do roli jaką pełnił lata po tym gdy wszystko się zaczęło  problemy jakie nas spotykają służą naszemu treningowi do stawania się doskonałymi na obraz Chrystusa  Aby wytrwać w próbie powinniśmy: • 1. Trwać przy Bogu, wiedzieć że On jest z nami we wszystkim co nas spotyka i oddawać mu Chwałę w każdej sytuacji • 2. Trwać w modlitwie i poznawaniu Słowa, które jest najlepszą instrukcją do życia • 3. Opierać się pokusom • 4. Trwać w relacji z innymi wierzącymi.
 12. Dlaczego spotykają mnie problemy? • Zastosowanie:  znajdź jedną osobę

  wierzącą z którą pogadasz  Pojawiaj się na wspólnych spotkaniach  Naucz się na pamięć wersetów z Jak. 1:2-4