$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Miej ciśnienie na przebaczenie

Miej ciśnienie na przebaczenie

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Miej ciśnienie na przebaczenie
  KSIĘGA RODZAJU, ROZDZIAŁ 33

  View Slide


 2. 1. Ucieczka Jakuba do Labana

  2. Praca przez 20 lat

  3. Powrót do ojcowizny

  4. Przygotowanie do spotkania z Ezawem

  View Slide

 3. 1. Gdy Jakub podniósł oczy, zobaczył, że nadciąga Ezaw. Było z nim czterystu ludzi.
  Jakub rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę oraz dwie służące.
  2. Służące i ich dzieci ustawił na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, a Rachelę z
  Józefem na końcu.
  3. Sam ruszył przed nimi i zanim zbliżył się do swego brata pokłonił mu się siedem
  razy.
  4. Ezaw natomiast wybiegł mu na spotkanie! Objął go! Rzucił mu się na szyję!
  Ucałował go! I rozpłakali się razem.
  5. Gdy potem Ezaw się rozejrzał, zobaczył żony oraz dzieci, zapytał: Kim oni są dla
  ciebie? To dzieci — odpowiedział Jakub — którymi Bóg łaskawie obdarzył twego
  sługę.
  6. Wtedy podeszły służące, one i ich dzieci, i pokłoniły się.
  7. Podeszła też Lea z swoimi dziećmi i pokłonili się. Na końcu podszedł Józef oraz
  Rachela i też się pokłonili.

  View Slide

 4. 8. A co ma wspólnego z tobą ten cały obóz, który spotkałem? — zapytał Ezaw.
  Posłałem go, aby znaleźć łaskę w oczach mego pana — odparł Jakub.
  9. Ezaw na to: Ja mam dosyć, mój bracie. Zatrzymaj dla siebie, co twoje.
  10.O, nie! — powiedział Jakub. — Proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach,
  przyjmij ten dar z mojej ręki, szczególnie że oglądałem twoje oblicze, jakbym
  oglądał oblicze Boga — i przyjąłeś mnie życzliwie.
  11.Przyjmij, proszę, to moje błogosławieństwo, które ci posłałem, gdyż Bóg był mi
  łaskawy tak, że mam wszystko! Gdy tak nalegał, Ezaw przyjął jego dar.
  12.W końcu: Ruszajmy! — wezwał Ezaw.

  View Slide

 5. Ezaw – starszy, myśliwy
  Jakub – młodszy, domator

  View Slide

 6. Przykłady nie przebaczenia

  Haman (Ks. Estery)

  Achitofel ( 2 Ks. Samuela)

  Kain i Abel (Ks. Rodzaju)

  View Slide

 7. Przykłady przebaczenia
  3 Sam ruszył przed nimi i zanim zbliżył się do swego brata pokłonił mu
  się siedem razy.
  4 Ezaw natomiast wybiegł mu na spotkanie! Objął go! Rzucił mu się na
  szyję! Ucałował go! I rozpłakali się razem.
  8 A co ma wspólnego z tobą ten cały obóz, który spotkałem? — zapytał
  Ezaw. Posłałem go, aby znaleźć łaskę w oczach mego pana — odparł
  Jakub.
  9 Ezaw na to: Ja mam dosyć, mój bracie. Zatrzymaj dla siebie, co twoje.

  View Slide

 8. Przykłady przebaczenia
  Chrystus największym przykładem
  Izajasza 43:7 (Zbierz) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i
  których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i
  uczyniłem.
  Rzymian 14:7-8 Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie
  umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana
  umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego.

  View Slide

 9. Przykłady przebaczenia
  Flp 2:5-11 Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On,
  choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być
  Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był
  jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece,
  że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu.
  Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem
  znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na dźwięk imienia Jezus
  zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy
  język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – na chwałę Boga Ojca.

  View Slide

 10. Przykłady przebaczenia
  „Panie Ridgway, są tutaj ludzie, którzy Pana nienawidzą. Ja Nie
  jestem jednym z nich. Wybaczam Ci to, co zrobiłeś. Uczyniłeś
  trudnym do wypełnienia, to w co wierzę, i to co Bóg mówi aby
  zrobić, czyli wybaczyć, i nie mówi o przebaczeniu tylko niektórym
  ludziom, ale mówi aby wybaczyć wszystko. Więc PRZEBACZAM CI.”

  View Slide

 11. Wnioski i zastosowanie

  Wybacz, bo Chrystus ci wybaczył

  Uważaj ludzi za ważniejszych od siebie

  Niech słońce nie zachodzi nad twoim gniewem

  Nie czekaj na przeprosiny i prezenty, zrób pierwszy krok

  View Slide