$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. 1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili
  tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się
  swojemu panu.
  2 Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na
  przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy,
  3 i oddał ich pod straż w budynku więziennym dowódcy
  straży przybocznej, tam, gdzie również Józef był
  przetrzymywany. 4 Dowódca straży przybocznej przydzielił
  im Józefa do posługiwania i tak przez pewien czas
  pozostawali w więzieniu.
  Księga Rodzaju 40:1-4

  View Slide

 5. 5 Pewnego razu obaj, podczaszy i piekarz królewski,
  pozostający w więzieniu, mieli sen jednej nocy. Sny były
  różne, każdy z własnym znaczeniem. 6 Gdy rano przyszedł
  do nich Józef, zauważył, że są przygnębieni.
  7 Zapytał więc tych dworzan faraona, więzionych
  w budynku zarządzanym przez jego pana: Skąd u was
  dzisiaj ten ponury wyraz twarzy? 8 Mieliśmy sen —
  odpowiedzieli — i nie ma kto nam go wyłożyć. Czy wykład
  nie jest sprawą Boga? — zauważył Józef. — Opowiedzcie
  mi, proszę, wasze sny!
  Księga Rodzaju 40:5-8

  View Slide

 6. 9 Wtedy swój sen opowiedział Józefowi przełożony
  podczaszych: Widziałem we śnie winorośl. 10 Zauważyłem
  na niej trzy pędy. Puściła pąki, zakwitły kwiaty, w końcu
  dojrzały kiście winogron.
  11 Miałem w ręku puchar faraona. Sięgnąłem po
  winogrona, wycisnąłem z nich sok do pucharu i podałem
  puchar faraonowi.
  12 Oto wykład — zaczął Józef. Trzy pędy, to trzy dni. 13 Za
  trzy dni faraon podniesie twą głowę, przywróci ci dawne
  stanowisko, i znów jako podczaszy będziesz podawał mu
  puchar.
  Księga Rodzaju 40:9-13

  View Slide

 7. 14 Pamiętaj, proszę, o mnie, gdy będzie ci się dobrze
  wiodło. Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed
  faraonem. Wydostań mnie stąd. 15 Bo podstępnie
  zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie
  zrobiłem nic złego, nic, co by zasługiwało na umieszczenie
  mnie w tym lochu.
  16 Gdy przełożony piekarzy usłyszał ten trafny wykład,
  sam opowiedział swój sen: Ja w moim śnie miałem na
  głowie trzy kosze białego pieczywa. 17 W koszu
  najwyższym były przeróżne wypieki, po jakie sięga faraon,
  lecz wyjadało je ptactwo z tego kosza nad moją głową.
  Księga Rodzaju 40:14-17

  View Slide

 8. 18 Józef na to: Oto wykład: Trzy kosze, to trzy dni. 19 Za
  trzy dni faraon podniesie również twoją głowę, lecz wyżej
  niż resztę ciała. Zawiśniesz na drzewie i ptaki będą dziobać
  twe zwłoki.
  20 Minęły trzy dni. Faraon miał urodziny. Tego dnia
  wyprawił ucztę dla całego dworu. Przy tej okazji, wobec
  zgromadzonych, zajął się głową przełożonego podczaszych
  i głową głównego piekarza. 21 Pierwszego przywrócił na
  dawne stanowisko — znów podawał puchar królowi —
  22 a drugiego powiesił, zgodnie z wykładem Józefa.
  23 Lecz przełożony podczaszych zapomniał o Józefie,
  wypadł mu on z pamięci.
  Księga Rodzaju 40:18-23

  View Slide

 9. View Slide

 10. 1 Po upływie dwóch pełnych lat faraon miał sen (…)
  8 Rano był niespokojny. Posłał i wezwał wszystkich
  wróżbitów Egiptu, wszystkich jego mędrców i opowiedział
  im swoje sny. Nikt jednak nie potrafił mu ich wyłożyć.
  9 Wtedy odezwał się przełożony podczaszych:
  Przypominam dziś sobie moje grzechy, 10 gdy faraon
  rozgniewał na swoich służących. Kazałeś mnie wtedy,
  panie, zamknąć w budynku dowódcy straży przybocznej —
  mnie i głównego piekarza. 11 Tam jednej nocy mieliśmy
  sen. Każdy z nas miał sen o innymi znaczeniu.
  Księga Rodzaju 41:1,8-11

  View Slide

 11. 12 Był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży
  przybocznej. Opowiedzieliśmy mu nasze sny i on nam je
  wyłożył, każdy stosownie do jego znaczenia. 13 Potem
  rzeczywiście stało się tak, jak nam to wyłożył: Mnie
  przywrócono na urząd, a jego powieszono. 14 Faraon
  posłał zatem i wezwał Józefa. Czym prędzej
  wyprowadzono go z lochu. A gdy się ogolił i przebrał,
  przyszedł do faraona.
  15 Miałem sen — zaczął faraon — i nie ma mi kto go
  wyłożyć. O tobie natomiast słyszę, że gdy usłyszysz sen,
  potrafisz wyłożyć go.
  Księga Rodzaju 41:12-15

  View Slide

 12. 16 Nie w mojej to mocy — odpowiedział Józef — tylko
  Bóg może odpowiedzieć faraonowi (...)
  29 ...nadchodzi siedem lat wielkiego dostatku w Egipcie.
  30 Po nich jednak nastąpi siedem lat głodu. Zapomną
  wówczas w Egipcie, że było w nim dostatnio. Głód
  wyniszczy kraj. 31 Z powodu tego głodu trudno będzie
  ludziom powiedzieć, co to dostatek. Głód ten będzie
  wyjątkowo dotkliwy. 32 To natomiast, że sen został
  powtórzony faraonowi dwukrotnie, oznacza, że rzecz
  została postanowiona przez Boga i Bóg ją niezwłocznie
  wykona.
  Księga Rodzaju 41:16, 29-32

  View Slide

 13. 33 Teraz więc niech się faraon rozejrzy za rozsądnym
  i mądrym człowiekiem. Niech mu powierzy w zarząd całą
  ziemię egipską. 34 Ponadto niech faraon niezwłocznie
  ustanowi namiestników nad krajem. Niech każe odkładać
  piątą część plonów zebranych w ziemi egipskiej przez
  siedem lat obfitości. 35 Niech w tych nadchodzących
  dobrych latach nagromadzą wszelkiej żywności
  i naskładają ziarna pod zarząd faraona — żywności we
  wszystkich miastach — i niech ją tam przechowują.
  36 Żywność ta będzie zapasem dla kraju na siedem lat
  głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. Dzięki temu kraj
  nie zostanie zniszczony przez głód.
  Księga Rodzaju 41:33-36

  View Slide

 14. 37 Rozwiązanie to spodobało się faraonowi i wszystkim
  jego podwładnym.
  38 Czy znajdziemy człowieka podobnego temu — zapytał
  faraon — w którym byłby Duch Boży, jak w nim? 39 Potem
  zwrócił się do Józefa: Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko,
  nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. 40 Ty
  zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim
  poleceniom będzie bez szemrania posłuszny cały mój lud.
  Tylko tronem będę przewyższał ciebie.
  Księga Rodzaju 41:37-40

  View Slide

 15. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM
  FUNDAMENCIE

  View Slide

 16. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM
  FUNDAMENCIE
  „Czy wykład nie jest sprawą Boga? Opowiedzcie mi,
  proszę, wasze sny!
  Księga Rodzaju 40:8

  View Slide

 17. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM
  FUNDAMENCIE
  „Czy wykład nie jest sprawą Boga? Opowiedzcie mi,
  proszę, wasze sny!
  Księga Rodzaju 40:8
  „Miałem sen — zaczął faraon — i nie ma mi kto go
  wyłożyć. O tobie natomiast słyszę, że gdy usłyszysz sen,
  potrafisz wyłożyć go. Nie w mojej to mocy —
  odpowiedział Józef — tylko Bóg może odpowiedzieć
  faraonowi.”
  Księga Rodzaju 41:15-16

  View Slide

 18. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  2. MUSISZ DOSTRZEC POTRZEBĘ
  DZIAŁANIA

  View Slide

 19. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  2. MUSISZ DOSTRZEC POTRZEBĘ
  DZIAŁANIA
  „Pamiętaj, proszę, o mnie, gdy będzie ci się dobrze
  wiodło. Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed
  faraonem. Wydostań mnie stąd. Bo podstępnie zostałem
  porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem
  nic złego, nic, co by zasługiwało na umieszczenie mnie
  w tym lochu.” Księga Rodzaju 40:14-15

  View Slide

 20. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  3. MUSISZ SIAĆ DOBRE ZIARNO
  „Gdy rano przyszedł do nich Józef, zauważył, że są
  przygnębieni Zapytał więc tych dworzan faraona,
  więzionych w budynku zarządzanym przez jego pana:
  Skąd u was dzisiaj ten ponury wyraz twarzy? Mieliśmy
  sen — odpowiedzieli — i nie ma kto nam go wyłożyć. Czy
  wykład nie jest sprawą Boga? — zauważył Józef. —
  Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny!”
  Księga Rodzaju 40:6-8

  View Slide

 21. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE:
  1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM
  FUNDAMENCIE
  2. MUSISZ DOSTRZEC POTRZEBĘ
  DZIAŁANIA
  3. MUSISZ SIAĆ DOBRE ZIARNO

  View Slide

 22. View Slide