Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. 1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili

  tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy, 3 i oddał ich pod straż w budynku więziennym dowódcy straży przybocznej, tam, gdzie również Józef był przetrzymywany. 4 Dowódca straży przybocznej przydzielił im Józefa do posługiwania i tak przez pewien czas pozostawali w więzieniu. Księga Rodzaju 40:1-4
 2. 5 Pewnego razu obaj, podczaszy i piekarz królewski, pozostający w

  więzieniu, mieli sen jednej nocy. Sny były różne, każdy z własnym znaczeniem. 6 Gdy rano przyszedł do nich Józef, zauważył, że są przygnębieni. 7 Zapytał więc tych dworzan faraona, więzionych w budynku zarządzanym przez jego pana: Skąd u was dzisiaj ten ponury wyraz twarzy? 8 Mieliśmy sen — odpowiedzieli — i nie ma kto nam go wyłożyć. Czy wykład nie jest sprawą Boga? — zauważył Józef. — Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny! Księga Rodzaju 40:5-8
 3. 9 Wtedy swój sen opowiedział Józefowi przełożony podczaszych: Widziałem we

  śnie winorośl. 10 Zauważyłem na niej trzy pędy. Puściła pąki, zakwitły kwiaty, w końcu dojrzały kiście winogron. 11 Miałem w ręku puchar faraona. Sięgnąłem po winogrona, wycisnąłem z nich sok do pucharu i podałem puchar faraonowi. 12 Oto wykład — zaczął Józef. Trzy pędy, to trzy dni. 13 Za trzy dni faraon podniesie twą głowę, przywróci ci dawne stanowisko, i znów jako podczaszy będziesz podawał mu puchar. Księga Rodzaju 40:9-13
 4. 14 Pamiętaj, proszę, o mnie, gdy będzie ci się dobrze

  wiodło. Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem. Wydostań mnie stąd. 15 Bo podstępnie zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, nic, co by zasługiwało na umieszczenie mnie w tym lochu. 16 Gdy przełożony piekarzy usłyszał ten trafny wykład, sam opowiedział swój sen: Ja w moim śnie miałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. 17 W koszu najwyższym były przeróżne wypieki, po jakie sięga faraon, lecz wyjadało je ptactwo z tego kosza nad moją głową. Księga Rodzaju 40:14-17
 5. 18 Józef na to: Oto wykład: Trzy kosze, to trzy

  dni. 19 Za trzy dni faraon podniesie również twoją głowę, lecz wyżej niż resztę ciała. Zawiśniesz na drzewie i ptaki będą dziobać twe zwłoki. 20 Minęły trzy dni. Faraon miał urodziny. Tego dnia wyprawił ucztę dla całego dworu. Przy tej okazji, wobec zgromadzonych, zajął się głową przełożonego podczaszych i głową głównego piekarza. 21 Pierwszego przywrócił na dawne stanowisko — znów podawał puchar królowi — 22 a drugiego powiesił, zgodnie z wykładem Józefa. 23 Lecz przełożony podczaszych zapomniał o Józefie, wypadł mu on z pamięci. Księga Rodzaju 40:18-23
 6. 1 Po upływie dwóch pełnych lat faraon miał sen (…)

  8 Rano był niespokojny. Posłał i wezwał wszystkich wróżbitów Egiptu, wszystkich jego mędrców i opowiedział im swoje sny. Nikt jednak nie potrafił mu ich wyłożyć. 9 Wtedy odezwał się przełożony podczaszych: Przypominam dziś sobie moje grzechy, 10 gdy faraon rozgniewał na swoich służących. Kazałeś mnie wtedy, panie, zamknąć w budynku dowódcy straży przybocznej — mnie i głównego piekarza. 11 Tam jednej nocy mieliśmy sen. Każdy z nas miał sen o innymi znaczeniu. Księga Rodzaju 41:1,8-11
 7. 12 Był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży

  przybocznej. Opowiedzieliśmy mu nasze sny i on nam je wyłożył, każdy stosownie do jego znaczenia. 13 Potem rzeczywiście stało się tak, jak nam to wyłożył: Mnie przywrócono na urząd, a jego powieszono. 14 Faraon posłał zatem i wezwał Józefa. Czym prędzej wyprowadzono go z lochu. A gdy się ogolił i przebrał, przyszedł do faraona. 15 Miałem sen — zaczął faraon — i nie ma mi kto go wyłożyć. O tobie natomiast słyszę, że gdy usłyszysz sen, potrafisz wyłożyć go. Księga Rodzaju 41:12-15
 8. 16 Nie w mojej to mocy — odpowiedział Józef —

  tylko Bóg może odpowiedzieć faraonowi (...) 29 ...nadchodzi siedem lat wielkiego dostatku w Egipcie. 30 Po nich jednak nastąpi siedem lat głodu. Zapomną wówczas w Egipcie, że było w nim dostatnio. Głód wyniszczy kraj. 31 Z powodu tego głodu trudno będzie ludziom powiedzieć, co to dostatek. Głód ten będzie wyjątkowo dotkliwy. 32 To natomiast, że sen został powtórzony faraonowi dwukrotnie, oznacza, że rzecz została postanowiona przez Boga i Bóg ją niezwłocznie wykona. Księga Rodzaju 41:16, 29-32
 9. 33 Teraz więc niech się faraon rozejrzy za rozsądnym i

  mądrym człowiekiem. Niech mu powierzy w zarząd całą ziemię egipską. 34 Ponadto niech faraon niezwłocznie ustanowi namiestników nad krajem. Niech każe odkładać piątą część plonów zebranych w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości. 35 Niech w tych nadchodzących dobrych latach nagromadzą wszelkiej żywności i naskładają ziarna pod zarząd faraona — żywności we wszystkich miastach — i niech ją tam przechowują. 36 Żywność ta będzie zapasem dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. Dzięki temu kraj nie zostanie zniszczony przez głód. Księga Rodzaju 41:33-36
 10. 37 Rozwiązanie to spodobało się faraonowi i wszystkim jego podwładnym.

  38 Czy znajdziemy człowieka podobnego temu — zapytał faraon — w którym byłby Duch Boży, jak w nim? 39 Potem zwrócił się do Józefa: Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. 40 Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim poleceniom będzie bez szemrania posłuszny cały mój lud. Tylko tronem będę przewyższał ciebie. Księga Rodzaju 41:37-40
 11. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE: 1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM FUNDAMENCIE

  „Czy wykład nie jest sprawą Boga? Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny! Księga Rodzaju 40:8
 12. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE: 1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM FUNDAMENCIE

  „Czy wykład nie jest sprawą Boga? Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny! Księga Rodzaju 40:8 „Miałem sen — zaczął faraon — i nie ma mi kto go wyłożyć. O tobie natomiast słyszę, że gdy usłyszysz sen, potrafisz wyłożyć go. Nie w mojej to mocy — odpowiedział Józef — tylko Bóg może odpowiedzieć faraonowi.” Księga Rodzaju 41:15-16
 13. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE: 2. MUSISZ DOSTRZEC POTRZEBĘ DZIAŁANIA „Pamiętaj,

  proszę, o mnie, gdy będzie ci się dobrze wiodło. Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem. Wydostań mnie stąd. Bo podstępnie zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, nic, co by zasługiwało na umieszczenie mnie w tym lochu.” Księga Rodzaju 40:14-15
 14. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE: 3. MUSISZ SIAĆ DOBRE ZIARNO „Gdy

  rano przyszedł do nich Józef, zauważył, że są przygnębieni Zapytał więc tych dworzan faraona, więzionych w budynku zarządzanym przez jego pana: Skąd u was dzisiaj ten ponury wyraz twarzy? Mieliśmy sen — odpowiedzieli — i nie ma kto nam go wyłożyć. Czy wykład nie jest sprawą Boga? — zauważył Józef. — Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny!” Księga Rodzaju 40:6-8
 15. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ALE: 1. MUSISZ BUDOWAĆ NA WŁAŚCIWYM FUNDAMENCIE

  2. MUSISZ DOSTRZEC POTRZEBĘ DZIAŁANIA 3. MUSISZ SIAĆ DOBRE ZIARNO