Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Co czuję, gdy się porównuję

Co czuję, gdy się porównuję

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. Księga Rodzaju 37:1-4 1 Jakub natomiast mieszkał w ziemi Kanaan,

  gdzie gościł także jego ojciec. 2 Oto dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, z synami Bilhy i z synami Zylpy, żon swego ojca. Józef donosił ojcu o różnych, skrywanych przez jego braci postępkach. 3 Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz. 4 Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i nienawidzili go za to, nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim porozmawiać.
 2. Księga Rodzaju 37:5-10 5 Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen.

  Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. 6 Posłuchajcie, proszę —powiedział — co za sen mi się przyśnił: 7 Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop się podnosi i staje prosto, a wasze snopy otaczają go i kłaniają się mojemu snopowi. 8 Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? — zapytali bracia. — Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i z powodu podobnych wypowiedzi tym bardziej go nienawidzili. 9 Potem miał jeszcze jeden sen. Ten również wyjawił braciom: Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słoń-ce, księżyc i jedenaście gwiazd! 10 Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet: Co też znowu ci się przyśniło?! Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi?
 3. Księga Rodzaju 37:10-15 10 Gdy opowiedział o tym ojcu i

  braciom, ojciec upomniał go nawet: Co też znowu ci się przyśniło?! Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? 11 Braci trawiła zazdrość, ojciec jednak zachował sobie te sprawy w pamięci. 12 Kiedyś bracia Józefa poszli paść owce swego ojca aż do Sychem. 13 Wtedy Izrael przywołał swego syna: Twoi bracia — powiedział — pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę — odpowiedział Józef. 14 Dobrze. Idź tam — mówił dalej ojciec — zobacz, jak się mają twoi bracia, dowiedz się, czy ze stadami wszystko jest w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie, z doliny Hebronu, i Józef przybył do Sychem. 15Gdy szukając braci błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? — zapytał.
 4. Księga Rodzaju 37:16-22 16 Szukam moich braci. Powiedz, proszę, gdzie

  oni pasą? 17A ten mu odpowie-dział: Stąd już odeszli. Słyszałem, jak mówili: Chodźmy do Do- tanu! Józef poszedł więc dalej i znalazł swych braci w Dotanie. 18 Bracia zobaczyli go już z daleka. A zanim zbliżył się do nich, zmówili się, by go zabić. 19 Patrzcie! Nadchodzi ten nasz mistrz od snów! — pokpiwali. — 20 Dalej, zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę. No i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. 21 Ruben miał inne zdanie. Chciał go uchronić przed nimi: Nie odbierajmy mu życia — powiedział. 22 Nie przelewajcie krwi! Wrzućcie go tu do tej pustynnej studni, ale nie podnoście na niego ręki. Ruben chciał Józefa ochronić przed nimi, aby go następnie odprowadzić do ojca.
 5. Księga Rodzaju 37:23-29 23 Gdy Józef w końcu dotarł do

  braci, zdarli z niego szatę, tę piękną, którą miał na sobie, 24 i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta. Nie było w niej wody. 25 Kiedy następnie bracia zasiedli do posiłku, podnieśli wzrok i widzą — karawana! To Ismaelici ciągnęli z Gileadu. Wielbłądy niosły wonności, balsam oraz mirrę — a ich celem był Egipt. 26 Wtedy Juda wyszedł z pomysłem: Co za pożytek, że zabijemy brata i zatrzemy ślady jego krwi? 27 Nie podnośmy na niego ręki. Ostatecznie to nasz brat, nasze ciało. Sprzedajmy go Ismaelitom. I bracia go posłuchali. 28 Gdy kupcy midiańscy ich mijali, wyciągnęli Józefa ze studni, i sprzedali go Ismaelitom za dwadzieścia srebrników.199 Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu. 29 Kiedy Ruben wrócił do studni, Józefa w niej nie było. Ruben rozdarł swoje szaty.
 6. Księga Rodzaju 37:30-36 30 Poszedł do braci: Nie ma chłopca!

  — wybuchnął. — A ja? Dokąd ja pójdę? 31 Wzięli więc szatę Józefa i poplamili ją krwią koźlątka, które zabili. 32 Potem tę piękną szatę posłali swemu ojcu. Oto, co znaleźliśmy — kazali powiedzieć — Przyjrzyj się, proszę, czy to szata twego syna, czy też nie? 33 Ojciec przyjrzał się i rozpoznał: Tak, to płaszcz mojego syna. Napadło go dzikie zwierzę. Na pewno rozszarpało Józefa. 34 Jakub rozdarł swoje szaty. Włożył na biodra włosienicę i przez wiele dni opłakiwał swojego syna. 35 Wszyscy, synowie i córki, starali się go pocieszyć. Był jednak niepocieszony. Opłakiwał go i powtarzał: Pogrążony w żalu zejdę do mego syna do grobu. 36 Tymczasem Midianici sprzedali Józefa w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej.
 7. Wstęp • Nieustanna walka o pozycję w rodzinie Jakuba. •

  Prawdziwą przyczyną nienawiści braci Józefa była zazdrość o jego szczególną pozycję w rodzinie. • Porównywanie może motywować nas do zmiany naszego postępowania, jednak znacznie częściej prowadzi do zazdrości.
 8. Plan Kazania • Porównywanie się w sferze relacji z innymi

  ludźmi. • Porównywanie w sferze wyposażenia, które otrzymaliśmy na Ziemi od Boga. • Porównywanie w sferze naszego miejsca w służbie. • Wzór do naśladowania.
 9. Relacje z innymi ludźmi • Relacje koleżeńskie lub przyjacielskie •

  Relacje nauczyciel-uczeń lub pracodawca-pracownik • Relacje damsko-męskie
 10. Relacje z innymi ludźmi • Módl się, by Pan Bóg

  oczyścił Cię od zazdrości. • Pracuj nad relacjami i ucz się je budować. • Rozmawiaj z innymi. • Nie żyjesz dla siebie!
 11. Plan Kazania • Porównywanie się w sferze relacji z innymi

  ludźmi. • Porównywanie w sferze wyposażenia, które otrzymaliśmy na Ziemi od Boga. • Porównywanie w sferze naszego miejsca w służbie. • Wzór do naśladowania.
 12. Wyposażeni przez Boga • Nie ty je wybierasz. • Porównywanie

  się nigdy nie da pozytywnych rezultatów. • Drogą, by znaleźć pokój i mieć odpowiednie nastawienie jest zaufanie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą.
 13. Wyposażeni przez Boga Psm 139:13 Bo Ty stworzyłeś nerki moje,

  Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. 14 Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
 14. Wyposażeni przez Boga Mat 10:29 Czyż nie sprzedają za grosz

  dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. 30 Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.
 15. Wyposażeni przez Boga Mat 6:25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie

  się o życie swoje, co będziecie jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? 26 Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? 27 A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Mat 6:31 Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? 32 Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
 16. Wyposażenie od Boga • Pan Bóg Ciebie stworzył. • Pan

  Bóg dał Ci takie ciało, bogactwo, talenty i uzdolnienia. • Jesteś idealnie zaprojektowany do tego, by wypełniać Boży plan, który On przygotował właśnie dla Ciebie. • Skoro wszystko zależy od Boga, to jemu powierzaj swoje potrzeby.
 17. Plan Kazania • Porównywanie się w sferze relacji z innymi

  ludźmi. • Porównywanie w sferze wyposażenia, które otrzymaliśmy na Ziemi od Boga. • Porównywanie w sferze naszego miejsca w służbie. • Wzór do naśladowania.
 18. „Część ciała Chrystusowego” 1Ko 12:13 Bo też w jednym Duchu

  wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 14 Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. 1Ko 12:16 A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? 17 Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 18 Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. 1Ko 12:21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
 19. „Część ciała Chrystusowego” • Głową ciała jest Chrystus. • Ciałem

  jest kościół. • Każdy kto oddał swoje życie Bogu jest członkiem ciała. • Bóg nie tylko nas zbawił, ale powołał nas również do tego byśmy mu służyli.
 20. „Część ciała Chrystusowego” Efz 4:7 A każdemu z nas dana

  została łaska według miary daru Chrystusowego. 8 Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył.
 21. „Część ciała Chrystusowego” • Nie zazdrość więc innym. • Módl

  się i proś Boga o to by objawiał Ci jakie jest Twoje obdarowanie i powołanie. • Uważaj by nie zatracić celu. • Nie zniechęcaj się zbyt szybko. • Bądź pokorny. • Skoro żyjesz dla Boga, to dlaczego zazdrościsz.
 22. Plan Kazania • Porównywanie się w sferze relacji z innymi

  ludźmi. • Porównywanie w sferze wyposażenia, które otrzymaliśmy na Ziemi od Boga. • Porównywanie w sferze naszego miejsca w służbie. • Wzór do naśladowania.
 23. Wzór do naśladowania Mar. 9:35 I usiadłszy, przywołał dwunastu i

  rzekł im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.