Mastodonとその脱中央集権の仕組み

 Mastodonとその脱中央集権の仕組み

F7dd7b43a0cc6c063f7d98ba23a1d359?s=128

久保田光則

April 19, 2017
Tweet

Transcript

  1. 4.
  2. 5.
  3. 13.

    ‣ "UPN ‣ 4BMNPO ‣ 8FC'JOHFS ‣ "DUJWJUZ4USFBNT ‣ 1VC4VC)VCCVC

    ‣ 1PSUBCMF$POUBDUT 04UBUVTͰར༻͞ΕΔϓϩτίϧ