C4OSAKA 幕末京都・厄払い・本との地図BAR / Bakumatsu Kyoto&Yakubarai&Bar

C4OSAKA 幕末京都・厄払い・本との地図BAR / Bakumatsu Kyoto&Yakubarai&Bar

Code for OSAKA向けに作った資料だが、大阪北部地震によりお蔵入り

Cdf45605a1adfab81061bc1c4444847a?s=128

K.Sakanoshita

June 22, 2018
Tweet