Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The Elements of Programming Style (HackConf 2019)

The Elements of Programming Style (HackConf 2019)

Bozhidar Batsov

October 13, 2019
Tweet

More Decks by Bozhidar Batsov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. View Slide

 2. Привет!

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. Божидар

  View Slide

 6. @bbatsov

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. Why am I here?

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. size=2
  start=0
  c=['Н', 'Н' ,'Н' ,'Н' ,'Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н']
  code_dictionary=Array.new()
  begin_size_code_dictionary=Array.new()
  end_string=String.new()
  code_dictionary=c.uniq.to_a
  decode_dictionary=c.uniq.to_a
  for i in 0...code_dictionary.size
  begin_size_code_dictionary[i]=i
  end
  c.size.times{
  if !code_dictionary.include?(c[start,size].to_s)#Comparation
  code_dictionary.push(c[start,size].to_s.chomp)
  start=start+(code_dictionary.last.size)/2-1
  size=2
  else
  size+=1;
  end
  }
  end_code=Array.new(code_dictionary.size)
  for i in begin_size_code_dictionary.size...code_dictionary.size
  end_code[i]=code_dictionary.index(code_dictionary[i].chop.chop)+1
  end_string+=code_dictionary[i].chop.chop
  end
  govnokod.ru

  View Slide

 13. The Elements
  of
  Style
  in
  Programming
  by Bozhidar Batsov

  View Slide

 14. Languages are hard

  View Slide

 15. View Slide

 16. Basic usage of a
  language is easy

  View Slide

 17. Айн-цу-цвайн-цу-дрън

  View Slide

 18. "Ту партс,
  съмтаймс люн,
  съмтаймс уин,
  соу,
  фърст дей релякс"

  View Slide

 19. The correct usage of
  a language is hard

  View Slide

 20. The effective usage of a
  language is very hard

  View Slide

 21. View Slide

 22. Българската политика
  е лайно в целофан.

  View Slide

 23. На малко прасе и нов
  началник никога не се
  радвам.

  View Slide

 24. Всичко хубаво в тая държава сме
  го направили ние, те не могат да го
  боядисат - от метрото до Северната
  дъга, Тракия, Марица, Струма…

  View Slide

 25. Живков и царя са ми като два
  университета. В една тема и двамата
  бяха много единни, че България и
  държавата са над всичко.

  View Slide

 26. Да мачкаш Цветанов е
  все едно с голо дупе
  таралеж да мачкаш.

  View Slide

 27. not really

  View Slide

 28. try 10 years

  View Slide

 29. http://norvig.com/21-days.html
  Teach Yourself
  Programming in Ten Years
  Peter Norvig

  View Slide

 30. View Slide

 31. Laziness is a virtue

  View Slide

 32. View Slide

 33. Use the active voice.

  View Slide

 34. My first visit to Pernik will always
  be remembered by me.
  lame

  View Slide

 35. I shall always remember my
  first visit to Pernik.
  legit

  View Slide

 36. The word personally
  is often unnecessary.

  View Slide

 37. Personally, I love Emacs.

  View Slide

 38. A Style Guide
  • a curated set of (supposedly) good practices
  • spares you the process of making trivial
  decisions
  • allows you to focus on the actual problems
  • simple and concise

  View Slide

 39. Style guides aren’t a
  replacement for
  thinking

  View Slide

 40. Programs must be
  written for people to
  read, and only
  incidentally for
  machines to execute.
  — Hal Abelson

  View Slide

 41. Similar rules apply to
  natural and
  programming languages

  View Slide

 42. View Slide

 43. English

  View Slide

 44. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
  est laborum.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
  est laborum.
  Chapter I

  View Slide

 45. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO
  EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT
  ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS
  NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE IRURE DOLOR
  IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT
  NULLA PARIATUR. EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT,
  SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID EST LABORUM.
  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
  ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT
  LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM
  VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS
  NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE
  IRURE DOLOR IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT
  ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT NULLA PARIATUR.
  EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT,
  SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID
  EST LABORUM.
  chapter i

  View Slide

 46. Български

  View Slide

 47. Правителство трябва да има на всяка цена, каза премиерът
  проф. Георги Близнашки пред журналисти в Котел, където беше
  по повод Деня на будителите. "Силно се надявам, че в
  следващите няколко дни, особено след като бъде връчен
  проучвателен мандат, разговорите ще придобият по-спокоен тон
  и ще се стигне до съставяне на правителство", заяви министър-
  председателят, цитиран от правителствената информационна
  служба.
  Той прогнозира тежки първи месеци за следващия кабинет,
  който трябва да предприеме неотложни и "не особено популярни
  мерки". Близнашки изрази надежда, че след това нещата ще
  тръгнат във възходяща линия, благодарение на финансовия
  ресурс, предвиден за страната ни по Споразумението за
  партньорство на ЕК с България до 2020 година.
  Глава 1

  View Slide

 48. ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА ИМА НА ВСЯКА ЦЕНА, КАЗА
  ПРЕМИЕРЪТ ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ В
  КОТЕЛ, КЪДЕТО БЕШЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ.
  "СИЛНО СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ,
  ОСОБЕНО СЛЕД КАТО БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРОУЧВАТЕЛЕН МАНДАТ,
  РАЗГОВОРИТЕ ЩЕ ПРИДОБИЯТ ПО-СПОКОЕН ТОН И ЩЕ СЕ
  СТИГНЕ ДО СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО", ЗАЯВИ
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, ЦИТИРАН ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА
  ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА.
  гЛаВа 1
  ТОЙ ПРОГНОЗИРА ТЕЖКИ ПЪРВИ МЕСЕЦИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ
  КАБИНЕТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОТЛОЖНИ И "НЕ
  ОСОБЕНО ПОПУЛЯРНИ МЕРКИ". БЛИЗНАШКИ ИЗРАЗИ
  НАДЕЖДА, ЧЕ СЛЕД ТОВА НЕЩАТА ЩЕ ТРЪГНАТ ВЪВ
  ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС,
  ПРЕДВИДЕН ЗА СТРАНАТА НИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА
  ПАРТНЬОРСТВО НА ЕК С БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА.

  View Slide

 49. Ruby

  View Slide

 50. def some_method
  do_something
  do_more
  do_more
  end

  View Slide

 51. def some_method
  do_something
  do_more
  do_more
  end

  View Slide

 52. sum = 1 + 2
  a, b = 1, 2
  [1, 2, 3].each { |e| puts e }
  class FooError < StandardError; end

  View Slide

 53. sum=1+2
  a,b=1,2
  [1,2,3].each{|e|puts e}
  class FooError

  View Slide

 54. Elementary Rules of
  Usage

  View Slide

 55. English

  View Slide

 56. Form possessive
  singular of nouns by
  adding ’s.

  View Slide

 57. Bozhidar’s talk
  Batman’s batclaw
  Emacs’s magic

  View Slide

 58. Ruby

  View Slide

 59. Form predicate method
  names by adding “?”.

  View Slide

 60. even?
  completed?
  batman?

  View Slide

 61. View Slide

 62. Elementary Principles of
  Composition

  View Slide

 63. English

  View Slide

 64. Make the paragraph
  the unit of composition.

  View Slide

 65. Ruby

  View Slide

 66. Make the method the
  unit of composition.

  View Slide

 67. English

  View Slide

 68. Omit needless words.

  View Slide

 69. he is a man who

  View Slide

 70. Her story is a strange
  one.

  View Slide

 71. Ruby

  View Slide

 72. Omit needless words.

  View Slide

 73. if some_condition then
  # body omitted
  end

  View Slide

 74. def some_method
  # ...
  return result
  end

  View Slide

 75. View Slide

 76. Words and Expressions
  Commonly Misused

  View Slide

 77. English

  View Slide

 78. farther
  further

  View Slide

 79. Do we have to go
  much farther?

  View Slide

 80. I decided to pursue
  the subject further.

  View Slide

 81. Ruby

  View Slide

 82. ==
  ===
  equal?
  eql?

  View Slide

 83. View Slide

 84. An Approach to Style

  View Slide

 85. Be consistent

  View Slide

 86. English

  View Slide

 87. The user should update
  his config accordingly.
  They should also check…

  View Slide

 88. The user should update
  his config accordingly.
  They should also check…

  View Slide

 89. Ruby

  View Slide

 90. def something coll
  coll.collect(&:ala)
  end
  def something2(coll)
  coll.map { |x| x.bala }
  end

  View Slide

 91. Be clear

  View Slide

 92. Български

  View Slide

 93. БМВ

  View Slide

 94. Бързо мощно возило

  View Slide

 95. КТБ

  View Slide

 96. Коварен
  Терански
  Батълкруузър

  View Slide

 97. АБПФК

  View Slide

 98. Активен борец против
  фашизма и капитализма

  View Slide

 99. Ruby

  View Slide

 100. $:

  View Slide

 101. $LOAD_PATH

  View Slide

 102. $;

  View Slide

 103. $FIELD_SEPARATOR

  View Slide

 104. $*

  View Slide

 105. $ARGV

  View Slide

 106. '%d %d' % [20, 10]

  View Slide

 107. sprintf('%d %d', 20, 10)

  View Slide

 108. sprintf(
  '%{first} %{second}',
  first: 20, second: 10
  )

  View Slide

 109. format('%{first} %{second}',
  first: 20, second: 10)

  View Slide

 110. Ruby
  is
  optimized
  for
  programmer
  happiness

  View Slide

 111. Ruby is a huge
  language

  View Slide

 112. Making the “right”
  decisions is hard

  View Slide

 113. View Slide

 114. puts "Hello, HackConf!"
  puts "Hello, HackConf!"
  puts "Hello, HackConf!”

  View Slide

 115. for i in 1..3
  puts "Hello, HackConf!”
  end

  View Slide

 116. 3.times do
  puts "Hello, HackConf!”
  end

  View Slide

 117. result = []
  names.each do |word|
  result << name.upcase
  end

  View Slide

 118. names.map { |name| name.upcase }

  View Slide

 119. names.map(&:upcase)

  View Slide

 120. names.map(_1.upcase)

  View Slide

 121. View Slide

 122. View Slide

 123. Are all those options
  even worth our while?

  View Slide

 124. View Slide

 125. View Slide

 126. View Slide

 127. 56 simple rules

  View Slide

 128. Format a program
  to help the reader
  understand it.

  View Slide

 129. Write clearly --
  don't be too clever.

  View Slide

 130. def user_signed_in?
  [email protected]_user
  end
  def user_signed_in?
  [email protected]_user.nil?
  end

  View Slide

 131. Don't sacrifice
  clarity for small
  gains in efficiency.

  View Slide

 132. i = 1
  res = 0
  while i <= 10
  res += i
  i += 1
  end

  View Slide

 133. (1..10).reduce(:+)

  View Slide

 134. (N * (N + 1)) / 2

  View Slide

 135. (10 * (10 + 1)) / 2

  View Slide

 136. Don't diddle code to
  make it faster -- find a
  better algorithm.

  View Slide

 137. •Make it right before you make
  it faster.
  •Make it fail-safe before you
  make it faster.
  •Make it clear before you make
  it faster.

  View Slide

 138. Instrument your
  programs. Measure
  before making efficiency
  changes.

  View Slide

 139. Use variable names
  that mean something.

  View Slide

 140. a
  s
  l

  View Slide

 141. age
  sex
  location

  View Slide

 142. age_over_18?

  View Slide

 143. adult?

  View Slide

 144. Don’t repeat
  yourself.

  View Slide

 145. Parenthesize to
  avoid ambiguity.

  View Slide

 146. x || y && z

  View Slide

 147. x || (y && z)

  View Slide

 148. Keep the code & its
  comments in sync.

  View Slide

 149. # This method does bla bla bla.
  # It returns an array of results.
  def bla_bla_bla
  res = Set.new
  # ...
  res
  end

  View Slide

 150. bla_bla_bla[0]
  # => Boom Boom Pow
  bla_bla_bla.uniq
  # => Kaboom!

  View Slide

 151. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View Slide

 152. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View Slide

 153. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View Slide

 154. View Slide

 155. Don’t repeat the code
  in the comments.

  View Slide

 156. # increment counter by 1
  counter += 1

  View Slide

 157. Don’t comment
  shitty code — fix it.

  View Slide

 158. //
  // Dear maintainer:
  //
  // Once you are done trying to 'optimize' this routine,
  // and have realized what a terrible mistake that was,
  // please increment the following counter as a warning
  // to the next guy:
  //
  // total_hours_wasted_here = 42
  //

  View Slide

 159. Fuck this
  shit!!!

  View Slide

 160. View Slide

 161. Style guides
  for
  programming languages

  View Slide

 162. Python

  View Slide

 163. PEP-8
  http://legacy.python.org/dev/peps/pep-0008/

  View Slide

 164. Java

  View Slide

 165. Sun Style Guide
  http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html

  View Slide

 166. Google Style Guide
  https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html

  View Slide

 167. Go

  View Slide

 168. Effective Go
  https://golang.org/doc/effective_go.html

  View Slide

 169. gofmt

  View Slide

 170. View Slide

 171. StandardJS
  https://standardjs.com/

  View Slide

 172. View Slide

 173. PHP FIG Coding Style
  Guide
  http://www.php-fig.org/psr/psr-1/
  http://www.php-fig.org/psr/psr-2/

  View Slide

 174. View Slide

 175. Ruby Style Guide
  https://rubystyle.guide

  View Slide

 176. View Slide

 177. Clojure Style Guide
  https://guide.clojure.style

  View Slide

 178. Languages are
  always evolving

  View Slide

 179. Good style practices
  are evolving as well

  View Slide

 180. { :batman => 'Bruce',
  :superman => 'Clark',
  :zorro => 'Diego',
  :catwoman => 'Selina' }

  View Slide

 181. { batman: 'Bruce',
  superman: 'Clark',
  zorro: 'Diego',
  catwoman: 'Selina' }

  View Slide

 182. Style consistency is of
  paramount importance

  View Slide

 183. Community
  Personal Project
  Company

  View Slide

 184. Community
  Project
  Company

  View Slide

 185. Style separates
  the good from
  the great

  View Slide

 186. Felina

  View Slide

 187. One more thing…

  View Slide

 188. View Slide