Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The Elements of Programming Style (HackConf 2019)

The Elements of Programming Style (HackConf 2019)

Bozhidar Batsov

October 13, 2019
Tweet

More Decks by Bozhidar Batsov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Привет!

  View full-size slide

 2. Божидар

  View full-size slide

 3. Why am I here?

  View full-size slide

 4. size=2
  start=0
  c=['Н', 'Н' ,'Н' ,'Н' ,'Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н']
  code_dictionary=Array.new()
  begin_size_code_dictionary=Array.new()
  end_string=String.new()
  code_dictionary=c.uniq.to_a
  decode_dictionary=c.uniq.to_a
  for i in 0...code_dictionary.size
  begin_size_code_dictionary[i]=i
  end
  c.size.times{
  if !code_dictionary.include?(c[start,size].to_s)#Comparation
  code_dictionary.push(c[start,size].to_s.chomp)
  start=start+(code_dictionary.last.size)/2-1
  size=2
  else
  size+=1;
  end
  }
  end_code=Array.new(code_dictionary.size)
  for i in begin_size_code_dictionary.size...code_dictionary.size
  end_code[i]=code_dictionary.index(code_dictionary[i].chop.chop)+1
  end_string+=code_dictionary[i].chop.chop
  end
  govnokod.ru

  View full-size slide

 5. The Elements
  of
  Style
  in
  Programming
  by Bozhidar Batsov

  View full-size slide

 6. Languages are hard

  View full-size slide

 7. Basic usage of a
  language is easy

  View full-size slide

 8. Айн-цу-цвайн-цу-дрън

  View full-size slide

 9. "Ту партс,
  съмтаймс люн,
  съмтаймс уин,
  соу,
  фърст дей релякс"

  View full-size slide

 10. The correct usage of
  a language is hard

  View full-size slide

 11. The effective usage of a
  language is very hard

  View full-size slide

 12. Българската политика
  е лайно в целофан.

  View full-size slide

 13. На малко прасе и нов
  началник никога не се
  радвам.

  View full-size slide

 14. Всичко хубаво в тая държава сме
  го направили ние, те не могат да го
  боядисат - от метрото до Северната
  дъга, Тракия, Марица, Струма…

  View full-size slide

 15. Живков и царя са ми като два
  университета. В една тема и двамата
  бяха много единни, че България и
  държавата са над всичко.

  View full-size slide

 16. Да мачкаш Цветанов е
  все едно с голо дупе
  таралеж да мачкаш.

  View full-size slide

 17. try 10 years

  View full-size slide

 18. http://norvig.com/21-days.html
  Teach Yourself
  Programming in Ten Years
  Peter Norvig

  View full-size slide

 19. Laziness is a virtue

  View full-size slide

 20. Use the active voice.

  View full-size slide

 21. My first visit to Pernik will always
  be remembered by me.
  lame

  View full-size slide

 22. I shall always remember my
  first visit to Pernik.
  legit

  View full-size slide

 23. The word personally
  is often unnecessary.

  View full-size slide

 24. Personally, I love Emacs.

  View full-size slide

 25. A Style Guide
  • a curated set of (supposedly) good practices
  • spares you the process of making trivial
  decisions
  • allows you to focus on the actual problems
  • simple and concise

  View full-size slide

 26. Style guides aren’t a
  replacement for
  thinking

  View full-size slide

 27. Programs must be
  written for people to
  read, and only
  incidentally for
  machines to execute.
  — Hal Abelson

  View full-size slide

 28. Similar rules apply to
  natural and
  programming languages

  View full-size slide

 29. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
  est laborum.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
  est laborum.
  Chapter I

  View full-size slide

 30. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO
  EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT
  ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS
  NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE IRURE DOLOR
  IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT
  NULLA PARIATUR. EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT,
  SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID EST LABORUM.
  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
  ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT
  LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM
  VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS
  NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE
  IRURE DOLOR IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT
  ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT NULLA PARIATUR.
  EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT,
  SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID
  EST LABORUM.
  chapter i

  View full-size slide

 31. Български

  View full-size slide

 32. Правителство трябва да има на всяка цена, каза премиерът
  проф. Георги Близнашки пред журналисти в Котел, където беше
  по повод Деня на будителите. "Силно се надявам, че в
  следващите няколко дни, особено след като бъде връчен
  проучвателен мандат, разговорите ще придобият по-спокоен тон
  и ще се стигне до съставяне на правителство", заяви министър-
  председателят, цитиран от правителствената информационна
  служба.
  Той прогнозира тежки първи месеци за следващия кабинет,
  който трябва да предприеме неотложни и "не особено популярни
  мерки". Близнашки изрази надежда, че след това нещата ще
  тръгнат във възходяща линия, благодарение на финансовия
  ресурс, предвиден за страната ни по Споразумението за
  партньорство на ЕК с България до 2020 година.
  Глава 1

  View full-size slide

 33. ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА ИМА НА ВСЯКА ЦЕНА, КАЗА
  ПРЕМИЕРЪТ ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ В
  КОТЕЛ, КЪДЕТО БЕШЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ.
  "СИЛНО СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ В СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ДНИ,
  ОСОБЕНО СЛЕД КАТО БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРОУЧВАТЕЛЕН МАНДАТ,
  РАЗГОВОРИТЕ ЩЕ ПРИДОБИЯТ ПО-СПОКОЕН ТОН И ЩЕ СЕ
  СТИГНЕ ДО СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО", ЗАЯВИ
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, ЦИТИРАН ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА
  ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА.
  гЛаВа 1
  ТОЙ ПРОГНОЗИРА ТЕЖКИ ПЪРВИ МЕСЕЦИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ
  КАБИНЕТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОТЛОЖНИ И "НЕ
  ОСОБЕНО ПОПУЛЯРНИ МЕРКИ". БЛИЗНАШКИ ИЗРАЗИ
  НАДЕЖДА, ЧЕ СЛЕД ТОВА НЕЩАТА ЩЕ ТРЪГНАТ ВЪВ
  ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС,
  ПРЕДВИДЕН ЗА СТРАНАТА НИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА
  ПАРТНЬОРСТВО НА ЕК С БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА.

  View full-size slide

 34. def some_method
  do_something
  do_more
  do_more
  end

  View full-size slide

 35. def some_method
  do_something
  do_more
  do_more
  end

  View full-size slide

 36. sum = 1 + 2
  a, b = 1, 2
  [1, 2, 3].each { |e| puts e }
  class FooError < StandardError; end

  View full-size slide

 37. sum=1+2
  a,b=1,2
  [1,2,3].each{|e|puts e}
  class FooError

  View full-size slide

 38. Elementary Rules of
  Usage

  View full-size slide

 39. Form possessive
  singular of nouns by
  adding ’s.

  View full-size slide

 40. Bozhidar’s talk
  Batman’s batclaw
  Emacs’s magic

  View full-size slide

 41. Form predicate method
  names by adding “?”.

  View full-size slide

 42. even?
  completed?
  batman?

  View full-size slide

 43. Elementary Principles of
  Composition

  View full-size slide

 44. Make the paragraph
  the unit of composition.

  View full-size slide

 45. Make the method the
  unit of composition.

  View full-size slide

 46. Omit needless words.

  View full-size slide

 47. he is a man who

  View full-size slide

 48. Her story is a strange
  one.

  View full-size slide

 49. Omit needless words.

  View full-size slide

 50. if some_condition then
  # body omitted
  end

  View full-size slide

 51. def some_method
  # ...
  return result
  end

  View full-size slide

 52. Words and Expressions
  Commonly Misused

  View full-size slide

 53. farther
  further

  View full-size slide

 54. Do we have to go
  much farther?

  View full-size slide

 55. I decided to pursue
  the subject further.

  View full-size slide

 56. ==
  ===
  equal?
  eql?

  View full-size slide

 57. An Approach to Style

  View full-size slide

 58. Be consistent

  View full-size slide

 59. The user should update
  his config accordingly.
  They should also check…

  View full-size slide

 60. The user should update
  his config accordingly.
  They should also check…

  View full-size slide

 61. def something coll
  coll.collect(&:ala)
  end
  def something2(coll)
  coll.map { |x| x.bala }
  end

  View full-size slide

 62. Български

  View full-size slide

 63. Бързо мощно возило

  View full-size slide

 64. Коварен
  Терански
  Батълкруузър

  View full-size slide

 65. Активен борец против
  фашизма и капитализма

  View full-size slide

 66. $FIELD_SEPARATOR

  View full-size slide

 67. '%d %d' % [20, 10]

  View full-size slide

 68. sprintf('%d %d', 20, 10)

  View full-size slide

 69. sprintf(
  '%{first} %{second}',
  first: 20, second: 10
  )

  View full-size slide

 70. format('%{first} %{second}',
  first: 20, second: 10)

  View full-size slide

 71. Ruby
  is
  optimized
  for
  programmer
  happiness

  View full-size slide

 72. Ruby is a huge
  language

  View full-size slide

 73. Making the “right”
  decisions is hard

  View full-size slide

 74. puts "Hello, HackConf!"
  puts "Hello, HackConf!"
  puts "Hello, HackConf!”

  View full-size slide

 75. for i in 1..3
  puts "Hello, HackConf!”
  end

  View full-size slide

 76. 3.times do
  puts "Hello, HackConf!”
  end

  View full-size slide

 77. result = []
  names.each do |word|
  result << name.upcase
  end

  View full-size slide

 78. names.map { |name| name.upcase }

  View full-size slide

 79. names.map(&:upcase)

  View full-size slide

 80. names.map(_1.upcase)

  View full-size slide

 81. Are all those options
  even worth our while?

  View full-size slide

 82. 56 simple rules

  View full-size slide

 83. Format a program
  to help the reader
  understand it.

  View full-size slide

 84. Write clearly --
  don't be too clever.

  View full-size slide

 85. def user_signed_in?
  !!@current_user
  end
  def user_signed_in?
  !@current_user.nil?
  end

  View full-size slide

 86. Don't sacrifice
  clarity for small
  gains in efficiency.

  View full-size slide

 87. i = 1
  res = 0
  while i <= 10
  res += i
  i += 1
  end

  View full-size slide

 88. (1..10).reduce(:+)

  View full-size slide

 89. (N * (N + 1)) / 2

  View full-size slide

 90. (10 * (10 + 1)) / 2

  View full-size slide

 91. Don't diddle code to
  make it faster -- find a
  better algorithm.

  View full-size slide

 92. •Make it right before you make
  it faster.
  •Make it fail-safe before you
  make it faster.
  •Make it clear before you make
  it faster.

  View full-size slide

 93. Instrument your
  programs. Measure
  before making efficiency
  changes.

  View full-size slide

 94. Use variable names
  that mean something.

  View full-size slide

 95. age
  sex
  location

  View full-size slide

 96. age_over_18?

  View full-size slide

 97. Don’t repeat
  yourself.

  View full-size slide

 98. Parenthesize to
  avoid ambiguity.

  View full-size slide

 99. x || (y && z)

  View full-size slide

 100. Keep the code & its
  comments in sync.

  View full-size slide

 101. # This method does bla bla bla.
  # It returns an array of results.
  def bla_bla_bla
  res = Set.new
  # ...
  res
  end

  View full-size slide

 102. bla_bla_bla[0]
  # => Boom Boom Pow
  bla_bla_bla.uniq
  # => Kaboom!

  View full-size slide

 103. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View full-size slide

 104. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View full-size slide

 105. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View full-size slide

 106. Don’t repeat the code
  in the comments.

  View full-size slide

 107. # increment counter by 1
  counter += 1

  View full-size slide

 108. Don’t comment
  shitty code — fix it.

  View full-size slide

 109. //
  // Dear maintainer:
  //
  // Once you are done trying to 'optimize' this routine,
  // and have realized what a terrible mistake that was,
  // please increment the following counter as a warning
  // to the next guy:
  //
  // total_hours_wasted_here = 42
  //

  View full-size slide

 110. Fuck this
  shit!!!

  View full-size slide

 111. Style guides
  for
  programming languages

  View full-size slide

 112. PEP-8
  http://legacy.python.org/dev/peps/pep-0008/

  View full-size slide

 113. Sun Style Guide
  http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html

  View full-size slide

 114. Google Style Guide
  https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html

  View full-size slide

 115. Effective Go
  https://golang.org/doc/effective_go.html

  View full-size slide

 116. StandardJS
  https://standardjs.com/

  View full-size slide

 117. PHP FIG Coding Style
  Guide
  http://www.php-fig.org/psr/psr-1/
  http://www.php-fig.org/psr/psr-2/

  View full-size slide

 118. Ruby Style Guide
  https://rubystyle.guide

  View full-size slide

 119. Clojure Style Guide
  https://guide.clojure.style

  View full-size slide

 120. Languages are
  always evolving

  View full-size slide

 121. Good style practices
  are evolving as well

  View full-size slide

 122. { :batman => 'Bruce',
  :superman => 'Clark',
  :zorro => 'Diego',
  :catwoman => 'Selina' }

  View full-size slide

 123. { batman: 'Bruce',
  superman: 'Clark',
  zorro: 'Diego',
  catwoman: 'Selina' }

  View full-size slide

 124. Style consistency is of
  paramount importance

  View full-size slide

 125. Community
  Personal Project
  Company

  View full-size slide

 126. Community
  Project
  Company

  View full-size slide

 127. Style separates
  the good from
  the great

  View full-size slide

 128. One more thing…

  View full-size slide