$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

The Elements of Style in Programming (WebCamp Zagreb 2015)

The Elements of Style in Programming (WebCamp Zagreb 2015)

Slide deck from my talk at WebCamp Zagreb 2015.

Bozhidar Batsov

March 23, 2016
Tweet

More Decks by Bozhidar Batsov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. The Elements
  of
  Style
  in
  Programming
  by Bozhidar Batsov

  View Slide

 2. Dobar dan Zagrebe!

  View Slide

 3. Божидар

  View Slide

 4. Božidar

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. I’m an Emacs
  fanatic

  View Slide

 8. bbatsov

  View Slide

 9. View Slide

 10. Sasha,
  our
  beloved
  leader/CTO

  View Slide

 11. View Slide

 12. @bbatsov

  View Slide

 13. View Slide

 14. Why am I here?

  View Slide

 15. View Slide

 16. size=2
  start=0
  c=['Н', 'Н' ,'Н' ,'Н' ,'Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н','Н']
  code_dictionary=Array.new()
  begin_size_code_dictionary=Array.new()
  end_string=String.new()
  code_dictionary=c.uniq.to_a
  decode_dictionary=c.uniq.to_a
  for i in 0...code_dictionary.size
  begin_size_code_dictionary[i]=i
  end
  c.size.times{
  if !code_dictionary.include?(c[start,size].to_s)#Comparation
  code_dictionary.push(c[start,size].to_s.chomp)
  start=start+(code_dictionary.last.size)/2-1
  size=2
  else
  size+=1;
  end
  }
  end_code=Array.new(code_dictionary.size)
  for i in begin_size_code_dictionary.size...code_dictionary.size
  end_code[i]=code_dictionary.index(code_dictionary[i].chop.chop)+1
  end_string+=code_dictionary[i].chop.chop
  end
  govnokod.ru

  View Slide

 17. Languages are hard

  View Slide

 18. View Slide

 19. Basic usage of a
  language is easy

  View Slide

 20. Pipl mast trast as

  View Slide

 21. "I was day after 

  yesterday

  in Hungary"

  View Slide

 22. The correct usage of
  a language is hard

  View Slide

 23. The effective usage of
  a language is very hard

  View Slide

 24. not really

  View Slide

 25. try 10 years

  View Slide

 26. http://norvig.com/21-days.html
  Teach Yourself
  Programming in Ten Years
  Peter Norvig

  View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. Use the active voice.

  View Slide

 31. My first visit to Zagreb will
  always be remembered by me.
  lame

  View Slide

 32. I shall always remember my
  first visit to Zagreb.
  legit

  View Slide

 33. The word personally
  is often unnecessary.

  View Slide

 34. Personally, I love Emacs.

  View Slide

 35. A style guide
  • a curated set of (supposedly) good practices
  • spares you the process of making trivial
  decisions
  • allows you to focus on the actual problems
  • simple and concise

  View Slide

 36. Style guides aren’t a
  replacement for thinking

  View Slide

 37. Programs must be
  written for people to
  read, and only
  incidentally for
  machines to execute.
  — Hal Abelson

  View Slide

 38. Similar rules apply to
  natural and programming
  languages

  View Slide

 39. View Slide

 40. English

  View Slide

 41. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
  est laborum.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
  cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
  est laborum.
  Chapter I

  View Slide

 42. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO
  EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT
  ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS
  NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE IRURE DOLOR
  IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT
  NULLA PARIATUR. EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT,
  SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID EST LABORUM.
  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
  ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT
  LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM
  VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS
  NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE
  IRURE DOLOR IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT
  ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT NULLA PARIATUR.
  EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT,
  SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID
  EST LABORUM.
  chapter i

  View Slide

 43. Hrvatski

  View Slide

 44. Trebaju nam promjene prema otkrivanju i održavanju perspektive razvoja i
  napretka. Naša koalicija najavljuje promjene – promjene koje će oživjeti
  gospodarstvo kao podlogu razvitka, koje će teret reformi ravnomjernije
  podijeliti između bogatih i siromašnih, koje će omogućiti odgovornu,
  funkcionalnu i poštenu upravu, koje će racionalizirati potrošnju i javni rashod,
  a osigurati standard građana, koje će uvesti pravo zajednice na dio dobiti
  koju pojedinci izvlače ekstraprofitom, pretvarajući tuđi rad u svoju imovinu.

  Mi najavljujemo promjenu prirode hrvatskoga kapitalizma i konačni odmak
  od prakse kapitalizma perifernoga, nekontroliranog, pa i nezakonitog profita,
  bogaćenja na štetu nacionalnih interesa i podcjenjivanja i odbacivanja prava
  rada i radnika. Naše promjene ne vode prema slabljenju države, nego prema
  jačanju uloge odgovorne države, a istodobno jačanju uloge njezinih građana.
  Poglavlje 1

  View Slide

 45. TREBAJU NAM PROMJENE PREMA OTKRIVANJU I ODRŽAVANJU
  PERSPEKTIVE RAZVOJA I NAPRETKA. NAŠA KOALICIJA NAJAVLJUJE
  PROMJENE – PROMJENE KOJE ĆE OŽIVJETI GOSPODARSTVO KAO
  PODLOGU RAZVITKA, KOJE ĆE TERET REFORMI RAVNOMJERNIJE
  PODIJELITI IZMEĐU BOGATIH I SIROMAŠNIH, KOJE ĆE OMOGUĆITI
  ODGOVORNU, FUNKCIONALNU I POŠTENU UPRAVU, KOJE ĆE
  RACIONALIZIRATI POTROŠNJU I JAVNI RASHOD, A OSIGURATI STANDARD
  GRAĐANA, KOJE ĆE UVESTI PRAVO ZAJEDNICE NA DIO DOBITI KOJU
  POJEDINCI IZVLAČE EKSTRAPROFITOM, PRETVARAJUĆI TUĐI RAD U
  SVOJU IMOVINU.
  pOgLaVljE 1
  MI NAJAVLJUJEMO PROMJENU PRIRODE HRVATSKOGA
  KAPITALIZMA I KONAČNI ODMAK OD PRAKSE KAPITALIZMA
  PERIFERNOGA, NEKONTROLIRANOG, PA I NEZAKONITOG PROFITA,
  B O G A Ć E N J A N A Š T E T U N A C I O N A L N I H I N T E R E S A I
  PODCJENJIVANJA I ODBACIVANJA PRAVA RADA I RADNIKA.
  SADAŠNJA VLAST SAMO JE ZAŠTITNIK I JAMAC NASTAVKA TAKVE
  PRAKSE. NAŠE PROMJENE NE VODE PREMA SLABLJENJU DRŽAVE,
  NEGO PREMA JAČANJU ULOGE ODGOVORNE DRŽAVE

  View Slide

 46. Ruby

  View Slide

 47. def some_method
  do_something
  do_more
  do_more
  end

  View Slide

 48. def some_method
  do_something
  do_more
  do_more
  end

  View Slide

 49. sum = 1 + 2
  a, b = 1, 2
  [1, 2, 3].each { |e| puts e }
  class FooError < StandardError; end

  View Slide

 50. sum=1+2
  a,b=1,2
  [1,2,3].each{|e|puts e}
  class FooError

  View Slide

 51. English

  View Slide

 52. Form possessive
  singular of nouns by
  adding ’s.

  View Slide

 53. Bozhidar’s talk
  Batman’s batclaw
  Emacs’s magic

  View Slide

 54. Ruby

  View Slide

 55. Form predicate method
  names by adding “?”.

  View Slide

 56. even?
  completed?
  batman?

  View Slide

 57. English

  View Slide

 58. Make the paragraph
  the unit of composition.

  View Slide

 59. Ruby

  View Slide

 60. Make the method the
  unit of composition.

  View Slide

 61. English

  View Slide

 62. Omit needless words.

  View Slide

 63. he is a man who

  View Slide

 64. Her story is a strange
  one.

  View Slide

 65. Ruby

  View Slide

 66. Omit needless words.

  View Slide

 67. if some_condition then
  # body omitted
  end

  View Slide

 68. def some_method
  # ...
  return result
  end

  View Slide

 69. English

  View Slide

 70. farther
  further

  View Slide

 71. Do we have to go
  much farther?

  View Slide

 72. I decided to pursue
  the subject further.

  View Slide

 73. Ruby

  View Slide

 74. ==
  ===
  equal?
  eql?

  View Slide

 75. An approach to
  style

  View Slide

 76. Be consistent

  View Slide

 77. English

  View Slide

 78. The user should update
  his config accordingly.
  They should also check…

  View Slide

 79. The user should update
  his config accordingly.
  They should also check…

  View Slide

 80. Ruby

  View Slide

 81. def something coll
  coll.collect(&:ala)
  end
  def something2(coll)
  coll.map { |x| x.bala }
  end

  View Slide

 82. Be clear

  View Slide

 83. Hrvatski

  View Slide

 84. HP

  View Slide

 85. Hladno Pivo

  View Slide

 86. DNK

  View Slide

 87. Da
  Nije
  Komšijin

  View Slide

 88. USKOK

  View Slide

 89. Ured za suzbijanje korupcije
  i organiziranog kriminaliteta

  View Slide

 90. Ruby

  View Slide

 91. $:

  View Slide

 92. $LOAD_PATH

  View Slide

 93. $;

  View Slide

 94. $FIELD_SEPARATOR

  View Slide

 95. $*

  View Slide

 96. $ARGV

  View Slide

 97. '%d %d' % [20, 10]

  View Slide

 98. sprintf('%d %d', 20, 10)

  View Slide

 99. sprintf(
  '%{first} %{second}',
  first: 20, second: 10
  )

  View Slide

 100. format('%{first} %{second}',
  first: 20, second: 10)

  View Slide

 101. Ruby
  is
  optimized
  for
  programmer
  happiness

  View Slide

 102. Ruby is a huge
  language

  View Slide

 103. Making the “right”
  decisions is hard

  View Slide

 104. puts "Hello, WebCamp!"
  puts "Hello, WebCamp!"
  puts "Hello, WebCamp!"

  View Slide

 105. for i in 1..3
  puts "Hello, WebCamp!"
  end

  View Slide

 106. 3.times do
  puts "Hello, WebCamp!"
  end

  View Slide

 107. result = []
  names.each do |word|
  result << name.upcase
  end

  View Slide

 108. names.map { |name| name.upcase }

  View Slide

 109. names.map(&:upcase)

  View Slide

 110. View Slide

 111. View Slide

 112. View Slide

 113. 56 simple rules

  View Slide

 114. Format a program
  to help the reader
  understand it.

  View Slide

 115. Write clearly --
  don't be too clever.

  View Slide

 116. def user_signed_in?
  !!@current_user
  end
  def user_signed_in?
  !@current_user.nil?
  end

  View Slide

 117. Don't sacrifice
  clarity for small
  gains in efficiency.

  View Slide

 118. i = 1
  res = 0
  while i <= 10
  res += i
  i += 1
  end

  View Slide

 119. (1..10).reduce(:+)

  View Slide

 120. (N * (N + 1)) / 2

  View Slide

 121. (10 * (10 + 1)) / 2

  View Slide

 122. Don't diddle code to
  make it faster -- find a
  better algorithm.

  View Slide

 123. •Make it right before you make
  it faster.
  •Make it fail-safe before you
  make it faster.
  •Make it clear before you make
  it faster.

  View Slide

 124. Instrument your
  programs. Measure
  before making efficiency
  changes.

  View Slide

 125. Use variable names
  that mean something.

  View Slide

 126. a
  s
  l

  View Slide

 127. age
  sex
  location

  View Slide

 128. age_over_18?

  View Slide

 129. adult?

  View Slide

 130. Don’t repeat
  yourself.

  View Slide

 131. Parenthesize to
  avoid ambiguity.

  View Slide

 132. x || y && z

  View Slide

 133. x || (y && z)

  View Slide

 134. Keep the code & its
  comments in sync.

  View Slide

 135. # This method does bla bla bla.
  # It returns an array of results.
  def bla_bla_bla
  res = Set.new
  # ...
  res
  end

  View Slide

 136. bla_bla_bla[0]
  # => Boom Boom Pow
  bla_bla_bla.uniq
  # => Kaboom!

  View Slide

 137. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View Slide

 138. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View Slide

 139. //private instance variable for storing age
  public static int age;

  View Slide

 140. Don’t repeat the code
  in the comments.

  View Slide

 141. # increment counter by 1
  counter += 1

  View Slide

 142. Don’t comment
  shitty code — fix it.

  View Slide

 143. //
  // Dear maintainer:
  //
  // Once you are done trying to 'optimize' this routine,
  // and have realized what a terrible mistake that was,
  // please increment the following counter as a warning
  // to the next guy:
  //
  // total_hours_wasted_here = 42
  //

  View Slide

 144. Fuck this
  shit!!!

  View Slide

 145. Style guides
  for
  programming languages

  View Slide

 146. Python

  View Slide

 147. PEP-8
  http://legacy.python.org/dev/peps/pep-0008/

  View Slide

 148. Java

  View Slide

 149. Sun Style Guide
  http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html

  View Slide

 150. Google Style Guide
  https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html

  View Slide

 151. Go

  View Slide

 152. Effective Go
  https://golang.org/doc/effective_go.html

  View Slide

 153. gofmt

  View Slide

 154. View Slide

 155. Airbnb Style Guide
  https://github.com/airbnb/javascript

  View Slide

 156. Google Style Guide
  https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javascriptguide.xml

  View Slide

 157. View Slide

 158. PHP FIG Coding Style
  Guide
  http://www.php-fig.org/psr/psr-1/
  http://www.php-fig.org/psr/psr-2/

  View Slide

 159. View Slide

 160. Ruby Style Guide
  https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide

  View Slide

 161. View Slide

 162. Clojure Style Guide
  https://github.com/bbatsov/clojure-style-guide

  View Slide

 163. Languages are always
  evolving

  View Slide

 164. Good style practices
  are evolving as well

  View Slide

 165. { :batman => 'Bruce',
  :superman => 'Clark',
  :zorro => 'Diego',
  :catwoman => 'Selina' }

  View Slide

 166. { batman: 'Bruce',
  superman: 'Clark',
  zorro: 'Diego',
  catwoman: 'Selina' }

  View Slide

 167. Style consistency is of
  paramount importance

  View Slide

 168. Community
  Personal Project
  Company

  View Slide

 169. Community
  Project
  Company

  View Slide

 170. Style separates
  the good from the
  great

  View Slide

 171. Felina

  View Slide

 172. One more thing…

  View Slide

 173. View Slide