Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Astrostatistiek als hobby

Astrostatistiek als hobby

Overzichtspresentatie van het vakgebied 'astrostatistiek'. Presentatie voor Aquila en Noorderkroon in Overpelt op 3 juni 2016. Varianten van deze presentatie ook gegeven voor Vendelinus (Genk), Mira (Grimbergen) en Urania (Hove) eerder in het voorjaar van 2016.

Bart Buelens

June 03, 2016
Tweet

More Decks by Bart Buelens

Other Decks in Science

Transcript

 1.  Foto door Minoru Yoneto  Op 3 aug 2015

   Vanuit Queenstown, Nieuw-Zeeland  Gevonden via Google Afbeeldingen  http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?u pload_id=115929 Komeet Catalina
 2.  Afbeeldingen downloaden  Astrometrisch calibreren, astrometry.net  Mozaïek maken

   “Vloeiende lijn” door de middelpunten = baan! Searching for comets on the World Wide Web: The orbit of 17P/Holmes from the behavior of photographers, Lang & Hogg, The Astronomical Journal, 2012, http://arxiv.org/abs/1103.6038v2 Baanberekeningen van kometen
 3.  Data van internet / “crowd sourcing”  Gratis tool:

  astrometry.net  Artikel en bijhorende code gratis beschikbaar  Zelf doen voor andere kometen, bv. baan van Catalina Kometen
 4.  Voor elk ontvangststation  Ontvangen signaal, 5 minuten /

  bestand  1 bestand is 3,15 MB “wav”-formaat  288 bestanden en 900 MB / dag (per station)  Laatste 6 maanden beschikbaar  Online te bekijken en downloaden http://brams.aeronomie.be  Automatisch downloaden m.b.v. script noodzakelijk (voor het serieuzere werk)  GEEN detectie van of info over meteoren beschikbaar op BRAMS website! BRAMS data
 5.  Methode van T. Roelandts (IMC, 2014)  tomroelandts.com 

  Script in python gratis & publiek beschikbaar  Omgeschreven in R (door mij)  Meer info: www.astrostatistics.org/projects/meteors Automatisch meteoren detecteren
 6.  Data van BRAMS vrij beschikbaar  Methode ook: beschrijving

  en code  Zelf toepassen: meteoren tellen, meteorenzwermen analyseren, andere detectiemethode bedenken, … Meteoren
 7.  Roodverschuiving als maat voor afstand  Spectroscopie  Structuur

  van de kosmos  VIPERS (http://vipers.inaf.it)  Publieke Data Release “PDR-1”  50 duizend sterrenstelsels Sterrenstelsels, galaxies
 8.  Roodverschuiving meten zonder spectrum te meten  Lichtkracht bij

  verschillende golflengten  “Cosmo-Photo-z” software met voorbeelden  Werk van leden van COIN Fotometrische roodverschuiving
 9.  Verschillende catalogi vrij beschikbaar, bijv. VIPERS  Visualisatie 

  Ruimtelijke verdeling, 3D  Fotometrisch de roodverschuiving voorspellen  Eigenschappen bestuderen Sterrenstelsels
 10.  Informele werkgroep astrostatistiek  Opgericht april 2014  Professionelen

  en hobbyisten  Ik aangesloten november 2014 COIN = COsmostatistics INitiative
 11.  Technisch  Gegevens zijn digitaal  Heel veel gegevens

  (automatisch waarnemen)  Grote data centers  Snel internet  Cultuur  Open data: gegevens delen  Open source: software delen  Open access: literatuur delen Waarom (pas nu) astrostatistiek?
 12.  International Statistical Institute (ISI) Astrostatistics Interest Group (2008) Astrostatistics

  Committee (2009) International Astrostatistics Association (2012) -> COIN (2014)  International Astronomical Union (IAU) Astrostatistics Working Group (2012)  American Astronomical Society (AAS) Astrostatistics Working Group (2012) Astrostatistische organisaties
 13.  www.astrostatistics.org (registratie juni 2012)  Inhoud op site vanaf

  2013  Uitgewerkte voorbeelden  Links naar nuttige sites  Lezing bij VVS weekend 2014, workshop 2015  Lezingen bij Vendelinus, Mira, Urania, en hier! Amateurs & astrostatistiek
 14.  Gravitationeel gebonden sterren  Minstens honderduizenden sterren in 1

  bolhoop  In Melkweg: 160 +/- 10 bolhopen  Komen voor in bijna alle sterrenstelsels  Bevatten meestal oude sterren  Rol bij vorming en evolutie sterrenstelsels onduidelijk  Samenhang tussen het aantal bolhopen en andere kenmerken van sterrenstelsels?  Gebruik catalogus van ong. 400 sterrenstelsels COIN project: Bolhopen
 15. Bolhopen & criminaliteit Aantal bolhopen Aantal slachtoffers van criminaliteit Sterrenstelsels

  Gemeenten Spiraalstelsel, elliptisch, … Stedelijk, platteland, … Bekend: massa centrale zwarte gat, lichtkracht, rotatiesnelheid, … Bekend: gemiddelde woningprijzen, leeftijd, uitkeringsgerechtigden, ...
 16.  Catalogus van Harris 2013  Andere bronnen bijzoeken 

  Verband tussen bolhopen en eigenschappen van het sterrenstelsel bestuderen Bolhopen
 17.  Wat is de meest nabije exoplaneet die zich in

  de bewoonbare zone bevindt?  Hoeveel exoplaneten hebben een massa kleiner dan die van de Aarde?  Welk percentage van de exoplaneten maakt deel uit van een stelsel met meer dan één exoplaneet?  Hoeveel van de sterren waarbij exoplaneten zijn gevonden hebben massa en temperatuur vergelijkbaar met de zon (bijv. +/- 20% maximale afwijking van de zon)  … Mogelijke analyses
 18. • Software: R of Python • Websites – Astrostatistics &

  Astroinformatics Portal https://asaip.psu.edu – www.astrostatistics.org • Online cursussen, bijvoorbeeld – www.coursera.org Tips