Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Emergente gravitatie volgens Erik Verlinde

Emergente gravitatie volgens Erik Verlinde

Presentatie voor Vendelinus, Genk.

Bart Buelens

April 08, 2017
Tweet

More Decks by Bart Buelens

Other Decks in Science

Transcript

 1. Waarneming in conflict met theorie Waarneming fout Oplossing: Donkere materie

  WIMP Colijn/XENON1T Theorie fout Oplossing: Alternatieve theorie 1. MOND 2. Emergent gravity Eric Verlinde of
 2. gas Emergente fenomenen in de fysica P V = N

  R T hoeveelheid N, volume V, gasconstante R druk P temperatuur T
 3. By Own work by Daderot - transferred from the English

  language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507663
 4. Entropie van een gesloten systeem S = k log W

  S : entropie k : Boltzmann constante W : aantal micro-toestanden dat aanleiding kan geven tot de gegeven macro-toestand
 5. T, P, V en S gelijk voor elke configuratie entropie

  S slaat de brug tussen macro en micro
 6. Terzijde -- Thermodynamica studie van deeltjes op macro niveau in

  termen van temperatuur, energie en entropie Hoofdwetten Nulde : thermisch evenwicht Eerste: behoud van energie Tweede : entropie neemt altijd toe Derde : absoluut nulpunt
 7. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast B S(B)

  S(A) > S(B) S(A) – S(B) = ?
 8. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast B S(B)

  S(A) > S(B) S(A) – S(B) = I (informatie)
 9. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast C S(C)

  = 0 S(A) – S(C) = S(A) = I(A)
 10. Entropie is informatie entropie = de informatie die nodig is

  om het systeem op microscopisch niveau te beschrijven Shannon entropie (1940s) => Informatietheorie
 11. De eenheid van informatie is de bit een “bit” is

  0 of 1 abstractie van thermodynamische interpretatie entropie = informatie = log2 (2N) = N bits
 12. Standaardmodel der elementaire deeltjes Quantum entropie beschrijft wanorde ~ aantal

  mogelijke toestanden Kan gezien worden als quantum informatie Wordt uitgedrukt in eenheden van qubits Quantum bit, of “qubit”: 0 ≤ q ≤ 1
 13. Zwarte gaten en thermodynamica Bekenstein en Hawking, 1970s: Wat is

  de entropie van een zwart gat? Entropie ~ informatie ~ oppervlak van waarnemingshorizon ~ massa ~ gravitatie
 14. Gravitatie is thermodynamisch Jacobson 1995 Afleiding vergelijkingen algemene relativiteit in

  termen van entropie (in nabijheid van zwart gat) Fundamentele bouwsteen voor theorie Verlinde
 15. Snaartheorie Quantummechanische beschrijving van gravitatie, vanaf 1970s Jaren 1990: snaartheorie

  beschrijft microscopische toestand van zwarte gaten ZONDER gravitatie nodig te hebben. Gravitatie is een macroscopische fenomeen, emergent.
 16. Holografisch principe (G. „t Hooft e.a. 1990s) alle informatie in

  heelal te beschrijven op een denkbeeldige schil er om heen voor een Anti-de-Sitter ruimte (negatief gekromde ruimtetijd, negatieve kosmologische constante, geen donkere energie) Maar ons heelal is positief gekromd: versnellende uitdijing
 17. Basis voor theorie Eric Verlinde (UvA) Thermodynamische beschrijving algemene relativiteit

  Emergente gravitatie volgens snaartheorie Holografisch principe over hoeveelheid informatie in heelal
 18. Eric Verlinde‟s theorie (vanaf 2009) 1. Gravitatie is een emergente

  kracht, veroorzaakt door entropie 2. Deze entropie is een maat voor de hoeveelheid quantuminformatie 3. Quantuminformatie is overal in het heelal en is groter in nabijheid van massa
 19. Nog volgens Verlinde Voor de-Sitter-ruimte: donkere energie doet de entropie

  toenemen proportioneel aan volume van heelal Op grote afstand van materie neemt gravitatie lineair af, niet kwadratisch, wat komt door de volume-bijdrage
 20. Verlinde‟s emergente gravitatie I. Alternatief voor donkere materie (verklaart rotatiecurves

  sterrenstelsels) II. Verzoent gravitatie met quantumtheorie III. Betrekt donkere energie in de theorie
 21. Rotatiecurven van sterrenstelsels Verlinde: Rotatiesnelheden beginnen af te wijken bij

  gravitatie <= c H0 . Dit had Milgrom al empirisch vastgesteld in 1983! … en is de basis voor MOND
 22. Patroon acoustische oscillaties in CMB - zou verklaard worden door

  donkere materie - (nog) niet door emergente gravitatie
 23. “Veranderingen in perihelia van planeten 7 ordegroottes fout met theorie

  van Verlinde” Verlinde reageert: “mijn aannames zijn niet van toepassing in het zonnestelsel” (sferisch-symmetrisch systeem)
 24. Wordt vervolgd… Verlinde’s theorie: verder te ontwikkelen houdt theorie stand?

  falsificatie? Ontdekking van WIMPs? Toch MOND? Andere?