Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The return of the native principles

The return of the native principles

74a9577769c489b07066e881764f4911?s=128

Bartłomiej Słota

April 08, 2019
Tweet

More Decks by Bartłomiej Słota

Other Decks in Programming

Transcript

 1. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES PAWEŁ SZYMCZYK BARTŁOMIEJ SŁOTA

 2. BARTŁOMIEJ SŁOTA Consultant @ Software engineer Speaker Blogger @bartekslota bartslota.blogspot.com

  bartlomiej.slota@gmail.com github.com/bslota linkedin.com/in/bslota
 3. Trainer & Consultant @ Software engineer Speaker PAWEŁ SZYMCZYK @p_szymczyk

  pawel@pszymczyk.com github.com/pszymczyk linkedin.com/in/pszymczyk
 4. None
 5. ROK 2003

 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. ROK 2012

 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. ROK 2019

 19. MICROSERVICES DDD EVENT SOURCING CQRS EDA SERVERLESS AGILE HEXAGONAL ARCHITECTURE

  CLEAN ARCHITECTURE SOFTWARE DEVELOPMENT
 20. MONOLITH MICROSERVICES

 21. AGILE

 22. WHYYY?

 23. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES Time Procedural Programming Framework

  Database ORM Junior Developer Regular Developer Object Oriented Programming Functional Programming TDD SOLID GRASP Patterns Architecture Microservices Distributed Systems DDD Event Driven Architecture ETAPY DOJRZAŁOŚCI
 24. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES Time Procedural Programming Framework

  Database ORM Junior Developer Regular Developer Object Oriented Programming Functional Programming TDD SOLID GRASP Patterns Architecture Microservices Distributed Systems DDD Event Driven Architecture ETAPY DOJRZAŁOŚCI
 25. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES Time Procedural Programming Framework

  Database ORM Junior Developer Regular Developer Object Oriented Programming Functional Programming TDD SOLID GRASP Patterns Architecture Microservices Distributed Systems DDD Event Driven Architecture ETAPY DOJRZAŁOŚCI
 26. OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

 27. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES TEXT ZAŁOŻENIA PARADYGMATU OBIEKTOWEGO

  ▸ Abstrakcja ▸ Enkapsulacja ▸ Polimorfizm ▸ Dziedziczenie, kompozycja, delegacja
 28. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES TEXT ABSTRAKCJA

 29. ABSTRAKCJA pozwala opanować złożoność poprzez ukrywanie nieistotnych detali

 30. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES ENKAPSULACJA

 31. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES POZIOMY ABSTRAKCJI W KODZIE

  Bill customer Sum charging costs Calculate charging cost Poziom abstrakcji Read tariff from repository Read tariff document from MongoDB … 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 …. 1 1 0
 32. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES HEXAGONAL ARCHITECTURE CORE DOMAIN

  CORE DOMAIN PORTY wysoki poziom abstrakcji ADAPTERY niski poziom abstrakcji
 33. POZIOMY ABSTRAKCJI VS DDD BUILDING BLOCKS.

 34. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES AGGREGATE, ENTITIES & VALUE

  OBJECTS public class Customer { private CustomerId id; private CustomerStatus status; ... public Customer activate() { if (canBeActivated()) { return new Customer(this.id, CustomerStatus.ACTIVE); } else { throw IllegalStateException("Customer cannot be activated"); } } ... }
 35. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES SERWIS APLIKACYJNY public class

  CustomerActivation { ... @Transactional public Customer activate(CustomerActivationCommand command) { final Customer customer = customerRepository.findById(command.customerId()); final Customer activatedCustomer = customer.activate(); return customerRepository.save(activatedCustomer); } }
 36. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES POLITYKA CZYLI “WHAT” VS

  “HOW” class LinearIncomeTaxCalculation implements IncomeTaxCalculationPolicy { private final BigDecimal RATE = BigDecimal.valueOf(0.19d); @Override public Tax calculate(YearlyIncome income) { return new Tax(income.getValue().multiply(RATE)); } } interface IncomeTaxCalculationPolicy { Tax calculate(YearlyIncome income); } Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji
 37. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES POLITYKA CZYLI “WHAT” VS

  “HOW” class LinearIncomeTaxCalculation implements IncomeTaxCalculationPolicy { private final BigDecimal RATE = BigDecimal.valueOf(0.19d); @Override public Tax calculate(YearlyIncome income) { return new Tax(income.getValue().multiply(RATE)); } } interface IncomeTaxCalculationPolicy { Tax calculate(YearlyIncome income); } Wysoki poziom abstrakcji class GeneralIncomeTaxCalculation implements IncomeTaxCalculationPolicy { private final BigDecimal FIRST_LEVEL_RATE = BigDecimal.valueOf(0.19d); private final BigDecimal SECOND_LEVEL_RATE = BigDecimal.valueOf(0.32d); private final BigDecimal FIRST_LEVEL_LIMIT = BigDecimal.valueOf(85000); @Override public Tax calculate(YearlyIncome income) { BigDecimal firstLevelValue = income.getValueBelowOrEqual(FIRST_LEVEL_LIMIT); BigDecimal secondLevelValue = income.getValueAbove(FIRST_LEVEL_LIMIT); return new Tax(firstLevelValue.multiply(FIRST_LEVEL_RATE) + secondLevelValue.multiply(SECOND_LEVEL_RATE)); } } Niski poziom abstrakcji
 38. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES POZIOMY ABSTRAKCJI W ARCHITEKTURZE

 39. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES ABSTRAKCJA I ENKAPSULACJA W

  PAKIETACH
 40. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES ABSTRAKCJA I ENKAPSULACJA W

  MIKROSERWISACH
 41. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES WYSOKA KOHEZJA

 42. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES MONOLITH FIRST

 43. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES PAKIETYZACJA WARSTWOWA VS FUNKCJONALNA

 44. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES PAKIETYZACJA FUNKCJONALNA VS KOMPONENTOWA

 45. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES PAKIETYZACJA KOMPONENTOWA CD.

 46. WYCIEK ABSTRAKCJI

 47. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES CORE DOMAIN WYCIEK ABSTRAKCJI

  - INFRASTRUKTURA /REST/full
 48. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES WYCIEK ABSTRAKCJI - INFRASTRUKTURA

  Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji import javax.sql.rowset.CachedRowSet; interface CustomerRepository { CachedRowSet findAll(); } import javax.sql.rowset.CachedRowSet; class SqlCustomerRepository implements CustomerRepository { @Override public CachedRowSet findAll() { // sql specific implementation } }
 49. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES WYCIEK ABSTRAKCJI - INFRASTRUKTURA

  MICROSERVICE ENTITY MICROSERVICE MICROSERVICE ENTITY ENTITY ENTITY
 50. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES DLACZEGO CHCECIE NAPISAĆ TEN

  SYSTEM OD NOWA? “To stoi na jakimś archaicznym Glassfish’u, cały soap, logowanie, deployment wszystko zrobione na natywnych rozwiązaniach Glassfish. Dostęp do bazy nawet nie jest przez Hibernate tylko jest jakiś kastomizowany Hades." “Ta logika biznesowa jest już nie na czasie. Obecnie biznes rządzi się już innymi prawami.” vs.
 51. TEMPO I CZĘSTOTLIWOŚĆ ZMIAN LOGIKI BIZNESOWEJ I TECHNIKALIÓW SĄ INNE

  ]
 52. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES WYCIEK ABSTRAKCJI - DOMENA

  class LinearIncomeTaxCalculation implements IncomeTaxCalculationPolicy { private final BigDecimal RATE = BigDecimal.valueOf(0.19d); @Override public Tax calculate(YearlyIncome income) { return new Tax(income.getValue().multiply(RATE)); } } Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji interface IncomeTaxCalculationPolicy { Tax calculate(YearlyIncome income); }
 53. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES WYCIEK ABSTRAKCJI - DOMENA

  class LinearIncomeTaxCalculation implements IncomeTaxCalculationPolicy { private final BigDecimal RATE = BigDecimal.valueOf(0.19d); @Override public Tax calculate(YearlyIncome income) { return new Tax(income.getValue().multiply(RATE)); } } Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji class AnnualSettlementUseCase { void account(CustomerId customerId) { Customer customer = customerRepository.findOne(customerId); IncomeTaxCalculationPolicy incomeTaxPolicy = //choose correct policy Tax tax = incomeTaxPolicy.calculate(customer.getYearlyIncome()); // do sth with calculated tax } } interface IncomeTaxCalculationPolicy { Tax calculate(YearlyIncome income); }
 54. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES WYCIEK ABSTRAKCJI - DOMENA

  class LinearIncomeTaxCalculation implements IncomeTaxCalculationPolicy { private final BigDecimal RATE = BigDecimal.valueOf(0.19d); @Override public Tax calculate(YearlyIncome income) { return new Tax(income.getValue().multiply(RATE)); } } Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji class AnnualSettlementUseCase { void account(CustomerId customerId) { Customer customer = customerRepository.findOne(customerId); IncomeTaxCalculationPolicy incomeTaxPolicy = //choose correct policy if (incomeTaxPolicy instanceof LinearIncomeTaxCalculation) { //do something only for this special case } } } interface IncomeTaxCalculationPolicy { Tax calculate(YearlyIncome income); }
 55. SOLID/GRASP

 56. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES SINGLE RESPONSIBILITY ▸ Powinien

  istnieć jeden powód do zmiany w klasie, na przykład: ▸ Zmienia się flow obsługi przypadku użycia ▸ Zmienia się sposób obliczenia opłaty za nocne ładowanie ▸ Zmieniają się wymaganie dotyczące wydajności bazy danych
 57. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES SINGLE RESPONSIBILITY ▸ Żadna

  klasa która miesza kod domenowy z technologią nie jest zgodna z SRP 1. Zmienia się domena 2. Zmienia się technologia CLASS /REST/full
 58. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES SINGLE RESPONSIBILITY ▸ Hexagonal

  architecture ‣ Port - zmienia się domena ‣ Adapter - zmieniają się technikalia CORE DOMAIN
 59. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES SINGLE RESPONSIBILITY VS DDD

  BUILDING BLOCKS
 60. SRP VS TEAMS BE FE QA PO

 61. SRP VS TEAMS BE FE QA PO

 62. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES TEXT OPEN CLOSED PRINCIPLE

  ▸ Tworzymy klasy / komponenty które są zamknięte na modyfikacje… ale są otwarte na rozszerzenia ▸ Otwartość na rozszerzenia - możliwość dodawania nowej funkcjonalności bez zmian w klasach / komponentach zamkniętych na modyfikacje
 63. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES OCP - POLITYKA /

  STRATEGIA POLICY SOME CONCRETE POLICY FANCY POLICY BUSINESS LOGIC Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji
 64. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES OCP - POLITYKA /

  STRATEGIA POLICY SOME CONCRETE POLICY FANCY POLICY ANOTHER POLICY BUSINESS LOGIC Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji
 65. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES OCP - POLITYKA /

  STRATEGIA POLICY SOME CONCRETE POLICY FANCY POLICY ANOTHER POLICY BUSINESS LOGIC YET ANOTHER POLICY Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji
 66. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES HEXAGONAL ARCHITECTURE - OCP

  NA POZIOMIE ARCHITEKTURY CORE DOMAIN
 67. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES LISKOV SUBSTITUTION PRINCIPLE ▸

  Przez dziedziczenie lub implementację interfejsu tworzymy specyficzne obiekty które spełniają bazowy kontrakt
 68. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES LISKOV SUBSTITUTION PRINCIPLE class

  Employee { void takeSalary() { //do sth } } @Test public void shouldTakeSalary() { //given Employee employee = someEmplyee(); //when employee.takeSalary(); //then salaryTaken(employee); }
 69. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES LISKOV SUBSTITUTION PRINCIPLE class

  Employee { void takeSalary() { //do sth } } @Test public void shouldTakeSalary() { //given Employee employee = someEmplyee(); //when employee.takeSalary(); //then salaryTaken(employee); } class Volunteer extends Employee { @Override void takeSalary() { throw new UnsupportedOperationException(); } }
 70. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES LISKOV SUBSTITUTION PRINCIPLE class

  Employee { void takeSalary() { //do sth } } @Test public void shouldTakeSalary() { //given Employee employee = new Volunteer(); //when employee.takeSalary(); //then salaryTaken(employee); } class Volunteer extends Employee { @Override void takeSalary() { throw new UnsupportedOperationException(); } }
 71. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE

 72. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE class

  Service { void methodA() { } void methodB() { } void methodC() { } } class ClientA { @Autowired Service service; void doSth() { service.methodA(); } } class ClientB { @Autowired Service service; void doSth() { service.methodB(); } }
 73. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE LEKIEM

  NA GOD OBJECT
 74. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE ▸

  Moduły wysokiego poziomu nie powinny zależeć od modułów niskiego poziomu ▸ Abstrakcje nie powinny zależeć od detali - to detale powinny zależeć od abstrakcji
 75. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE class

  InMemoryCustomerRepository implements CustomerRepository { private final Map<CustomerId, Customer> customers = new HashMap<>(); @Override public Customer findBy(CustomerId customerId) { return customers.get(customerId); } } Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji public class CustomerActivation { private final CustomerRepository customerRepository; public CustomerActivation(CustomerRepository customerRepository) { this.customerRepository = customerRepository; } public Customer activateBy(CustomerId customerId) { Customer customer = customerRepository .findBy(customerId); return customer.activate(); } } public interface CustomerRepository { Customer findBy(CustomerId customerId); Customer save(Customer customer); }
 76. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES TEXT DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE

  Wysoki poziom abstrakcji Niski poziom abstrakcji public class CustomerActivation { private final CustomerRepository customerRepository; public CustomerActivation(CustomerRepository customerRepository) { this.customerRepository = customerRepository; } public Customer activateBy(CustomerId customerId) { Customer customer = customerRepository.findBy(customerId); return customer.activate(); } } @RestController public class CustomerController { private final CustomerActivation activation; public CustomerController(CustomerActivation activation) { this.activation = activation; } @PutMapping(“/customers/{id}") Customer activate(@PathVariable("id") String id) { return activation.activateBy(CustomerId.from(id)); } }
 77. THE RETURN OF THE NATIVE PRINCIPLES TEXT ŚPICIE?

 78. None
 79. Od dziś tylko DDD, mikroserwisy i Event Sourcing!!!

 80. THANK YOU! @bartekslota bartslota.blogspot.com bartlomiej.slota@gmail.com github.com/bslota linkedin.com/in/bslota @p_szymczyk pawel@pszymczyk.com github.com/pszymczyk

  linkedin.com/in/pszymczyk