Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Buildlink kiinteistöjen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus

Buildlink
April 14, 2015

Buildlink kiinteistöjen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus

Buildink on kiinteistöjen ja siellä sijaitsevien kohteiden (koneet, laitteet, välineet) tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisu.

Buildlink

April 14, 2015
Tweet

More Decks by Buildlink

Other Decks in Business

Transcript

 1. Kiinteistöjen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus

  View Slide

 2. Tehokas tiedonhallinta
  • Informaation puute sekä asioinnin monimutkaisuus
  aiheuttavat ylimääräistä työtä ja vaivaa niin
  asiakkaille, isännöitsijöille, huoltohenkilöstölle kuin
  muillekin kiinteistöissä toimiville.

  • Buildlink palvelun avulla kiinteistöissä tapahtuva
  toiminta ja asiointi helpottuu koska informaatiota ja
  verkkopalveluita voidaan hallinnoida ja hyödyntää
  mobiilisti mistä tahansa.

  • Buildlink on selainpohjainen verkkopalvelu (SaaS)
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 3. Helppoa ja vaivatonta
  • Buildlink täydentää ja korvaa olemassa
  olevia puutteellisia ja hankalia
  tiedotuskanavia sekä verkkopalveluita.

  • Palveluun voidaan liittää olemassa olevia
  tietoja, joten tietojen ja palveluiden
  hyödyntäminen kuluttaa vähän resursseja.

  • Palvelu tehostaa oleellisesti kiinteistöissä
  tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luotettavuutta.
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 4. Buildlink ratkaisut
  • Palvelulla voidaan tuottaa ja hallinnoida eri päätelaitteissa
  toimivia verkkosivustoja (puhelimet, padit, tietokoneet)

  • Samassa palvelussa voi olla useita eri sidosryhmiä
  (yrityksen omat työntekijät, alihankkijat, asiakkaat jne.)

  • Palvelun avulla voidaan hallinnoida ja kontrolloida
  kiinteistöihin ja siellä sijaitseviin kohteisiin liittyviä tehtäviä
  ja toimenpiteitä (toiminnanohjaus) sekä niihin voidaan
  liittää dokumentteja (dokumentinhallinta)

  • Mobiilikoodit (QR ja NFC) liittävät kiinteistön kohteet
  informaatioon siellä missä tarve on
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 5. Monipuolinen palvelu
  • Soveltuu useaan käyttötarkoitukseen

  • Kaikille sidosryhmille - käyttö useilla eri
  päätelaitteilla

  • Ajantasainen - palvelu käytettävissä 24/7

  • Helposti omaksuttava, säästää aikaa

  • Vähentää virheitä ja parantaa laatua
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 6. Kenelle
  • Teollisuus (tuotanto, laitevalmistajat)

  • Isännöinti ja kiinteistöjen managerointi

  • Huolto-, kunnossapito- ja siivousyritykset

  • Kiinteistöjen markkinointi

  • Koulutusorganisaatiot

  • Muut kiinteistöissä toimivat sidosryhmät
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 7. Palvelun sisältö
  Sidosryhmät Kiinteistökohteet Palvelut
  Hallinnoidaan sidosryhmiä

  jotka tuottavat ja hyödyn-
  tävät informaatiota.
  Hallinnoidaan kiinteistöjä ja
  niissä sijaitsevia kohteita
  (irtaimisto/laitteet/koneet).
  Hallinnoidaan, tuotetaan,
  jaetaan ja hyödynnetään
  verkkopalveluita.
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 8. Buildlink kiinteistöt
  Buildlink palvelulla kiinteistöjä ja siellä olevia kohteita voidaan
  hallinnoida keskitetysti.
  Asukkaat
  Energia ja ympäristö
  Siivouspalvelut
  Huolto- ja ylläpito
  Jätehuolto ja kierrätys
  Isännöinti
  Omistajat
  Keskitetty hallinta ja ylläpito
  Viestintä, yhteydenpito ja palvelukanava
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 9. Responsiiviset sivut
  • Toimii eri päätelaitteilla

  • Hyödynnä kaikkialla:
  toimistossa, kiinteistössä,
  “tien päällä”
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 10. Mobiilikoodit
  • Laadukkaat tarrat voidaan liittää kohteisiin (ovet, seinät,
  ikkunat, laitteet, jne.)

  • Useita kokoja

  • Eri materiaaleja

  • Arkit, rullat, taulut

  • Symbolit, tekstit

  • QR ja NFC tekniikat
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 11. Buildlink mobiilikoodi
  Koodeja (tageja) voidaan tuottaa teollisesti suuria määriä.
  Yksittäinen tagi koostuu seuraavista elementeistä.
  URL-OSOITE

  (uudelleenohjaus)

  Koodien tarjoamaa
  sisältöä voidaan
  tarvittaessa
  jälkikäteen muuttaa.
  OHEISTIETO
  LOGO/BRÄNDI
  QR-KOODI
  NFC-TAGI *optionaalinen
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 12. Buildlink palvelut
  Kiinteistöt
  Tehtävä

  (kiinteistössä
  suoritettavat toistuvat
  toimenpiteet)
  Kohde

  (kiinteistössä olevat
  kiinteät kohteet ja
  irtaimisto )
  Muut palvelut
  Linkki verkkosisältöön
  Dokumenttien hallinta
  Palautteet, uutiset
  ..
  Tapahtuma
  Työ
  Responsiiviset verkkosivut sekä niihin liittyvät mobiilikoodit
  (QR/NFC)
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 13. Palvelun käyttö
  Asiakkaat, huolto- ja
  ylläpitohenkilöstö sekä
  muut kiinteistöissä
  toimivat käyttäjät
  hyödyntävät palvelua
  oikeassa asiayhteydessä
  eri päätelaitteiden
  avulla.
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 14. Case: Tiedottaminen
  Käyttäjä/asiakas on kiinnostunut kiinteistöön tai sinne
  sijoitetuista kohteista (laitteet, koneet, tuotteet) liittyvistä
  asioista.

  1. Asiakas lukee kännykällä mobiilikoodin joka ohjaa hänet haluttuun
  palveluun.

  2. Asiakas saa halutun informaation tai palvelun omaan puhelimeensa.

  Asiakkaan suorittamat toimenpiteet näkyvät suoraan palvelun
  ylläpitäjälle. Näin palvelun tehokkuutta voidaan arvioida ja
  mitata.

  Asiakas saa tehokkaasti juuri oikeaa tietoa oikeasta kohteesta.
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 15. Case: Huolto- ja ylläpito
  CASE 1. Huoltomies saapuu kiinteistöön
  huoltamaan/korjaamaan vioittunutta laitetta.

  1. Huoltomies lukee puhelimella
  laitteessa olevasta koodista
  huoltohistorian.

  2. Tiedon perusteella hän saa tiedot
  aiemmista huoltotoimenpiteistä.

  3. Hän korjaa laitteen ja tallentaa
  laitteen huoltohistoriaan
  toimenpiteet.

  4. Seuraava käyttäjä saa päivitetyt
  tiedot laitteeseen tehdyistä
  toimenpiteistä.
  CASE 2. Huoltomies saapuu kiinteistöön ja
  suorittaa siellä työhön liittyviä toimenpiteitä.

  1. Huoltomies lukee puhelimella
  kohteessa olevan mobiilikoodin.

  2. A: Hän saa ajankohtaista
  informaatiota (tekniset tiedot
  ohjeet) kohteesta.


  B: Hän hyödyntää mobiilipalvelua
  (esim. tekninen laskenta).

  Huolto- ja ylläpitotoiminnan toimintaa
  voidaan kontrolloida ja viestintää tehostaa.
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 16. CASE: Siivous
  Siivooja saapuu kiinteistöön tekemään sopimuksen mukaista
  siivoustyötä.

  1. Siivooja “kuittaa” käynnin lukemalla mobiilikoodin puhelimellaan.

  2. Siivooja saa työohjeet ja tiedotteet siivoukseen liittyen. Hän voi antaa
  myös siivoustyöhön liittyvää palautetta.

  Palvelu on suoraan käytettävissä kohteessa. Tieto on
  ajantasaista ja sitä jaetaan juuri oikeassa paikassa. Palvelu on
  kaksisuuntainen, se tarjoaa tietoa ja mahdollistaa palautteet.

  Kiinteistöjen siivoustyöstä vastaava taho voi palvelun avulla
  kontrolloida tehokkaasti siivoustyön sujuvuutta.
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 17. Käyttöönoton tuki
  • Asiantuntijapalvelut

  • Asiakkaan tarpeen kartoittaminen ja määrittely

  • Palvelun sivupohjat (mallit) ja toimintamallien
  tuottaminen

  • Mobiilikoodien tuotaminen ja niiden liittäminen
  kiinteistöihin/kohteisiin halutussa laajuudessa

  • Räätälöidyt työt ja rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin

  • Koulutus ja ohjeistukset
  © Buildlink Oy 2015

  View Slide

 18. Rajapintapalvelut
  © Buildlink Oy 2015
  Buildlink palvelu voidaan integroida ulkoisiin
  tietojärjestelmiin standardin rajapinnan avulla.
  Kiinteistöt Toiminnan-

  ohjaus
  Varaston-

  hallinta
  Laskutus
  CRM
  Käyttäjät
  Palvelut

  View Slide

 19. Buildlink Oy

  www.buildlink.fi

  !
  +358 40 578 750

  [email protected]

  View Slide