Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Buildlink kiinteistöjen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus

Bb3d66f4ede271d36efa1ff91316f95c?s=47 Buildlink
April 14, 2015

Buildlink kiinteistöjen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus

Buildink on kiinteistöjen ja siellä sijaitsevien kohteiden (koneet, laitteet, välineet) tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisu.

Bb3d66f4ede271d36efa1ff91316f95c?s=128

Buildlink

April 14, 2015
Tweet

More Decks by Buildlink

Other Decks in Business

Transcript

 1. Kiinteistöjen tiedonhallinta ja toiminnanohjaus

 2. Tehokas tiedonhallinta • Informaation puute sekä asioinnin monimutkaisuus aiheuttavat ylimääräistä

  työtä ja vaivaa niin asiakkaille, isännöitsijöille, huoltohenkilöstölle kuin muillekin kiinteistöissä toimiville. • Buildlink palvelun avulla kiinteistöissä tapahtuva toiminta ja asiointi helpottuu koska informaatiota ja verkkopalveluita voidaan hallinnoida ja hyödyntää mobiilisti mistä tahansa. • Buildlink on selainpohjainen verkkopalvelu (SaaS) © Buildlink Oy 2015
 3. Helppoa ja vaivatonta • Buildlink täydentää ja korvaa olemassa olevia

  puutteellisia ja hankalia tiedotuskanavia sekä verkkopalveluita. • Palveluun voidaan liittää olemassa olevia tietoja, joten tietojen ja palveluiden hyödyntäminen kuluttaa vähän resursseja. • Palvelu tehostaa oleellisesti kiinteistöissä tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luotettavuutta. © Buildlink Oy 2015
 4. Buildlink ratkaisut • Palvelulla voidaan tuottaa ja hallinnoida eri päätelaitteissa

  toimivia verkkosivustoja (puhelimet, padit, tietokoneet) • Samassa palvelussa voi olla useita eri sidosryhmiä (yrityksen omat työntekijät, alihankkijat, asiakkaat jne.) • Palvelun avulla voidaan hallinnoida ja kontrolloida kiinteistöihin ja siellä sijaitseviin kohteisiin liittyviä tehtäviä ja toimenpiteitä (toiminnanohjaus) sekä niihin voidaan liittää dokumentteja (dokumentinhallinta) • Mobiilikoodit (QR ja NFC) liittävät kiinteistön kohteet informaatioon siellä missä tarve on © Buildlink Oy 2015
 5. Monipuolinen palvelu • Soveltuu useaan käyttötarkoitukseen • Kaikille sidosryhmille -

  käyttö useilla eri päätelaitteilla • Ajantasainen - palvelu käytettävissä 24/7 • Helposti omaksuttava, säästää aikaa • Vähentää virheitä ja parantaa laatua © Buildlink Oy 2015
 6. Kenelle • Teollisuus (tuotanto, laitevalmistajat) • Isännöinti ja kiinteistöjen managerointi

  • Huolto-, kunnossapito- ja siivousyritykset • Kiinteistöjen markkinointi • Koulutusorganisaatiot • Muut kiinteistöissä toimivat sidosryhmät © Buildlink Oy 2015
 7. Palvelun sisältö Sidosryhmät Kiinteistökohteet Palvelut Hallinnoidaan sidosryhmiä jotka tuottavat ja

  hyödyn- tävät informaatiota. Hallinnoidaan kiinteistöjä ja niissä sijaitsevia kohteita (irtaimisto/laitteet/koneet). Hallinnoidaan, tuotetaan, jaetaan ja hyödynnetään verkkopalveluita. © Buildlink Oy 2015
 8. Buildlink kiinteistöt Buildlink palvelulla kiinteistöjä ja siellä olevia kohteita voidaan

  hallinnoida keskitetysti. Asukkaat Energia ja ympäristö Siivouspalvelut Huolto- ja ylläpito Jätehuolto ja kierrätys Isännöinti Omistajat Keskitetty hallinta ja ylläpito Viestintä, yhteydenpito ja palvelukanava © Buildlink Oy 2015
 9. Responsiiviset sivut • Toimii eri päätelaitteilla • Hyödynnä kaikkialla: toimistossa,

  kiinteistössä, “tien päällä” © Buildlink Oy 2015
 10. Mobiilikoodit • Laadukkaat tarrat voidaan liittää kohteisiin (ovet, seinät, ikkunat,

  laitteet, jne.) • Useita kokoja • Eri materiaaleja • Arkit, rullat, taulut • Symbolit, tekstit • QR ja NFC tekniikat © Buildlink Oy 2015
 11. Buildlink mobiilikoodi Koodeja (tageja) voidaan tuottaa teollisesti suuria määriä. Yksittäinen

  tagi koostuu seuraavista elementeistä. URL-OSOITE (uudelleenohjaus) Koodien tarjoamaa sisältöä voidaan tarvittaessa jälkikäteen muuttaa. OHEISTIETO LOGO/BRÄNDI QR-KOODI NFC-TAGI *optionaalinen © Buildlink Oy 2015
 12. Buildlink palvelut Kiinteistöt Tehtävä (kiinteistössä suoritettavat toistuvat toimenpiteet) Kohde (kiinteistössä

  olevat kiinteät kohteet ja irtaimisto ) Muut palvelut Linkki verkkosisältöön Dokumenttien hallinta Palautteet, uutiset .. Tapahtuma Työ Responsiiviset verkkosivut sekä niihin liittyvät mobiilikoodit (QR/NFC) © Buildlink Oy 2015
 13. Palvelun käyttö Asiakkaat, huolto- ja ylläpitohenkilöstö sekä muut kiinteistöissä toimivat

  käyttäjät hyödyntävät palvelua oikeassa asiayhteydessä eri päätelaitteiden avulla. © Buildlink Oy 2015
 14. Case: Tiedottaminen Käyttäjä/asiakas on kiinnostunut kiinteistöön tai sinne sijoitetuista kohteista

  (laitteet, koneet, tuotteet) liittyvistä asioista. 1. Asiakas lukee kännykällä mobiilikoodin joka ohjaa hänet haluttuun palveluun. 2. Asiakas saa halutun informaation tai palvelun omaan puhelimeensa. Asiakkaan suorittamat toimenpiteet näkyvät suoraan palvelun ylläpitäjälle. Näin palvelun tehokkuutta voidaan arvioida ja mitata. Asiakas saa tehokkaasti juuri oikeaa tietoa oikeasta kohteesta. © Buildlink Oy 2015
 15. Case: Huolto- ja ylläpito CASE 1. Huoltomies saapuu kiinteistöön huoltamaan/korjaamaan

  vioittunutta laitetta. 1. Huoltomies lukee puhelimella laitteessa olevasta koodista huoltohistorian. 2. Tiedon perusteella hän saa tiedot aiemmista huoltotoimenpiteistä. 3. Hän korjaa laitteen ja tallentaa laitteen huoltohistoriaan toimenpiteet. 4. Seuraava käyttäjä saa päivitetyt tiedot laitteeseen tehdyistä toimenpiteistä. CASE 2. Huoltomies saapuu kiinteistöön ja suorittaa siellä työhön liittyviä toimenpiteitä. 1. Huoltomies lukee puhelimella kohteessa olevan mobiilikoodin. 2. A: Hän saa ajankohtaista informaatiota (tekniset tiedot ohjeet) kohteesta.
 
 B: Hän hyödyntää mobiilipalvelua (esim. tekninen laskenta). Huolto- ja ylläpitotoiminnan toimintaa voidaan kontrolloida ja viestintää tehostaa. © Buildlink Oy 2015
 16. CASE: Siivous Siivooja saapuu kiinteistöön tekemään sopimuksen mukaista siivoustyötä. 1.

  Siivooja “kuittaa” käynnin lukemalla mobiilikoodin puhelimellaan. 2. Siivooja saa työohjeet ja tiedotteet siivoukseen liittyen. Hän voi antaa myös siivoustyöhön liittyvää palautetta. Palvelu on suoraan käytettävissä kohteessa. Tieto on ajantasaista ja sitä jaetaan juuri oikeassa paikassa. Palvelu on kaksisuuntainen, se tarjoaa tietoa ja mahdollistaa palautteet. Kiinteistöjen siivoustyöstä vastaava taho voi palvelun avulla kontrolloida tehokkaasti siivoustyön sujuvuutta. © Buildlink Oy 2015
 17. Käyttöönoton tuki • Asiantuntijapalvelut • Asiakkaan tarpeen kartoittaminen ja määrittely

  • Palvelun sivupohjat (mallit) ja toimintamallien tuottaminen • Mobiilikoodien tuotaminen ja niiden liittäminen kiinteistöihin/kohteisiin halutussa laajuudessa • Räätälöidyt työt ja rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin • Koulutus ja ohjeistukset © Buildlink Oy 2015
 18. Rajapintapalvelut © Buildlink Oy 2015 Buildlink palvelu voidaan integroida ulkoisiin

  tietojärjestelmiin standardin rajapinnan avulla. Kiinteistöt Toiminnan- ohjaus Varaston- hallinta Laskutus CRM Käyttäjät Palvelut
 19. Buildlink Oy www.buildlink.fi ! +358 40 578 750 myynti@buildlink.fi