Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[Swedish] NoSQL at Javaforum Stockholm

[Swedish] NoSQL at Javaforum Stockholm

Slides (all in Swedish) from my presentation at Javaforum Stockholm on approaching and evaluating NoSQL as well as two high level use cases from Hitta.se.

Approx 30 minutes.

Mårten Gustafson

October 18, 2011
Tweet

More Decks by Mårten Gustafson

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Friskrivning Jag känner inte till alla produkter Jag försöker illustrera

  ett brett resonemang Området tenderar att bli väl religiöst
 2. ?

 3. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia
 4. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik
 5. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik •Inte för en enskild typ av data
 6. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik •Inte för en enskild typ av data •Inte för ett enskilt behov
 7. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik •Inte för en enskild typ av data •Inte för ett enskilt behov
 8. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till?
 9. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? backup försvårar?
 10. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering De-normalisering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? kräver? backup försvårar?
 11. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering De-normalisering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? kräver? integritet upplöser? backup försvårar?
 12. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering De-normalisering sökning ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? försvårar? kräver? integritet upplöser? backup försvårar?
 13. passar lagringsmodellen nuvarande data? Underskatta inte frågan om huruvida er

  data “passar” en produkt Mängden arbete för att få den att passa?
 14. sök och rapportering? Vilka åtkomstkrav och mönster kräver ni idag?

  I morgon? Vad kommer kunder och ledninge behöva?
 15. pratar den HTTP? För oss på Hitta.se har detta varit

  viktigt - vi bygger allt på HTTP