$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

[Swedish] NoSQL at Javaforum Stockholm

[Swedish] NoSQL at Javaforum Stockholm

Slides (all in Swedish) from my presentation at Javaforum Stockholm on approaching and evaluating NoSQL as well as two high level use cases from Hitta.se.

Approx 30 minutes.

Mårten Gustafson

October 18, 2011
Tweet

More Decks by Mårten Gustafson

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Inte bara SQL
  Mårten Gustafson
  Javaforum Stockholm, 2011-10-18

  View Slide

 2. Friskrivning
  Jag känner inte till
  alla produkter
  Jag försöker
  illustrera ett brett
  resonemang
  Området tenderar att bli väl religiöst

  View Slide

 3. Hej!
  Hej, jag heter Mårten Gustafson

  View Slide

 4. Här jobbar jag

  View Slide

 5. Vi kör mest Java

  View Slide

 6. Mer än 10 olika tjänster på en server inte ovanligt

  View Slide

 7. Flera likadana servrar

  View Slide

 8. utmaningar...

  View Slide

 9. störningar

  View Slide

 10. service

  View Slide

 11. redundans

  View Slide

 12. tillgänglighet

  View Slide

 13. kapacitet

  View Slide

 14. traditionellt...

  View Slide

 15. View Slide

 16. Att vara beroende av en enda av vad som helst är alltid
  riskabelt

  View Slide

 17. ?

  View Slide

 18. NoSQL

  View Slide

 19. Not only SQL

  View Slide

 20. Inte bara SQL

  View Slide

 21. Inte bara
  relationsdatabaser

  View Slide

 22. “NoSQL is a movement promoting a loosely
  defined class of non-relational data stores
  that break with a long history of relational
  databases” - Wikipedia

  View Slide

 23. “NoSQL is a movement promoting a loosely
  defined class of non-relational data stores
  that break with a long history of relational
  databases” - Wikipedia
  •Inte en enskild teknik

  View Slide

 24. “NoSQL is a movement promoting a loosely
  defined class of non-relational data stores
  that break with a long history of relational
  databases” - Wikipedia
  •Inte en enskild teknik
  •Inte för en enskild typ av data

  View Slide

 25. “NoSQL is a movement promoting a loosely
  defined class of non-relational data stores
  that break with a long history of relational
  databases” - Wikipedia
  •Inte en enskild teknik
  •Inte för en enskild typ av data
  •Inte för ett enskilt behov

  View Slide

 26. “NoSQL is a movement promoting a loosely
  defined class of non-relational data stores
  that break with a long history of relational
  databases” - Wikipedia
  •Inte en enskild teknik
  •Inte för en enskild typ av data
  •Inte för ett enskilt behov

  View Slide

 27. Det finns inga
  gratis luncher

  View Slide

 28. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”

  View Slide

 29. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  Multi-master
  flytta till?

  View Slide

 30. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  ACID
  Multi-master
  offrar?
  flytta till?

  View Slide

 31. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  distribuering / replikering
  ACID
  Multi-master
  offrar?
  använder?
  flytta till?

  View Slide

 32. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  distribuering / replikering
  ACID
  Multi-master
  offrar?
  använder?
  flytta till?
  backup försvårar?

  View Slide

 33. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  distribuering / replikering
  De-normalisering
  ACID
  Multi-master
  offrar?
  använder?
  flytta till?
  kräver?
  backup försvårar?

  View Slide

 34. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  distribuering / replikering
  De-normalisering
  ACID
  Multi-master
  offrar?
  använder?
  flytta till?
  kräver?
  integritet
  upplöser?
  backup försvårar?

  View Slide

 35. Exempel
  “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”
  distribuering / replikering
  De-normalisering
  sökning
  ACID
  Multi-master
  offrar?
  använder?
  flytta till?
  försvårar?
  kräver?
  integritet
  upplöser?
  backup försvårar?

  View Slide

 36. Allt handlar om
  avvägningar

  View Slide

 37. frågeställningar

  View Slide

 38. passar lagringsmodellen
  nuvarande data?
  Underskatta inte frågan om huruvida er data “passar” en
  produkt
  Mängden arbete för att få den att passa?

  View Slide

 39. enkel att använda?
  Klientbibliotek i de språk ni behöver?

  View Slide

 40. sök och rapportering?
  Vilka åtkomstkrav och mönster kräver ni idag? I morgon?
  Vad kommer kunder och ledninge behöva?

  View Slide

 41. pratar den HTTP?
  För oss på Hitta.se har detta varit viktigt - vi bygger allt
  på HTTP

  View Slide

 42. tillgänglighet och redundans?
  Vilken typ av tillgänglighet?
  Hur hanteras bortfall av noder?

  View Slide

 43. kan du övervaka den?
  Hur och med vad?

  View Slide

 44. prestanda?
  Out-of-the-box vs. vertical vs. horizontal?

  View Slide

 45. hur lätt skalar den ut?
  Vad krävs för att lägga till fler noder?

  View Slide

 46. hur lätt skalar den in?
  Vad krävs för att ta bort noder?

  View Slide

 47. finns det kommersiell support?

  View Slide

 48. fungerar den på dina servrar?

  View Slide

 49. fungerar den på era klienter?

  View Slide

 50. är den vettigt paketerad?
  Vettiga installationspaket?
  Bra grundinställningar (användare, grupper och
  rättigheter)?

  View Slide

 51. förstår du den?
  Underskatta inte detta

  View Slide

 52. sparas data tillförlitligt?
  Sparas data tillförlitligt på disk -- förutsatt att det är vad
  du behöver

  View Slide

 53. Det finns ingen
  universiell
  lösning

  View Slide

 54. Våra krav

  View Slide

 55. HTTP

  View Slide

 56. HTTP
  proxies

  View Slide

 57. HTTP
  proxies
  lastbalanserare

  View Slide

 58. HTTP
  proxies
  lastbalanserare
  caches

  View Slide

 59. HTTP
  proxies
  lastbalanserare
  caches HTTP klienter
  (etag, if-modified-since, etc)

  View Slide

 60. HTTP
  proxies
  lastbalanserare
  caches HTTP klienter
  (etag, if-modified-since, etc)
  språk-, plattform- och
  OS-neutralt

  View Slide

 61. HTTP
  proxies
  lastbalanserare
  caches HTTP klienter
  (etag, if-modified-since, etc)
  språk-, plattform- och
  OS-neutralt
  MIME / Content-Type

  View Slide

 62. OS X och Linux

  View Slide

 63. Vår kategorisering

  View Slide

 64. informations-
  struktur

  View Slide

 65. graf
  eller
  nyckel/värde

  View Slide

 66. graf

  View Slide

 67. nyckel / värde
  “mårten”

  View Slide

 68. operativa
  kvalitéter

  View Slide

 69. isolerad
  eller
  skalbar

  View Slide

 70. isolerad
  + = få rörliga delar, enkel
  - = svårare att skala

  View Slide

 71. isolerad

  + = få rörliga delar, enkel
  - = svårare att skala

  View Slide

 72. isolerad

  + = få rörliga delar, enkel
  - = svårare att skala

  View Slide

 73. skalbar
  + = elastiskt, “sömlös” redundans
  - = Aktivt kluster, många rörliga delar

  View Slide

 74. skalbar

  + = elastiskt, “sömlös” redundans
  - = Aktivt kluster, många rörliga delar

  View Slide

 75. skalbar


  + = elastiskt, “sömlös” redundans
  - = Aktivt kluster, många rörliga delar

  View Slide

 76. isolerad skalbar
  graf ?
  nyckel/värde
  mycket förenklat

  View Slide

 77. isolerad skalbar
  graf ?
  nyckel/värde
  mycket förenklat
  Neo4J
  InfiniteGraph

  View Slide

 78. isolerad skalbar
  graf ?
  nyckel/värde
  mycket förenklat
  Neo4J
  InfiniteGraph
  CouchDB
  RavenDB
  Redis

  View Slide

 79. isolerad skalbar
  graf ?
  nyckel/värde
  mycket förenklat
  Neo4J
  InfiniteGraph
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldermort
  Cassandra

  View Slide

 80. Scenarion

  View Slide

 81. Scenario 1
  Information från användare

  View Slide

 82. Scenario 1
  blandning av binärt & JSON
  med naturlig nyckel

  View Slide

 83. isolerad skalbar
  graf Neo4J
  InfiniteGraph
  ?
  nyckel/värde
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldemort
  Cassandra

  View Slide

 84. Scenario 1
  vi behöver kunna skriva
  och läsa från valfri nod

  View Slide

 85. isolerad skalbar
  graf Neo4J
  InfiniteGraph
  ?
  nyckel/värde
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldemort
  Cassandra

  View Slide

 86. isolerad skalbar
  graf Neo4J
  InfiniteGraph
  ?
  nyckel/värde
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldemort
  Cassandra

  View Slide

 87. View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. bra paketering & suverän community

  View Slide

 91. enkel, på server och arbetstation

  View Slide

 92. kompetent och dedikerat team

  View Slide

 93. mycket statistik

  View Slide

 94. HTTP API

  View Slide

 95. nästan allt går att justera (mycket per request)

  View Slide

 96. Scenario 2
  konfigurationsdata som JSON

  View Slide

 97. Scenario 2
  åtkomst via känd nyckel

  View Slide

 98. isolerad skalbar
  graf Neo4J
  InfiniteGraph
  ?
  nyckel/värde
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldemort
  Cassandra

  View Slide

 99. Scenario 2
  data ändras sällan

  View Slide

 100. isolerad skalbar
  graf Neo4J
  InfiniteGraph
  ?
  nyckel/värde
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldemort
  Cassandra

  View Slide

 101. isolerad skalbar
  graf Neo4J
  InfiniteGraph
  ?
  nyckel/värde
  CouchDB
  RavenDB
  Redis
  Riak
  Voldemort
  Cassandra

  View Slide

 102. Scenario 2
  Vi behöver
  replikera vid behov

  View Slide

 103. Production

  View Slide

 104. Production

  View Slide

 105. Production

  View Slide

 106. Configuration master
  Production

  View Slide

 107. Configuration master
  Production
  Development

  View Slide

 108. enkel, både på server och arbetstation

  View Slide

 109. HTTP API

  View Slide

 110. vyer för access via alternativa nycklar

  View Slide

 111. massor med statistik

  View Slide

 112. barnsligt enkel replikering

  View Slide

 113. Summering

  View Slide

 114. Summering
  • utvärdera

  View Slide

 115. Summering
  • utvärdera
  • kritisera

  View Slide

 116. Summering
  • utvärdera
  • kritisera
  • testa elakt och hänsynslöst

  View Slide

 117. Summering
  • utvärdera
  • kritisera
  • testa elakt och hänsynslöst
  • tro inte på hajpen

  View Slide

 118. @martengustafson
  http://marten.gustafson.pp.se/
  [email protected]

  View Slide