Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[Swedish] NoSQL at Javaforum Stockholm

[Swedish] NoSQL at Javaforum Stockholm

Slides (all in Swedish) from my presentation at Javaforum Stockholm on approaching and evaluating NoSQL as well as two high level use cases from Hitta.se.

Approx 30 minutes.

Mårten Gustafson

October 18, 2011
Tweet

More Decks by Mårten Gustafson

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Inte bara SQL Mårten Gustafson Javaforum Stockholm, 2011-10-18

 2. Friskrivning Jag känner inte till alla produkter Jag försöker illustrera

  ett brett resonemang Området tenderar att bli väl religiöst
 3. Hej! Hej, jag heter Mårten Gustafson

 4. Här jobbar jag

 5. Vi kör mest Java

 6. Mer än 10 olika tjänster på en server inte ovanligt

 7. Flera likadana servrar

 8. utmaningar...

 9. störningar

 10. service

 11. redundans

 12. tillgänglighet

 13. kapacitet

 14. traditionellt...

 15. None
 16. Att vara beroende av en enda av vad som helst

  är alltid riskabelt
 17. ?

 18. NoSQL

 19. Not only SQL

 20. Inte bara SQL

 21. Inte bara relationsdatabaser

 22. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia
 23. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik
 24. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik •Inte för en enskild typ av data
 25. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik •Inte för en enskild typ av data •Inte för ett enskilt behov
 26. “NoSQL is a movement promoting a loosely defined class of

  non-relational data stores that break with a long history of relational databases” - Wikipedia •Inte en enskild teknik •Inte för en enskild typ av data •Inte för ett enskilt behov
 27. Det finns inga gratis luncher

 28. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar”

 29. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” Multi-master

  flytta till?
 30. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” ACID

  Multi-master offrar? flytta till?
 31. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till?
 32. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? backup försvårar?
 33. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering De-normalisering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? kräver? backup försvårar?
 34. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering De-normalisering ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? kräver? integritet upplöser? backup försvårar?
 35. Exempel “...vår RDBMS är en SPoF som inte skalar” distribuering

  / replikering De-normalisering sökning ACID Multi-master offrar? använder? flytta till? försvårar? kräver? integritet upplöser? backup försvårar?
 36. Allt handlar om avvägningar

 37. frågeställningar

 38. passar lagringsmodellen nuvarande data? Underskatta inte frågan om huruvida er

  data “passar” en produkt Mängden arbete för att få den att passa?
 39. enkel att använda? Klientbibliotek i de språk ni behöver?

 40. sök och rapportering? Vilka åtkomstkrav och mönster kräver ni idag?

  I morgon? Vad kommer kunder och ledninge behöva?
 41. pratar den HTTP? För oss på Hitta.se har detta varit

  viktigt - vi bygger allt på HTTP
 42. tillgänglighet och redundans? Vilken typ av tillgänglighet? Hur hanteras bortfall

  av noder?
 43. kan du övervaka den? Hur och med vad?

 44. prestanda? Out-of-the-box vs. vertical vs. horizontal?

 45. hur lätt skalar den ut? Vad krävs för att lägga

  till fler noder?
 46. hur lätt skalar den in? Vad krävs för att ta

  bort noder?
 47. finns det kommersiell support?

 48. fungerar den på dina servrar?

 49. fungerar den på era klienter?

 50. är den vettigt paketerad? Vettiga installationspaket? Bra grundinställningar (användare, grupper

  och rättigheter)?
 51. förstår du den? Underskatta inte detta

 52. sparas data tillförlitligt? Sparas data tillförlitligt på disk -- förutsatt

  att det är vad du behöver
 53. Det finns ingen universiell lösning

 54. Våra krav

 55. HTTP

 56. HTTP proxies

 57. HTTP proxies lastbalanserare

 58. HTTP proxies lastbalanserare caches

 59. HTTP proxies lastbalanserare caches HTTP klienter (etag, if-modified-since, etc)

 60. HTTP proxies lastbalanserare caches HTTP klienter (etag, if-modified-since, etc) språk-,

  plattform- och OS-neutralt
 61. HTTP proxies lastbalanserare caches HTTP klienter (etag, if-modified-since, etc) språk-,

  plattform- och OS-neutralt MIME / Content-Type
 62. OS X och Linux

 63. Vår kategorisering

 64. informations- struktur

 65. graf eller nyckel/värde

 66. graf

 67. nyckel / värde “mårten”

 68. operativa kvalitéter

 69. isolerad eller skalbar

 70. isolerad + = få rörliga delar, enkel - = svårare

  att skala
 71. isolerad + = få rörliga delar, enkel - = svårare

  att skala
 72. isolerad + = få rörliga delar, enkel - =

  svårare att skala
 73. skalbar + = elastiskt, “sömlös” redundans - = Aktivt kluster,

  många rörliga delar
 74. skalbar + = elastiskt, “sömlös” redundans - = Aktivt kluster,

  många rörliga delar
 75. skalbar + = elastiskt, “sömlös” redundans - = Aktivt

  kluster, många rörliga delar
 76. isolerad skalbar graf ? nyckel/värde mycket förenklat

 77. isolerad skalbar graf ? nyckel/värde mycket förenklat Neo4J InfiniteGraph

 78. isolerad skalbar graf ? nyckel/värde mycket förenklat Neo4J InfiniteGraph CouchDB

  RavenDB Redis
 79. isolerad skalbar graf ? nyckel/värde mycket förenklat Neo4J InfiniteGraph CouchDB

  RavenDB Redis Riak Voldermort Cassandra
 80. Scenarion

 81. Scenario 1 Information från användare

 82. Scenario 1 blandning av binärt & JSON med naturlig nyckel

 83. isolerad skalbar graf Neo4J InfiniteGraph ? nyckel/värde CouchDB RavenDB Redis

  Riak Voldemort Cassandra
 84. Scenario 1 vi behöver kunna skriva och läsa från valfri

  nod
 85. isolerad skalbar graf Neo4J InfiniteGraph ? nyckel/värde CouchDB RavenDB Redis

  Riak Voldemort Cassandra
 86. isolerad skalbar graf Neo4J InfiniteGraph ? nyckel/värde CouchDB RavenDB Redis

  Riak Voldemort Cassandra
 87. None
 88. None
 89. None
 90. bra paketering & suverän community

 91. enkel, på server och arbetstation

 92. kompetent och dedikerat team

 93. mycket statistik

 94. HTTP API

 95. nästan allt går att justera (mycket per request)

 96. Scenario 2 konfigurationsdata som JSON

 97. Scenario 2 åtkomst via känd nyckel

 98. isolerad skalbar graf Neo4J InfiniteGraph ? nyckel/värde CouchDB RavenDB Redis

  Riak Voldemort Cassandra
 99. Scenario 2 data ändras sällan

 100. isolerad skalbar graf Neo4J InfiniteGraph ? nyckel/värde CouchDB RavenDB Redis

  Riak Voldemort Cassandra
 101. isolerad skalbar graf Neo4J InfiniteGraph ? nyckel/värde CouchDB RavenDB Redis

  Riak Voldemort Cassandra
 102. Scenario 2 Vi behöver replikera vid behov

 103. Production

 104. Production

 105. Production

 106. Configuration master Production

 107. Configuration master Production Development

 108. enkel, både på server och arbetstation

 109. HTTP API

 110. vyer för access via alternativa nycklar

 111. massor med statistik

 112. barnsligt enkel replikering

 113. Summering

 114. Summering • utvärdera

 115. Summering • utvärdera • kritisera

 116. Summering • utvärdera • kritisera • testa elakt och hänsynslöst

 117. Summering • utvärdera • kritisera • testa elakt och hänsynslöst

  • tro inte på hajpen
 118. @martengustafson http://marten.gustafson.pp.se/ [email protected]