Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Linux Development Model

Linux Development Model

My talk about the Linux kernel development model @ Hanoi University of Science and Technology @ 3rd October, 2012

14a93c30b43b559be64bafe7baced0c3?s=128

Ha-Duong Nguyen

October 03, 2012
Tweet

Transcript

 1. Mô hình phát triển Linux kernel Nguyễn Hà Dương, @cmpitg

  Đại sứ Fedora, Certified Mozillian Không gian Cộng đồng cmpitg [at] gmail dot com Tài liệu này được chia sẻ dưới điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 Unported Đại học Bách khoa Hà Nội @ 03/10/2012
 2. Chủ đề • Giới thiệu • Hệ điều hành &

  dự án GNU • Sơ lược lịch sử Linux • Mô hình phát triển Linux kernel • Hỏi đáp
 3. Giới thiệu

 4. Giới thiệu • Link bài trình chiếu: https://speakerdeck.com/u/cmpitg/linux-development-model Hoặc http://goo.gl/hXOQN

  • Form đặt câu hỏi/góp ý: http://goo.gl/fy3UM • Đóng góp: http://goo.gl/o01Rq • Nhóm Không gian Cộng đồng: http://khonggiancongdong.org
 5. Hệ điều hành & dự án GNU

 6. Hệ điều hành & dự án GNU • Hệ điều

  hành
 7. Hệ điều hành & dự án GNU Richard M. Stallman

  (RMS) tại MIT AI Lab những năm 1980: – Lỗi máy in → không được phép sửa – Password giới hạn người dùng – Đấu tranh cho tự do phần mềm Nguồn hình ảnh: http://www.opensource.ps
 8. Hệ điều hành & dự án GNU Dự án GNU

  và quyền tự do phần mềm: • Sử dụng bất kể mục đích • Nguyên cứu, sửa đổi và áp dụng • Phân phối (miễn phí hoặc có tính phí) • Phân phối lại bản sửa đổi Nguồn hình ảnh: Wikipedia
 9. Hệ điều hành & dự án GNU • Công cụ

  từ GNU – Trình biên dịch – Trình soạn thảo – Trình duyệt mail – Trình duyệt web – Các công cụ mạng – Trình IM – Trình điều khiển (driver) – Các công cụ văn phòng – …
 10. Sơ lược lịch sử Linux

 11. Sơ lược lịch sử Linux • Hệ điều hành MINIX

  của giáo sư Andrew S. Tanenbaum • Linus Torvalds: – Viết nhân HĐH cho riêng mình – Công bố rộng rãi trên Internet – Phân phối dưới giấy phép GPL Nguồn hình ảnh: http://corelab.ntua.gr
 12. Sơ lược lịch sử Linux • Mốc thời gian: –

  1971: Bản UNIX đầu tiên ra đời – 1972: Dennis Ritchie viết lại B và đặt tên là C – 1975: Bourne shell ra đời – 1977: Berkeley Software Design phát hành BSD – 1984: RMS bắt đầu dự án GNU – 1985: RMS thành lập Free Software Foundation – 1989: GNU và giấy phép GPL 1 được phát hành – 1991: Linus Torvalds thông báo phát hành Linux kernel – 10/1991: Linux 0.02 - bản Linux đầu tiên – 10/1991: Linux 0.12 - bản Linux đầu tiên dùng được – 04/1991: Linux 0.95, chạy được X – 03/1994: 1.0 – 06/1996: 2.0 – 12/2003: 2.6.0 – 07/2011: 3.0
 13. Sơ lược lịch sử Linux GNU + Linux kernel =

  GNU/Linux
 14. Mô hình phát triển Linux

 15. Mô hình phát triển Linux • Mô hình „Chợ“: –

  „Thánh Đường và Chợ“ (The Cathedral and the Bazaar) – Eric S. Raymond (ESR) • Version Control System: Git
 16. Mô hình phát triển Linux • Đóng góp: – Tổng

  số: • 8000 nhà phát triển • 900 công ty – Từ 05/2011 – 05/2012 • 2,833 nhà phát triển • 373 công ty
 17. Mô hình phát triển Linux Nguồn hình ảnh: The Linux

  Foundation
 18. Mô hình phát triển Linux • Kích thước kernel 3.2

  – 37,626 file – 15,004,006 dòng mã • Mỗi bản kernel phát hành đều được ký bằng chữ ký số (digital signature)
 19. Mô hình phát triển Linux • Quy trình tổng quan:

 20. Mô hình phát triển Linux • Quy trình: Design Emulation

  Simulation Kernel code submission Tape out Power on Integration Kernel code accepted OS bring up Time
 21. Mô hình phát triển Linux • Quy trình Nguồn hình

  ảnh: Greg Kroah-Hartman
 22. Mô hình phát triển Linux • Mỗi 2-3 tháng phát

  hành một phiên bản lớn (major release) • Với một phiên bản lớn ra đời → bắt đầu quá trình stable maintenance – Kéo dài ngắn nhất là 2 chu kỳ phát triển (140-180 ngày) – Thông thường: không dưới 01 năm – Nhánh embedded có chính sách khác: „The embedded long term support initiative“
 23. Mô hình phát triển Linux • Các thay đổi: –

  Chia rất nhỏ thành một patch – Patch được review công phu và cẩn thận trước khi được đưa vào nhánh phát triển chính • Merge commit do maintainer đảm nhiệm – Nếu xảy ra conflict → downstream chịu trách nhiệm sửa
 24. Mô hình phát triển Linux • Cách thức làm việc:

  – Trao đổi chính qua email trực tiếp – Mailing list có tác dụng tra cứu – Họp qua IRC – Issue tracker
 25. Mô hình phát triển Linux • Quy tắc làm việc:

  – Làm việc bằng logic, không phải bằng cảm tính – Họp qua IRC – Thông báo qua issue tracker
 26. Hỏi đáp

 27. Xin chân thành cảm ơn!

 28. This work is licensed under a Creative Commons Attribution­ShareAlike 3.0

  Unported License. It makes use of the works of Kelly Loves Whales and Nick Merritt