Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FOSS Intro - History and Culture

FOSS Intro - History and Culture

My talk @ AiTi Aptech @ 2012

14a93c30b43b559be64bafe7baced0c3?s=128

Ha-Duong Nguyen

October 04, 2012
Tweet

Transcript

 1. FOSS Đạo Phần mềm Tự do Nguồn mở – Sơ

  lược lịch sử và văn hóa Nguyễn Hà Dương Thành viên Không gian Cộng đồng Hà Nội Cố vấn Công nghệ mở – iWay JSC cmpitg@gmail.com duongnh@iwayvietnam.com
 2. Lịch sử ra đời Free Software Open Source Software

 3. Lịch sử FOSS • Tiền Free Software: – Những năm

  1970: UNIX nguyên thủy được AT&T phân phối miễn phí cho chính phủ và nghiên cứu – Đầu những năm 1980: • Giấy phép phần mềm (software license) có tính phí • 1976: Bill Gates gửi “Open Letter to Hobbyists” • 1979: AT&T thúc đẩy các giấy phép với tính hạn chế rất cao
 4. Space Wars BBS Nguồn: http://ansi.soup.io/ Koala Country BBS Nguồn: Wikipedia

 5. Lịch sử FOSS • Dự án GNU và Free Software:

  – 27/09/1983: Richard Stallman bắt đầu dự án GNU – Tháng 02/1984: Stallman nghỉ việc tại MIT để đầu tư toàn bộ thời gian cho dự án GNU – Tháng 03/1985: Stallman viết GNU Manifesto (Tuyên ngôn GNU) – Khái niệm Free Software
 6. “GNU's Not Unix!”

 7. Richard Matthew Stallman Nguồn: Wikipedia “The fundamental act of friendship

  among programmers is the sharing of programs” “Schools will be able to provide a much more educational environment by encouraging all students to study and improve the system code.” – from “GNU Manifesto”, rms, 1985
 8. Lịch sử FOSS • Tiền Open Source: – 1991: Linux

  kernel ra đời
 9. Hello everybody out there using minix - I'm doing a

  (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-) Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi) PS. Yes – it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(. —Linus Torvalds comp.os.minix
 10. Tux the Penguin PaX Crystal Tux Nguồn: Wikipedia Tuz the

  Tasmanian Devil
 11. Nguồn: Wikipedia

 12. Free Software “Think free as in free speech, not free

  beer.” – rms “Free as in freedom” Gratis vs. Libre • Freedom to run the program • Freedom to access the code • Freedom to redistribute the program to anyone • Freedom to improve the software
 13. Lịch sử FOSS • Tiền Open Source: – 1991: Linux

  kernel ra đời – Từ 1992: Các bản phân phối GNU/Linux
 14. Nguồn: Wikipedia

 15. Lịch sử FOSS • Tiền Open Source (tiếp): – Từ

  1993: Các dự án HĐH họ BSD: • Vụ kiện USL v. BSDi – Bùng nổ cuối những năm 1990: • Kill applications: Apache và MySQL – 1997: Eric S. Raymond (esr) viết “ The Cathedral and the Bazaar” • Netspace công bố mã nguồn với văn bản “Netspace Source Code as Netspace Product”
 16. Lịch sử FOSS • Open Source: – 1998: Khái niệm

  “Open Source” ra đời • “The Open Source Definition” – Tháng 02/1998: Open Source Initiative ra đời – Tháng 09/1999: Sun phát hành StarOffice dưới giấy phép LGPL OpenOffice.org ra đời. →
 17. Nguồn: Wikipedia

 18. Văn hóa FOSS

 19. Văn hóa FOSS • Văn hóa chia sẻ trong các

  ngành: – Khoa học – Luật pháp – Giáo dục • Không chỉ tồn tại ở phần mềm • Văn hóa FOSS đối với sự phát triển: – Chia sẻ – Kế thừa – Phát triển
 20. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party
 21. 08/05/2011 – Natty Narwhal

 22. 08/05/2011 – Natty Narwhal

 23. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party
 24. 11/11/2011 – Fedora 16 Release Party

 25. 11/11/2011 – Fedora 16 Release Party

 26. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party – Open Day
 27. 2011 – Open Day & Fedora 15 Release Party

 28. 2011 – Open Day & Fedora 15 Release Party

 29. 2011 – Open Day & Fedora 15 Release Party

 30. 2011 – Open Day & Fedora 15 Release Party

 31. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party – Open Day – Software Freedom Day
 32. Software Freedom Day 2010

 33. Software Freedom Day 2010

 34. Software Freedom Day 2010

 35. Software Freedom Day 2010

 36. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party – Open Day – Software Freedom Day – Coding Dojo
 37. Hanoi Coding Dojo

 38. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party – Open Day – Software Freedom Day – Coding Dojo – Community Space
 39. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party – Open Day – Software Freedom Day – Coding Dojo – Community Space – MozCampAsia
 40. Văn hóa FOSS • Các hoạt động/sự kiện: – Ubuntu

  Release Party – Fedora Release Party – Open Day – Software Freedom Day – Coding Dojo – Community Space – MozCampAsia – Mozilla Translation Camp
 41. Văn hóa FOSS • Thông tin tổ chức/cộng đồng FOSS

  ở Việt Nam: – HanoiLUG: • Mailing list: http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug • Wiki: http://wiki.hanoilug.org/ – Ubuntu-VN: • Website: http://www.ubuntu-vn.org • Facebook: https://www.facebook.com/groups/foss.vn/ • Forum: http://forum.ubuntu-vn.org/
 42. Văn hóa FOSS • Thông tin tổ chức/cộng đồng FOSS

  ở Việt Nam: – Fedora Vietnam: • Blog: http://vn.fedoracommunity.org/ – Mozilla VN: • Facebook: https://www.facebook.com/groups/mozvn/ • Mailing list: https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-vi – ThaiNguyenLUG: • Facebook: https://www.facebook.com/groups/thainguyenlug/
 43. Văn hóa FOSS • Thông tin tổ chức/cộng đồng FOSS

  ở Việt Nam: – VietLUG: • Facebook: https://www.facebook.com/groups/vietlug/ – NukeViet: • Website: http://nukeviet.vn/ • Google Code: http://code.google.com/p/nuke-viet/
 44. Văn hóa FOSS • Thông tin tổ chức/cộng đồng FOSS

  ở Việt Nam: – VFOSSA: • Website: http://vfossa.vn/ – Không gian Cộng đồng: • Website: http://community-space.github.com/ • Mailing list: http://groups.google.com/group/khonggian-congdong • Wiki: Đang xây dựng
 45. Văn hóa FOSS • Thông tin tổ chức/cộng đồng FOSS

  ở Việt Nam: – Coding Dojo: • Website: http://hanoicodingdojo.github.com/ • Mailing list: http://groups.google.com/group/hanoicodingdojo • Github: https://github.com/organizations/HaNoiCodingDojo