Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

17 PRÀCTIQUES D'ADHERÈNCIA A L'EQUIP

Manel
February 09, 2024

17 PRÀCTIQUES D'ADHERÈNCIA A L'EQUIP

Manel

February 09, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. 17 PRÀCTIQUES PER CREAR ADHERÈNCIA EN L’EQUIP 1) Establir reunions

    periòdiques per compartir i resoldre dubtes i casos: • Crear un espai regular per a la comunicació i la resolució de problemes ajuda a mantenir l'equip connectat i compromès. 2) Compartir la informació amb tothom: • Assegurar-se que tot l'equip estigui informat sobre els aspectes rellevants del projecte promou la transparència i la col·laboració. 3) Ser curós en informar la presa de decisions: • Explicar de manera clara i detallada les decisions preses ajuda a crear comprensió i confiança dins de l'equip. 4) Construir un decàleg de bon comportament en comunicació: • Establir regles clares sobre com comunicar-se de manera respectuosa i constructiva fomenta un ambient de treball positiu. 5) Fomentar l'expressió lliure: • Encoratjar a tothom a expressar les seves opinions, fins i tot en el desacord, crea un entorn on es valora la diversitat de punts de vista. 6) Treure la por a compartir errors: • Promoure una cultura on es veuen els errors com a oportunitats d'aprenentatge ajuda a construir confiança i resiliència dins de l'equip. 7) Conèixer els rols de cadascú: • Assegurar-se que tots els membres de l'equip coneguin i entenguin els rols i responsabilitats dels altres promou la col·laboració i la comprensió. 8) Acollida per a noves incorporacions: • Proporcionar orientació i suport als nous membres de l'equip ajuda a integrar-los ràpidament i a crear vincles positius. 9) Demanar criteri de manera habitual: • Valorar les opinions i el criteri de tots els membres de l'equip promou la participació i la implicació de tothom en el procés de presa de decisions. 10) Establir protocols per situacions difícils: • Definir protocols i procediments clars per a les diferents situacions ajuda a mantenir l'ordre i la eficiència dins de l'equip. 11) Reconèixer públicament: • Reconèixer i agrair públicament les contribucions i els èxits dels membres de l'equip reforça la seva motivació i satisfacció laboral. 12) Possibilitar activitats compartides: • Organitzar activitats d'equip com esmorçats, dinars o jocs [scape rooms] fomenta la col·laboració, el treball en equip, el coneixement mutu i el bon ambient. 13) Reunió d'objectius setmanal:
  2. • Mantenir reunions periòdiques per establir i revisar els objectius

    de l'equip ajuda a mantenir el focus i la motivació. 14) Obrir espais informals: • Proporcionar espais informals per a la interacció i la conversa entre els membres de l'equip crea un ambient de treball més relaxat i cohesionat. 15) Definir valors compartits: • Establir un conjunt de valors compartits ajuda a alinear el comportament i les expectatives dins de l'equip. 16) Autoavaluació i revisió periòdica: • Realitzar autoavaluacions i revisions periòdiques de la feina ajuda a identificar àrees més febles i a millorar el rendiment de l'equip. 17) Fomentar la comunicació fluida: • Explicar el per què d'una tasca o decisió i fomentar la participació promou una comunicació oberta i eficaç.