$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Firebase na webu? Hračka

Firebase na webu? Hračka

Pojďme si společně ukázat použití Firebase na webu. Podíváme se jak jí jednoduše použít na webu pomocí knihovny Polymerfire a projdeme si kompletní demo, postavené na Firebase, včetně notifikací a používání nově vydaných Cloud Functions.

Společnost Firebase byla založena v roce 2011 a na podzim roku 2014 ji koupil Google. Firebase je sada nástrojů, která vývojářům umožňuje jednodušší vytváření Android, iOS a webových aplikací.

Filip Procházka je Android a web developer na volné noze a vedoucí skupiny GDG Plzeň. Je partnerem a Android vývojářem ve společnbosti Step Up Labs.

--------------------------------------------------

Ukázku z prezentace najdete na GitHubu zde: https://github.com/filipproch/talk-firebase-shop-demo

Filip Prochazka

March 21, 2017
Tweet

More Decks by Filip Prochazka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Filip Procházka
  @filipproch
  Firebase na webu? Hračka

  View Slide

 2. Firebase

  View Slide

 3. View Slide

 4. ⋅ Cloud-hosted NoSQL database
  ⋅ Synchronization & conflict
  resolution
  ⋅ Access directly from your app

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. ⋅ Authentication & account
  management
  ⋅ Supports:
  ⋅ Email & password
  ⋅ Google, Facebook, Twitter, and
  GitHub sign-in
  ⋅ Existing auth systems
  Out-of-the box UI

  View Slide

 9. SectionX
  SectionY
  SectionZ
  ⋅ Serve static assets
  ⋅ SSL by default
  ⋅ Custom domains

  View Slide

 10. ⋅ Easy file storage
  ⋅ Handles poor connectivity
  ⋅ Backed by & accessible from
  Google Cloud Storage

  View Slide

 11. View Slide

 12. ⋅ No Cost cross-platform
  messaging solution
  ⋅ Notifications to drive user
  interaction
  ⋅ Versatile Messaging Targeting

  View Slide

 13. ⋅ Serverless, easy deployment
  ⋅ Node.js
  ⋅ Database, Pub/Sub, HTTP,
  Auth, Analytics triggers

  View Slide

 14. Demo project

  View Slide

 15. Realtime
  Database
  ● Categories
  ● Products
  ● User information
  ● Orders

  View Slide

 16. Auth
  ● User login
  ● Access to orders
  ● Pairing orders with
  user

  View Slide

 17. Storage ● Images of categories
  ● Images of products

  View Slide

 18. Hosting ● Hosting of our web
  application

  View Slide

 19. FCM ● Notifications about
  order status

  View Slide

 20. Functions ● Sending FCM
  notifications

  View Slide

 21. Our shop

  View Slide


 22. View Slide

 23. Polymer

  View Slide

 24. Web
  Components?

  View Slide


 25. ...

  View Slide


 26. ...
  View Slide

 27. <br/>Polymer({<br/>is: 'contact-card',<br/>properties: {<br/>starred: Boolean<br/>}<br/>});<br/>

  View Slide 28. Eric Bidelman

  View Slide

 29. View Slide

 30. Polymerfire

  View Slide

 31. auth-domain="mydb.firebaseapp.com"
  database-url="https://mydb.firebaseio.com/"
  api-key="AIzaSyDTP-eiQezleFsV2WdEzx_8v_g">

  View Slide

 32. id="auth"
  user="{{user}}"
  provider="google"
  on-error="handleError">

  this.$.auth.signInWithPopup()

  View Slide

 33. path="/path/in/firebase"
  data="{{data}}">

  View Slide

 34. path="/path/in/firebase"
  data="{{data}}">

  View Slide

 35. id="messaging"
  token="{{token}}"
  on-message="_onMessageReceived">

  View Slide

 36. Back to our shop

  View Slide

 37. Database structure

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. Read our data

  View Slide

 43. path="/categories"
  data="{{categories}}">

  View Slide

 44. path="/goods"
  data="{{goods}}">

  View Slide

 45. path="/users/[[user.uid]]/cart"
  data="{{cart}}">

  View Slide

 46. path="/orders"
  order-by-child="user"
  equal-to="[[user.uid]]"
  data="{{orders}}">

  View Slide

 47. DEMO TIME!!!

  View Slide

 48. User login

  View Slide

 49. on-tap="_doLogin"
  raised>
  Login with Google

  View Slide

 50. id="auth"
  user="{{user}}"
  provider="google"
  on-error="handleError">

  View Slide

 51. _doLogin: function () {
  this.$.auth.signInWithPopup()
  }

  View Slide

 52. DEMO TIME!!!

  View Slide

 53. New order

  View Slide

 54. firebase.database()
  .ref('/orders').push().set({
  goods: ...,
  timestamp: Date.now(),
  state: 'new',
  address: ...,
  user: this.user.uid
  })

  View Slide

 55. DEMO TIME!!!

  View Slide

 56. Functions?

  View Slide

 57. New order

  View Slide

 58. import * as functions from "firebase-functions";
  export let newOrderCreated = functions
  .database
  .ref('/orders')
  .onWrite(event =>
  orderFunctions.processNewOrder(event))

  View Slide

 59. export async function processNewOrder(event:
  Event) {
  // ...
  }

  View Slide

 60. Order status
  update

  View Slide

 61. import * as functions from "firebase-functions";
  export let orderStatusChanged = functions
  .database
  .ref('/orders/{orderId}/state')
  .onWrite(event => orderFunctions
  .notifyOrderStatusChanged(event))

  View Slide

 62. export async function notifyOrderStatusChanged
  (event: Event) {
  // send FCM if user enabled notifications
  }

  View Slide

 63. const status = event.data.val()
  const orderSnap = await event.data.ref.
  parent.once('value')
  const order = orderSnap.val()

  View Slide

 64. const user = (await admin.database()
  .ref(`/users/${order.user}`)
  .once('value')).val()

  View Slide

 65. if (user.fcmToken) {
  const payload = { data: {
  order: orderSnap.key,
  state: status
  }}
  await admin.messaging()
  .sendToDevice(user.fcmToken, payload)
  }

  View Slide

 66. New order => Ask permission

  View Slide

 67. Create a custom UI

  View Slide

 68. DEMO TIME!!!

  View Slide

 69. Thank you
  Filip Procházka
  @filipproch

  View Slide