Μετρικές ερευνητικής παραγωγής και απήχησης: ένας καταλύτης εξελίξεων για την Ανοικτή Πρόσβαση και Ανοικτή Επιστήμη

Μετρικές ερευνητικής παραγωγής και απήχησης: ένας καταλύτης εξελίξεων για την Ανοικτή Πρόσβαση και Ανοικτή Επιστήμη

Tα τελευταία δέκα χρόνια o κόσμος της επιστημονικής επικοινώνησης (scholarly communication) έχει γνωρίσει ραγδαίες εξελίξεις. Οι στατιστικές δείχνουν πως η επιλογή της Ανοικτής Πρόσβασης διαρκώς διευρύνεται και οι εργασίες που δημοσιεύονται υπό αυτό το καθεστώς πληθαίνουν. Πολλές όμως από τις κρίσιμες επιχειρούμενες αλλαγές μένουν στα χαρτιά. Όσο η συζήτηση για την ποιότητα της Ανοικτής Πρόσβασης που επιθυμούμε θερμαίνεται, τόσο εντείνεται και η διαμάχη ανάμεσα σε εκείνους που οραματίζονται μια πραγματικά ανοικτή λειτουργία της επιστήμης και έρευνας και σε εκείνους που αγκιστρώνονται στα κεκτημένα. Σε αυτή τη διαμάχη, ο ρόλος των μετρικών αποτίμησης της ερευνητικής παραγωγής και απήχησης παίζει κομβικό ρόλο, καθώς απαιτεί πολυεπιπέδες αλλαγές, ιδίως στον τομέα της νοοτροπίας και της προσέγγισης. Η παρουσίαση θα εστιάσει στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των μετρικών αποτίμησης της έρευνας και θα επιχειρήσει να δείξει πως οι ερευνητές μπορούν να ωφεληθούν από αυτές και να ενδυναμώσουν τόσο την ερευνά τους, όσο και την απήχησή της.

8bc27ce7461f9557879771e9f9a7bdd8?s=128

Giannis Tsakonas

October 24, 2019
Tweet