$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

COVID-19: ανοικτή πρόσβαση στις ελληνικές δημοσιεύσεις

COVID-19: ανοικτή πρόσβαση στις ελληνικές δημοσιεύσεις

Παρουσίαση για τις δημοσιεύσεις Ελλήνων ερευνητών για τον κορωνοϊό στην ψηφιακή διημερίδα του Ε.Κ. Αθηνά "COVID-19: καλές πρακτικές, εργαλεία και σημεία επαφής στην Ελλάδα." Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και χρησιμοποιούνται δεδομένα από το Scopus και το Unpaywall.

Giannis Tsakonas

November 05, 2020
Tweet

More Decks by Giannis Tsakonas

Other Decks in Research

Transcript

 1. Λία Ολλανδέζου, Αθανασία Σαλαμούρα, Μαρία Φραντζή,
  Γιάννης Τσάκωνας
  Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  View Slide

 2. Ο Σύνδεσμος και η Ανοικτή Πρόσβαση
  • Ο ΣΕΑΒ έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες
  για τη διάδοση της Ανοικτής Πρόσβασης.
  • Επισπεύδει το έργο του με την ίδρυση
  Παραρτήματος για την Επιστημονική
  Επικοινώνηση.
  • Εισάγει σε όλες τις συμφωνίες το στοιχείο
  της Ανοικτής Πρόσβασης ανάλογα την
  ωριμότητα κάθε εκδότη, την παραγωγή του
  ερευνητικού έργου και τα διαθέσιμα
  οικονομικά.
  • Παρακολουθεί την πρόοδο και βάσει
  δεδομένων αναπροσαρμόζει τη στρατηγική
  του.
  • Εν μέσω πανδημίας, οι Βιβλιοθήκες του
  ανέπτυξαν υπηρεσίες ενημέρωσης (ευκαιρίες
  ΑΠ) ή τεκμηρίωσης (βιβλιογραφικά δελτία).
  • Η τρέχουσα αναφορά βασίζεται σε δεδομένα
  από το Scopus και το Unpaywall που
  συμπληρώνονται με δεδομένα από τα
  συστήματα εκδοτών.
  • Δύο ενότητες: το γενικό βιβλιομετρικό
  αποτύπωμα και τα προγράμματα ΑΠ.

  View Slide

 3. Οι δύο δρόμοι
  Χρυσός Δρόμος
  • Δημοσίευση σε ηλεκτρονικά περιοδικά
  Ανοικτής Πρόσβασης, χρυσά ή υβριδικά.
  • Η δημοσίευση γίνεται άμεσα και ελεύθερα
  προσβάσιμη.
  • Το κόστος δημοσίευσης επιβαρύνει τον/την
  συγγραφέα. Μπορεί να καλυφθεί ή να
  μειωθεί δημοσιεύοντας σε εκδότες με τους
  οποίους ο ΣΕΑΒ έχει σχετική συμφωνία.
  Πράσινος Δρόμος
  • Αυτό-αρχειοθέτηση (self-archive).
  • Γίνεται υποβολή των προδημοσιεύσεων ή
  των μετά-δημοσιεύσεων σε ένα ιδρυματικό ή
  θεματικό καταθετήριο.

  View Slide

 4. Προπληρωμή Συμμετοχή
  Πλήρης απαλλαγή Έκπτωση
  Χρυσός Δρόμος: προγράμματα ΣΕΑΒ
  Αναλυτικά οι όροι κάθε συμφωνίας στον δικτυακό τόπο του ΣΕΑΒ https://bit.ly/31J94Af

  View Slide

 5. Σύντομο ερωτηματολόγιο
  • Ανώνυμο, σύντομο ερωτηματολόγιο έξι ερωτήσεων, με πρότυπες επιλογές.
  https://scholarly.heal-link.gr/survey

  View Slide

 6. Εργασίες και Τύποι
  • 552 εργασίες από το πρώτο
  δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
  • Μόνο δημοσιεύσεις περιοδικών
  (όχι κεφάλαια βιβλίων ή εργασίες
  συνεδρίων).
  244
  110 109
  46
  34
  4 3 2
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  Article Review Letter Editorial Note Short
  Survey
  Erratum Data Paper

  View Slide

 7. Εκδότες και Περιοδικά
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  Elsevier Springer Blackwell
  Publishing
  MDPI AG NLM
  (Medline)
  SAGE Spandidos
  Publications
  W.B.
  Saunders
  Wiley Churchill
  Livingstone
  BioMed
  Central
  Taylor and
  Francis
  Hellenic
  Cardiological
  Society
  Frontiers
  5<: Hellenic Journal of Cardiology, Medical Hypotheses, Hellenic Journal of Nuclear Medicine,
  International Journal of Molecular Medicine, Pneumon, Food and Chemical Toxicology,
  International Journal of Environmental Research and Public Health, Critical Care, Molecular
  Medicine Reports, International Orthopaedics

  View Slide

 8. Συγγραφείς και Ιδρύματα
  136
  81
  69
  62
  51
  39
  37
  29
  27
  26
  25
  24
  21
  20
  15
  0 30 60 90 120 150
  NKUA
  Attikon
  AUTh
  UoCrete
  UoThessaly
  UoPatras
  Laikon
  UoIoannina
  Hippocration
  University Hospital Larissa
  AHEPA
  Evaggelismos
  Sotiria
  University Hospital Patras
  NPHO
  • 10<:
  Tsiodras S., Spandidos D.A., Tsatsakis A.,
  Tousoulis D.
  • Ορισμένες πολύ μεγάλες ομάδες (π.χ.
  602 ή 121 συγγραφείς)
  • Μέσος όρος 10.5 και Διάμεσος 5
  συγγραφείς

  View Slide

 9. Πρόσβαση και Απήχηση
  • Οι δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης
  συγκεντρώνουν 3.093, ενώ οι κλειστές 1.211
  αναφορές (citations).
  • Η βραχεία περίοδος δείχνει την ένταση των
  δημοσιεύσεων και των αναφορών εργασιών,
  π.χ. ο μέσος όρος των ΑΠ είναι 7,54 και των
  κλειστών 8,24.
  • Εργασίες με πληθώρα αναφορών όπως 639
  το μέγιστο για εργασία ΑΠ και 418 για
  εργασία κλειστής.
  74,09%
  25,91%

  View Slide

 10. Αποθετήρια
  • Οι 77 από τις 79 εργασίες του Πράσινου
  Δρόμου είναι σε αποθετήρια Ανοικτής
  Πρόσβασης.
  • Οι άλλες δύο σε προσωπικούς δικτυακούς
  τόπους.
  44,90%
  29,59%
  16,12%
  9,39%

  View Slide

 11. Άδειες και Εκδότες
  • Σε αυτές τις εργασίες μπορούν να
  προστεθούν άλλες 40 που θεωρούνται
  ανοικτές, αλλά δεν έχουν άδεια.
  • Ζήτημα ο μεγάλος αριθμός “Χάλκινων”
  εργασιών, δηλαδή αυτών δίχως ανοικτή
  άδεια.
  • Δίχως άδεια πολλές εργασίες σε αποθετήρια.
  • Ανησυχητικό ότι 22 εργασίες σε Χρυσά
  Περιοδικά του DOAJ η άδεια είναι cc-by-nc-nd.
  cc-by 91
  cc-by-nc 24
  cc-by-nc-sa 3
  cc-by-nc-nd 50

  View Slide

 12. Στήριξη του ΣΕΑΒ
  • Μικρή στήριξη με ποικίλες ερμηνείες
  • Πολλά περιοδικά παρείχαν ευκαιρίες δωρεάν δημοσίευσης.
  • Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και είναι στη διάθεση των ερευνητών.
  3 5 98 16
  2 0 5 0

  View Slide

 13. Δεύτερη αναφορά
  • Μια δεύτερη αναφορά μπορείτε να βρείτε στο
  https://scholarly.heal-link.gr/coviddashboard.
  • Βασισμένη σε δεδομένα από το Dimensions.
  • Δυναμική πλοήγηση και συνεχής ενημέρωση.

  View Slide

 14. Επικοινωνία
  e-mail: [email protected]
  www.heal-link.gr / scholarly.heal-link.gr
  Φυλλάδιο Ανοικτής Πρόσβασης: https://bit.ly/3544KfC

  View Slide