$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Git on WebApp with Perl

Git on WebApp with Perl

Git リポジトリを表示したり操作したりするアプリケーションをPerlで作成する方法について開設します。

hakobe (Yohei Fushii)

March 17, 2012
Tweet

More Decks by hakobe (Yohei Fushii)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. (JUPO8FC"QQ
  JEIBLPCF
  XJUI1FSM

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ⿣ ͸͜΂
  JEIBLPCF!IBLPCF
  גࣜձࣾ͸ͯͳΤϯδχΞ
  IUUQIBLPCFIBUFOBCMPHDPN
  Ξχϝ࠷଎࣮گΫϥελ
  wΞχϝؔ܎͋Δͷ͸͜͜·Ͱ

  View Slide

 3. (JUPO8FC"QQ
  XJUI1FSM

  View Slide

 4. HJU

  View Slide

 5. (JUPO8FC"QQ
  ⿣ (JUϦϙδτϦϒϥ΢β
  HJUIVC
  HJUXFC
  DHJU
  (JU-BC
  (JUB-JTU
  (JUPSJDJPVT

  View Slide

 6. (JUϒϥ΢βJO)BUFOB
  ⿣ ࣾ಺޲͚(JUϦϙδτϦϒϥ΢β
  DPNNJUEJ⒎Λ63-ͰࢦఆͰ͖ΔͷͰ
  ίʔυϨϏϡʔਐߦ֬ೝʹॏๅ
  ⿣ ໰୊
  3VCZͰॻ͔ΕͯΔ࠷ۙ͸ϝϯς͕
  ίʔυʹؔ͢Δ৘ใίϛϡχέʔ
  γϣϯͱίʔυ͕෼ࢄ͕ͪ͠

  View Slide

 7. )BUFOB$PEF'SJEHF
  ⿣ ࣾ಺޲͚(JUϦϙδτϦϒϥ΢β
  1FSMͰ͔͔ΕͯΔʂϝϯςͰ͖Δ
  ϥϑʹίϛϡχέʔγϣϯͰ͖ͨΓ
  ߹॓Ͱ੎͍Ͱ࡞ͬͨ

  View Slide

 8. (JUXJUI1FSM

  View Slide

 9. ϓϩάϥϜ͔Βͷ(JU
  ⿣ MJCHJU
  IUUQMJCHJUHJUIVCDPN
  $Ͱॻ͔Εͨ(JUૢ࡞ϥΠϒϥϦ
  lBWBJMBCMFBTCJOEJOHTGPSBMM
  NBKPSTDSJQUJOHMBOHVBHFTz
  3VCZ0CKFDUJWF$1ZUIPO/FU1)1
  -VB%FMQIJOPEFKTHP&SMBOHQBSSPU

  View Slide

 10. 1FSM͔Βͷ(JU
  ⿣ HJUίϚϯυͷXSBQQFS
  ಺෦ͰHJUίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δʂ
  wεέʔϧͤ͞Δͷ͸೉͍͠
  wͱ͸͍͑ɺ͍͍ͩͨͳΜͰ΋Ͱ͖Δ
  ͜Ε·Ͱͷࣾ಺(JUϦϙδτϦ
  ϒϥ΢β͸਺೥շదʹ࢖͑ͯΔ

  View Slide

 11. 1FSM͔Βͷ(JU
  ❖Git.pm
  HJUʹ෇ଐͯ͠Δ
  $1"/Ϟδϡʔϧ͡Όͳ͍
  ❖Git::Class/Git::Wrapper
  JOUFSBDUJWFͳίϚϯυ͕࢖͑ͳ͍
  ❖Git::Repository
  "1*͕γϯϓϧͰׂΓ੾ͬͯΔ
  JOUFSBDUJWFͳίϚϯυ͕࢖͑Δ
  TFFIUUQTFBSDIDQBOPSHdCPPL(JU3FQPTJUPSZMJC(JU
  3FQPTJUPSZQN05)&3@1&3-@(*5@83"11&34

  View Slide

 12. (JU3FQPTJUPSZ
  1 use Git::Repository;
  2
  3 # ϦϙδτϦͷࢦఆ
  4 my $git;
  5 $git = Git::Repository->new(
  6 git_dif => '/path/to/.git' );
  7 $git = Git::Repository->new(
  8 work_tree => '/path/to/working_copy' );
  9
  18

  View Slide

 13. (JU3FQPTJUPSZ
  10 # ίϚϯυͷ࣮ߦ
  11 my $status = $git->run('status');
  12 my @diff = $git->run('diff', 'HEAD^...HEAD');
  13
  14 # ίϚϯυͷ࣮ߦ࣌ʹೖग़ྗΛ੍ޚ
  15 my $cmd = $git->command('add', '-p', '-u');
  16 $cmd->stdout;
  17 $cmd->stdin;
  18

  View Slide

 14. (JU3FQPTJUPSZ
  ⿣ ϦϙδτϦͷ৔ॴΛࢦఆ͢Δͱ
  HJUίϚϯυ͕࣮ߦͰ͖Δ
  SVODPNNBOE
  ⿣ ࣮ߦ݁Ռ͸ࣗ෼Ͱॲཧ͢Δ
  ݁ՌΛؾ߹Ͱύʔε
  wSBXϞʔυͱ͔Λ׆༻

  View Slide

 15. CSBODIS
  1 use Git::Repository;
  2
  3 my $git;
  4 $git = Git::Repository->new(
  5 git_dif => '/path/to/.git' );
  6
  7 my @branches =
  8 map { $_ =~ s/\s+//g; $_ }
  9 $self->git->run('branch', '-r');
  10
  origin/fix_bug
  origin/workerenchance
  origin/xpath_entryimage

  View Slide

 16. EJ⒎ ύʔε͸ུ

  1 diff --git a/lib/Guita/Mapper/Git.pm b/lib/Guita/Mapper/Git.pm
  2 index 9ee4a36..5dd6ed5 100644
  3 --- a/lib/Guita/Mapper/Git.pm
  4 +++ b/lib/Guita/Mapper/Git.pm
  5 @@ -226,4 +226,9 @@ sub ls_tree {
  6 return $results;
  7 }
  8
  9 +sub config {
  10 + my $self = shift;
  11 + $self->git->run('config', @_);
  12 +}
  13 +
  14 1;
  15 diff --git a/lib/Guita/Pick.pm b/lib/Guita/Pick.pm
  16 index 4c37820..29f75cb 100644
  17 --- a/lib/Guita/Pick.pm
  18 +++ b/lib/Guita/Pick.pm
  19 @@ -37,10 +37,14 @@ sub create {
  20 Guita::Git->run(init => $work_tree->stringify);

  View Slide

 17. ࣮ߦ݁Ռͷॲཧ
  ⿣ (JU3FQPTJUPSZ1MVHJOΛ࢖͏
  HJUMPHͷΑ͏ͳϝιου͕௥Ճ
  ͦΜͳʹ੝Γ্͕ͬͯͳ͍
  wMPHCMBNFͷΈ
  ⿣ ඞཁʹԠͯࣗ͡෼Ͱॻ͘
  ݁Ռͷѻ͍͸ΞϓϦέʔγϣϯґଘ

  View Slide

 18. ࢀߟ
  ⿣ SVCZHJU
  IUUQTHJUIVCDPNTDIBDPOSVCZ
  HJU
  3VCZͷHJUίϚϯυXSBQQFSܥͷ
  Ϟδϡʔϧ

  View Slide

 19. (VJUB
  ❖Guita::Mapper::Git
  - add/commit/tree/blob/logs/diff/
  rev_parse/branch/cat_file/ls_tree
  (JU0CKFDUʹରԠ͢ΔΦϒδΣΫτ
  wCMPCUSFFDPNNJU
  IUUQTHJUIVCDPNIBLPCF(VJUB

  View Slide

 20. (VJUB
  ⿣ HJTUDMPOF
  ࣾ಺޲͚HJTU΄͍͠͠࡞ͬͨ
  ̋1FSMͰॻ͔ΕͯΔ
  ✕MJCHJU࢖ͬͯͳ͍
  ࢖͍͍ͨͻͱ͓͓͔ͬͨΒؤுΓ͍ͨ
  σϞ
  IUUQTHJUIVCDPNIBLPCF(VJUB

  View Slide

 21. ·ͱΊ
  ⿣ (JUΛϓϩάϥϜ͔Βૢ࡞͍ͨ͠
  ࣾ಺(JUϦϙδτϦ࡞Δͱ͔
  ⿣ MJCHJU͸1FSMͰ͸࢖͑ͳ͍
  ⿣ (JUܥϞδϡʔϧ͸(JU3FQPTJUPSZ
  ͓͢͢Ί
  ⿣ (VJUB HJTUDMPOF

  ·ͣ͸ࣾ಺ͱ͔Ͱ࢖ͬͯΈΔ

  View Slide