Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Let's talk about - Git (PL)

Let's talk about - Git (PL)

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu koła naukowego AKAI 16.03.2013

Łukasz Niemier

January 16, 2013
Tweet

More Decks by Łukasz Niemier

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Let's talk about
  Git

  View full-size slide

 2. ● What is lov... git.
  ● Co jest takiego
  suuuuper w Gicie?
  ● git + hub = GitHub
  ● Podstawy
  użytkowania Gita (z
  lini poleceń)
  O czym będziemy mówić?

  View full-size slide

 3. Git? To coś z więzienia?
  Tym razem nie. Jest to
  rozproszony system
  kontroli wersji (DVCS)
  stworzony przez Linusa
  Torvaldsa na potrzeby
  rozwoju jajka Linuksa po
  tym jak BitKeeper został
  zamknięty.

  View full-size slide

 4. Konkurencja
  ● CVS
  ● SVN
  ● Monotone
  ● MS Team Server
  Foundation
  ● Mercurial (Hg)
  ● BitKeeper
  ● Bazaar

  View full-size slide

 5. Co definiuje Gita jako takiego zaj...?
  Jest on:
  ● rozproszony
  ● FLOSS
  ● szybki
  ● jak scyzoryk
  ● popularny
  ○ GitHub, Google Code, BitBucket, Savannah
  ○ Tower, Git Extensions, EGit

  View full-size slide

 6. "Rozproszony"? WTF?

  View full-size slide

 7. Co otrzymaliśmy?
  ● Łatwiejsza
  współpraca
  ● Można pracować
  offline
  ● Three-way merge
  ● Lepsze hooki
  ● Bezpieczniejsze
  dane
  ● Etc.

  View full-size slide

 8. A co oddaliśmy w zamian?
  ● Łatwe do
  zapamiętania nazwy
  rewizji
  ● Ktoś może omyłkowo
  pracować na starym
  kodzie
  ● Łopatologiczną
  prostotę

  View full-size slide

 9. Co wyróżnia Gita
  Git w porównaniu z
  innymi DVCS ma
  trochę bardziej
  skomplikowany
  przepływ zmian.
  W zamian mamy nad
  nim większą kontrolę.

  View full-size slide

 10. Git hooks
  Hooki pozwalają nam
  oskryptować:
  ● commity
  ● rebasing
  ● checkouty
  ● odbieranie danych
  na serwerze
  ● etc.
  To pozwala na
  działania jak:
  ● CI
  ● hosting (Heroku)
  ● Code review

  View full-size slide

 11. GitHub
  ● Jeden z
  popularniejszych
  hostingów kodu
  ● Proste forkowanie
  ● Darmowy dla
  projektów FLOSS
  ● Darmowy plan
  micro dla
  studentów

  View full-size slide

 12. git + hub = GitHub
  hub jest wtyczką do
  Gita, która oferuje
  lepszą integrację z
  GitHubem i
  możliwość
  zarządzania repo z
  linii poleceń.
  $ git clone dotfiles
  # klon własnego repo
  $ git clone hauleth/akai
  # klonujesz repo innego
  # użytkownika
  $ git fork
  # tworzysz nowy fork
  # projektu wskazywanego
  # przez origin

  View full-size slide

 13. Never work in master!
  Gałąź master (odpowiednik
  trunk/ z SVN) powinna być
  "nietykalna". Kod rozwijany
  powinien być w osobnych
  gałęziach, a master służyć
  powinna jako źródło wersji
  nad którą się pracuje.
  Do tego przedstawiam...

  View full-size slide

 14. Git Flow
  Jest to proste rozszerzenie pozwalające na
  zarządzanie zmianami bez ingerencji w master
  ● features
  ● releases
  ● hotfixes
  W prosty sposób pozwala uruchomić i
  zakończyć połączyć gałąź (usuwając ją
  jednocześnie ze zdalnego serwera).

  View full-size slide

 15. Let's work with
  Git

  View full-size slide

 16. http://bit.ly/akai-repo

  View full-size slide

 17. Początki
  1. Sklonuj
  $ git clone https://github.com/hauleth/akai
  2. i sprawdź co masz
  $ cd akai
  $ ls -a
  $ git remote -v
  $ git branch

  View full-size slide

 18. Nadeszła pora zmian
  1. Stwórz nową gałąź
  $ git checkout -b add-hello-world
  2. Hakuj!!!
  $ echo 'main = putStrLn "Hello World"' > hello.hs
  3. Sprawdź co się zmieniło
  $ git status
  4. Dodaj zmiany i wyślij je
  $ git add hello.hs
  $ git commit -m 'My first commit'

  View full-size slide

 19. Git index
  Nie, to nie jest
  polecenie Gita, to
  jest nazwa na formę
  "czyśćca" pomiędzy
  utworzeniem zmian, a
  dodaniem ich do repo.
  $ git add new-changes
  # dodaje nowy plik
  # lub zmiany
  $ git rm old-file
  # usuwa plik z repo i
  # drzewa
  $ git mv old new
  # zmiana nazwy
  $ git reset file
  # usuwa plik z indeksu
  $ git checkout -- file
  # cofa zmiany pliku

  View full-size slide

 20. Commity i śledzenie zmian
  $ git commit
  Wyśle wszystkie
  zmiany w indeksie do
  repozytorium jako
  nową zmianę
  (commit).
  $ git diff
  Wyświetli jakie
  zmiany zaszły w
  plikach między
  dwoma zmianami lub
  miedzy aktualnym
  stanem i daną zmianą.

  View full-size slide

 21. Jeszcze trochę o gałęziach
  $ git checkout
  Prawdziwy multitool.
  Tworzy nowe gałęzie,
  przełącza między nimi
  oraz cofa zmiany w
  plikach. Prawdziwa
  potęga.
  $ git branch
  Manager gałęzi:
  ● dodawanie
  ● usuwanie
  ● zmienianie nazw
  ● wyświetlanie

  View full-size slide

 22. I jeszcze trochę
  $ git merge
  Łączy dwie lub więcej
  gałęzi w tą, w której
  się obecnie
  znajdujemy.
  $ git rebase
  Zmienia rodzica oraz
  wprowadza zmiany
  tak by obecna gałąź
  pasowała do nowego
  rodzica.

  View full-size slide

 23. Coś tu śmierdzi
  Śledzenie zmian jest
  przydatne, ale
  przecież nie o to
  nam głównie chodzi
  (chyba). Istotną
  sprawą jest móc
  przywrócić
  poprzednią zmianę.
  $ git revert 60730c9
  # przywróci poprzednią
  # zmianę
  $ git reset ef84e7d
  # przywróci status zmian
  # do danej zmiany
  $ git reset --hard ef84e7d
  # przywróci zarówno pliki
  # jak i repo do zmiany

  View full-size slide

 24. A do kiedy się cofnąć?
  $ git blame
  Wiemy gdzie jest
  błąd. Fajnie, ale kiedy
  powstał i przez kogo
  ("przecież to nie Ja").
  Wyświetla zawartość
  pliku z opisem kto i
  kiedy co zmienił.
  $ git bisect
  Pozwala nam znaleźć
  "zepsutą" zmianę.
  Oznaczamy dobrą i złą
  zmianę, a Git
  szukając binarnie
  pomoże nam znaleźć
  "the evil one".

  View full-size slide

 25. Praca z serwerem
  Czym była by
  współpraca jeśli nie
  mogli byśmy się
  dzielić naszym
  kodem? Bez sensu
  prawda?
  $ git remote
  # manager serwerów
  $ git push -u origin master
  # ustawienie serwera dla
  # gałęzi i wysłanie zmian
  $ git push
  # wysłanie zmian do danego
  # serwera, domyślnie origin
  $ git fetch
  # pobranie zmian
  $ git pull
  # pobranie i włączenie
  # zmian do plików

  View full-size slide

 26. i czyńcie sobie kod poddanym.
  Idźcie więc i piszcie

  View full-size slide