Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

R-ATG Project Closing Presentation

F800bb1e61b1a368d91a26c360cfa599?s=47 H. Kemal Ilter
August 16, 2012
70

R-ATG Project Closing Presentation

at Cubuk, Ankara

F800bb1e61b1a368d91a26c360cfa599?s=128

H. Kemal Ilter

August 16, 2012
Tweet

Transcript

 1. Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu

  T.C. Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Referans No: TR51/12/DFD 16 Ağustos 2012, Çubuk Belediyesi Kültür Merkezi Bu bilgilendirme kampanyası T. C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ve tek sorumluluk Çubuk Kaymakamlığı’na aittir ve T. C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. Proje Kapanış Toplantısı
 2. REKMER ve Proje REKMER Proje Ekibi Merve Acar Dr. Dilek

  Demirtaş İklim Gedik Dr. H. Kemal İlter
 3. Projenin Amacı Ankara’nın ve Çubuk ilçesinin (Esenboğa havalimanı çevresinde) termal

  turizm potansiyelinin tanımlanarak yerli ve yabancı turist için bölgenin çekim merkezi olması için üniversite-yerel yönetim-sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde alternatif turizm vizyon, strateji ve politikalarının belirlenmesi. • Ankara’nın termal turizmi potansiyelini uygulamaya geçirecek strateji ve yatırım projelerinin tanımlanması, • Üniversite kampüsü bünyesinde kurulacak olan termal tesisin en optimal şekilde planlanması ve uygulamaya geçirilmesi için yol haritasının tanımlanması, • Termal turizm altyapısının geliştirilmesi için üniversite-yerel yönetim-sivil toplum kuruluş işbirliğinin oluşturulması, • Bölgenin alternatif turizm yatırımları ile istihdam potansiyelinin arttırılmasına ilişkin fikirlerin ortaya çıkarılması, • Uzmanlık gerektiren termal hizmetlerinin üniversite bünyesinde tedavi hizmetlerini sağlayacak olan hastane, kür merkezi, turizm tesisi gibi altyapıyı içeren bir kaplıca turizm kompleksi bünyesinde sunulmasının tartışılması.
 4. AR:06/2009/70 numaralı Arama Ruhsatına İlişkin İşletme Projesi, Eylül 2011 Çubuk

  Belediye Başkanlığı ÇÖ-1 nolu sondaj 612 m derinliğinde açılmış olan kuyudan kompresörle yapılan kuyu geliştirme ve üretim testleri sonucunda ilk kuyu verilere göre 42 oC sıcaklık ve 30 l/s debide sıcak su elde edilmiştir. Çalışma Yöntemi
 5. Ankara Bölgesinin sağlık turizmi konusunda vizyon ve stratejik hedeflerinin tanımlanarak

  Esenboğa’da kurulması planlanan termal tesisin yatırım ve işletme modelinin belirlenmesi. Sağlık Turizmi konusunda Ankara Bölgesinde bir farkındalığın başlatılması ve bölgedeki sektör paydaşlarının biraraya getirilmesi. Tesisin yer alacağı bölgede kuruluş çalışmalarına başlayan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği çalışmalarının başlatılarak sağlık turizmi çerçevesinde Tıp Fakültesi’nin etkin bir paydaş olarak tanımlanması. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve termal tesisin yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtılması için web portalının kurulması ve yatırımcılarla ilgili görüşmelerin başlatılması. Termal tesisin konumlanacağı bölgede Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden alınan izinler (termal su kuyularının analizi ve kullanım hakları vb.) çerçevesinde Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması için altyapının hazırlanması. Kısa Vadeli Beklenen Sonuçlar
 6. Orta ve Uzun Vadeli Beklenen Sonuçlar Ankara’da alternatif turizm olarak

  sağlık turizminin belirgin bir şekilde bölge ekonomisinde stratejik bir sektör olarak konumlandırılması. İstihdam yaratıcı etki. İlgili sektörlerde kapasite artışı. Termal tesisin Esenboğa bölgesinde kurulması ve faaliyete geçmesi. Sağlık turizminde kamu-üniversite-özel sektör işbirliğinde bir gelişmenin sağlanması. Yerli ve yabancı turist sayısının artması. Ankara bölgesindeki turizm altyapısına katkı.
 7. Alternatif Turizm Kavramı - 1 “Sosyal ve ekolojik uyuma, yerel

  ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir” Kültür ve Turizm Bakanlığı
 8. Doğa turizmi Sağlık turizmi Dini turizm Spor turizmi Kamp turizmi

  Kış turizmi Av turizmi Golf turizmi Alternatif turizm Birincil İkincil Alternatif Turizm Kavramı - 2
 9. Doğa turizmi Sağlık turizmi Dini turizm Spor turizmi Kamp turizmi

  Kış turizmi Av turizmi Golf turizmi Alternatif turizm Birincil İkincil Termal turizm Alternatif Turizm Kavramı - 3 Medikal turizm • Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler (kaplıca, bitkisel tedavi, masaj) • Tedaviye Yönelik Hizmetler (estetik ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, kanser tedavisi) • Rehabilitasyon Hizmetleri (diyaliz, bağımlılık programı, yaşlı bakım programı)
 10. Alternatif Turizm Kavramı - 4

 11. Alternatif Turizm Kavramı - 5 Şifalı su kaynağı sayısı >

  2000 Termal kaynak sayısı > 1300 Sıcaklıkları 20°C - 110°C arasında Debi 2 l/s – 500 l/s arasında 7. Ülke = Türkiye
 12. Alternatif Turizm Kavramı - 6

 13. Alternatif Turizm Kavramı - 7 2023 Hedefi Hasta Sayısı :

  1.000.000 Gelir Toplamı : 20.000.000.000 $ Medikal Turizm’de Türkiye’nin Güçlü Yönleri • Fiyat avantajı • Hastanelerin yatak kapasitelesi ve hekim kalitesi • Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yakınlık • Yeterli sayıda yabancı dil bilen personel Medikal Turizm’de Türkiye’nin Güçlü Yönleri • Avrupa sağlık mevzuatı konusunda bilgisizlik • Pazarlama çalışmalarının yetersizliği • Akreditasyon eksikliği • Fiyatlandırma uygulamalarındaki değişim
 14. Özlüce ÇÖ-1 kuyusu, Özlüce - Dibecikdere - Çubuk Tablo 1:

  Termal Akışkanın Kimyasal Özellikleri, Özlüce ÇÖ-1 kuyusu, Özlüce- Dibecikdere, Sondaj (Kaynak: Özlüce Jeotermal Kaynaklar İşletme Projesi, 2011, s. 28-38.) Tablo 2: İlgili jeotermal akışkana ait kimyasal element ve potansiyel tedavi ilişkisi (Ledo, 1996; Ernest 2011)
 15. Termal Tesis Yatırım Modeli Sağlık turizmi açısından ideale yakın bir

  model olarak sağlık ve termal turizm ihtiyaçlarını kar potansiyeli ve süreklilik açısından değerlendirmek uygun olacaktır. Bu modelin amacı maliyetlerin minimumda tutularak maksimum kar elde etmek olarak görülebilir. Model için genel öneriler aşağıdadır: • Konaklama tesisleri en yüksek hijyen beklentilerini karşılamalı ve dinlenme atmosferi yaratmalı • Tesislerin yerleşimi ve sağladığı atmosfer rahatlamaya olanak sağlamalı • Tüm kirlilik yaratacak faaliyetler ortadan kaldırılmalı • Çevre/Doğa korunmalı • Yemek ve beslenme alternatifleri sağlıklı beslenme odaklı olmalı • Ziyaretçilerin sağlıklarının iyileşmesi ve rahatsızlıkların/hastalıkların tedavisi için gereken tesis/ekipmanlar bulunmalı • Sağlık tesisleri, ziyaretçilere özel bağımsız küçük termal havuzlar ve genel kullanıma dönük hidroterapi banyoları (açık hava havuzları, jakuziler, buhar banyoları vb.) barındırmalı.
 16. Jeotermal kaynak sıcaklığı

 17. Pazar %70 doluluk oranıyla günlük 990 kişiye hizmet verebilecek model,

  yılda yaklaşık 360.000 kişiye hizmet verebilecek şekilde düşünülmüştür. Bu değer, tesisin Esenboğa Havaalanı’nın yakınında, araçla bir kaç dakikada erişilebilecek uzaklıkta olmasından dolayı, havayolu taşımacılığından etkilebilecektir. Zaman içinde Türkiye’deki sağlık turizmi alanında merkez haline gelebileceği değerlendirilmektedir. Kaynak: 1.576.800 m3/yıl
 18. Alternatif turizm tesisi modelinin 20 dönüm (20000 m2) yaşam alanına

  sahip, 7500 m2 toplam kapalı alana, 5000 m2 termal kapalı alana sahip bir tesis olarak oluşacağı öngörülmüştür. Termal özellikler Termal jakuzi Türk hamamı Aile hamamları Sauna Buhar odası Dinlenme alanları Spor salonu Açık ve kapalı havuzlar Konaklamaya ilişkin özellikler 10 suit 100 4 kişilik oda 200 2 kişilik oda Anlık konaklama ~800 kişi Anlık ziyaret ~1200kişi (konaklamalar dahil) Personel ihtiyacı Termal terapi personeli (yarı profesyonel) = 50 Termal destek personeli = 50 Teknik personel = 20 Sağlık personeli = 40 Spor personeli = 20 Beslenme ve Mutfak Personeli = 50 Güvenlik personeli = 20 Diğer = ~100 Toplam = 350 personel Ticaret / Alışveriş / Kültür / Eğlence Merkezi Tesiste yeralması öngörülen mekanların Alışveriş Merkezi, Kültür Merkezi, Eğlence Merkezi, Sosyal Merkez, Kür Merkezi özellikleriyle ön plana çıkması gerektiği de düşünülmektedir. Tesis
 19. Kuruluş Yeri Kriterleri • Havaalanına yakınlık (sadece alternatif turizmden faydalanabilecek

  potansiyel nüfus değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan araç ve gerecin elde edilmesi, kültürel etki gibi özellikler açısından da önemlidir) • Termal kaynağa yakınlık • Ulaşım imkanlarının yüksek olması • Alışveriş/Ticaret Merkezi (proje çerçevesinde alternatif turzmi destekleyecek bir ticaret ve kongre merkezinin etkili olabileceği düşünülmektedir) • Sağlık sistemine yakınlık (Üniversitenin sağlık ünitelerinden faydalanma imkanı) • Ülkeye ve bölgeye yönelik yabancı turizm talebinin son dönemlerde artmış olması • Trafik, ses, çevre, hava ve diğer benzeri kirliliklerin olmaması • Yerel özellikler • Üniversite (bilimsel ve kültürel merkez olarak)
 20. Kuruluş Yeri - 1

 21. Kuruluş Yeri - 2 1. A bölgesinin tesis kuruluş yeri

  olarak belirlenmesi. (maliyet etkisi = 0.8) 2. B bölgesinin tesis kuruluş yeri olarak belirlenmesi. (maliyet etkisi = 1.0) 3. Alternatif kuruluş yeri belirlemek amacıyla sondaj faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini takiben B bölgesinin tesis kuruluş yeri olarak belirlenmesi. (maliyet etkisi = 1.0)
 22. Jeotermal Akışkanın Kullanım Alanları 80 °C Ev ve sera ısıtma

  70 °C Soğutma (Alt sınır), sağlık tesisleri 60 °C Mantar yetiştirme, banelolojik banyolar 40 °C Toprak ısıtma, kent ısıtma(altsınır), sağlık tesisleri 30 °C Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, sağlık tesisleri 20 °C Balık çiftlikleri Seracılık Toprak ısıtma Mantar yetiştiriciliği Fermantasyon Damıtma Konutların ısıtılması Balık çiftlikleri
 23. Kaynağın Korunması ve Geri Kazanım Kaptaj Reenjeksiyon Kaynak Koruma Alanları

 24. Yatırım Analizi - 1 A alternatifinin Gelir-Gider Kalemleri

 25. Yatırım Analizi - 2 B ve C alternatiflerinin Gelir-Gider Kalemleri

 26. Yatırım Analizi - 3 A Alternatifinin Yatırım Tutarı

 27. Yatırım Analizi - 4 B ve C Alternatiflerinin Yatırım Tutarı

 28. Yatırım Analizi - 5 A Alternatifinin tahmini nakit akışı ve

  finansal göstergeler B ve C Alternatiflerinin tahmini nakit akışı ve finansal göstergeler
 29. Senaryolar - 1

 30. Senaryolar - 2

 31. Senaryolar - 3

 32. Senaryolar - 4

 33. Sonuç - 1 • Binaları ve kentleri merkezi sistemle ısıtmada

  ve de sıcak kullanma suyu olarak yararlanma, • Seraların ısıtılması ile turfanda sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik yapılmakta ve dünyadaki jeotermal doğrudan kullanım değerinin önemli bir bölümü sera ısıtma amaçlı kullanılması, • Tropikal bitki ve balık yetiştirilmesi, • Tavuk ve hayvan çiftliklerinin ısıtılması, • Toprak, cadde, havaalanı pistlerinin ısıtılması, • Yiyeceklerin kurutulmasında ve sterilize edilmesinde, konservecilikte kullanılması, • Kerestecilikte ve ağaç kaplama sanayiinde kullanılması, • Kağıt, dokuma ve boyamacılıkta kullanılması, • Derilerin kurutulması ve işlenmesi, • Bira ve benzeri endüstrilerde mayalama ve damıtma, • Soğutma tesislerinde kullanılması, • Beton blok kurutulması, • Soğutularak içme suyu olarak kullanım, • Yıkama amaçlı olarak çamaşırhanelerde kullanım
 34. Sonuç - 2 Doğa turizmi Medikal turizm Termal turizm Seracılık

  ve Isıtma Çevreye duyarlılık İstihdam Sürdürülebilirlik Niş pazarlar Bölgesel Kalkınma Diğer etkiler Turizm ve üretim İşletmecilik Modeli Üniversite Bölge halkı Özel sektör yatırımcıları Bölge halkı Bölge işletmeleri Özel sektör yatırımcıları
 35. Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu

  T.C. Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Referans No: TR51/12/DFD 16 Ağustos 2012, Çubuk Belediyesi Kültür Merkezi Bu bilgilendirme kampanyası T. C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ve tek sorumluluk Çubuk Kaymakamlığı’na aittir ve T. C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. Proje Kapanış Toplantısı Teşekkürler