Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tedarik Zincirine İlişkin Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Performansına Etkisi

Tedarik Zincirine İlişkin Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Performansına Etkisi

H. Kemal İlter

October 15, 2015
Tweet

More Decks by H. Kemal İlter

Other Decks in Research

Transcript

 1. TEDARİK ZİNCİRİNE İLİŞKİN
  KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN
  İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
  Doç. Dr. H. Kemal İlter
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  http://j.mp/spkrdck
  Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, 2015
  Prof. Dr. Sevinç Üreten
  Başkent Üniversitesi

  View Slide

 2. Tedarik zincirine ilişkin kritik başarı faktörlerinin zincir üyelerinin performanslarına etkisi belirsizliği.
  Bazı sorular:
  1.  Rekabetçi tedarik zincirlerinin üyeleri de rekabetçi olmak durumunda mıdır?
  2.  Tedarik zincirine ilişkin kritik başarı faktörleri, üye işletmeler için de kritik nitelikte midir?
  3.  Toplam zincirin değer artışının üye işletmenin finansal perfonmasına etkisi ne kadardır?
  4.  Birden fazla tedarik zincirinin üyesi olan işletmelerin bu farklı zincirlerin farklı başarı faktörlerine
  uyumu nasıl sağlanacaktır? Bu onlar açısından bir avantaj mı yoksa bir dezavantaj mıdır?
  PROBLEM

  View Slide

 3. OPTİMALİTE
  Toplam Değerin Optimalliği ve Stratejik Entegrasyon
  Performans ölçütlerinin tedarik zinciri ve üyeleri için farklılığı
  Üye performanslarının zincir performansına etkisi:
  •  kritik başarı faktörleri ve performans [4, 5],
  •  entegrasyon [6, 7],
  •  lojistik yönetimi [8, 9],
  •  bilişim [10],
  •  kalite [11, 12],
  •  tedarikçi seçimi [13, 14]

  View Slide

 4. Tedarik zincirlerinin kritik başarı faktörleri (CSF — critical success factors),
  zincir başarısının kriterlerini ifade etmez.
  Kavram, ölçülebilir performans göstergeleriyle (KPI — key performance
  indicators) değerlendirilen ve işletmelerin stratejilerine entegre olmuş
  çalışma alanlarını anlatır.
  CSF - KPI

  View Slide

 5. Rekabetçi Araçlar Seti
  Rekabet avantajlarını artırabilmek,
  Stratejik veya operasyonel/fonksiyonel düzeylerde kullanılan,
  Üretim yönetimi yaklaşımları,
  Üretim teknolojileri veya süreçleri
  Yenilikçi üretim yaklaşımları, teknolojiler veya uygulamalar
  Bu araçlar seti, her bir işletme veya tedarik zinciri için benzer özelliklerde olsa da işletmenin bu araçlar
  setinin kullanımına dönük yaklaşımları farklılık yaratır. Bu yaklaşımlar, rekabetçi araçlar setinin;
  •  Kullanılma yoğunluğu ve şekli,
  •  İşletme stratejisine entegrasyon derecesi, veya
  •  Sahip olduğu kaynak çeşitliliği ve miktarı
  gibi özelliklerle ayrışmakta, işletmeye veya tedarik zincirine has rekabetçi kritik başarı faktörleri olarak
  ortaya çıkmaktadır.
  RAS

  View Slide

 6. RAS 1
  Rekabetçi Araçlar Seti Araçlar
  2 3 4 5
  RAS 1
  RAS 2
  RAS 3
  RAS A
  RAS B
  RAS

  View Slide

 7. •  Elemana verilen değer ve yapı içindeki önemi
  •  Eleman için kullanılan kaynakların miktarı ve çeşitliliği
  •  Elemanın stratejik düzeydeki temsiliyet derecesi
  •  Elemanın geliştirilmesini dönük ARGE çalışmaları
  •  Elemanın kullanımı sırasında tercih edilen teknoloji düzeyi
  •  Elemanın öz (temel) yetenek olarak ortaya çıkıp çıkmadığı
  ARAÇLAR: RAS BİLEŞENLERİ VEYA ELEMANLARI

  View Slide

 8. İşletmenin kritik başarı faktörleri, RAS içinde yeralan elemanlardır. Her elemanın 3 farklı
  faktör değeri vardır:
  c, başarılı bir uygulamanın işletme tarafından tercih edilip edilmediği,
  p, bu uygulamanın genel olarak işletmeye katkısı,
  r, işletmenin bu uygulamaya verdiği önem derecesi.
  İLİŞKİLER

  View Slide

 9. RAS = Σ vi
  , i = {1, 2, ..., n}
  RAS Rekabetçi araçlar setinin değeri,
  vi
  Elemana ait set değeri, bir setteki herhangi bir elemanın o sete yaptığı katkı, {0, ..., m},
  n RAS'ndeki eleman sayısı.
  REKABETÇİ ARAÇLAR SETİ
  RAS değeri

  View Slide

 10. vi
  = ci
  . f (pj
  , rj
  ) i = {1, 2, ..., n}, j = {1, 2, ..., m}
  ci
  Elemanın set içindeki varlığı, {0, 1},
  pj
  Elemanın genel olarak yapabileceği katkı, {0, 1},
  rj
  Elemanın belirli bir set için önem derecesi, {0, 1},
  m Ele alınan modelde genel olarak elemanlara ait özellik sayısı,
  f (pj
  , rj
  ) p ile r arasındaki varsayılan ilişki.
  f (pj
  , rj
  ) = Σ (pj
  . rj
  ), j = {1, 2, ..., m}
  REKABETÇİ ARAÇLAR SETİ
  Elemanlara ilişkin set değerleri

  View Slide

 11. ÖRNEK UYGULAMA

  View Slide

 12. View Slide

 13. RASA
  = 1.76 / 4.00
  RASB
  = 1.77 / 4.00
  RASC
  = 2.58 / 4.00

  View Slide

 14. RAS1
  = f (RASA
  , RASB
  ) = (1.76 + 1.77) / 2 = 1.765
  RAS2
  = f (RASA
  , RASC
  ) = (1.76 + 2.58) / 2 = 2.170
  RAS3
  = f (RASB
  , RASC
  ) = (1.77 + 2.58) / 2 = 2.175

  View Slide

 15. KAYNAKÇA
  [1] Cooper, M. C., Lambert, D. M., Pagh, J. D., “Supply Chain
  Management: More than a New Name for Logistics”, International Journal
  of Logistics Management, The, Vol. 8, No. 1, s. 1-14, 1997.
  [2] Lambert, D. M., Cooper, M. C., Pagh, J. D. “Supply Chain
  Management: Implementation Issues and Research Opportunities”, The
  International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 2, s. 1-20, 1998.
  [3] Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C.
  D., Zacharia, Z. G. “Defining Supply Chain Management”, Journal of
  Business logistics, Vol. 22, No. 2, s. 1-25, 2001.
  [4] Chuang, M. L., Shaw, W. H. “Distinguishing the Critical Success
  Factors Between E-Commerce, Enterprise Resource Planning, and Supply
  Chain Management” Proceedings of the 2000 IEEE Engineering
  Management Society, IEEE, Albuquerque, s. 596-601, 2000.
  [5] Chen, I. J., Paulraj, A. “Towards a Theory of Supply Chain
  Management: The Constructs and Measurements”, Journal of Operations
  Management, Vol. 22, No. 2, s. 119-150, 2004.
  [6] Koh, S. L., Gunasekaran, A., Goodman, T. “Drivers, Barriers and
  Critical Success Factors for ERPII Implementation in Supply Chains: A
  Critical Analysis”, The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 20,
  No. 4, s. 385-402, 2011.
  [7] Puschmann, T., Alt, R. “Successful Use of E- Procurement in Supply
  Chains”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 10,
  No. 2, s. 122-133, 2005.
  [8] Ballou, R. H. “The Evolution and Future of Logistics and Supply Chain
  Management”, European Business Review, Vol. 19, No. 4, s. 332- 348,
  2007.
  [9] Ngai, E. W. T., Cheng, T. C. E., Ho, S. S. M. “Critical Success Factors
  of Web-based Supply- Chain Management Systems: An Exploratory
  Study”, Production Planning & Control, Vol. 15, No. 6, s. 622-630, 2004.
  [10] Gunasekaran, A., Ngai, E. W. “Virtual Supply- Chain Management”,
  Production Planning & Control, Vol. 15, No. 6, s. 584-595, 2004.
  [11] Kuei, C. H., Madu, C. N., Lin, C. “Implementing Supply Chain
  Quality Management”, Total Quality Management, Vol. 19, No. 11, s.
  1127-1141, 2008.
  [12] Lin, C., Kuei, C. H., Chai, K. W. “Identifying Critical Enablers and
  Pathways to High Performance Supply Chain Quality Management”,
  International Journal of Operations & Production Management, Vol. 33,
  No. 3, s. 347-370, 2013.
  [13] Ha, B. C., Park, Y. K., Cho, S. “Suppliers' Affective Trust and Trust in
  Competency in Buyers: Its Effect on Collaboration and Logistics
  Efficiency”, International Journal of Operations & Production
  Management, Vol. 31, No. 1, s. 56-77, 2011.
  [14] Wu, M. Y., Weng, Y. C. “A Study of Supplier Selection Factors for
  High-tech Industries in the Supply Chain”, Total Quality Management,
  Vol. 21, No. 4, s. 391-413, 2010.
  [15] Talib, M. S. A., Hamid, A. B. A. “Application of Critical Success
  Factors in Supply Chain Management”, International Journal of Jupply
  Chain Management, Vol. 3, No: 1, s. 21-33, 2014.
  [16] Walker, H., Di Sisto, L., McBain, D. “Drivers and Barriers to
  Environmental Supply Chain Management Practices: Lessons from the
  Public and Private Sectors”, Journal of Purchasing and Supply
  Management, Vol. 14, No. 1, pp. 69-85, 2008.
  [17] Lippmann, S. “Supply Chain Environmental Management: Elements
  for Success”, Corporate Environmental Strategy, Vol. 6, No. 2, pp. 175-182,
  1999.
  [18] Ellram, L. M. “Supply-chain Management: The Industrial
  Organisation Perspective”, International Journal of Physical Distribution &
  Logistics Management, Vol. 21, No. 1, pp. 13-22, 1991.
  [19] Cooper, M. C., Ellram, L. M. “Characteristics of Supply Chain
  Management and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy”,
  The International Journal of Logistics Management, Vol. 4, No. 2, pp.
  13-24, 1993.
  [20] Beamon, B. M. “Measuring Supply Chain Performance”, International
  Journal of Operations & Production Management, Vol. 19, No. 3, pp. 275-
  292, 1999.
  [21] Ballou, R. H. “The Evolution and Future of Logistics and Supply
  Chain Management”, European Business Review, Vol. 19, No. 4, pp. 332-
  348, 2007.
  [22] Üreten, S., İlter, H. K. “Dünya sınıfı üretim uygulamalarının işletme
  performansı üzerine etkileri”, yayınlanmamış çalışma, 2015.

  View Slide

 16. TEDARİK ZİNCİRİNE İLİŞKİN
  KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN
  İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
  Doç. Dr. H. Kemal İlter
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  http://j.mp/spkrdck
  Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, 2015
  Prof. Dr. Sevinç Üreten
  Başkent Üniversitesi

  View Slide