Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Statyczna analiza aplikacji Symfony

Statyczna analiza aplikacji Symfony

Statyczna analiza przeprowadzana jest na kodzie źródłowym bez jego uruchamiania. Jako, że bywa pomocna w recenzjach kodu, jest często częścią procesu ciągłej integracji (ang. Continuous Integration). Potrafi być także niezastąpiona w zdobywaniu wiedzy o nieznajomym projekcie.

Przez swoją obiektywność, statyczna analiza pozwala na skupienie się na rzeczach istotnych dla biznesu, zamiast kłócenia się o literówki, standardy, czy praktyki. Niektóre narzędzia potrafią nawet zidentyfikować problemy z projektem kodu, jego utrzymaniem, czy wykryć błędy. Pozostaje zapytać, czy powinniśmy bezwzględnie ufać narzędziom?

Podczas prelekcji, Kuba wyjaśnił jak wcielić statyczną analizę kodu w projekt oparty o Symfony, aby pogłębić swoją percepcję o jego jakości.

Jakub Zalas

June 13, 2019
Tweet

More Decks by Jakub Zalas

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Statyczna analiza aplikacji Symfony Jakub Zalas

 2. @jakub_zalas Statyczna analiza kodu Analiza programu bez jego uruchamiania.

 3. @jakub_zalas Dzięki statycznej analizie możemy: • pogłębić wiedzę o projekcie

  • wykryć potencjalne błędy lub niewłaściwe założenia • wykryć problemy z jakością i utrzymać określony standard jakości • weryfikować czy decyzje architektoniczne są utrzymywane • wykryć problemy z bezpieczeństwem • przygotować się na wycofanie funkcjonalności • …
 4. @jakub_zalas Zalety automatyzacji • inspekcje kodu skupione na istocie problemu

  (zamiast dyskusji ile spacji powinno mieć wcięcie) • komputer jest nieomylny i bezwzględny (nigdy nie zapomni wypomnieć Ci błędu) • mniej okazji do konfliktów w zespole (to komputer mówi “NIE")
 5. Badanie kodu

 6. https://github.com/symfony/demo

 7. phplint --jobs 10 src https://github.com/overtrue/phplint

 8. @jakub_zalas phploc src https://github.com/sebastianbergmann/phploc

 9. @jakub_zalas phpmetrics --report-html=metrics . http://www.phpmetrics.org

 10. @jakub_zalas

 11. @jakub_zalas

 12. @jakub_zalas

 13. @jakub_zalas

 14. @jakub_zalas

 15. @jakub_zalas

 16. @jakub_zalas

 17. @jakub_zalas

 18. dephpend metrics src

 19. @jakub_zalas

 20. pdepend --jdepend-chart=chart.png src https://github.com/pdepend/pdepend

 21. @jakub_zalas

 22. source: jenkins-php.org

 23. Cyclomatic complexity Złożoność cyklomatyczna Metryka odzwierciedlająca stopień skomplikowania programu. Liczba

  niezależnych ścieżek wykonania programu Ścieżka jest niezależna, jeśli zawiera chociaż jeden fragment który nie jest częścią innej ścieżki
 24. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna 1

 25. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna

 26. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna M = E − N + 2P

  M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf + - 2 =
 27. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna 2 M = E − N +

  2P M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf + - 2 = 4 4 1
 28. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna M = E − N + 2P

  M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf + - 2 =
 29. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna M = E − N + 2P

  M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf 2 + - 2 = 5 5 1
 30. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna M = E − N + 2P

  M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf + - 2 =
 31. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna M = E − N + 2P

  M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf 3 + - 2 = 8 7 1
 32. @jakub_zalas Złożoność cyklomatyczna M = E − N + 2P

  M - złożoność cyklomatyczna E - liczba krawedzi (strzałki) N - liczba węzłów (okręgi) P - liczba wezłów kończących graf 9
 33. @jakub_zalas Jak dużą złożoność jesteśmy w stanie ogarnąć? 1 10

  20 50
 34. @jakub_zalas churn run src

 35. @jakub_zalas churn run src

 36. Halstead metrics Metryka odzwierciedlająca stopień skomplikowania programu. Nacisk na złożoność

  obliczeniową Miara złożoności opierająca się na operatorach i argumentach
 37. @jakub_zalas unikalna liczba operatorów unikalna liczba operandów całkowita liczba operatorów

  całkowita liczba operandów 3 2 3 3 Słownictwo / Vocabulary 5 Rozmiar / Size 6 Objętość / Volume ~14 Trudność / Difficulty 2.25 Wysiłek / Effort 31.5 Błędy / Errors 0.0046 Czas na implementację 1.75s
 38. Maintainability index Odzwierciedla względną łatwość utrzymania kodu Wartość pomiędzy 0

  a 100 0 - 9 tragedia 10 - 19 umiarkowany 20 - 100 dobry
 39. @jakub_zalas 171 - 5.2 * ln(Halstead Volume) - 0.23 *

  (Cyclomatic Complexity) - 16.2 * ln(Lines of Code) https://blogs.msdn.microsoft.com/codeanalysis/2007/11/20/maintainability-index-range-and-meaning/
 40. Widok zależności

 41. @jakub_zalas dephpend dot -o dependencies.svg —depth 2 --no-classes src https://dephpend.com

 42. phpda analyze https://mamuz.github.io/PhpDependencyAnalysis/

 43. @jakub_zalas phpda analyze https://mamuz.github.io/PhpDependencyAnalysis/

 44. Automatyzacja decyzji

 45. @jakub_zalas

 46. phpda analyze https://mamuz.github.io/PhpDependencyAnalysis/

 47. phpda analyze https://mamuz.github.io/PhpDependencyAnalysis/

 48. dephpend text src https://dephpend.com

 49. @jakub_zalas dephpend text src | grep -e '^App \\Entity' https://dephpend.com

 50. @jakub_zalas dephpend text src \ | grep -e '^App \\Entity'

  \ | grep 'Symfony \\Component \\DependencyInjection' \ && echo "Failed to meet a dependency criteria!” https://dephpend.com
 51. @jakub_zalas deptrac --formatter-graphviz \ --formatter-graphviz-dump-image=dependencies.png https://github.com/sensiolabs-de/deptrac

 52. depfile.yml

 53. @jakub_zalas

 54. @jakub_zalas

 55. @jakub_zalas

 56. Wykrywanie problemów

 57. phpcpd src https://github.com/sebastianbergmann/phpcpd

 58. @jakub_zalas phpinsights analyse https://phpinsights.com

 59. @jakub_zalas

 60. @jakub_zalas

 61. @jakub_zalas phpinsights.php

 62. @jakub_zalas phan --init --init-level 1 && phan --color https://github.com/phan/phan

 63. @jakub_zalas phpstan analyse --level 0 src https://github.com/phpstan/phpstan phpstan analyse -l

  2 src
 64. @jakub_zalas phpstan analyse --level 3 src https://github.com/phpstan/phpstan

 65. @jakub_zalas phpstan analyse --level 4 src https://github.com/phpstan/phpstan

 66. @jakub_zalas phpstan analyse --level 5 src https://github.com/phpstan/phpstan

 67. @jakub_zalas phpstan analyse --level 6 src https://github.com/phpstan/phpstan

 68. @jakub_zalas phpstan analyse --level 6 src https://github.com/phpstan/phpstan

 69. @jakub_zalas phpstan analyse --level 6 src https://github.com/phpstan/phpstan

 70. @jakub_zalas phpstan analyse --level 7 src https://github.com/phpstan/phpstan

 71. @jakub_zalas phpstan analyse --level 7 src https://github.com/phpstan/phpstan

 72. @jakub_zalas phpstan analyse --level 7 src https://github.com/phpstan/phpstan

 73. @jakub_zalas phpstan analyse --level max src https://github.com/phpstan/phpstan

 74. @jakub_zalas phpstan.neon

 75. psalm src https://psalm.dev

 76. psalm.xml

 77. phpmnd src

 78. Bezpieczeństwo

 79. phpqa security-checker security:check https://github.com/sensiolabs/security-checker

 80. psecio-parse scan src https://github.com/psecio/parse

 81. psecio-parse rules https://github.com/psecio/parse

 82. Monitorowanie wycofywanych funkcjonalności & kompatybilność wsteczna

 83. deprecation-detector check --log-html=deprecated.html src https://github.com/sensiolabs-de/deprecation-detector

 84. phpcf src https://github.com/wapmorgan/PhpCodeFixer

 85. roave-backward-compatibility-check roa:a --from v1.4.0 https://github.com/Roave/BackwardCompatibilityCheck

 86. Styl

 87. php-cs-fixer fix src --diff https://cs.symfony.com

 88. @jakub_zalas Własny serwer nieustannej integracji ;) mkdir -p jenkins/jenkins_home &&

  cd jenkins
 curl -Ls http: //mirrors.jenkins.io/war-stable/latest/jenkins.war \ -o jenkins.war
 JENKINS_HOME=$(pwd)/jenkins_home java -jar jenkins.war
 89. Jakość jako usługa

 90. None
 91. @jakub_zalas

 92. @jakub_zalas https://twitter.com/ChristinGorman/status/1137996442214252544

 93. @jakub_zalas https://github.com/jakzal/phpqa • analyze - Visualizes metrics and source code

  • behat - Helps to test business expectations • churn - Discovers good candidates for refactoring • composer-normalize - Composer plugin to normalize composer.json files • dephpend - Detect flaws in your architecture • deprecation-detector - Finds usages of deprecated code • deptrac - Enforces dependency rules between software layers • design-pattern - Detects design patterns • diffFilter - Applies QA tools to run on a single pull request • ecs - Sets up and runs coding standard checks • infection - AST based PHP Mutation Testing Framework • parallel-lint - Checks PHP file syntax • paratest - Parallel testing for PHPUnit • pdepend - Static Analysis Tool • phan - Static Analysis Tool • php-coupling-detector - Detects code coupling issues • php-cs-fixer - PHP Coding Standards Fixer • php-formatter - Custom coding standards fixer • php-semver-checker - Suggests a next version according to semantic versioning • phpDocumentor - Documentation generator • phpbench - PHP Benchmarking framework • phpa - Checks for weak assumptions • phpca - Finds usage of non-built-in extensions • phpcb - PHP Code Browser • phpcbf - Automatically corrects coding standard violations • phpcf - Finds usage of deprecated features • phpcov - a command-line frontend for the PHP_CodeCoverage library • phpcpd - Copy/Paste Detector • phpcs - Detects coding standard violations • phpda - Generates dependency graphs • phpdoc-to-typehint - Automatically adds type hints and return types based on PHPDocs • phpinsights - Analyses code quality, style, architecture and complexity • phplint - Lints php files in parallel • phploc - A tool for quickly measuring the size of a PHP project • phpmd - A tool for finding problems in PHP code • phpmetrics - Static Analysis Tool • phpmnd - Helps to detect magic numbers • phpspec - SpecBDD Framework • phpstan - Static Analysis Tool • phpunit - The PHP testing framework • psalm - Finds errors in PHP applications • psecio-parse - Scans code for potential security-related issues • rector - Tool for instant code upgrades and refactoring • roave-backward-compatibility-check - Tool to compare two revisions of a class API to check f • security-checker - Checks composer dependencies for known security vulnerabilities • simple-phpunit - Provides utilities to report legacy tests and usage of deprecated code • testability - Analyses and reports testability issues of a php codebase
 94. @jakub_zalas Dziękuję za uwagę Kontakt: jakub@zalas.pl @jakub_zalas @jakzal