Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digitaliseringen blir så bra 
som vi gör den tillsammans

190

Digitaliseringen blir så bra 
som vi gör den tillsammans

Webbinarium för VGR den 26 april 2022

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

April 26, 2022
Tweet

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Digitaliseringen blir så bra 
 som

  vi gör den tillsammans Webbinarium • VGR • 26 april 2022 Jonas Söderström
 2. Jonas Söderström • 2022 1994–

 3. Jonas Söderström • 2022 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 4. Jonas Söderström • 2022 God digital arbetsmiljö God användbarhet: 


  enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 5. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 6. Jonas Söderström • 2022 ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, 


  utveckling, upphandling, leverantörer, HR (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 7. Jonas Söderström • 2022 Vårdfokus, 6 sep 2017

 8. Jonas Söderström • 2022 Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8%

 9. Jonas Söderström • 2022

 10. Jonas Söderström • 2022 Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 11. Jonas Söderström • 2022 Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick

  berätta hur vår arbetsdag såg ut, 
 och företaget byggde appen efte r­ våra behov”
 12. Jonas Söderström • 2022 Hur får vi en digital miljö

  som stödjer oss och arbetet? 🤔
 13. Jonas Söderström • 2022 Göra rätt saker …

 14. Jonas Söderström • 2022 Börja inte med lösningen!

 15. Jonas Söderström • 2022

 16. Jonas Söderström • 2022 Vilken 
 bestående förändring 
 vill

  vi ha?
 17. Jonas Söderström • 2022 En portal Bestående förändring Lösning ?

 18. Jonas Söderström • 2022 En portal Bestående förändring Lösning ?

  Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd
 19. Jonas Söderström • 2022 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Utbildning? Utökad support? Ändra arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard?
 20. Jonas Söderström • 2022 Dagens Medicin, GP • Pulsmöten •

  Överblick • Kommunikation
 21. None
 22. Jonas Söderström • 2022 Något man köper, betalar för, behöver

  driva, organisera … Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 23. Jonas Söderström • 2022

 24. Jonas Söderström • 2022 ✘ Sterilare operation Bättre ljudmiljö färre

  dörr- öppningar uska som hämtar alla på 
 avd E ff ekter E ff ekt- agenter Använd- ningsmål operations- team slippa springa fl era varv slippa alarm # – 50 % # – 20 % steg # – 10 dB
 25. Jonas Söderström • 2022 Sttäva efter att hitta effektmål 


  i stället för leveransmål • Leveransmål • Det nya systemet ska vara i drift 1 januari • E ff ektmål: • Inga missade ansökningar • Mätområden och mätpunkter: • 25 % snabbare att göra x • Färre än 5 musklick för att göra y
 26. Jonas Söderström • 2022 … göra saker rätt.

 27. Jonas Söderström • 2022 Foto: Richard Gatarski

 28. Jonas Söderström • 2022 Foto: Richard Gatarski

 29. Jonas Söderström • 2022 Foto: Richard Gatarski Observera användarna

 30. Jonas Söderström • 2022 Vad gör projekt framgångsrika? Jared Spool

  undersökte ett stort antal projekt för att se vilka 
 som gav lyckade resultat User Interface Engineering, Boston
 31. Jonas Söderström • 2022 Jared: Har alla i teamet 


  under de senaste sex veckorna observerat verkliga användare använda tjänsten under minst två timmar?
 32. Jonas Söderström • 2022 Jonas: Har alla i teamet under

  de senaste sex veckorna observerat verkliga användare göra hela sitt jobb 
 under minst två dagar?
 33. Jonas Söderström • 2022 Arbetsmiljölagen

 34. Jonas Söderström • 2022 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen 
 av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 35. Jonas Söderström • 2022 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen 
 det är lagen!
 36. Jonas Söderström • 2022 Får inte vara med 
 och

  påverka digitala förändringar Unionen, Vision, ST 2015–2019
 37. Jonas Söderström • 2022 Designa med prototyper

 38. Jonas Söderström • 2022 Ragnar Östberg Ragnar Östberg

 39. Jonas Söderström • 2022

 40. Jonas Söderström • 2022

 41. Jonas Söderström • 2022 39 cm 13 cm

 42. Jonas Söderström • 2022 Införande

 43. Alla projekt lovar det Så säljs varje system in till

  användarna
 44. ”Krångligare, långsammare, sämre” tid prestation ”Jävla skitsystem!” ”Det är mig

  
 det är fel på.” ”Enklare, snabbare, lättare” }
 45. tid Intro Stöd på plats Utbildning Repetion, tips

 46. Jonas Söderström • 2022

 47. Jonas Söderström • 2022

 48. Jonas Söderström • 2022 Checklistan kan fritt 
 laddas ner

  från http://javlaskitsystem.se/verktyg/
 49. Jonas Söderström • 2022 Organisation

 50. Jonas Söderström • 2022

 51. Jonas Söderström • 2022 Digitaliseringsorganisation VGR

 52. Jonas Söderström • 2022 Vad ger en användarorienterad organisation?

 53. Jonas Söderström • 2022 Polisens (ökända) system Pust

 54. Jonas Söderström • 2022 Polisens rapportsystem Pust

 55. Jonas Söderström • 2022

 56. Vi måste börja jobba på ett annat sätt…

 57. Vilket är ert mest irriterande praktiska problem? När vi ser

  en misstänkt 
 bil …
 58. ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret Nää… Nää… !!!!!!! De åkte

  för 
 en kvart sen.
 59. ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret ABC 123 Skoda Octavia 2019

  Ägare Pelle Skutt 590321 EFTERLYST 
 FARLIG Polisens multifråga
 60. ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret ABC 123 Skoda Octavia 2019

  Ägare Pelle Skutt 590321 EFTERLYST 
 FARLIG Polisens multifråga 1.2
 61. ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret ABC 123 Skoda Octavia 2019

  Ägare Pelle Skutt 63 år EFTERLYST 
 FARLIG Polisens multifråga 1.3
 62. Jonas Söderström • 2022 Alewi/Wikimedia CC-licens

 63. Jonas Söderström • 2022

 64. Jonas Söderström • 2022 skickas de första bilderna till staben

  och RLC i region Stockholm. Personal från IT-avdelningen påbörjar tidigt ett arbete 
 med att få fram en teknisk lösning för att sprida bilden, 
 vilket ger resultat på ett fåtal timmar i form av en mobilapplikation. Utvärdering av den nationella särskilda händelsen Nimo Polismyndighetens hantering av attentatet i Stockholm 7 april 2017 Nationella Operativa Avdelningen, 2017-12-08 15:46 Polisinsatschefen får tillgång till bilden. ≈ 16.30 Vid den här tidpunkten saknas det adekvata tekniska verktyg 
 för att kunna sprida bilden inom organisationen. 
 Istället delas bilden genom utdelning av papperskopior … ≈ 17.30 har bilden nått varje medarbetare som har tillgång till polisens mobilitetslösning. 19.55 Gärningsmannen grips av en patrull i Märsta norr om Stockholm.
 65. Jonas Söderström • 2022 Vi kan bättre.

 66. Jonas Söderström • 2022 Starta smått! Ta många små steg!

  Ge mandat / ta ansvar!
 67. Jonas Söderström • 2022 Tack! Mejl: 
 jonas@kornet.nu Webb: 


  javlaskitsystem.se LinkedIn: 
 Jonas Söderström Foto: Lars Lundqvist