Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Omegapoint mars 2023

Omegapoint mars 2023

Jonas Söderström
PRO

March 15, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  J*vla skitsystem:
  Jonas Söderström
  Omegapoint • 10 mars 2023
  dessvärre fortfarande …

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  • UX-strateg


  • Webb sedan
  1994


  • Digitala
  lösningar

  sedan 1980


  • Arbetslivets
  system och
  tjänster


  • Författare,
  konsult
  • Regeringen


  • ICA


  • Polisen


  • KF


  • Försäkringskassan


  • Axfood


  • Prevent


  • Sunt Arbetsliv


  • Lärarförbundet


  • SIF


  • CAB


  • SL


  • Unionen


  • IFSW  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Arkitektur:

  När hela världen ser på …

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Ragnar Östberg
  Ragnar Östberg

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  13 cm
  39 cm

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  1994–

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  ”Password expired”

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  21 system varje dag
  HR Ekonomi Utbildning
  Teknik

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Lösenordsuppdateringar var 3, 4, 5 vecka
  HR Ekonomi Utbildning
  Teknik

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  ≈ 270 lösenordsuppdateringar
  per år
  Ø var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273
  252 arbetsdagar per år

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Lösenord i
  klartext

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  ComputerSweden • 13 feb 2023

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  ComputerSweden • 13 feb 2023
  – Det borde inte gått så
  långt, vi borde lyssnat på personalen
  för länge sedan … vi var fast i de
  planeringssystem vi använt

  och det tänkesättet.

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  SVT • 17 dec 2022

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  https://www.linkedin.com/posts/jimmy-gigg-lundin_bilden-visar-en-del-
  av-de-verktyg-jag-anv%C3%A4nt-activity-7025172740907122688-aNVp
  Bilden visar en del av de
  verktyg jag använt mig av
  sedan mitten av december.
  Är inte nya system
  färdigutvecklade vid
  implementering blir det att
  jobba manuellt med penna,
  papper, linjal och tipp-ex.
  Inte trodde jag att tipp-ex
  skulle bli en bristvara på
  jobbet, men tänk att så ändå
  blev fallet ett tag.”


  Jimmy Gigg Lundin på
  LinkedIn
  ’’

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  …Den administrativa idiotin, som suger
  musten ur ett i grunden fantastiskt jobb [har]

  också nått hit. Precis som teknik som inte
  fungerar eller är programmerad av någon som
  inte fattar verksamheten.


  När vi tar emot en patient med en pågående
  hjärtinfarkt är det bråttom. Vi sköterskor ska
  mäta blodtryck, ta blodprover och säkra
  intravenösa infarter. Det går fort. Det som
  däremot tar tid är att logga in i de olika
  datasystem där uppgifterna matas in och
  blodprov scannas.

  Vi står alltså med en kritiskt sjuk patient, och
  ägnar tid åt att logga in med ett av regionen
  givet användarnamn och kod med krav på
  si
  ff
  ror, versaler, gemener och specialtecken för
  att anförtros att mäta ett blodtryck. De
  portabla datorerna, inte mycket större än en
  smartphone, låter titt som tätt meddela att
  kod eller användarnamn är fel, även när de
  inte är det.
  ’’

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  När jag satt mina nålar måste jag in i datorn
  igen. Där ska jag sedan klicka på en tecknad
  gubbe för att visa var jag satt dem. Därefter
  ska jag fylla i rutor om vem jag är, vilken tid
  arbetet utfördes, var nålarna sitter (trots
  bilden ska jag också fylla i fälten: höger/
  vänster, handrygg/underarm/armveck/fot),
  storlek på nålen, typ av förband och så vidare.


  Tre gånger per dygn ska sedan tjänstgörande
  sjuksköterska dokumentera hur det ser ut runt
  insticksstället. Samt hur förbandet ser ut.


  Förr bytte vi smutsiga eller lösa förband och
  dokumenterade om det var rött och irriterat
  runt insticksstället. Nu ska vi alltså
  dokumentera att förbandet inte är smutsigt
  och insticksstället inte är rött eller irriterat.

  Tre gånger per dygn.
  ’’

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Joakim Jardenberg på Facebook

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Joakim Jardenberg på Facebook

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Är bra system
  science
  fi
  ction?

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Vad är digital
  arbetsmiljö?

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Välkommen till jobbet!
  Inte så
  smart
  kanske

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Är jag inne
  eller ute?

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Tre personer
  för att försöka
  hitta
  extrapriset i
  säljsystemet

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Alla förhållanden

  i arbetet där man

  interagerar med

  eller

  styrs av digitala system
  Digital arbetsmiljö:

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  God digital arbetsmiljö
  God användbarhet:

  enkelt, intuitivt,

  konsekvent,

  lätt att hitta rätt,

  svårt att göra fel,

  bra utbildning

  och införande
  Fungerande
  teknik:


  stabilt,

  inga krascher,


  snabbt nätverk,
  snabb respons

  Nytta för arbetet:
  fl
  exibilitet, enklare administration,

  fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet
  Inverkan på


  själva arbetet
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Dålig digital arbetsmiljö
  ”IT-strul”:


  servern nere,
  printern krånglar,
  långsamt nätverk,


  långa väntetider,


  uppdateringar
  som stör arbetet
  Dålig användbarhet:

  orimligt många klick,

  svårt att hitta,

  lätt att göra fel,

  svag feedback,


  dålig utbildning
  Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration,


  nedskärningar, brist på
  fl
  exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Inverkan på


  själva arbetet
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  ”IT-strul”:


  servern nere,
  printern krånglar,
  långsamt nätverk,


  långa väntetider,


  uppdateringar
  som stör arbetet
  Dålig användbarhet:

  orimligt många klick,

  svårt att hitta,

  lätt att göra fel,

  svag feedback,


  dålig utbildning
  Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration,


  nedskärningar, brist på
  fl
  exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Inverkan på


  själva arbetet
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet
  Dålig digital arbetsmiljö

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Problemen:

  Fyra pusselbitar

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Kontroll-

  förlust
  Kognitiv
  last (krav)
  Emotionell


  belastning
  Etisk


  stress

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Emotionell

  förlust
  Kognitiv
  last (krav)

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Krav – Kontroll

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Låga
  krav
  Höga
  krav
  Hög egen-
  kontroll
  Låg egen-
  kontroll
  Stress

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Låga
  krav
  Höga
  krav
  Hög egen-
  kontroll
  Låg egen-
  kontroll
  Nya typer av
  styrning och
  kontrollförlust
  Stress

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Skyddsombudet Silvana Vretovska

  Kommunalarbetaren 20 dec 2018

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott

  för
  uppdateringar

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott

  för
  uppdateringar
  ”Digital
  Taylorism”

  och
  algoritmisk
  styrning

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro


  (år)
  Vänta

  på respons

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott

  för
  uppdateringar
  Får inte
  påverka
  arbetsverktyg
  och -processer
  ”Digital
  Taylorism”

  och
  algoritmisk
  styrning

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Får inte vara med

  och påverka digitala
  förändringar
  Unionen, Vision, ST 2015–2017

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Låga
  krav
  Höga
  krav
  Hög egen-
  kontroll
  Låg egen-
  kontroll
  Stress
  Nya nivåer

  av krav

  pga

  kognitiva
  belastningar

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska
  lösenordsbyten


  2. Stora mängder
  information,
  dåligt utformad


  3. Integration – i
  användarens
  huvud


  4. Olika sätt att
  interagera


  5. Ständiga larm

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  66 sängar med hjärtmonitor:


  187 larm per säng och dag


  Totalt ≈15000 larm per dag


  381 560 larm per månad från ett system
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center


  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Totalt, inklusive larm

  per sms och med ljus:


  2 507 822 unika larm per månad.


  Den överväldigande delen falska.
  Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014)
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center


  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Karolinska Institutet

  Biblioteket, 18 feb 2014
  110 anställda

  117 system

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  Systemen är olika
  04.12.20


  04-12-20


  2020-04-11


  12.04,20
  1959-03-21-1237


  590321-1237


  19590321-1237


  195903211237

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Etisk


  belastning
  Frustration

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Du har problem med
  lösenordsbytet?

  Jag bryr mig inte.

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Emotionell


  stress
  ”Samvetsstress”

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Kontroll-

  förlust
  Kognitiv
  last (krav)
  Emotionell


  belastning
  Etisk


  stress

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Lagen

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Teknik, arbetsorganisation och
  arbetsinnehåll skall utformas så att
  arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller
  psykiska belastningar som kan medföra
  ohälsa eller olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Maskiner, redskap och andra

  tekniska anordningar skall vara så beska
  ff
  ade
  och placerade och brukas på sådant sätt,

  att betryggande säkerhet ges mot ohälsa

  och olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 5

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  För att förebygga ohälsosam
  arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren]
  försäkra sig om att den teknik som används
  är utformad och anpassad till det arbete som
  ska utföras.


  OSA (AFS 2015:4) , § 9

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  Programvara och system skall vara

  lämpligt utformade med hänsyn till
  arbetsuppgiftens krav och användarens
  förutsättningar och behov.
  Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen

  av sin egen arbetssituation

  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete

  som rör hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen

  Det är Lagen

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  (Sju principer)

  6. Human-centred systems and innovative
  technologies in the public sector,
  strengthening its pioneering role in the
  research on secure and trustworthy
  technology design.

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  Utveckla bättre

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  Riskbedömning

  inför förändringar

  av arbetsmiljö

  (8§ SAM)

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  prevent.se/it

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023
  Åtta checklistor
  Bland andra


  • Ledningen ansvar


  • Förstudier


  • Krav


  • Införande och utbildning


  • Etc

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  Kommer det att göras
  regelbundna och
  återkommande
  användningstester

  med riktiga användare

  i den verkliga arbetsmiljön
  under utvecklingsarbetet?

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  Är det tydligt vilka
  arbetsuppgifter som
  systemet ska hjälpa till
  att lösa?

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  Nej
  Ansvar och tid
  Åtgärd

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  Vårdfokus, 6 sep 2017

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023
  Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus
  +8%

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023
  Börja inte

  med lösningen!

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  ?

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  ? Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2023
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25%

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2023
  Hur känner man igen en lösning?
  Något man
  köper, betalar
  för, behöver
  driva, organisera
  Bestående
  förändring
  Lösning
  En förändrad
  (mätbar)
  kvalitet hos
  organisationen
  eller hos
  människor

  View Slide

 84. Jonas Söderström • 2023
  En portal?
  Bestående
  förändring
  Lösning
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25% Utbildning?
  Mer stöd?
  Byta arbetsform?
  Incitament?
  AI?
  Whiteboard?

  View Slide

 85. Jonas Söderström • 2023
  Dagens Medicin
  • ”Pulsmöten”


  • Överblick


  • Kommunikation
  En vanlig whiteboard-
  tavla har spelat en
  betydelsefull roll för att
  Sahlgrenskas neuro-
  kirurgi har kunnat halvera
  sina operationsköer på
  ett och ett halvt år.


  Väntetid: 222 > 107 dagar


  Kö: 355 > 180 patienter

  View Slide

 86. Jonas Söderström • 2023
  Dagens Medicin

  View Slide

 87. Jonas Söderström • 2023
  Är bra system
  science
  fi
  ction?

  View Slide

 88. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 89. Jonas Söderström • 2023
  Hur kan vi veta

  View Slide

 90. Jonas Söderström • 2023
  Sköldarna
  är o
  ff l
  ine!
  Vänta… om
  jag omkon
  fi
  gurerar
  warp
  fl
  ödet … klart,
  kapten!

  View Slide

 91. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 92. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 93. Jonas Söderström • 2023
  Hur kan vi veta

  View Slide

 94. Jonas Söderström • 2023
  Polisens rapportsystem Pust

  View Slide

 95. Jonas Söderström • 2023
  Vi måste börja jobba på
  ett annat sätt…

  View Slide

 96. Jonas Söderström • 2023
  Vilket är ert mest
  irriterande praktiska
  problem?
  När vi ser en misstänkt

  bil …

  View Slide

 97. Jonas Söderström • 2023
  ABC 123?
  Bilregistret
  Ägare
  Spaningsregistret
  Nää…
  Nää…
  !!!!!!!
  De åkte för

  en kvart sen.

  View Slide

 98. Jonas Söderström • 2023
  ABC 123?
  Bilregistret
  Ägare
  Spaningsregistret
  ABC 123


  Skoda Octavia 2019


  Ägare Pelle Skutt


  590321


  EFTERLYST

  FARLIG
  Polisens multifråga

  View Slide

 99. Jonas Söderström • 2023
  ABC 123?
  Bilregistret
  Ägare
  Spaningsregistret
  ABC 123


  Skoda Octavia 2019


  Ägare Pelle Skutt


  590321


  EFTERLYST

  FARLIG
  Polisens multifråga 1.2

  View Slide

 100. Jonas Söderström • 2023
  ABC 123?
  Bilregistret
  Ägare
  Spaningsregistret
  ABC 123


  Skoda Octavia 2019


  Ägare Pelle Skutt


  63 år


  EFTERLYST

  FARLIG
  Polisens multifråga 1.3

  View Slide

 101. Jonas Söderström • 2023
  Alewi/Wikimedia CC-licens

  View Slide

 102. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 103. Jonas Söderström • 2023
  skickas de första bilderna till staben och RLC i region Stockholm.
  Personal från IT-avdelningen påbörjar tidigt ett arbete

  med att få fram en teknisk lösning för att sprida bilden,

  vilket ger resultat på ett fåtal timmar i form av en mobilapplikation.
  Utvärdering av den nationella särskilda händelsen Nimo


  Polismyndighetens hantering av attentatet i Stockholm 7 april 2017


  Nationella Operativa Avdelningen, 2017-12-08
  15:46
  Polisinsatschefen får tillgång till bilden.
  ≈ 16.30
  Vid den här tidpunkten saknas det adekvata tekniska verktyg

  för att kunna sprida bilden inom organisationen.

  Istället delas bilden genom utdelning av papperskopior …
  ≈ 17.30 har bilden nått varje medarbetare som har tillgång till polisens
  mobilitetslösning.
  19.55 Gärningsmannen grips av en patrull i Märsta norr om Stockholm.

  View Slide

 104. Jonas Söderström • 2023
  Den stora
  möjligheten

  View Slide

 105. Jonas Söderström • 2023
  ”Every day,

  hundreds of millions

  of people go to work
  and ...
  Singapore-based entrepreneur Yongfook

  View Slide

 106. Jonas Söderström • 2023
  ... hate the piece of
  shit software they
  have to use to per-

  form their jobs.”
  Singapore-based entrepreneur Yongfook

  View Slide

 107. Jonas Söderström • 2023
  Vi kan göra det
  bättre!

  View Slide

 108. Jonas Söderström • 2023
  Scandinavian
  design

  View Slide

 109. Jonas Söderström • 2023
  PH 5
  Designer: Poul Henningsen

  View Slide

 110. Jonas Söderström • 2023
  1924
  PH 5
  Designer: Poul Henningsen

  View Slide

 111. Jonas Söderström • 2023
  C.W. Svensson, sonen Eskil, hästen Ali
  Hälsingegatan 12 i Stockholm 1924.

  View Slide

 112. Jonas Söderström • 2023
  Stolen PERNILLA
  Designer: Bruno Mathsson
  År: 1945

  View Slide

 113. Jonas Söderström • 2023
  Peter Guthrie / Wikimedia
  Commons

  View Slide

 114. Jonas Söderström • 2023
  X-FRAME GLASS TOP TABLE
  Designer: Tapio Wirkkala
  År: 1958

  View Slide

 115. Jonas Söderström • 2023
  Demokrati,
  minimalism och
  funktionalitet.

  View Slide

 116. Jonas Söderström • 2023
  PANTON-stolen
  Designer: Verner Panton
  År: 1960
  Erling Mandelmann / photo©ErlingMandelmann.ch / CC-BY-SA-3.0

  View Slide

 117. Jonas Söderström • 2023
  BLÅ ELD
  Designer: Hertha Bengtsson
  År: 1951

  View Slide

 118. Jonas Söderström • 2023
  BLÅ ELD
  Designer: Hertha Bengtsson
  År: 1960

  View Slide

 119. Jonas Söderström • 2023
  Stolen TULPAN
  Designer: Eero Saarinen
  År: 1956

  View Slide

 120. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 121. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 122. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 123. Jonas Söderström • 2023
  Demokrati,
  minimalism och
  funktionalitet.

  View Slide

 124. Jonas Söderström • 2023
  Sverige kan bli
  världsledande
  inom digital
  design

  View Slide

 125. Jonas Söderström • 2023
  svensk
  design
  Peter Guthrie / Flickr

  View Slide

 126. Jonas Söderström • 2023
  design

  svensk funktionalism
  debeer.jonathan / Flickr

  View Slide

 127. Jonas Söderström • 2023
  design

  funktionalism

  svensk ux

  View Slide

 128. Jonas Söderström • 2023
  design

  funktionalism

  ux

  svensk it

  View Slide

 129. Jonas Söderström • 2023
  Sverige kan bli
  världsledande
  inom digital
  design

  View Slide

 130. Jonas Söderström • 2023
  Är

  View Slide

 131. Jonas Söderström • 2023
  Ni

  View Slide

 132. Jonas Söderström • 2023
  Med?

  View Slide

 133. Jonas Söderström • 2023
  Tack!
  [email protected]


  javlaskitsystem.se


  blindhöna.se


  LinkedIn: jonassoderstromkornet


  YouTube: Blindhen

  View Slide

 134. Jonas Söderström • 2023
  Spellista
  BlindHen

  View Slide