Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Omegapoint mars 2023

Omegapoint mars 2023

Jonas Söderström

March 15, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 • UX-strateg • Webb sedan 1994

  • Digitala lösningar 
 sedan 1980 • Arbetslivets system och tjänster • Författare, konsult • Regeringen • ICA • Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW
 2. Jonas Söderström • 2023 ≈ 270 lösenordsuppdateringar per år Ø

  var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 3. Jonas Söderström • 2023 ComputerSweden • 13 feb 2023 –

  Det borde inte gått så långt, vi borde lyssnat på personalen för länge sedan … vi var fast i de planeringssystem vi använt 
 och det tänkesättet.
 4. Jonas Söderström • 2023 https://www.linkedin.com/posts/jimmy-gigg-lundin_bilden-visar-en-del- av-de-verktyg-jag-anv%C3%A4nt-activity-7025172740907122688-aNVp Bilden visar en del

  av de verktyg jag använt mig av sedan mitten av december. Är inte nya system färdigutvecklade vid implementering blir det att jobba manuellt med penna, papper, linjal och tipp-ex. Inte trodde jag att tipp-ex skulle bli en bristvara på jobbet, men tänk att så ändå blev fallet ett tag.” Jimmy Gigg Lundin på LinkedIn ’’
 5. Jonas Söderström • 2023 …Den administrativa idiotin, som suger musten

  ur ett i grunden fantastiskt jobb [har] 
 också nått hit. Precis som teknik som inte fungerar eller är programmerad av någon som inte fattar verksamheten. 
 
 När vi tar emot en patient med en pågående hjärtinfarkt är det bråttom. Vi sköterskor ska mäta blodtryck, ta blodprover och säkra intravenösa infarter. Det går fort. Det som däremot tar tid är att logga in i de olika datasystem där uppgifterna matas in och blodprov scannas. 
 Vi står alltså med en kritiskt sjuk patient, och ägnar tid åt att logga in med ett av regionen givet användarnamn och kod med krav på si ff ror, versaler, gemener och specialtecken för att anförtros att mäta ett blodtryck. De portabla datorerna, inte mycket större än en smartphone, låter titt som tätt meddela att kod eller användarnamn är fel, även när de inte är det. ’’
 6. Jonas Söderström • 2023 När jag satt mina nålar måste

  jag in i datorn igen. Där ska jag sedan klicka på en tecknad gubbe för att visa var jag satt dem. Därefter ska jag fylla i rutor om vem jag är, vilken tid arbetet utfördes, var nålarna sitter (trots bilden ska jag också fylla i fälten: höger/ vänster, handrygg/underarm/armveck/fot), storlek på nålen, typ av förband och så vidare. Tre gånger per dygn ska sedan tjänstgörande sjuksköterska dokumentera hur det ser ut runt insticksstället. Samt hur förbandet ser ut. Förr bytte vi smutsiga eller lösa förband och dokumenterade om det var rött och irriterat runt insticksstället. Nu ska vi alltså dokumentera att förbandet inte är smutsigt och insticksstället inte är rött eller irriterat. 
 Tre gånger per dygn. ’’
 7. Jonas Söderström • 2023 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 8. Jonas Söderström • 2023 God digital arbetsmiljö God användbarhet: 


  enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 9. Jonas Söderström • 2023 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 10. Jonas Söderström • 2023 ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt

  nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet Dålig digital arbetsmiljö
 11. Jonas Söderström • 2023 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 12. Jonas Söderström • 2023 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress”
 13. Jonas Söderström • 2023 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar
 14. Jonas Söderström • 2023 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar ”Digital Taylorism” 
 och algoritmisk styrning
 15. Jonas Söderström • 2023 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer ”Digital Taylorism” 
 och algoritmisk styrning
 16. Jonas Söderström • 2023 Får inte vara med 
 och

  påverka digitala förändringar Unionen, Vision, ST 2015–2017
 17. Jonas Söderström • 2023 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 18. Jonas Söderström • 2023 Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska lösenordsbyten

  2. Stora mängder information, dåligt utformad 3. Integration – i användarens huvud 4. Olika sätt att interagera 5. Ständiga larm
 19. Jonas Söderström • 2023 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm

  per säng och dag Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 20. Jonas Söderström • 2023 Totalt, inklusive larm 
 per sms

  och med ljus: 2 507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 21. Jonas Söderström • 2023 Systemen är olika 04.12.20 04-12-20 2020-04-11

  12.04,20 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237 195903211237
 22. Jonas Söderström • 2023 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 23. Jonas Söderström • 2023 Maskiner, redskap och andra 
 tekniska

  anordningar skall vara så beska ff ade och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges mot ohälsa 
 och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 24. Jonas Söderström • 2023 För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör

  [arbetsgivaren] försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 25. Jonas Söderström • 2023 Programvara och system skall vara 


  lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 26. Jonas Söderström • 2023 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen 
 av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 27. Jonas Söderström • 2023 (Sju principer) 
 6. Human-centred systems

  and innovative technologies in the public sector, strengthening its pioneering role in the research on secure and trustworthy technology design.
 28. Jonas Söderström • 2023 Åtta checklistor Bland andra • Ledningen

  ansvar • Förstudier • Krav • Införande och utbildning • Etc
 29. Jonas Söderström • 2023 Kommer det att göras regelbundna och

  återkommande användningstester 
 med riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 30. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning ?

  Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd
 31. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 32. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 33. Jonas Söderström • 2023 En portal? Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Utbildning? Mer stöd? Byta arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard?
 34. Jonas Söderström • 2023 Dagens Medicin • ”Pulsmöten” • Överblick

  • Kommunikation En vanlig whiteboard- tavla har spelat en betydelsefull roll för att Sahlgrenskas neuro- kirurgi har kunnat halvera sina operationsköer på ett och ett halvt år. Väntetid: 222 > 107 dagar Kö: 355 > 180 patienter
 35. Jonas Söderström • 2023 Sköldarna är o ff l ine!

  Vänta… om jag omkon fi gurerar warp fl ödet … klart, kapten!
 36. Jonas Söderström • 2023 Vilket är ert mest irriterande praktiska

  problem? När vi ser en misstänkt 
 bil …
 37. Jonas Söderström • 2023 ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret ABC

  123 Skoda Octavia 2019 Ägare Pelle Skutt 590321 EFTERLYST 
 FARLIG Polisens multifråga
 38. Jonas Söderström • 2023 ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret ABC

  123 Skoda Octavia 2019 Ägare Pelle Skutt 590321 EFTERLYST 
 FARLIG Polisens multifråga 1.2
 39. Jonas Söderström • 2023 ABC 123? Bilregistret Ägare Spaningsregistret ABC

  123 Skoda Octavia 2019 Ägare Pelle Skutt 63 år EFTERLYST 
 FARLIG Polisens multifråga 1.3
 40. Jonas Söderström • 2023 skickas de första bilderna till staben

  och RLC i region Stockholm. Personal från IT-avdelningen påbörjar tidigt ett arbete 
 med att få fram en teknisk lösning för att sprida bilden, 
 vilket ger resultat på ett fåtal timmar i form av en mobilapplikation. Utvärdering av den nationella särskilda händelsen Nimo Polismyndighetens hantering av attentatet i Stockholm 7 april 2017 Nationella Operativa Avdelningen, 2017-12-08 15:46 Polisinsatschefen får tillgång till bilden. ≈ 16.30 Vid den här tidpunkten saknas det adekvata tekniska verktyg 
 för att kunna sprida bilden inom organisationen. 
 Istället delas bilden genom utdelning av papperskopior … ≈ 17.30 har bilden nått varje medarbetare som har tillgång till polisens mobilitetslösning. 19.55 Gärningsmannen grips av en patrull i Märsta norr om Stockholm.
 41. Jonas Söderström • 2023 ”Every day, 
 hundreds of millions

  
 of people go to work and ... Singapore-based entrepreneur Yongfook
 42. Jonas Söderström • 2023 ... hate the piece of shit

  software they have to use to per- form their jobs.” Singapore-based entrepreneur Yongfook
 43. Jonas Söderström • 2023 PANTON-stolen Designer: Verner Panton År: 1960

  Erling Mandelmann / photo©ErlingMandelmann.ch / CC-BY-SA-3.0