Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #1 • Vad är UX, UX-writing • vt 23 • UX writing • Nackademin

Träff #1 • Vad är UX, UX-writing • vt 23 • UX writing • Nackademin

Jonas Söderström

August 15, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström 2023 Vad är UX? 
 Vad är UX-writing?

  UX writing • Trä ff #1 • Tisdag 15 augusti Jonas Söderström • HT 23 • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Schema • Tisdagar 15–17 • 24

  veckor – fram till 23 januari • Alla trä ff ar spelas in och man kan titta på dem när man vill. Länken till inspelningen är klar efter någon timme. Det är inte samma som till trä ff en live! • Några datum kommer troligen att ändras (till exempel 26 december). Jag varskor i god tid.
 3. Jonas Söderström • 2023 Dagsschema • Ungefär 45 minuter möte,

  10–15 minuter rast • Fråga när som helst • Ha helst kameran på • Det är okej om ett husdjur gör ett gästspel, 
 men man måste säga vad djuret heter!
 4. Jonas Söderström • 2023 Betyg • Ni kommer att få

  några inlämningsuppgifter som jag tar som gund för betygssättningen. • Närvaro är inte i sig betygsgrundande (eftersom man kan titta i efterhand). • Icke godkänt, Godkänt, Väl godkänt • … men …
 5. Jonas Söderström • 2023 Idag • Lite praktiskt • Vilka

  är vi – en liten enkät med Menti. • Snabbpresentation i smågrupper • Vad är ux? • Vad är ux-writing? • Enkel uppgift
 6. Jonas Söderström • 2023 Jag • Regeringen • ICA •

  Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW • UX-strateg • Webb sedan 1994 • Digitala lösningar sedan 1980 • Lingvist, journalist, redaktör, AD • Författare, konsult
 7. Jonas Söderström 2023 • ”En av de mest kompletta böcker

  jag har läst 
 om att skriva digitalt – 
 eller att skriva över 
 huvud taget.” (Språkbruk) • ”Det fi nns massor av böcker som försöker lära dig att skriva bra, det här är en 
 av de få som jag tror fungerar." (Bibliotekstjänst)
 8. Jonas Söderström 2023 Stella Isaacs “probably one of the most

  important women in the world in the 20th century that nobody has heard of” Organiserade 1 miljon kvinnor för totalförsvaret av UK under andra världskriget (”the army 
 that Hitler forgot”) ”had she been a man 
 she would have become Prime Minister”
 9. Jonas Söderström 2023 Stella Isaacs “probably one of the most

  important women in the world in the 20th century that nobody has heard of” Organiserade 1 miljon kvinnor för totalförsvaret av UK under andra världskriget (”the army 
 that Hitler forgot”) ”had she been a man 
 she would have become Prime Minister”
 10. Jonas Söderström 2023 Slack Skicka mejladress eller lägg som DM

  
 i chatten så lägger jag till dig. (Och hoppas det funkar, Slack har konstrat till det lite.)
 11. Jonas Söderström 2023 Vad placeras under respektive rubrik? Hur många

  avdelningar? 
 I villken ordning kommer de? Information Service Tjänster Om Process
 12. Jonas Söderström 2023 Och vad kan man göra? Information Service

  Tjänster Om Process • Vad kan man göra med menyn? • Hur reagerar den vid mouseover? • Om man klickar på den? Tjänster • Går man till en annan sida? • Fälls det ut en undermeny? •Fälls den ihop eller stannar? • Om man klickar på en annan tab?
 13. Jonas Söderström 2023 Visuell 
 design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, beställa User interface – gränssnitt
 14. Jonas Söderström 2023 Syfte / innehåll Gör tjänsten något värdefullt?

  Vad ”innehåller” en tjänst eller produkt? Fyller den ett behov?
 15. Jonas Söderström 2023 Teknik Design Syfte / innehåll Gör tjänsten

  något värdefullt? Vad ”innehåller” en tjänst eller produkt? Fyller den ett behov? Är den tekniskt stabil, tillförlitlig, kompatibel? Låt oss zooma in på det!
 16. Jonas Söderström 2023 Vad lätt att hitta! Vad lätt att

  förstå! Vad snyggt! Vad häftigt! Vad enkelt! Så lätt att göra!
 17. Jonas Söderström 2023 Vad enkelt att anmäl sig! Toppen! Hittar

  sajten Det här ser snyggt, coolt, seriöst 
 ut! Ah, här finns kvällskursen 
 om vikingatiden! UX – vad människor upplever när de använder din 
 app, sajt, tjänst 😀
 18. Jonas Söderström 2023 Men WTF … varför kan jag inte

  hitta? Fula färger… tråkiga bilder…. &%£#! 11 klick för att komma vidare!?!
 19. Jonas Söderström 2023 Nu vill jag göra … Börjar använda

  Hur ser 
 det här ut? Var finns det 
 jag söker? Det går inte! 🤬 Kan inte hitta – sticker 😠 Fult, konstigt – sticker 🙁 När dålig ui-design ger användarna en dålig upplevelse 

 20. Jonas Söderström 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 
 design

  Inter- 
 aktions- 
 design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, beställa Användarens fokus
 21. Jonas Söderström 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 
 design

  Inter- 
 aktions- 
 design DESIGN (”UI”) UX 🙁 😀 🙂
 22. Jonas Söderström 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 
 design

  Inter- 
 aktions- 
 design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, köpa UX text
 23. Jonas Söderström 2023 UX har blivit 
 en paraplyterm (egentligen

  yrket designer) (egentligen mest interaktionsdesign) (egentligen user research) (egentligen designprocess) … ja, vadå? UX-are UX-design UX-research UX-process UX-writing
 24. Jonas Söderström 2023 ▸ ”Nu söker vi en vass UX-skribent

  som brinner för att göra tjänster 
 för webb och digitala kanaler så användarvänliga och användbara 
 som möjligt …” ▸ ”Your goal is to make sure our users understand each part of our platform from the smallest UI copy to our extensive public help-center. You will be working closely with designers …” ▸ ”Som UX Writer på X-bolaget skriver du text som förhöjer använda r­ upplevelsen i våra digitala kanaler …” ▸ ”As a user experience Writer, you will be shaping the product experience by creating useful, meaningful text that helps users complete the task at hand …”
 25. Jonas Söderström 2023 ▸ ”Nu söker vi en vass UX-skribent

  som brinner för att göra tjänster 
 för webb och digitala kanaler så användarvänliga och användbara 
 som möjligt …” ▸ ”Your goal is to make sure our users understand each part of our platform from the smallest UI copy to our extensive public help-center. You will be working closely with designers …” ▸ ”Som UX Writer på X-bolaget skriver du text som förhöjer använda r­ upplevelsen i våra digitala kanaler …” ▸ ”As a user experience Writer, you will be shaping the product experience by creating useful, meaningful text that helps users complete the task at hand …”
 26. Jonas Söderström 2023 UX copy Jag skriver inte om våra

  produkter – jag skriver 
 i våra produkter Så du är copy… då kan du skriva våra reklamtexter?
 27. Jonas Söderström 2023 Sätta ton, underlätta interaktion Generella för många

  tjänster En e-tjänst är en digital medarbetare. 
 UX-copyn är hur den medarbetaren 
 pratar med våra användare. Se till att UX-copyn är tillgänglig: inkluderande, stöttande och motiverar användaren att behålla intresset. Åsa Holmberg, strateg inom tillgänglighet 
 och inkluderande design ’’ ’’
 28. Jonas Söderström 2023 Många olika genrer av ux-texter Felmeddelande Bekräftelse

  Varning Starthjälp Påminnelse Tillrättavisning Tillrättavisning Feedback-fråga Generella för många tjänster
 29. Jonas Söderström • 2023 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 
 och varningar 6. Tillrättavisningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp 
 och nya funktioner 11. Frågor: feedback 
 och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: 
 Förmedla en känsla
 30. Jonas Söderström 2023 Struktur ux-texter Knappar, fel- meddelanden, bekräftelser, etc

  Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Ux- skribent
 31. Jonas Söderström 2023 Jag bokade en vaccination för min katt

  Limpan idag. Tidigare i online- bokningen poppade AVLIVNING upp överst. Det kanske verkar som en liten 
 sak men jag har alltid fått ett 
 hugg i hjärtat av det. Så mycket fi nare nu när någon 
 sympatiserat med den känslan och ersatt copytexten Avlivning med Farväl / Avlivning som inte bara låter värdigare utan som också hamnar en bit ned i en lista som går i bokstavsordning. Tack för det. <3 Maria Idebro
 32. Jonas Söderström 2023 Struktur ux-texter Innehåll Knappar, fel- meddelanden, bekräftelser,

  etc Själva innehållet: 
 som recept, nyheter, varor …. Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Ux- skribent Reklam ”Copy”, marknads- föring, sälj Sökoptimering (SEO) Metadata
 33. Jonas Söderström • 2023 Sammanfatting • UX är användarens kvalitetsmått

  på helheten … • … men begreppet används på många sätt. • Ett gränssnitt har element av • visuell design • informationsdesign • interaktionsdesign • Ux-text är en viktig del av informations- 
 och interaktionsdesign
 34. Jonas Söderström • 2023 Sammanfatting • Ux-text kan förstås som

  • Texter som inte är innehållet • Texter för ton och interaktion • … men ux-skribenter (ux writers) får nog jobba 
 med fl era delar av det språkliga uttrycket.
 35. Jonas Söderström • 2023 Uppgift: •Kolla på tjänster och sajter

  
 och fundera på ”tre slags design”. •Skapa en mapp på din dator 
 för ”ux-texter”, där du kan 
 spara ner exempel (skärmdumpar, andra bilder, eller texter).
 36. Jonas Söderström • 2023 • Organisations-perspektiv 
 på UX writing

  
 (ux-skribentens plats 
 och roll) • Att skriva för e ff ekt • Målgrupper inom ux Nästa gång – tisdag 22 augusti:
 37. Jonas Söderström • 2023 Tisdag Augusti 22 Inkluderande design Organisation,

  effekt, ux- målgrupper Informations- design Genrer 
 av ux-text Tisdag September 12 Tisdag Augusti 29 Tisdag September 5