Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #21 • Flöden, Länkar • 11 juni • UX-Writing • Nackademin vt 24

Träff #21 • Flöden, Länkar • 11 juni • UX-Writing • Nackademin vt 24

Jonas Söderström

June 12, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Flöden Länkar UX writing • Trä

  ff #21 • Tisdag 11 juni Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2023 Vad som (med hyfsad sannolikhet) är

  viktigast •Inlänkar från andra sajter •Interna länkar med nyckelord •Total UX på sajten •URL med nyckelord •Bra kvalité!
 3. Jonas Söderström • 2022 Praktiska tips • Vara två: •

  En lyssnar (och frågar). • En antecknar och har ett stoppur rullande. • Spela in men anteckna också. Gå inte igenom band efteråt. • Om något särskilt bra, sägs eller händer anteckna tiden. Hitta just det stället. • Jag skriver hellre för hand än på dator, • Sätt av en timme direkt efter intervjun för att förtydliga. anteckningarna och kort diskutera med varandra • Man orkar knappast mer än tre eller fyra intervjuer per dag.
 4. Jonas Söderström • 2023 ”Talk-aloud protocol” Uppmana testpersonen att prata

  och kommentera … Här vill de att jag ska gå till nästa steg … … men det viktigaste kan vara att kolla när hen tystnar! ?????
 5. Sammanfattning: resultat • Navigering – ”Tydlig men gles” vänsternavigering mer

  pedagogisk än ”snygg och ihopklumpad” – Sidor på samma nivå (längst ner i löven) kan tolkas som att de ligger på olika nivå • Startsidan – Dina ämnen kan behöva förklaras
 6. Metod • 5 (10?) minuter / test • 5 utskrivna

  skärmbilder (+ 4 dubletter med annat utseende på vänsternavigeringen) • 4 testpersoner i lunchkön • 3 bakgrundsfrågor • 3 uppgifter • 1 testledare (Mikael) • 1 observatör (Kristin) • 0 ersättning (borde kanske lockat med glass?)
 7. Testpersoner • 1 polisinspektör vid gränspolisen • 1 presstalesman •

  1 polisassistent vid Södermalmspolisen • 1 på operativa avdelningen(?)
 8. Användning av dagens intrapolis • Alla 4 använder intrapolis dagligen

  • Syften som nämndes: – Hålla sig a jour • Kolla vad som hänt i distriktet • Kolla handläggningsstöd för mina arbetsuppgifter – Samla genvägar till nyttig information – Publicera information
 9. Resultat Detta är något en testperson sagt eller gjort. Detta

  är en tolkning eller slutsats vi gjort. Eller en idé till förbättring.
 10. A • Tweets Alla fattar vad nationella nyheter är ”Det

  svarta drar verkligen uppmärksam- heten till sig!” ”Det här är nyheter från min enhet” ”Det här är lokala notiser (inte nyheter). Det är bra, vi borde ha mer av det fokuset” ”Jag gillar layouten stenhårt!”
 11. ”Ni borde valt ett annat exempel. Det här vill inte

  gemene man se.” ”Det här är min enhet. Och nån annan enhet. Men jag förstår inte vad västernorrland har med saken att göra?” Förstår inte heller hur man ändrar till annat län Händelser, det är bra att ha här! ”Chefen informerar om vad som är på G.” Hetast, det är bra att ha här! 2 ser att chefsstödet är exemplet men köper vår förklaring att en chef är inloggad i det här fallet.
 12. Det här är snabb- länkar till det jag jobbar med.

  Men siffran kan ni ta bort. What’s in it for me? Inte väntar jag ända tills det är 12! ”Mina favoriter. Siffran 12 betyder att jag sparat 12 saker inom narkotika Tolkar siffran korrekt som nytt innehåll men är inte imponerad. 2 vill klicka på taggen för att se mer om arbets- miljö eller gå in på notisen och ta det därifrån. 1 vill söka. Ingen gör kopplingen till Dina ämnen Tolkar siffran fel. Tänker kanske på hur dagens arbetsrum funkar? Alla tolkar Dina ämnen som snabblänkar (korrekt) Ingen säger nåt om tänkt koppling mellan dina ämnen och dina nyheter
 13. Rekommendation • Det ser bra ut • Ta ett varv

  till på – Vänsternavigeringen – Dina nyheter
 14. Testfrågor • Bakgrundsfrågor – Roll inom polisen – Hur ofta

  använder du intrapolis idag? – Vad använder du oftast intrapolis till?
 15. Uppgift 1 Förstasidan / Första intrycket • Du har kommit

  in på startsidan för nya intrapolis. Vad är det du ser? OM de inte berört det själva: • Vad är skillnaden på Nationella nyheter och Dina nyheter? • Vad är det som visas på flikarna i mitten? • Vad tror du det är som visas under Dina ämnen? • Hur gör man för att se liknande innehåll [som nya cheklistor för arbetsmiljö]?
 16. Uppgift 2 & 3: Navigering Uppgift 2 Navigering • Du

  vill läsa vad det står om bedrägeribrott. Hur gör du? Uppgift 3 • Du har följt en länk och hamnat på en sida en bit ner i strukturen på det nya intrapolis. • Vad ser du? • Var i strukturen har du hamnat? Vilken nivå har du hamnat i? (förstår de uppåt/neråt i nivåerna?) • Hur förhåller sig [föreläsningar] till [Utbildning] och [kurser]
 17. Jonas Söderström • 2024 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Den ordningssamme är den som ansvarar för allt kring ansökningen fram till flytt. Det kan vara en förälder, men även en elev eller personal från en skola. Hen vill vara påläst kring det praktiska och vill att allt ska bli rätt och känna sig förberedd. Ha viktig information samlad och tillgänglig för att få en överblick och kontroll under hela ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig över att missa ett viktigt datum, ett papper, information eller att något ska bli fel med ansökan. Hen drivs av en ansvarskänsla och att det måste bli bra för barnet. Det inkluderar rätt val av program, men även att de ska klara av ett flytta hemifrån både praktiskt som känslomässigt. Att de klarar av boendet själva, få kompisar och bra stöd från skolan. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den aktivitetsorienterade är engagerad i något som den lägger mycket av sin tid på. Fritidsintresset är en stor del av ens liv och identitet och hen vill kunna fortsätta med det efter flytt till Örebro. Det är genom sitt fritidsintresse hen har sitt sociala liv och träffar sina vänner och får nya kompisar. Hen upplever att det är väldigt mycket information att ha reda på och osäkerhet kring vad man kan vända sig i vissa frågor. Den studiemotiverade vill gå på en bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Utmaning Den ordningssamme 1 5 “När, var och hur funkar allt det praktiska?” Den aktivitetsorienterade "Jag vill fortsätta med min bandy" Den studiemotiverade 2 4 “Jag kan bli snickare" Vill veta att de gör rätt i ansökningsprocessen Vill känna sig trygga med att eleven klarar av att flytta till och leva i Örebro Den obekymrade “Alla ska ju plugga i Örebro” 3 Omstartaren söker sig till Örebro för att komma bort från något. Hen vill göra något åt sin situation med dåligt studie- resultat. Vill studera vidare på gymnasiet och läsa något som ger en framtid. Vill förstå vilka möjligheter det finns och vad som krävs att komma på banan igen. Omstartaren har ett ”misslyckande” bakom sig - kan känna sig sviken av "systemet" och söker nu en ny väg framåt. Vill träffa nya kompisar komma till en ny plats, hitta ett positivt nytt sammanhang. Vill känna att hen i första hand är en person och inte någon med en nedsättning – känna sig ”normal” och inte ”speciell”. Vill känna sig trygg med sig själv och att hen ska klara av sina studier. Omstartaren “Jag vill komma tillbaka på banan” Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Ge tydliga svar på deras frågor när de uppstår Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Utmaning Få dem förstå vad som krävs att kombinera ett program med komplettering (vad som är möjligt) Få dem att våga ta steget tidigare (om möjligt) Utmaning Få eleven att känna sig trygg inför flytten till Örebro Utmaning Svårt att förutspå vilka fritidsintressen som är relevanta Vill komma på banan igen med sina studier Säkerställa att de kommer på miljödagarna Samla argument som föräldrar och SYV kan använda Vill komma till ett helt nytt socialt sammanhang Ska ta steget tidigare Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Presentera det sociala utbudet så att eleverna känner att de kommer passa in Visa att skolan är en lugn och trygg plats för eleverna Gör det lätt att planera/förbereda inför flytt till Örebro Visa att det finns ett socialt sammanhang kring boendet. Och att eleverna inte blir lämnade vind för våg Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent och trygg Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Den obekymrade söker sig till Örebro. Att få komma till Örebro för att plugga är något hen har sett fram emot under många år. Hen känner folk som har pluggat i Örebro, skolan pratar om Örebro och ordnar med resor till Miljödagarna. Hen har redan hört “allt” om Örebro av skolan och sina kompisar. Den obekymrade har sällan några frågor eller överväger någon annan gymnasieskola – alla som man känner ska ju i princip gå i Örebro. Känslan hen har inför att söka och studera i Örebro är nyfikenhet, spänning och lite nervositet över att ta sitt första stora steg in i vuxenlivet - men framför allt så ser hen mycket fram emot att börja då de har sedan tidigare hört så mycket positivt om Örebro.
 18. Jonas Söderström • 2024 Den studiemotiverade vill gå på en

  bra skola som leder vidare till jobb eller studier på universitet. Hen är i första hand intresserad av att det är en skola som ger en bra förberedelse till vidare studier. Hen är mycket studiemotiverad och tycker studier och betyg är viktigt. Skolans "akademiska” rykte är viktigt för den studiemotiverade och hen överväger att välja bland de "bästa" skolorna. Vilket stöd eller kompetens skolan har kring t ex hörselnedsättning är sekundärt för hen. Den studiemotiverade 2 “Jag kan bli snickare" Utmaning Att övertyga dem att Riksgymnasiet är en skola som erbjuder en bra utbildning Visa att det finns många studiemotiverade elever på skolan Berätta vilka förutsättningar skolan ger för att lyckas bättre med sina studier Visa att kombinationen av lärares kompetens inom pedagogik och specialkompetens leder till bättre studier Berätta vad programmen leder till för möjligheter Berätta om program på ett liknade sett som andra gymnasium – inte fokusera på specialkompetens Vill nå bra studieresultat som ger mig möjlighet att välja det jobb eller vidare- ubildning jag siktar på Ska inse att Riksgymnasiet ger de bästa förutsätt- ningarna att lyckas med studierna Gör det tydligt hur de olika boende- formerna fungerar Visa att det finns tydliga regler och tider som eleverna ska följa Visa att personalen som finns tillgänglig efter skoltid är kompetent ocht rygg Vad användaren vill/ska Vad vi måste göra Berätta … Visa … Gör … Skapa … Bygg…
 19. Jonas Söderström • 2024 Ge eleverna en tydligare bild av

  sina möjligheter Tydligare bild Fler relevanta ansökningar Fler som hamnar rätt från början Bättre matchning Ökad enhetlighet i kommunikationen Lättare att ta till sig informationen för målgruppen (inklusive språkstörningar) RIKSGYMNASIETS WEBBPLATS Hen vill vara påläst kring det pr rätt och känna sig förberedd. H tillgänglig för att få en överblic ansökningsperioden. Den ordningssamme är orolig ö ett papper, information eller att Hen drivs av en ansvarskänsla barnet. Det inkluderar rätt val a klara av ett flytta hemifrån båd Att de klarar av boendet själva skolan. Hen upplever att det är väldigt på och osäkerhet kring vad ma Utmaning Ge tydliga svar på deras fråg
 20. Jonas Söderström • 2023 Vad lätt att hitta! Så lätt

  att förstå! Vad snyggt! Vad häftigt! Vad enkelt! Så lätt att göra!
 21. Jonas Söderström • 2023 Vad enkelt att anmäl sig! Toppen!

  Hittar sajten Det här ser snyggt, coolt, seriöst ut! Ah, här finns kvällskursen om vikingatiden! UX – vad människor upplever när de använder din app, sajt, tjänst 😀
 22. Jonas Söderström • 2023 Men WTF … varför kan jag

  inte hitta? Fula färger… tråkiga bilder…. &%£#! 11 klick för att komma vidare!?!
 23. Jonas Söderström • 2023 Nu vill jag göra … Börjar

  använda Hur ser det här ut? Var finns det jag söker? Det går inte! 🤬 Kan inte hitta – sticker 😠 Fult, konstigt – sticker 🙁 När dålig ui-design ger användarna en dålig upplevelse
 24. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- mations- design Inter-

  aktions- design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, beställa Användarens upplevelse
 25. Jonas Söderström • 2023 > > > > Välj vara

  Dina uppgifter Frakt Betalsätt Betalning
 26. Jonas Söderström • 2024 • Ta skärmdump • Stänga denna

  och gå till hemskärmen • Öppna Bilder • Markera bilden • Kopiera bilden • Stäng Bilder och gå till hemskärmen • Öppna Telegram • Välja kanal • Klistra in bild • Skicka
 27. Jonas Söderström • 2023 Ux- texter bildar ofta flöden Du

  har 10 MB lagringsutrymme Du kan ska ff a mer lagringsutrymme Varning: Du har bara 500 kB lagringsutrymme Lagringsutrymmet är fullt! Köp till mer lagringsutrymme Nu har du 5 GB utrymme!
 28. Jonas Söderström • 2023 Ux- texter bildar ofta flöden Status:

  Du har 10 MB lagringsutrymme Uppmaning: Du kan ska ff a mer lagringsutrymme Varning: Du har bara 500 kB lagringsutrymme Negativt besked: Lagringsutrymmet är fullt! Erbjudande: Köp till mer lagring Bekräftelse: Nu har du 5 GB!
 29. Jonas Söderström • 2024 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + Bedräglig design 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp och nya funktioner 11. Frågor: feedback och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: Förmedla en känsla
 30. Jonas Söderström • 2023 > > > Trigger Förtroende- skapare

  Backa / gå vidare Bekräftelse Process- meddelande > (Ny) Status (Möjligt felmeddelande) Temporära Permanenta Bra hålla extra koll
 31. Jonas Söderström • 2023 X Ofta tar vi bort huvudnavigation

  i ett flöde – för att hålla kvar/styra användaren. Men det ska alltid gå att hoppa ur flödet - till exempel med ”Stäng (x)”
 32. Jonas Söderström • 2023 Och ett eventuellt alternativ har en

  tyngd mellan primär och ångra Till betalning > < Tillbaka till frakt Alternativ Vara Frakt Betalning Bekräfta Försäkring Ångra/backa är nedtonad Primär action är tydligast
 33. Jonas Söderström • 2023 Till betalning > < Tillbaka till

  frakt Hitta försäkring Vara Frakt Betalning Bekräfta Försäkring Knappar ska kunna förstås utan sin kontext. Text på knappar ska förklara vad de gör – inte bara ”ja” / ”nej”, utan ”ja, ladda upp bild” /”nej, ladda inte upp bild”
 34. Jonas Söderström • 2023 ”Förtroendeskapare” Till betalning > Avbryt <

  Tillbaka till frakt Vara Frakt Betalning Bekräfta Försäkring Lugn! Du kan ändra varan även i nästa steg
 35. Jonas Söderström • 2023 Till betalning > Avbryt < Tillbaka

  till frakt Vara Frakt Betalning Bekräfta Försäkring Lugn! Du kan ändra varan även i nästa steg Vill du verkligen avbryta köpet? Avbryt Fortsätt
 36. Jonas Söderström • 2023 Till betalning > Avbryt < Tillbaka

  till frakt Vara Frakt Betalning Bekräfta Försäkring Lugn! Du kan ändra varan även i nästa steg Vill du verkligen avbryta köpet? Ja Nej
 37. Jonas Söderström • 2023 Till betalning > Avbryt < Tillbaka

  till frakt Vara Frakt Betalning Bekräfta Försäkring Lugn! Du kan ändra varan även i nästa steg Vill du verkligen avbryta köpet? Ja, avbryt köpet Nej, fortsätt med köpet
 38. Jonas Söderström • 2023 Ännu tydligare: Ja, jag vill stoppa

  köpet. Nej, jag vill gå vidare och välja betalsätt. Vill du avbryta köpet? Knappar ska vara begripliga även utan sin kontext!
 39. Jonas Söderström 2023 Formulera länkar så att användaren kan förutse

  vad hen får, om hen klickar på dem. Samma princip som för rubriker: ”What’s in it for me?” Eller, ”Den länken behöver jag inte klicka på”.
 40. Jonas Söderström 2023 Skriv tydliga länkar • Formulera länkar så

  att det är alldeles tydligt vad man kan förvänta sig att det sker, om man klickar på dem. • Går länken till en annan webbsida, bör länken så långt som möjligt motsvara titeln eller rubriken på den sidan. • Skriv inte för kort! 7–12 ord fungerar bäst!
 41. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport om övertidsarbete. För att läsa hela rapporten, klicka här.” • Skriv istället: ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du läsa hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige”. 👍 👎
 42. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” Vi

  har redan fått en hel del idéer och kommentarer. Bra! Klicka här för en lista med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. Läs gärna listan med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. 👍 👎
 43. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige” i pdf-format. • Varna för lång nedladdningstid eller stora fi ler på något sätt som är meningsfullt för användarna (”252 sidor”, ”1,1 GB”, ”stor fi l”).
 44. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  Om länken går till en annan webbplats... ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertidsarbete i Sverige” i pdf- format från regeringens webb.
 45. Jonas Söderström 2023 Undvik alltför korta länkar • …vid konferensen

  i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020.
 46. Jonas Söderström 2023 Använd det unika som länk • …i

  en intervju berättade X om bråket i partiet 2019. • …i en intervju berättade X om bråket i partiet 2019. 👍 👎 Länkar – liksom knappar – ska vara begripliga utan sin kontext!
 47. Jonas Söderström 2023 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Om målet för länken har en oväntad URL, kan det vara en poäng att skriva ut den i klartext. • Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris …
 48. Jonas Söderström 2023 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris (www.kb.se/libris)
 49. Jonas Söderström 2023 Skriv gärna även ut URL:en … •

  … på Sarajevos universitet (unsa.ba). • … på Almedalsveckans o ffi ciella sajt (www.almedalsveckan.info). • … LO:s sidor för ungdomar (ung.lo.se).
 50. Jonas Söderström 2023 Länkar i slutet av meningen får fler

  klick • I vår webbshop hittar du snygga kepsar. • Du hittar snygga kepsar i vår webbshop. + –
 51. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadeanmälan Verb: In fi nitiv (Att) Anmäla skada Fler aspekter
 52. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning
 53. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) Verb: Imperativ 2 (S -> M) Verb: Interrogativ Verb: 1 pers citat
 54. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 55. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 56. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 57. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 58. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 59. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare 🤔 Hmm…?
 60. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Voter Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Att söka skadeersättning To become a voter Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Let me become a voter Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Become a voter Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Do you want to become a voter? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning I want to become a voter
 61. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Medlemskap Miljöpartist Verb: In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att bli medlem Att bli miljöpartist Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig bli medlem Låt mig bli miljöpartist Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Bli medlem Bli miljöpartist! Verb: Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du bli medlem? Vill du bli miljöpartist? Verb: 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill bli medlem Jag vill bli miljöpartist
 62. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Miljöräddning Miljövän Verb: In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att rädda världen Att bli miljövän Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig hjälpa till att rädda världen Låt mig bli en världsräddare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Rädda världen! Bli världsräddare/ miljövän! Verb: Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du rädda världen? Vill du bli världsräddare? Verb: 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill rädda världen Jag vill bli världsräddare Ett något annorlunda formulerat mål, och en annorlunda formulerad framtida identitet
 63. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Resa Boka biljett Biljettbokning Flygresa Flygresenär Verb: In fi nitiv (Att) – Boka fl ygbiljett Boka biljett Boka/köpa en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig boka fl ygbiljett Visa mig/Gå till biljettbokningen Låt mig boka en fl ygresa Låt mig bli fl ygresenär Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Boka fl ygbiljett Klicka här för biljettbokningen Boka en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: Interrogativ Ska du resa? Vill du boka en fl ygbiljett? Vill du gå till biljettbokningen? Vill du boka en fl ygresa? Vill du bli fl ygresenär? Verb: 1 pers citat Jag ska resa Jag vill boka en fl ygbiljett Ta mig till biljettbokningen Jag vill boka en fl ygresa Jag vill bli fl ygresenär
 64. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare VAR KONSEKVENT (?)
 65. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare
 66. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Knapp triggar en action. Länk går bara till en ny sida. Men användaren kan ofta inte skilja om det skett en ”action” eller om det ”bara” visas något nytt.
 67. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Kan trigga fl er klick om den är tydligt framträdande. Kan oftast ha fl era ord – en hel, spännande mening.
 68. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada Svårt att ha fl er än ≈två knappar. En sida kan ha en större mängd länkar.
 69. Jonas Söderström • 2022 Länk eller knapp? Jag vill anmäla

  skada Jag vill anmäla skada En motiverad användare föredrar knapp En tveksam användare föredrar länk
 70. Jonas Söderström 2023 Fundera på • Titta igenom din sajt,

  tjänst etc. Använder ni något av sätten i uppställningen? • Har ni ett konsistent sätt att skriva länkar? • Har ni en policy för hur ni skriver länkar? • Skiljer det mellan områden, kontexter, kanaler, …? • Kan ni se någon skillnad i data hur länkar fungerar (konverterar)? • Kan du visa på en ändring av länk?
 71. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Juni 18 Inlämning av uppgift

  3 senast söndag 16 juni kl 23.59 Torsdag Juni 13 Avslutning. Vecka 25 Genomgång av uppgift 3. Vecka 24 Interaktions- design, UX-process. Onsdag Juni 19