Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #21 • Uppgift 3 • 15 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #21 • Uppgift 3 • 15 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

May 15, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Uppgift 3


  + lite om internt sök
  UX writing • Trä
  ff
  #21 • 15 maj
  Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  oceas
  Slutna former gör bokstäverna svåra att skilja från varandra i små grader
  oceas
  oceas
  g
  Mabry
  Myriad
  Atkinson Hyperlegible
  Helvetica
  29
  Mabry
  29
  Open Sans
  g
  oceas
  Myriad
  Helvetica

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Ill
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  Ill
  Helvetica Tahoma
  Ill
  Trebuchet
  !"
  Arial Avenir
  nh
  Ill
  Atkinson Hyperlegible
  #$%&
  Helvetica Trebuchet
  lo b lo b
  Atkinson
  Hyperlegible

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  xnh
  xnh
  xnh
  xnh
  73 %
  69 %
  52 %
  72 %
  Cochin Myriad
  Century Gothic
  Trebuchet
  xnh
  Open Sans
  72 %
  xnh55 %
  Adobe Garamond
  xnh63 %
  Minion

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Högsmala (Condensed)

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade
  den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i
  Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen,
  måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från
  Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på
  Adobe Garamond


  47 / 1 radavstånd
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Kortare
  rader,

  mindre
  radavstånd

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs-
  backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten-
  läggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade
  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen,
  gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna
  på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes
  väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck
  av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden
  Adobe Garamond


  47 / 71 p

  1,35 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Ju längre
  rader,

  desto mer
  radavstånd

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Uppgift 3:

  Smittspårning …


  eller smittbegränsning?

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Vad vi struntar i

  (för den här övningen)
  Teknik – SMS eller app?


  GDPR, integritetsfrågor…?

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Smittspårning … vad är det

  i detalj man behöver utforma?
  Hälsningsfras


  Avsändare


  Ton
  🤔

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Vädjande Befallande
  Instruerande
  Uppmuntrande Krävande
  Informerande
  Beordrande
  Uppfordrande
  Skrämmande Sätta skräck
  Angelägen

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Uppfordrande,
  befallande
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Angelägen,
  bestämd
  Vad är mest
  e
  ff
  ektivt??
  🤔

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Få alla att
  ta ansvar
  för att
  minska
  smitta
  EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING
  BETEENDEGRUPPER
  Jag är livrädd
  Jag tar mitt
  samhällsansvar
  Jag tror det
  bara är båg
  ”Målgrupper”
  utifrån beteenden,
  drivkrafter, viljor,
  kunskap,
  sinnestillstånd
  ?
  ?
  ?

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  • Ska man börja med


  • Hej!


  • Hej,


  • Meddelande från
  Smittspårning,


  • Du kan vara smittad


  • Viktigt!


  • Varning!
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  • Ska man avsluta med


  • Mvh


  • Hälsningar


  • Tillsammans stoppar vi smittan


  • Tack för att du tar ansvar


  • Tack för att du tar hand om dig själv och andra!


  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  • Vem är den aktive agenten – vem ”ser”?


  • Vi har sett /registrerat [att du varit nära]…


  • Systemet har sett / registrerat …


  • Vårt system har registrerat …
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Vilken är uppmaningen?


  • Du måste nu…


  • Du behöver…


  • Du ska nu…


  • Gå till sidan …


  • Följ länken …


  • Läs mer på


  • För mer info, klicka …
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Variationer på budskapet
  • Du har varit i
  närkontakt med …


  • Du har varit nära …


  • Du kan ha varit
  nära …


  • Du har troligen …


  • Din telefon har
  registrerats nära …
  • … en person


  • … en plats


  • … en annan
  mobil
  • … som varit
  smittad


  • … med
  konstaterad smitta


  • … som kan ha
  smittat dig med


  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Hej! Din mobil har varit i närheten

  av en person med covid-19

  och du kan ha blivit smittad.


  Vi behöver uppgifter från dig

  för att minska risken för smitt-
  spridning. Därför ber vi dig

  gå in på minskasmittspridningen.se
  och följa instruktionerna där.
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Hej X,

  Du eller din mobiltelefon har varit i
  närheten av en mobiltelefon vars
  innehavare har testat positivt för
  Covid-19.

  För att kunna smittspåra enligt
  svensk lag så ber vi dig att registrera
  dig och följa instruktionerna på den
  här länken: https://1177.se/
  covid-19mobilsparning/

  Du kan inte svara på detta sms.
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Hej! Enligt vårt
  smittspårningssystem har du varit
  inom 15 meter från en annan
  mobiltelefons position, vars
  innehavare var smittsam med
  covid-19 vid tidpunkten.

  Läs mer och beställ covidtest här
  [länk till landningssida].
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Hej! Vi vill informera dig om att du
  troligen varit i nära kontakt med en
  person som har covid-19. Det
  fi
  nns
  en risk att du kan ha smittats.


  [Länk] Öppna appen, och läs
  meddelandet
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Information

  Det här kan vara det viktigaste SMS
  du fått! Du har varit i nära kontakt
  med en person som med stor
  sannolikhet har Covid-19. Du riskerar
  nu att själv ha blivit smittad.


  Följ länken nedan för information
  om rekommendationer för isolering
  och testning:

  www.omjagarsmittad.se
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  ⚠ Du har varit nära någon med covid-19, och
  kan ha blivit smittad. 👉 Öppna Sni
  ff
  och se
  vad du behöver göra nu . Vad bra att du
  använder Sni
  ff
  !
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,
  ”En smittspårningsapp kan ändå
  upplevas som obehaglig och
  integritetshotande. Genom att kalla appen
  ”Sni
  ff
  ” och associera till ny
  fi
  kna hundar

  som nosar upp varandra, gör jag den

  lite vänligare. ”

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Hej! Du har troligen varit i nära kontakt med
  en person som har covid-19.

  Följ länken så berättar vi vad du nu ska göra.

  www.smittsparning.se/minskasmittan
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Hej,

  Du kan ha exponerats för covid-19
  [via Folkhälsomyndighetens
  spårningsverktyg]

  Du måste nu skyndsamt testa dig
  för covid-19 och stanna hemma.
  (…)
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Smittspårning covid-19


  Möjlig närkontakt med smittad
  person. Du måste sjävisolera
  omgående och beställa ett
  covidtest. Fortsätt till Smittpårning
  covid-19 för detaljerad information
  om din kontakt och vad du gör nu.
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  SMS 1: Vilken ton?
  Ödmjuk,
  återhållsam
  Du har utsatts för smittrisk av
  covid-19.

  Enligt pandemilagen är du nu
  skyldig att genast isolera dig och
  följa instruktionerna på [länk] …


  Att inte följa lagens krav

  kan ge böter eller fängelse.
  Bestämd,
  befallande
  Angelägen,
  uppfordrande,

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Brottsbalken, 13 kap:

  Spridande av gift eller smitta
  7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom
  att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt
  sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom,
  döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år.

  Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst

  arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt

  ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan

  till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara.


  9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §,

  skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter

  eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  ”Nudging”
  • ”Knu
  ff
  a” – att påverka i riktning
  till ett önskat beteende.


  • Mindre att undervisa/förklara.

  En de
  fi
  nition är att nudging

  inte tillför ny information,

  bara påminner.


  • Designval som framhäver

  ett alternativ, och gör andra
  mindre omedelbara.

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Vilken ton?
  Ursäktande Neutral ”Lugnande”

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Vilken ton?
  Förlåt. Vi gjorde fel!


  Mobilspårningen du
  fi
  ck av oss visade sig vara
  en falsk trä
  ff
  .


  Vi kan därför inte bekräfta att du varit i nära
  kontakt med någon som har covid-19.


  Tack för att du fortfarande håller avstånd

  och följer myndigheternas rekommendationer.


  Mvh


  Smittspårningsenheten

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Vilken ton?
  Hej! Du har inte utsatts för smittrisk av Covid-19

  vid tillfället. Du kan bortse från tidigare sms

  och behöver inte längre följa de instruktionerna du
  fi
  ck,
  och glöm inte att fortsätta följa folkhälsomyndighetens
  allmänna rekommendationer.


  Du har fått de här sms:en eftersom systemet har

  en felmarginal, och efter en mer exakt spårning

  av din position har det visat sig att du inte varit

  i kontakt med den aktuella personen.


  Vi ber om ursäkt för besväret detta kan ha orsakat,

  och får önska dig en fortsatt trevlig dag.

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Vilken ton?
  Hej,


  Du kan bortse från det sms som vi skickade till dig igår!


  Du har inte befunnit dig i närheten av en person med
  konstaterad covid-19. Systemet visade fel på din position.
  Det
  fi
  nns ingen risk att du har blivit smittad vid just det


  här tillfället.


  Vi ber om ursäkt för de besvär som detta har orsakat

  för dig.


  Läs om hur smittspårningssystemet fungerar

  och varför det ibland kan visa fel.


  Med vänlig hälsning


  Smittspårning Sverige

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Vilken ton?
  Smittspårning covid-19


  Negativ närkontakt av smittad person med covid-19.
  Tidigare alert om möjlig spårad kontakt dras tillbaka.

  Du har inte varit i nära kontakt med smittad person.

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Vilken ton?
  Hej,


  Vi tror inte längre att du har exponerats

  för covid-19 på Arenaslingan 14 i Stockholm,
  fredag 1 april.


  Det sms du
  fi
  ck av oss den 2 april har visat sig vara
  felaktigt. Vårt system kontrollerar utskickade
  varningar inom 24 timmar. Om du känner dig
  symptomfri behöver du inte längre isolera dig.


  Vill du veta mer om hur smittspårningen fungerar
  kan du läsa mer på vår webbplats.


  Folkhälsomyndigheten
  ”Jag tänker att förklara
  det felaktiga utskicket som en
  feature, snarare än att det har
  blivit fel, ökar trovärdigheten för


  systemet.”

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Innehåll
  • Du behöver inte isolera dig… 👈 Personen kan redan vara sjuk
  👈 Vilket? Mottagaren kan få

  fl
  era alerts! Behöver ange

  den speci
  fi
  ka platsen och tiden. *
  👈 Fortsätt hålla avstånd
  • Du kan bortse från vårt sms
  * Systemet vet om tre falska

  och en korrekt, anpassas?
  • Närmare analys visade att
  avståndet var mer än 15
  meter och tiden kortare än 1
  minut …
  👈 Läs mer på [länk]

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  SMS 2: Innehåll
  • 2022–04–05 👈 fredag 5 maj
  👈 Postnummer behövs inte
  • Siljansvägen 70, 120 57 Årsta

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Landningssidor
  • Viktigaste först 👈 Tekniska detaljer senare
  👈 Knappar
  • Tydliga call-to-actions
  👈 Ledtexter, obligatoriska etc
  • Väl disponerade fält
  • Flödet? Hur många steg?

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Internt sök

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Användare säger…
  Jag vill kunna
  söka

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Vad de egentligen vill:
  Jag vill hitta

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Finns det två sorters
  människor?
  Sökare Bläddrare

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Nix, det beror på kontexten …
  Sök Bläddra

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Bärplockare (berrypicking)
  Växlar mellan sök och browse

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  … och på sökarens mål …
  • hitta den mest lämpliga
  informationen (den bästa sidan)
  • vara säker på att jag fått

  all tillgänglig information
  • få den senaste informationen

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  … och hens kunskaper …
  Från hög …


  … till låg.
  !
  ?

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Låg domän-


  kunskap
  Hög domän


  kunskap
  -
  Låg sök-kunskap
  Hög sök-kunskap

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  riksdagen.se
  Låg sök-kunskap
  Hög sök-kunskap
  Foto: Riksdagen
  Foto: Wikimedia
  Foto: Piqsels
  Låg domän-


  kunskap
  Hög domän


  kunskap
  -
  Avancerad sök (Boolesk
  algebra, SQL-frågor)
  Stödd sökning

  (stegvis sök, wizard)
  Pedagogisk video,

  FAQ-sidor, bot
  Synonymstöd,
  ordförklaringar

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  ”Design för sök ” är två saker

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Sökinterface/funktion
  SÖK
  … med dess eventuella
  mekanismer
  500 5000
  3000
  1)

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Interaktions-
  design –
  mekanismer
  för att
  välja /
  filtrera
  UX copy /
  Informations-
  design:
  förklara och
  benämna
  alternativen
  1)

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Träffsidan
  2)
  lorem

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Innehållets kvalitet avgör
  om det går bra att hitta,
  inte egenskaper hos
  sökmotorn…
  Skräp in – skräp ut

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  … och en ux-
  skribent är mycket
  väl lämpad för att ta
  ansvar för det!

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Vad en språkintresserad person
  bör ha koll på
  • Skriver de som bidrar till innehållet
  ”sökmotorvänliga” texter?


  • Använder de de ord som läsarna söker på?


  • Kolla sökloggar, kolla efter noll-trä
  ff
  ar

  och snabba ”bounce-rates”


  • Använder de orden i rubrik, ingress, högt upp

  på sidan, och ofta (fast inte överdrivet)?

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Vad en språkintresserad person
  bör ha hand om
  • Synonymhantering (thesaurus)


  • Dagis ➞ förskola


  • Tipp ➞ återvinningsstation


  • Fotbollsplan ➞ idrottsplats


  • Även fonetisk matchning


  • Boscholä ➞ beaujolais


  • (Stemming – stol ➞ stolar, stolarnas, stolen,
  stolens … är ofta inbyggt i sökmotorn.)

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Förslag i träfflista
  Du sökte efter ” boscholä” . Menade du beaujolais?


  [x boscholä-träffar]
  Du sökte efter ” boscholä” . Visar resultat för beaujolais.


  Visa resultat för ” boscholä”


  [x Beaujolais-träffar]
  Din sökning på ” boscholä” gav inga resultat.

  Vill du söka på beaujolais?


  [ – ]

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Vad bör ingå i sökträffen?
  Titel eller rubrik på sidan eller dokumentet


  Men vilka övriga data ur dokumentet?


  • Ingress? Hela eller trunkerad?


  • Utdrag ur text?


  Till exempel 50 tecken före sökordet
  och 50 tecken efter?


  Sökordet markerat med fetstil?


  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  Vad bör ingå i sökträffen?
  Titel eller rubrik på sidan eller dokumentet


  Vissa data ur dokumentet …


  …men vilka metadata?
  • Publiceringsdatum, senast ändrad?


  • Infotyp (nyhet, sida, forumpost, dokument…)?


  • Filtyp (webbsida, pdf, ppt, Word…)?


  • Filstorlek ( 6 MB) eller sidantal (319 sidor)?


  • Författare, publicerare, innehållsansvarig?


  • Antal nedladdningar, läsningar?


  • Plats i strukturen (myrstig)?


  • Taggar?

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Måndag


  Maj
  22
  Testa text,


  Skriva för sök
  Onsdag


  Maj
  24
  Avslutning
  Vecka 20
  Ditt bästa
  exempel?

  AMA & det som

  blev över?
  Onsdag


  Maj
  17🇳🇴
  Vecka 21
  🥂

  View Slide