Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #24 • Skitsystem, avslutning • 19 juni • vt 24 Ux-writing • Nackademin

Träff #24 • Skitsystem, avslutning • 19 juni • vt 24 Ux-writing • Nackademin

Jonas Söderström

June 19, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Avslutning! Bonus: Bryggarhästen Ali, blått porslin,

  Klingonkryssare! Trä ff #24 • Onsdag 19 juni Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2024 Betyg: • Inom två veckor från

  kursavslut, det vill säga senast 5 juli!
 3. Jonas Söderström • 2024 Alla inspelningar Thea • https://docs.google.com/document/ d/

  15sgdy3DIx4XQORG23WKo2abFPmZ bb9v5cZxrpvqwdPo/edit? usp=sharing
 4. Jonas Söderström • 2024 Alla inspelningar Nike • https://docs.google.com/document/ d/

  11vkaEKIAk9o29KNV_BAIIxc6qyN1b4 vuZ2Zd2ZzxHqs/edit?usp=sharing
 5. Jonas Söderström • 2024 Riksrevisionsverket: ”Digitala tjänster till privatpersoner” Myndighetsinterna

  begrepp gör tjänsterna svåra att förstå … tjänsterna är utvecklade med utgångspunkt i myndighetens logik och inte i användarens förväntan. Till exempel är en återkommande synpunkt från panelen att det i tjänsterna fi nns begrepp som är svåra att förstå. I fl era fall är de hjälptexter som ska förklara begreppen långa och mer komplexa än själva begreppet.
 6. Jonas Söderström • 2024 2 757 timmar övertid på 12

  månader ” Personal kan få räkna med fel under hela nästa år eftersom det tar tid för de nya rutinerna att sätta sig.”
 7. Jonas Söderström • 2024 Kollega , 1 sep 2023 ”Handläggningen

  har havererat. […] Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har istället lett till ökad manuell hantering, och varje enskilt ärende tar längre tid.”
 8. Jonas Söderström • 2024 Sedan decennier har incidenter hanterats snabbt

  och smidigt av erfarna tågledare. Med några enkla handgrepp och några få telefonsamtal har de fl yttat tågtra fi ken. Så kan tågledarna inte agera längre. Tra fi kverkets nya dataprogram förstår inte att tågen kan köra andra rutter. – Det hade gått mycket fortare med vårt gamla system, medger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på Tra fi kverkets tra fi kledningscentral i Malmö. ’’
 9. Jonas Söderström • 2024 Läkartidningen, 18 juli 2023 ”Har inte

  fungerat att fylla i patientens personnummer i systemet för att informera sjukhuset….”
 10. Jonas Söderström • 2024 Hon konstaterar att det här är

  något som en del i personalen lyft även tidigare men att man ändå suttit fast i de planeringssystem man använt och det tänkesättet. – Det borde inte gått så långt, vi borde lyssnat på dem för länge sedan. ’’
 11. Jonas Söderström • 2024 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 12. Jonas Söderström • 2024 Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet

  Anpassat till människor & uppgift Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 13. Jonas Söderström • 2024 God digital arbetsmiljö God användbarhet: enkelt,

  intuitivt, konsekvent, lätt att hitta rätt, svårt att göra fel, bra utbildning och införande Fungerande teknik: stabilt, inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor & uppgift Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 14. Jonas Söderström • 2024 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till människor & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 15. Jonas Söderström • 2024 ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, utveckling,

  upphandling, leverantörer, HR (införande och utbildning), it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 16. Jonas Söderström • 2024 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 17. Jonas Söderström • 2024 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar
 18. Jonas Söderström • 2024 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 19. Jonas Söderström • 2024 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 20. Jonas Söderström • 2024 Får inte vara med och påverka

  förändringar Unionen, Vision, ST 2015–2019
 21. Jonas Söderström • 2024 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer av krav pga kognitiva belastningar
 22. Jonas Söderström • 2024 • A password should consist of

  at least six characters, and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 23. Jonas Söderström • 2024 Ökade (kognitiva) krav (2) • Drakoniska

  lösenordsbyten • Stora mängder information … dåligt utformad
 24. Jonas Söderström • 2024 ”Hur kan jag vara så blåst?

  Vad är det som jag inte förstår?!?”
 25. Jonas Söderström • 2024 Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014

  110 anställda 117 system 125 2024: +Teams +Zoom +Google Meet +Miro +Mural + etc
 26. Jonas Söderström • 2024 Systemen är olika 12.01.24 12-01-24 2024-01-12

  01.12, 24 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237 195903211237
 27. Jonas Söderström • 2024 Den genomsnittlige användaren hoppade mellan skilda

  sajter och system 1200 gånger / dag 137 x 5 weeks = 3,200 days @ 3 Fortune 500 companies Harvard Business Review, 29 augusti 2022
 28. Jonas Söderström • 2024 ”Det är jobbigt att behöva arbeta

  med system som får en att känna sig dum”
 29. Jonas Söderström • 2024 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 30. Jonas Söderström • 2024 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 31. Jonas Söderström • 2024 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1 användar- centrerad design: Det är Lagen
 32. Jonas Söderström • 2024 Sköldarna är o ff l ine!

  Vänta… om jag omkon fi gurerar warp fl ödet … klart, kapten!
 33. Jonas Söderström • 2024 ”Every day, hundreds of millions of

  people go to work and ... Singapore-based entrepreneur Yongfook
 34. Jonas Söderström • 2024 Singapore-based entrepreneur Yongfook ... hate the

  piece of shit software they have to use to perform their jobs.”
 35. Jonas Söderström • 2024 PANTON CHAIR Designer: Verner Panton Year:

  1960 Erling Mandelmann / photo©ErlingMandelmann.ch / CC-BY-SA-3.0
 36. Jonas Söderström • 2024 Hej då! Lycka till allihop! :)

  Jonas & Saoirse … och Nellie och Singsing Onsdag 19 juni Jag vågar hoppa!