Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

User research del 1

User research del 1

Nackademin UX 22, 12 sep

Jonas Söderström
PRO

September 12, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

  1. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 ATT FÖRSTÅ

    ANVÄNDARNA
  2. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 INTERVJUER (I

    KONTEXT) TRE SORTERS USER RESEARCH OBSERVATIONER (DITO) DATA
  3. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 FOKUSGRUPPER MER

    USER RESEARCH ENKÄTER
  4. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 HUR FRÅGAR

    MAN? DEL 1: HUR GÖR MAN RESEARCH? DEL 2: HUR LÄGGER MAN UPP PROJEKT? HUR MÅNGA PERSONER, 
 HUR VÄLJER MAN?
  5. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 STORYTIME! MEN

    FÖRST:
  6. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 DET ÄR

    JU SVÅRT ATT SIG FRAM I RULLSTOL 
 I DEN HÄR STAN…” STORY #1 ”
  7. Jonas Söderström • 2022

  8. Jonas Söderström • 2022

  9. Jonas Söderström • 2022

  10. Jonas Söderström • 2022

  11. Jonas Söderström • 2022

  12. Jonas Söderström • 2022

  13. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 IFRÅGASÄTT 


    ANTAGANDEN, FÖRUTFATTADE MENINGAR, "COMMON KNOWLEDGE” SENSMORAL
  14. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 VI MATCHAR

    MINSTA TECKEN MOT MÖNSTER OCH GENERALISERAR SENSMORAL
  15. Jonas Söderström • 2022 Photo by David Clode on Unsplash

    Photo by David Clode on Unsplash
  16. Jonas Söderström • 2022 Photo by Vincent van Zalinge on

    Unsplash Photo by Dharmit Shah on Unsplash
  17. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 VAD UNDERSÖKER

    VI? ▸ Hur kan vi öka tiden varje besökare spenderar hos oss? ▸ Undrar vad de gillar den nya texten på ”köp”- knappen? ▸ Hur gör folk med all frukt? Finns det någon affärsmöjlig- het där? ▸ Vilka saker är viktiga 
 för den som ska hyra båtplats i kommunen? Design / detalj Affär / förutsättningar
  18. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 HUR GÖR

    MAN 
 I PRAKTIKEN?
  19. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 INTERVJUER (I

    KONTEXT) TRE SORTERS USER RESEARCH OBSERVATIONER (DITO) DATA
  20. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 VAR INTE

    RÄDD Photo by Photo Boards on Unsplash
  21. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 FOLK GILLAR

    ATT PRATA OM SIG SJÄLVA ▸Eftersom vi designar saker som ska användas, frågar vi oftast om hur man gör något – mer än om intern psykologi
  22. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 1. SÄTT

    TYDLIG MILJÖ ▸ Tacka för att du fått möjligheten att fråga. Klargör förutsättningarna: 
 varifrån du kommer, hur lång tid det ska ta, hur det ska gå till i stort ▸ Förklara att du/ni inte är ansvariga för eventuell lösning som används nu. ”Du kan säga vad du vill till oss …” ▸ Berätta om hur resultaten kommer att användas. Förklara anonymitet. ▸ Om du vill spela in, fråga om det är ok. Berätta hur inspelningen kommer att användas.
  23. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 2. KONTAKT

    & FÖRTROENDE ▸ Ställ några allmänna och positiva frågor. Med anknytning till området du ska undersöka. 
 ”Vad är det bästa med ditt jobb / att ungarna spelar fotboll? eller liknande?” ▸ Be dem förtydliga! Var ny fi ken, intresserad! Luta dig framåt!
  24. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 3. HUR

    FRÅGAR MAN? ▸ Frågeteknik ▸ Ställ ÖPPNA frågor ▸ Ställ NEUTRALA frågor ▸ Fråga om EN SAK I TAGET ▸ Ställ KONKRETA frågor
  25. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 FRÅGETEKNIK ÖPPNA

    FRÅGOR ▸ Ställ frågor utan givna svarsalternativ (ja/nej): ▸ ”Berätta om X” ▸ ”Hur skulle du beskriva 
 den här uppställningen?” ▸ Inte ▸ ”Gillar du X?” ▸ ”Är den här uppställningen överskådlig?” ▸ ”Berätta mer!” ▸ ”Förklara!” ▸ ”Hur menar du då?” ▸ ”När hände det senast?” ▸ ”Vad hände sedan?” ▸ ”Varför det?” LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR
  26. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 KONTROLLFRÅGOR FRÅGETEKNIK

    ▸ ”Har jag förstått dig rätt, 
 att du föredrar Y framför X?” ▸ ”Som jag uppfattade det så (…) – stämmer det?” ▸ Det är inte ovanligt att IP ger motstridiga svar under en intervju: ▸ ”Det vore bra om man såg 
 allt på samma skärm” ▸ ”Jag skulle vilja se 
 en sak i taget” ▸ Säg: ”Jag noterade att du tidigare sa att …” GÅ TILLBAKA
  27. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 EN SAK

    I TAGET FRÅGETEKNIK ▸ ”Hur använder du X?” ▸ ”Vad tycker du om X? ▸ Inte ▸ ”Hur använder du X och vad tycker du om det?” ▸ ”Vad kan gå fel med X? 
 Hur känner du dig då?” ▸ Undvik värderande ord 
 och ledande formuleringar ▸ ”Om det går fel med X 
 blir det förstås jättejobbigt?” NEUTRALA FRÅGOR
  28. Jonas Söderström • 2022 WOULD YOU LIKE WALMART TO BE

    
 LESS CLUTTERED? Walmart (2009) minskade sortimentet med 15 procent, gjorde butikerna renare, mer plats i gångarna … VAD KOSTAR EN LEDANDE FRÅGA, DESSUTOM JA/NEJ-FRÅGA? YES! YES! YES! YES! … och tappade ≈20 miljarder SEK i försäljning https://www.retailzipline.com/blog/what-walmarts-cleanliness-experiment-teaches-about-customer-feedback What Walmart’s Cleanliness Experiment Teaches about Customer Feedback. Zipline, July 29, 2019 YES! YES!
  29. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 FRÅGA SÅ

    KONKRET SOM MÖJLIGT FRÅGETEKNIK ▸ Börja inte med ▸ ”Hur brukar du göra X? Gör du X ofta?” ▸ Fråga hellre ▸ ”Kan du berätta om senaste gången du gjorde X?” ▸ ”Och gången innan det?” ▸ Därefter kan du fråga ▸ ”Är det vanligt? Var det ett undantag? Hur ofta …?”
  30. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 … MEN

    INTE EFTER EGENSKAPER ELLER FEATURES FRÅGETEKNIK ▸ Tycker du att knappen ska vara till vänster eller till höger? ▸ Hur tycker du lösningen ska fungera? ▸ Vad tycker du tjänsten ska innehålla?
  31. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 ”DET VORE

    BRA OM DEN HADE …” FRÅGETEKNIK ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’ 
 It always pays to be suspicious of these requests for new features. ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have 
 a perfectly fi ne source for x and wouldn’t be likely to switch. 
 They’re just telling you what they like.” Steve Krug: Don’t make me think
  32. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 HITTA DJUPARE

    DRIVKRAFTER – SIKTA PÅ MAGEN FRÅGETEKNIK ▸ Vad gör dig nöjd, tillfreds, stolt … ▸ … när du går hem från jobbet / efter matchen / efter tvätten 
 / efter köpet? ▸ … när du går och lägger dig? ▸ Vad är det som skaver, gör ont, förstör dagen?
  33. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 4. OM

    VAD FRÅGAR JAG? ▸ ”We draw upon our deep well of ignorance” Alan Cooper ▸ We are looking for answers 
 that there’s no questions for yet” Gretchen McCullogh: from Because internet (2019)
  34. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K-KOMPASSEN

    KONTEXT KUNSKAP KOMMUNIKATION 
 & KOOPERATION KONTROLL KONSEKVENSER KONKURRENS
  35. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K

    KONTEXT ▸ Var gör de X? ▸ Hemma, på arbetsplatsen, i rörelse, 
 medan de reser? ▸ Hur är det där? Skakig miljö (t ex i fordon)? 
 Dålig uppkoppling? Buller, ljus, regnstänk? ▸ När gör de X? ▸ Är användaren ensam, eller bland många andra? ▸ Kan användaren fokusera? Ofta avbruten? Jordbruksverket 
 fick slänga app 
 för att inventera lantbruksegendomar - regnstänk på touchskärmen skapade felaktiga registreringar
  36. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K

    KUNSKAP ▸ Vilken kunskap kan användaren behöva för att göra X? ▸ Hur lärde hen sig att göra X? ▸ Var fi nns kunskapen? I användarens huvud? I kollegors huvuden? I lathundar? Måste de leta på andra håll? ▸ Observera: Listan med koder/lösenord på väggen, under tangentbordet, på post-its på skärmen etc
  37. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K

    KOMMUNIKATION OCH KOOPERATION ▸ Gör användaren X tillsammans med andra? Vilka då? ▸ Är kommunikation med andra viktig för användaren 
 när hen gör X? Vilka då? Hur kommunicerar de? ▸ Är X del av en process, ett fl öde, eller är det något isolerat och självständigt?
  38. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K

    KONTROLL ▸ Det är alltid värt att undersöka makt-förhållanden: ▸ Vad får intervjupersonen göra? ▸ Vad kan de påverka? ▸ Vilken makt, vilka mandat och vilket ansvar har de 
 när de gör X? ▸ ”Kan du bestämma själv att / när / hur du gör detta?”
  39. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K

    KONSEKVENSER ▸ Om x gör rätt och går bra, vad är det eftersträvade resultatet? (avsikt) ▸ Vilken bekräftelse eller feedback vill de ha eller behöver de för att veta att X gått bra? ▸ Om något går fel med X, vad blir konsekvenserna? 
 Vad är det vanligaste felet? 
 Vad är det värsta tänkbara som kan hända? ▸ Hur skulle den intervjuade hantera ett sådant fel? ▸ Kriminalitet – kan X missbrukas??
  40. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 6 K

    KONKURRENS ▸ Vilka andra sätt att gör X fi nns det? ▸ (Andra tjänster, andra lösningar, strunta i det …) ▸ (Tänk på Steve Krug)
  41. Jonas Söderström • 2022 6 K-KOMPASSEN KONTEXT KUNSKAP KOMMUNIKATION 


    & KOOPERATION KONTROLL KONSEKVENSER KONKURRENS
  42. Jonas Söderström • 2022 Jonas Söderström • 2022 + K

    KVALITETSKONTROLL ▸ Summera gärna ▸ ”Om jag förstått dig rätt …” ▸ ”Kan jag höra av mig igen om jag kommer på något 
 som jag skulle vilja komplettera?” ▸ ”Du får gärna höra av dig om du kommer på något mer. Min mejl är jonas.soderstrom@blacklizzy.se”