FaaS上のコードをもっとシンプルに書くためのトランスパイラ / Serverless Meetup Tokyo #13

FaaS上のコードをもっとシンプルに書くためのトランスパイラ / Serverless Meetup Tokyo #13

Serverless Meetup Tokyo #13での資料です
https://serverless.connpass.com/event/138983/

471aa246fdb712427740b72b767b7b27?s=128

Kosaku Kimura

July 30, 2019
Tweet