Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Låt cheferna leva ut sin kreativitet, UX Open 2015

Linda Mattsson
October 16, 2015

Låt cheferna leva ut sin kreativitet, UX Open 2015

En utmanare till Design Studio som låter deltagarna vara kreativa på ett annorlunda sätt. Linda lär oss allt vi behöver veta för att kunna leda workshop-övningen själva.

Presentationen hölls på UX Open 2015.

Linda Mattsson

October 16, 2015
Tweet

More Decks by Linda Mattsson

Other Decks in Design

Transcript

  1. Linda Mattsson Agenda • Mål med workshopen • Gruppering •

    Övning: Bygg din egen sida • Presentation och diskussion
  2. Linda Mattsson Sammanfattning 1. Idégenerering 2. Definiera och avgränsa uppgiften

    3. Skissa moduler och gör kit 4. Mål med workshopen 5. Gruppering 6. Övning: Bygg din egen sida 7. Presentation och diskussion 8. Sammanställ och skissa wireframes