Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

En workshop om workshops

Linda Mattsson
November 03, 2016

En workshop om workshops

Under en workshop gäller det att involvera deltagarna. I den här presentationen finns en del tips på övningar man kan använda, samt en checklista att ta hjälp av när man planerar sin workshop.

Linda Mattsson

November 03, 2016
Tweet

More Decks by Linda Mattsson

Other Decks in Design

Transcript

 1. En workshop Linda Mattsson Genom övningar jobbar vi kring en

  frågeställning. Vi har ett tydligt syfte och ett mål. Syfte: Varför är vi här? Mål: Vad ska vi ha kommit fram till när tiden är slut?
 2. Kvällens agenda Linda Mattsson 18:00 Intro 18:10 En designprocess 18:25

  Upplägg för workshops 18:30 Planera en workshop 18:50 Paus 19:00 Presentera i helgrupp 19:30 Avrundning
 3. Exempel på generella workshopmetoder Linda Mattsson Bikupa Diskutera en fråga

  2 och 2 under 1-3 minuter. Skriva idéer på lappar Enskilt skriver varje deltagare en idé per lapp. Varje deltagare berättar sina idéer för hela gruppen och sätter upp på whiteboard/annat. Shout out Ordet är fritt och deltagarna får säga sina idéer högt utan någon särskild ordning. Reverse brainstorming Kom på anti-idéer, t ex hur gör vi tjänsten mindre användbar. Dot-vote För att prioritera. Varje deltagare får x antal streck/pluppar (vanligen 3-5 st) att sätta på de idéer/områden hen vill. Man kan välja att sätta alla pluppar på samma eller sprida ut dem.
 4. Exempel på workshopmetoder i Discover-fasen Linda Mattsson Vernissage Sätt upp

  material (t ex konkurrenters sajter eller tidigare gjord research) på väggen. Låt deltagarna gå runt och läsa/titta. Ge gärna deltagarna en uppgift (t ex att betygssätta). Läsa-högt-analys Läs igenom anteckningar från de intervjuer (eller annat) som gjorts. De som inte läser skriver viktiga insikter på lappar. Sätt upp lapparna på tavlan och gruppera. Sätt namn på grupperna för att hitta viktiga områden. Uppleva själva Testa att själva genomföra något i tjänsten. Hur gick det? Intervjua varandra om era upplevelser. Plus/Minus Utvärdera tidigare/befintliga lösningar (eller konkurrenters) genom att skriva vad som är bra och dåligt med dessa.
 5. Exempel på workshopmetoder i Create-fasen Linda Mattsson Crazy 8 Vik

  ett papper tills du får 8 delar. Skissa 8 olika lösningsförslag på 5 minuter. Visa för varandra. Klippdocksmetoden Rita ut ett gäng idéer inför workshopen. Klipp ut och ge varje par/grupp med deltagare ett kit med idéerna, papper, pennor och tejp. Låt grupperna sen bygga sin egen sida utifrån de skissade idéerna. Design Studio Skissa lösningar. Visa varandra. Ge positiv feedback på varandras idéer. Inspireras av varandra och skissa igen. Nej/Kanske Används för att prioritera bland idéer. Gå igenom idéerna en och en och välj om idén ska läggas i ”Nej”-högen eller ”Kanske”-högen. Det är ofta lättare att säga kanske än ja. Skicka vidare design Varje deltagare börjar skissa, efter en viss tid skickas skisserna ett steg åt höger. Fortsätt skissa och skicka vidaret tills det gått laget runt. Visa upp skisserna för varandra.
 6. Exempel på workshopmetoder i Validate-fasen Linda Mattsson 6 tänkarhattar Används

  för att utvärdera en lösning utifrån olika perspektiv. Vit hatt är information och fakta, röd hatt är intuition och känslor, gul hatt är positiva logiska möjligheter, svart hatt är risker, hot och hinder, grön hatt är det kreativa och blå hatt är tänkandet om tänkandet och process. Analysera användningstester Titta på video från användningstester och diskutera vad som händer. Scenario Utvärdera lösningen baserat på scenarios som identifierats i Discover-fasen. Pröva att gå igenom lösningen utifrån ett eller flera av dessa scenarios.
 7. Klassiskt upplägg Linda Mattsson 1. Välkomna, syfte, dagens agenda 2.

  Check-in / presentationsrunda 3. Övning/övningar 4. Sammanfattning 5. Nästa steg och avslutning
 8. Tänk på Linda Mattsson • Låt varje deltagare komma till

  tals tidigt för att skapa en bra stämning • Timeboxa varje moment, fundera på vad som kan strykas om något tar mer tid än väntat
 9. Planera en workshop Linda Mattsson 1. Dra 1 lapp ur

  varje skål. 2. Fokusera på vilka övningar som skulle passa för workshopen. 3. Timeboxa!
 10. Checklista workshops Linda Mattsson ὏ Varför ska vi ha den

  här workshopen? ὏ Vad ska vi ha uppnått när tiden är slut? ὏ Vilka övningar passar för att uppnå målet? ὏ Behöver gruppen delas upp? I så fall hur? ὏ Hur ska deltagarna känna sig välkomna? ὏ Vad för uppvärmning/check in-övning kan passa? ὏ Hur samlar vi ihop materialet efteråt/ under workshopen? ὏ Hur ska workshopen avslutas? ὏ Vill vi utvärdera workshopen? ὏ Har deltagarna några speciella behov? ὏ Hur lång tid får varje moment ta? ὏ Vad kan strykas/kortas ner vid behov? ὏ När ska vi ta paus? ὏ Hur lång paus behövs? ὏ Vilket material behövs?