Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

En workshop om workshops

Linda Mattsson
November 03, 2016

En workshop om workshops

Under en workshop gäller det att involvera deltagarna. I den här presentationen finns en del tips på övningar man kan använda, samt en checklista att ta hjälp av när man planerar sin workshop.

Linda Mattsson

November 03, 2016
Tweet

More Decks by Linda Mattsson

Other Decks in Design

Transcript

 1. En workshop om
  workshoptekniker
  Linda Mattsson

  View Slide

 2. En workshop
  Linda Mattsson
  Genom övningar jobbar vi kring en
  frågeställning. Vi har ett tydligt syfte och
  ett mål.
  Syfte: Varför är vi här?
  Mål: Vad ska vi ha kommit fram till när
  tiden är slut?

  View Slide

 3. Kvällens agenda
  Linda Mattsson
  18:00 Intro
  18:10 En designprocess
  18:25 Upplägg för workshops
  18:30 Planera en workshop
  18:50 Paus
  19:00 Presentera i helgrupp
  19:30 Avrundning

  View Slide

 4. En designprocess
  Linda Mattsson
  Discover Create Validate

  View Slide

 5. Exempel på generella workshopmetoder
  Linda Mattsson
  Bikupa
  Diskutera en fråga 2 och 2 under 1-3 minuter.
  Skriva idéer på lappar
  Enskilt skriver varje deltagare en idé per lapp.
  Varje deltagare berättar sina idéer för hela
  gruppen och sätter upp på whiteboard/annat.
  Shout out
  Ordet är fritt och deltagarna får säga sina idéer
  högt utan någon särskild ordning.
  Reverse brainstorming
  Kom på anti-idéer, t ex hur gör vi tjänsten
  mindre användbar.
  Dot-vote
  För att prioritera. Varje deltagare får x antal
  streck/pluppar (vanligen 3-5 st) att sätta på de
  idéer/områden hen vill. Man kan välja att sätta
  alla pluppar på samma eller sprida ut dem.

  View Slide

 6. Exempel på workshopmetoder i
  Discover-fasen
  Linda Mattsson
  Vernissage
  Sätt upp material (t ex konkurrenters sajter
  eller tidigare gjord research) på väggen. Låt
  deltagarna gå runt och läsa/titta. Ge gärna
  deltagarna en uppgift (t ex att betygssätta).
  Läsa-högt-analys
  Läs igenom anteckningar från de intervjuer
  (eller annat) som gjorts. De som inte läser
  skriver viktiga insikter på lappar. Sätt upp
  lapparna på tavlan och gruppera. Sätt namn
  på grupperna för att hitta viktiga områden.
  Uppleva själva
  Testa att själva genomföra något i tjänsten.
  Hur gick det? Intervjua varandra om era
  upplevelser.
  Plus/Minus
  Utvärdera tidigare/befintliga lösningar (eller
  konkurrenters) genom att skriva vad som är
  bra och dåligt med dessa.

  View Slide

 7. Exempel på workshopmetoder i
  Create-fasen
  Linda Mattsson
  Crazy 8
  Vik ett papper tills du får 8 delar. Skissa 8 olika
  lösningsförslag på 5 minuter. Visa för varandra.
  Klippdocksmetoden
  Rita ut ett gäng idéer inför workshopen. Klipp ut
  och ge varje par/grupp med deltagare ett kit med
  idéerna, papper, pennor och tejp. Låt grupperna
  sen bygga sin egen sida utifrån de skissade
  idéerna.
  Design Studio
  Skissa lösningar. Visa varandra. Ge positiv
  feedback på varandras idéer. Inspireras av
  varandra och skissa igen.
  Nej/Kanske
  Används för att prioritera bland idéer. Gå igenom
  idéerna en och en och välj om idén ska läggas i
  ”Nej”-högen eller ”Kanske”-högen. Det är ofta
  lättare att säga kanske än ja.
  Skicka vidare design
  Varje deltagare börjar skissa, efter en viss tid
  skickas skisserna ett steg åt höger. Fortsätt skissa
  och skicka vidaret tills det gått laget runt. Visa upp
  skisserna för varandra.

  View Slide

 8. Exempel på workshopmetoder i
  Validate-fasen
  Linda Mattsson
  6 tänkarhattar
  Används för att utvärdera en lösning utifrån
  olika perspektiv. Vit hatt är information och
  fakta, röd hatt är intuition och känslor, gul hatt
  är positiva logiska möjligheter, svart hatt är
  risker, hot och hinder, grön hatt är det kreativa
  och blå hatt är tänkandet om tänkandet och
  process.
  Analysera användningstester
  Titta på video från användningstester och
  diskutera vad som händer.
  Scenario
  Utvärdera lösningen baserat på scenarios som
  identifierats i Discover-fasen. Pröva att gå
  igenom lösningen utifrån ett eller flera av dessa
  scenarios.

  View Slide

 9. Dagens agenda är…
  Linda Mattsson
  vad?

  View Slide

 10. Klassiskt upplägg
  Linda Mattsson
  1. Välkomna, syfte, dagens agenda
  2. Check-in / presentationsrunda
  3. Övning/övningar
  4. Sammanfattning
  5. Nästa steg och avslutning

  View Slide

 11. Tänk på
  Linda Mattsson
  • Låt varje deltagare komma till tals
  tidigt för att skapa en bra stämning
  • Timeboxa varje moment, fundera på
  vad som kan strykas om något tar
  mer tid än väntat

  View Slide

 12. Planera en workshop
  Linda Mattsson
  1. Dra 1 lapp ur varje skål.
  2. Fokusera på vilka övningar som
  skulle passa för workshopen.
  3. Timeboxa!

  View Slide

 13. Checklista workshops
  Linda Mattsson
  ὏ Varför ska vi ha den här workshopen?

  ὏ Vad ska vi ha uppnått när tiden är
  slut?

  ὏ Vilka övningar passar för att uppnå
  målet?

  ὏ Behöver gruppen delas upp? I så fall
  hur?

  ὏ Hur ska deltagarna känna sig
  välkomna?

  ὏ Vad för uppvärmning/check in-övning
  kan passa?

  ὏ Hur samlar vi ihop materialet efteråt/
  under workshopen?

  ὏ Hur ska workshopen avslutas?

  ὏ Vill vi utvärdera workshopen?

  ὏ Har deltagarna några speciella behov?

  ὏ Hur lång tid får varje moment ta?

  ὏ Vad kan strykas/kortas ner vid behov?

  ὏ När ska vi ta paus?

  ὏ Hur lång paus behövs?

  ὏ Vilket material behövs?

  View Slide

 14. Linda Mattsson
  Grupperna presenterar
  för varandra

  View Slide

 15. Linda Mattsson
  Tack!

  View Slide