Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tips & Tricks voor jouw perfecte personeelsuitje!

Marketing OGZ
PRO
November 15, 2022
15

Tips & Tricks voor jouw perfecte personeelsuitje!

Marketing OGZ
PRO

November 15, 2022
Tweet

Transcript

 1. Personeelsvereniging ASVZ
  Verenigd in één vereniging!

  View Slide

 2. Wie staat er nu voor u?
  • Mark Verheul
  • 2009
  • Kwaliteitsfunctionaris
  • Voorzitter personeelsvereniging
  • Gemeenteraadslid

  View Slide

 3. Inhoudsopgave
  • ASVZ
  • Personeelsvereniging
  - Algemene informatie
  - Algemene informatie
  - Bestuur
  - Financiën
  - Activiteiten
  - De PV als HR instrument?

  View Slide

 4. ASVZ
  • Duurzame zorg
  Algemene informatie
  - Wonen (verblijf)
  - Dagbesteding
  - Ambulante dienstverlening
  - Ondersteuning Thuis
  - En nog veel meer..

  View Slide

 5. ASVZ
  • Geschiedenis ASVZ
  Algemene informatie
  - Opgericht in 1969
  - Gefuseerd
  - 60+ gemeentes
  - 6000 Cliënten
  - 5000 medewerkers
  - 2300 vrijwilligers

  View Slide

 6. Personeelsvereniging
  • Van twee naar één
  • 2222 leden & 2300 vrijwilligers
  • €115.000,00
  • +-20 activiteiten
  • Partners
  Algemene informatie

  View Slide

 7. ASVZ
  • Bestuur
  • Activiteiten ondersteuners
  Bestuur
  - Dagelijks bestuur
  - Algemeen bestuur
  - Helpen daar waar nodig
  - Variërende groep

  View Slide

 8. ASVZ
  • Inkomsten
  • Controle
  Financiën
  - Lidmaatschap
  - Bijdrage ASVZ
  - Bijdrage vanuit leden
  - Samenwerking
  - Geen contanten

  View Slide

 9. ASVZ
  • Jaarprogramma
  • Samenwerking
  Activiteiten
  - Inspiratie opdoen
  - Kalenderjaar
  - +-20 activiteiten
  - CultuurWerkt!
  - Personeelsvoordeelwinkel
  - Andere personeelsverenigingen

  View Slide

 10. ASVZ
  • Goed werkgeverschap
  De PV als een HR instrument?
  - Kennismaking met de PV
  - Goede (interne) communicatie
  - Ontwikkelingen

  View Slide

 11. Personeelsvereniging ASVZ
  Verenigd in één vereniging!
  Bedankt voor uw tijd!

  View Slide