Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Django Carrots

Django Carrots

On Django Carrots, or the issues we've faced when teaching non-programmers how to develop sites in Python and Django (and how to solve them).

4885da39b4bc6628c5599eb9253dcf32?s=128

Marek Stępniowski

December 17, 2012
Tweet

Transcript

 1. None
 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. Learn Python The Hard Way

 10. •Instalacja Pythona i pierwsze kroki •Wprowadzenie do Pythona •Rysowanie choinek!

  •Wprowadzenie do Djan o •Inte racja z Facebookiem •Wdrożenie serwisu na Me iTeam
 11. None
 12. virtualenv ipython

 13. Choinka z wiazdek Choinka z kresek Podstawy Djan o Modele

  i ORM Widoki i wzorce URL Obsłu a formularzy Inte racja z Facebookiem Wdrożenie na Me iTeam
 14. Instalacja Pythona Listy i pętle Definiowanie funkcji Obiekty i klasy

  Modele Djan o i ORM Importowanie modułów Wzorce URL Szablony HTML
 15. None
 16. Windows Linux OS X

 17. OS X

 18. libedit

 19. Just install XCode

 20. export LANG="en_US.UTF-8" export LC_COLLATE="en_US.UTF-8" export LC_CTYPE="en_US.UTF-8" export LC_MESSAGES="en_US.UTF-8" export LC_MONETARY="en_US.UTF-8"

  export LC_NUMERIC="en_US.UTF-8" export LC_TIME="en_US.UTF-8" export LC_ALL=
 21. Pliki ⌘S

 22. Pliki

 23. None
 24. I � Unicode

 25. >>> u"Łabędź" u'\u0141ab\u0119d\u017a' >>> print u"Łabędź" Łabędź

 26. # -*- coding: utf-8 -*-

 27. None
 28. x = 1 if x > 0: print "x =",

  x print "x > 0" $ cat cond.py $ python cond.py File "test.py", line 4 print "x > 0" ^ IndentationError: unexpected indent
 29. x = 1 if x > 0: ɾɾɾɾprint "x =",

  x ‣ print "x > 0"
 30. x = 1 if x > 0: ɾɾɾɾprint "x =",

  x ‣ print "x > 0" Problem?
 31. None
 32. x = 1 if x > 0 print "x =",

  x print "x > 0" $ cat cond.py $ python cond.py File "test.py", line 2 if x > 0 ^ SyntaxError: invalid syntax
 33. :

 34. Funkcje i pętle

 35. for i in range(n): for j in range(n): print "*"

  * j * ** * ** *** * ** *** **** * ** *** ****
 36. for i in range(n): for j in range(i): print "*"

  * j * ** * ** *** * ** *** **** * ** *** ****
 37. None
 38. for i in range(n): for j in range(i): print "*"

  * j def triangle(k): for j in range(k): print "*" * j for i in range(n): triangle(i) * ** * ** *** * ** *** **** * ** *** ****
 39. * /|\ /_|_\ /|\ / | \ /__|__\ /|\ /

  | \ / | \ /___|___\ |
 40. None
 41. Instalacja Pythona Listy i pętle Definiowanie funkcji Obiekty i klasy

  Modele Djan o i ORM Importowanie modułów Wzorce URL Szablony HTML
 42. $ tree . . ├── carrots │ ├── __init__.py │

  ├── settings.py │ ├── urls.py │ ├── wsgi.py ├── carrots.db ├── manage.py └── polls ├── __init__.py ├── models.py ├── tests.py └── views.py 2 directories, 14 files
 43. $ tree . . ├── carrots │ ├── __init__.py │

  ├── settings.py │ ├── urls.py │ ├── wsgi.py ├── carrots.db ├── manage.py └── polls ├── __init__.py ├── models.py ├── tests.py └── views.py 2 directories, 14 files from polls.models import Poll from django.template import \ Context, Loader from django.http import \ HttpResponse from django.core.urlresolvers \ import reverse
 44. None
 45. urlpatterns = patterns('', url(r'^polls/$', 'polls.views.index'), url(r'^polls/(?P<poll_id>\d+)/$', 'polls.views.detail'), url(r'^polls/(?P<poll_id>\d+)/results/$', 'polls.views.results'), url(r'^polls/(?P<poll_id>\d+)/vote/$',

  'polls.views.vote'), url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), )
 46. None
 47. Jeśli nie Python, to co?

 48. Assembly Python C Java Lisp Scheme Smalltalk Ruby PHP JavaScript

 49. Python Assembly Lisp Scheme Smalltalk Java C JavaScript PHP Ruby

 50. 28% 19% 18,9% 8,9% 8,2% 4% 3,1% 2,4% 0,7% 0,7%

  Python C++ C Java Perl Ruby JavaScript C# Erlan Haskell
 51. Python or Ruby?: 6 Months on Hacker News http://peak5390.wordpress.com/2012/12/14/python-or-ruby-6-months-on-hacker-news/

 52. Python PHP Smalltalk Assembly Lisp Scheme C Java JavaScript Ruby

 53. None
 54. None
 55. Co dalej?

 56. ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
 57. ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˑ

 58. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
 59. None
 60. Python HTML/CSS Wordpress Desi n JavaScript Java Android Robotyka Blo

  er Flask
 61. ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
 62. None
 63. — Unicode (od wersji 3.0)

 64. None
 65. for i in range(n): for j in range(i): print "*"

  * j
 66. for i in range(n): print i for j in range(i):

  print i, j print "*" * j
 67. import pdb pdb.set_trace() for i in range(n): for j in

  range(i): print "*" * j
 68. LEARNABLE PROGRAMMING Bret Victor Learnable Pro rammin http://worrydream.com/LeanablePro rammin /

 69. None
 70. Problem? Opportunity!

 71. •Przyjazne komunikaty o błędach •Paczka z readline dla OS X

  •Wizualny debu er
 72. •Przyjazne ustawienia domyślne •Podpowiadanie importów •Prostsze urlpatterns

 73. None
 74. None
 75. None
 76. Marek Stępniowski http://stepniowski.com @mstepniowski Zdjęcia © Kuba Bożanowski

 77. Geek Girls Carrots http:// eek irlscarrots.pl kamila@stepniowski.com