Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Django Carrots

Django Carrots

On Django Carrots, or the issues we've faced when teaching non-programmers how to develop sites in Python and Django (and how to solve them).

Marek Stępniowski

December 17, 2012
Tweet

More Decks by Marek Stępniowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. •Instalacja Pythona i pierwsze kroki •Wprowadzenie do Pythona •Rysowanie choinek!

  •Wprowadzenie do Djan o •Inte racja z Facebookiem •Wdrożenie serwisu na Me iTeam
 2. Choinka z wiazdek Choinka z kresek Podstawy Djan o Modele

  i ORM Widoki i wzorce URL Obsłu a formularzy Inte racja z Facebookiem Wdrożenie na Me iTeam
 3. Instalacja Pythona Listy i pętle Definiowanie funkcji Obiekty i klasy

  Modele Djan o i ORM Importowanie modułów Wzorce URL Szablony HTML
 4. x = 1 if x > 0: print "x =",

  x print "x > 0" $ cat cond.py $ python cond.py File "test.py", line 4 print "x > 0" ^ IndentationError: unexpected indent
 5. x = 1 if x > 0: ɾɾɾɾprint "x =",

  x ‣ print "x > 0" Problem?
 6. x = 1 if x > 0 print "x =",

  x print "x > 0" $ cat cond.py $ python cond.py File "test.py", line 2 if x > 0 ^ SyntaxError: invalid syntax
 7. :

 8. for i in range(n): for j in range(n): print "*"

  * j * ** * ** *** * ** *** **** * ** *** ****
 9. for i in range(n): for j in range(i): print "*"

  * j * ** * ** *** * ** *** **** * ** *** ****
 10. for i in range(n): for j in range(i): print "*"

  * j def triangle(k): for j in range(k): print "*" * j for i in range(n): triangle(i) * ** * ** *** * ** *** **** * ** *** ****
 11. * /|\ /_|_\ /|\ / | \ /__|__\ /|\ /

  | \ / | \ /___|___\ |
 12. Instalacja Pythona Listy i pętle Definiowanie funkcji Obiekty i klasy

  Modele Djan o i ORM Importowanie modułów Wzorce URL Szablony HTML
 13. $ tree . . ├── carrots │ ├── __init__.py │

  ├── settings.py │ ├── urls.py │ ├── wsgi.py ├── carrots.db ├── manage.py └── polls ├── __init__.py ├── models.py ├── tests.py └── views.py 2 directories, 14 files
 14. $ tree . . ├── carrots │ ├── __init__.py │

  ├── settings.py │ ├── urls.py │ ├── wsgi.py ├── carrots.db ├── manage.py └── polls ├── __init__.py ├── models.py ├── tests.py └── views.py 2 directories, 14 files from polls.models import Poll from django.template import \ Context, Loader from django.http import \ HttpResponse from django.core.urlresolvers \ import reverse
 15. 28% 19% 18,9% 8,9% 8,2% 4% 3,1% 2,4% 0,7% 0,7%

  Python C++ C Java Perl Ruby JavaScript C# Erlan Haskell
 16. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺