IPアドレス(IPv4)の仕組み/overview-of-ipaddress

 IPアドレス(IPv4)の仕組み/overview-of-ipaddress

A1a9f42c83fdfddcfed0da2b981d4fea?s=128

Toshiharu Nishina

March 26, 2018
Tweet

Transcript

 1. ਔՊढ़੖ 2018/03/26 ʙ Ϋϥε෼ྨ͔ΒαϒωοτϚεΫ·Ͱ ʙ IPΞυϨε(IPv4)ͷ࢓૊Έ

 2. αʔϏεΛӡӦ͢ΔաఔͰωοτϫʔΫΛ੍ݶ͢Δػձ͸ଟ͍ ։ൃ؀ڥΛ֎෦͔ΒΞΫηεͰ͖ͳ͍Α͏ʹ͢ΔͨΊ ֎෦͔Βͷ߈ܸΛ๷͙ͨΊ ͳͥࠓIPΞυϨεʁ IPΞυϨεΛֶͿ͜ͱͰωοτϫʔΫͷӨڹൣғͳͲΛਖ਼͘͠
 ཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 3. IPΞυϨεͷ֓ཁ Ϋϥεʹ͍ͭͯ αϒωοτʹ͍ͭͯ ·ͱΊ ໨࣍ 

 4. IPΞυϨεͷ֓ཁ 

 5. 32ܻͷ0ɾ1ͷ૊Έ߹Θͤ(2ਐ਺)Ͱ੒Γཱ͍ͬͯΔ 8Ϗοτ1૊ͱ͠ɺ4૊Έʹ෼͚ͯ10ਐ਺Ͱදࣔͯ͠ਓͰ΋
 Θ͔Γ΍͍͢ܗͰදݱ͞Ε͍ͯΔ IPΞυϨεʹ͍ͭͯ 10000110 11101010 00000000 00000001 134

  .234 .0 .1 2ਐ਺ 10ਐ਺
 6. ੈքతʹIANA(ICANN)Ͱ
 Ұݩ؅ཧ ೔ຊࠃ಺͸JPNIC͕
 IPΞυϨεΛৼΓ෼͚͍ͯΔ ࠃ΍ϓϩόΠμͰར༻Ͱ͖Δ
 IPΞυϨεͷൣғ͸ܾ·͍ͬͯΔ IPΞυϨεͷৼΓ෼͚ํ IUUQTXXXDNBOKQOFUXPSLTVQQPSU*1@MJTUIUNM

 7. ωοτϫʔΫ෦ͱϗετ෦ʹ෼͔Ε͓ͯΓɺ
 ʮͲͷωοτϫʔΫͷͲͷίϯϐϡʔλ͔ʯΛࣝผ͍ͯ͠Δ IPΞυϨεͷઌ಄͔ΒωοτϫʔΫ෦ ɾϗετ෦ͷॱ൪Ͱܻ͕
 ׂΓৼΒΕΔɻ ωοτϫʔΫ෦ͱϗετ෦ͷڥք͸IPΞυϨεͷޙΖͷ”/“Ͱදݱ IPΞυϨεͷߏ଄ 10000110 11101010

  00000000 00000001 ϗετ෦ ωοτϫʔΫ෦ 134.234.0.1/16ͷ৔߹ 16ܻ 134.234ͷωοτϫʔΫͷ0.1ͱ͍͏ϗετ
 8. ωοτϫʔΫ෦ͱϗετ෦ͷϧʔϧ (1/2) 134.234.0.1/16 134.234.0.2/16 134.234.0.3/16 134.235.xxx.xxx 134.234.xxx.xxx Πϯλʔωοτ ωοτϫʔΫ

  ωοτϫʔΫ෦͸ωοτϫʔΫ͕ҧ͏৔߹͸ҧ͏஋Ͱͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍
 9. ωοτϫʔΫ෦ͱϗετ෦ͷϧʔϧ (2/2) 134.234.0.1/16 134.234.0.2/16 134.234.0.3/16 134.235.xxx.xxx 134.234.xxx.xxx Πϯλʔωοτ ϗετ෦͸ಉ͡ωοτϫʔΫͰ͋Ε͹ҧ͏஋Ͱͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  ϗετ
 10. શͯ0Ͱදݱ ϗετ෦͢΂ͯΛࣔ͢ΞυϨε(= ωοτϫʔΫࣗ਎Λࣔ͢) ωοτϫʔΫΞυϨε ϗετ෦ͷಛผͳΞυϨε(1/2) ྫ. 134.234.0.0/16 134.234.0.1 -

  134.234.255.254ͷϗετ͕ଘࡏ͢Δ
 ωοτϫʔΫͷ͜ͱ 134.234.xxx.xxxͷωοτϫʔΫͷ͜ͱ
 11. શͯ1Ͱදݱ ϗετ෦͢΂ͯΛࣔ͢ શϗετʹಉҰͷ಺༰Λૹ৴͢Δͱ͖ͳͲʹར༻ ϒϩʔυΩϟετΞυϨε ϗετ෦ͷಛผͳΞυϨε(2/2) ྫ. 134.234.255.255 134.234.0.1 -

  134.234.255.254ͷϗετશͯΛࢦ͢
 12. ϩʔΧϧωοτϫʔΫ಺ͰׂΓ౰ͯΔ͜ͱͷͰ͖ΔΞυϨεͷ͜ͱ ϓϥΠϕʔτΞυϨεͱͯ͠࢖͑ΔIPΞυϨε͸ܾ·͍ͬͯΔ 10.0.0.1 ʙ10.255.255.254 (10.0.0.0/8) 172.16.0.1 ʙ172.31.255.254 (172.16.0.0/16) 192.168.0.1 ʙ192.168.255.254

  (192.168.0.0/24) ϓϥΠϕʔτΞυϨε IPΞυϨεΛϗετ͝ͱͰ͸ͳ͘ωοτϫʔΫʹׂΓ౰ͯΔ͜ͱͰ ωοτϫʔΫؒͷϗετͰIPΛڞ༗͠ɺ4294967296(2ͷ32৐)Ҏ্ ͷίϯϐϡʔλʔ͕ΠϯλʔωοτΛར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
 13. άϩʔόϧΞυϨεͱϓϥΠϕʔτΞυϨε 134.234.0.1 134.234.0.2 134.234.0.3 134.234.xxx.xxx 172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.2 172.16.0.0

  172.16.0.4 172.16.0.5 172.16.0.6 άϩʔόϧΞυϨε ϓϥΠϕʔτΞυϨε ϓϥΠϕʔτΞυϨεʹΑΓωοτϫʔΫ୯ҐͰάϩʔόϧΞυϨεΛڞ༗
 14. ϓϥΠϕʔτΞυϨεͷܾ·Γ 134.234.0.1 134.234.0.2 134.234.0.3 134.234.xxx.xxx 172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3 172.16.0.0

  172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3 172.16.0.0 ωοτϫʔΫ͕ҟͳΕ͹ϓϥΠϕʔτΞυϨε͸ಉ͡Ͱ΋ྑ͍
 15. Ϋϥεʹ͍ͭͯ 

 16. IPΞυϨεͷΫϥε IPΞυϨε͸ωοτϫʔΫ෦ͱϗετ෦ͷ੾Γ෼͚ํʹΑͬͯ
 ωοτϫʔΫͷن໛͕ҟͳΔ ωοτϫʔΫͷن໛ʹΑͬͯIPΞυϨε͸Ϋϥεʹ෼ྨ͞ΕΔ ΫϥεʹΑͬͯར༻Ͱ͖ΔIPΞυϨε͕ܾ·͍ͬͯΔ
 (ͨͩ͠ɺࠓ͸αϒωοτϚεΫ͕ಋೖ͞ΕͯॊೈʹIPΞυϨεΛ
 ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ)

 17. Ϋϥεͷৄࡉ ΫϥεA ΫϥεB ΫϥεC ωοτϫʔΫن໛ େن໛޲͚ தن໛޲͚ খن໛޲͚ ωοτϫʔΫ෦

  ্ҐϏοτ ্ҐϏοτ ্ҐϏοτ ωοτϫʔΫ਺ ͷ৐ ͷ৐ ͷ৐ ϗετ෦ ԼҐϏοτ ԼҐϏοτ ԼҐϏοτ ϗετ਺ ͷ৐ ͷ৐ ͷ৐ άϩόʔϧΞυϨε ʙ ʙ ʙ ϓϥΠϕʔτΞυϨε ʙ ʙ ʙ 
 18. αϒωοτʹ͍ͭͯ 

 19. ن໛͕େ͖͗ͣ͢খ͗͢͞ͳ͍ΫϥεBʹूத Ϋϥε͝ͱʹར༻Ͱ͖ΔIPΞυϨε͕ܾ·͍ͬͯΔͨΊ
 IPΞυϨε͕ෆ଍͢Δ ར༻͢ΔΫϥε͕ूத͢Δ ΫϥεB͸ϗετ਺͕65,534୆ઃఆͰ͖Δ͕ݱ࣮తͰ͸ͳ͍ ϗετ਺͕༨ͬͨ݁ՌωοτϫʔΫ্ͰIPΞυϨε͕༨ͬͯ͠·͏ ϗετ͕ແବʹ༨Δ Ϋϥεͷ໰୊఺ 

 20. αϒωοτϚεΫ ΫϥεʹറΒΕΔ͜ͱͳ͘ωοτϫʔΫ෦ͱϗετ෦ʹ෼͚ΒΕΔ Α͏ʹ͢Δࣝผࢠͷ͜ͱ ωοτϫʔΫ෦Λ1, ϗετ෦Λ0ͱ͢Δ ϓϨϑΟοΫεه๏ɺCIDR(Classless Inter-Domain Routing)
 Λར༻͢ΔࣄͰԿϏοτ͕ωοτϫʔΫ෦ͳͷ͔͕Θ͔Δɻ

  αϒωοτϚεΫʹΑͬͯ෼ྨ͞ΕͨΫϥεωοτϫʔΫΛ
 αϒωοτͱ͍͏
 21. αϒωοτͷ۩ମྫ 10101100 00010100 00000000 00000000 ϗετ෦ ωοτϫʔΫ෦ 172.20.0.0/16 16ܻ

  Ϋϥεͷ৔߹ 10101100 00010100 00000000 00000000 ϗετ෦ ωοτϫʔΫ෦ 172.20.0.0/24 24ܻ αϒωοτͷ৔߹ 10101100 00010100 111111111 00000000 ϗετ෦ ωοτϫʔΫ෦ 172.20.1.0/24 24ܻ
 22. IPΞυϨεͱαϒωοτϚεΫͷରԠ 10101100 00010100 00000000 00000000 ϗετ෦ ωοτϫʔΫ෦ 172.20.0.0/24 24ܻ

  IPΞυϨε 111111111 111111111 111111111 00000000 ϗετ෦ ωοτϫʔΫ෦ 255.255.255.0 24ܻ αϒωοτϚεΫ ɾωοτϫʔΫ෦Λ1, ϗετ෦Λ0Ͱදݱͨ͠2ਐ਺Λ10ਐ਺ʹ͢Δ ͱαϒωοτϚεΫͷ஋ͱͳΔ
 ɾαϒωοτϚεΫΛݟΕ͹ωοτϫʔΫͷن໛͕Θ͔Δɻ
 23. (࠶ܝ) ΫϥεʹΑΔωοτϫʔΫ 134.234.0.1 134.234.0.2 134.234.0.3 134.234.xxx.xxx 172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3

  172.16.0.0/16 172.16.0.4 172.16.0.5 172.16.0.6
 24. αϒωοτϚεΫʹΑΓαϒωοτԽ͞ΕͨωοτϫʔΫ 134.234.0.1 134.234.0.2 134.234.0.3 134.234.xxx.xxx 172.16.0.0/24 172.16.0.1/24 172.16.0.2/24 172.16.0.3/24

  172.16.1.0/24 172.16.1.1/24 172.16.1.2/24 172.16.1.3/24
 25. ·ͱΊ 

 26. IPΞυϨεʹ͸
 άϩʔόϧΞυϨεͱϓϥΠϕʔτΞυϨε͕͋Δ ϗετ෦͕શͯ0ͷ΋ͷ͸ωοτϫʔΫΞυϨε ϗετ෦͕શͯ1ͷ΋ͷ͸ϒϩʔυΩϟετΞυϨε ݩʑIPΞυϨε͸A, B, CͷΫϥεΛ͓࣋ͬͯΓɺ
 ࠓ͸αϒωοτʹΑͬͯαϒωοτԽ͞Ε͍ͯΔ CIDR(/xx)ΛΈΔ͜ͱͰωοτϫʔΫͷن໛ɺ
 ϗετ਺͕Θ͔Δɻ਺͕গͳ͍΄Ͳϗετ਺͸ଟ͍

  ·ͱΊ