$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

"Škole koje unapređuju zdravlje", Marina Vojnović, diplomirani sociolog

Nenad
November 30, 2013
240

"Škole koje unapređuju zdravlje", Marina Vojnović, diplomirani sociolog

seminar "Zdrava škola" održan 29.11.2013. godine

Nenad

November 30, 2013
Tweet

Transcript

 1. ШКОЛЕ КОЈЕ УНАПРЕЂУЈУ ЗДРАВЉЕ  здравствено васпитање и промоција здравља

   школа и породица у промоцији  мас-медији и образовање  нове технологије комуникације - шанса за промоцију здравља Аутор :  Marina Vojnovic
 2. Zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja  zdravlje kao vrhunska vrednost

   individualni pristup  pristup usmeren ka zajednici  partnerstva za zdravlje  skola, porodica, mas-mediji
 3. Глобална иницијатива Светске здравствене организације покренута 1995.године имала је за

  циљ да мобилише и јача промоцију здравља и едукативне активности на локалном , националном , регионалном и глобалном нивоу.  Иницијатива је покренута са циљем унапређења здравља ученика , наставника , родитеља и других чланова заједнице.  Циљ Глобалне иницијативе је повећати број школа које могу са сигурношћу звати ,, Школе које унапређују здравље ,, Школе за промоцију здравља – Здраве школе које се карактеришу сталним јачањем капацитета школа да постану здраво место за живот , учење и рад.  
 4. Zdrava skola  zdrav zivotni stil  zivotne vestine 

  zdrava hrana  ekologija  stimulativna radna sredina  saradnja roditelja, skole i zajednice
 5. Глобална иницијатива Здравих школа- промоције здравља у школама је заснована

  на следећим документима :  Оттава повеља за промоцију здравља ( 1986.године) ;  Јакарта о промоцији здравља ( 1997.године )  и препоруке експерата Светске здравствене организације о свеобухватној здравственој едукацији у школама и промоцији ( 1995.године)
 6. Активности на промоцији здравља у школама су на принципима Европске

  мреже здравих школа у пилот школама које реализују приоритетне програме из области здравих стилова живота , правилне исхране , физичке активности , спречавања злоупотребе дувана , алкохола и психоактивних супстанци , репродуктивног и менталног здравља.
 7. None
 8.  Унапређује здравље и учење не само код ученика већ

  и наставника , родитеља , здравствених радника и заједнице са циљем да школа постане здраво место Ствара животну средину кроз здравствену едукацију у школама и програме промоције здравља у школама за особље , програме саветовања , социјалне подршке и промоције менталног здравља Унапређује здравље школског особља , ученика , породице и чланова заједнице , којима помаже да разумеју како заједница може утицати на здравље и едукацију
 9. Школа за промоцију здравља се фокусира на:  Бригу за

  себе и друге  Доношење здравих одлука преузимајући контролу над животним околностима  Креирање услова који дориносе здрављу а путем политике , служби , физичких и социјалних услова Изграђивање капацитета за мир , едукацију , једнакост , стабилан еко систем , социјално право и одрживи развој.  Спрчавање водећих узрока смртности , обољевања и онеспособљености : злоупотребу дувана , алкохола и дрога , физичке неактивности , повреде и насиље , неадекватну исхрану и ХИВ / Аидс  Утицај на понашање повезано са здрављем : знање , веровања , вештине , способности , вредности , комункацију и подршку.
 10. Ефекти програма Промоције здравља у школама  Ефективан програм промоције

  здравља у школама је један од најјефтинијих улагања заједнице и државе у здравље и едукацију. Светска здравствена организација промовише програме промоције здравља у школама као стратешка опредељења са циљем спречавања значајних здравствених ризика код младих и јачања образовног сектора у напорима да се промени еддукативни , социјални , економски и политички услови који доприносе настанку здравствених ризика.
 11. Развој програма промоције здравља у школама  Светска здравствена организација

  је развила иницијативу јачања глобалног здравља младих путем развоја програма промоције здравља у школама почев од 1995. Године , са дефиницијом Програма промоције здравља у школама као програма у коме : l“…сви чланови школске заједнице раде заједно на јачању позитивног искуства и структуре која унапређује и штити здравље . ово укључује формални и неформални наставни садржај из области здравља , креирање сигурне и здраве школске средине , увођење адекватних школских служби и укључивање породице и шире заједнице у промоцији здравља...;;
 12. ishrana fizicke aktivnosti zdravsvtveno vaspitanje i zivotne vestine mediji sistem

  obrazovanja zajednica zdravlje i dobrobit osoblja zdravstvene sluzbe privreda javne sluzbe kulturna tradicija socijalno i emocionalno blagostanje zdrava i bezbedna sredina partnerstvo porodice, skole i zajednice zdravi ucenici p o r o d i c a
 13. None
 14. Literatura _ WHO. Promoting the Health of Young people in

  Europe. Health education in schools. WHO. Copenhagen, 1994 Stewart Brown, S. What is the evidence on school health promotion in improving school health or preventing disease and specifically what is the effectiveness of the health promoting schools approach?. World Health Organization, Copenhagen 2006. St Leger, L. Kolbe, L., Lee, A., McCall, D. and Young, I.School Health Promotion– Achievements, Challenges and Priorities: in McQueen, D. V. And Jones, C. M. Global Perspectives on Health Promotion Effectiveness. New York: Springer Science and Business Media,2007.
 15. Literatura St Leger , L. & Nutbeam, D. Evidence of

  effective health promotion in schools”. In: Boddy, D. ed. The Evidence of Health Promotion Effectiveness: Shaping Public Health in a New Europe. European Union, Brussels, 1999. World Health Organisation. Promoting Health Through Schools – The World Health Organisation's Global School Health Initiative. World Health Organisation. Geneva, 1996. World Health Organization. Conference Resolution: The Health Promoting School - an investment in education, health and democracy. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1997 World Health Organization. Schools for Health, Education and Development: A Call for Action. World Health Organization, Geneva, 2007. http://www.euro.who.int/ENHPS 