$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

"Škola bez duvanskog dima" Ankica Živković, specijalsita zdravstvene ekonomike

Nenad
November 30, 2013
95

"Škola bez duvanskog dima" Ankica Živković, specijalsita zdravstvene ekonomike

seminar "Zdrava škola" održan 29.11.2013. godine

Nenad

November 30, 2013
Tweet

Transcript

 1. None
 2. None
 3. None
 4. None
 5. Анкица Живковић Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар

 6. None
 7. None
 8. Истраживање

 9. None
 10. 76% школске деце живи у домовима где други пуше у

  њиховом присуству. 65,9% школске деце има једног или оба родитеља који пуше.
 11. None
 12. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

 13. Испитана популациона група ШКОЛА УЧЕНИЦИ ШКОЛСКО ОСОБЉЕ

 14. МЕТОД РАДА

 15. None
 16. Учитељи и наставници

 17. Учитељи и наставници

 18. Учитељи и наставници

 19. Учитељи и наставници

 20. Учитељи и наставници

 21. Учитељи и наставници

 22. Учитељи и наставници

 23. None
 24. Учитељи и наставници Да ли се на Вашем радном месту

  поштује Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму?
 25. Ученици

 26. Ученици

 27. Ученици

 28. None
 29. Ученици

 30. Ученици

 31. Ученици

 32. Овај податак нам указује на велику изложеност испитане деце дуванском

  диму у њиховим домовима, што је на неки начин потврда истраживања спроведеног на територији Србије. Више од ¾ ученика живи у домовима где други пуше. 7 од 10 ученика је у близини других који пуше на местима ван куће. Скоро 2/3 ученика има једног или оба родитеља који пуше.
 33. ЗАКЉУЧАК Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, како

  се чини, више нема ону снагу коју је имао прве године примене.
 34. None
 35. None