$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Web API に秩序を与える Protocol Buffers / Protocol Buffers for Web API #builderscon

Web API に秩序を与える Protocol Buffers / Protocol Buffers for Web API #builderscon

builderscon tokyo 2019 で「Web API に秩序を与える Protocol Buffers」というタイトルで発表した資料です。

Protocol Buffers を利用して Web API の Schema 管理をするという観点で、豊富な実例とともにその手法やメリット・デメリットについて話しました。

cf. https://builderscon.io

追記: 61ページ目で Protocol Buffers を利用する際の注意点として後方互換性が壊れるケースの話をしましたが、自分たちが経験したのは gRPC + grpc-gateway 構成特有のケースだったので記述を修正しました。

Nao Minami

August 30, 2019
Tweet

More Decks by Nao Minami

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ©2019 Wantedly, Inc.
  8FC"1*ʹடংΛ༩͑Δ
  1SPUPDPM#VGGFST
  30.Aug.2019 - Nao Minami (@south37) Wantedly, Inc.
  builderscon tokyo 2019

  View Slide

 2. ©2019 Wantedly, Inc.
  /BP.JOBNJ
  *OGSBTUSVDUVSF&OHJOFFS 8BOUFEMZ
  (JU)VCTPVUI
  5XJUUFSTPVUI
  43&ͱͯ͠ͷ໾ׂ
  ։ൃج൫ͱͯ͠ͷ໾ׂ
  1SPUPDPM#V⒎FSTΛར༻ͨ͠
  ϚΠΫϩαʔϏε։ൃʹऔΓ૊Ή

  View Slide

 3. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 4. ©2019 Wantedly, Inc.
  ಥવͰ͕͢
  8FC"1*ͷ4DIFNB؅ཧΛ
  ͍ͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 5. ©2019 Wantedly, Inc.
  4DIFNBͱ͸
  "1*ͷৼΔ෣͍Λهड़ͨ͠΋ͷ
  w QBUI΍ϝιουɺSFRVFTUSFTQPOTFͷ಺༰ͳͲΛએݴతʹهड़
  w ͍͔ͭ͘ͷํ๏͕஌ΒΕ͍ͯΔ
  w FH0QFO"1* +40/"1* 1SPUPDPM#V⒎FST FUD

  View Slide

 6. ©2019 Wantedly, Inc.
  Ͳ͏͍ͬͨ࣌ʹ
  4DIFNB؅ཧΛͨ͘͠ͳΔͷ͔ʁ

  View Slide

 7. ©2019 Wantedly, Inc.
  4DIFNB%SJWFO%FWFMPQNFOU
  4DIFNBΛ࠷ॳʹఆٛͯ͠։ൃ
  w 8FC"1*ͷ4DIFNBΛఆ͔ٛͯ͠Βɺ4DIFNBΛຬͨ͢TFSWFSɺ
  ར༻͢ΔDMJFOUΛಉ࣌ʹ։ൃ
  w 4DIFNB͕ʮ৴པͰ͖ΔυΩϡϝϯτʯͱͳΓίϛϡχέʔγϣϯ
  ͷ伴ͱͳΔ
  ߴ͍ੜ࢈ੑͰ։ൃՄೳ
  4DIFNB
  4FSWFS։ൃ
  $MJFOU։ൃ

  View Slide

 8. ©2019 Wantedly, Inc.
  .JDSPTFSWJDFT"SDIJUFDUVSF
  .JDSPTFSWJDFͷৼΔ෣͍Λ؅ཧ͍ͨ͠
  w .JDSPTFSWJDFT"SDIJUFDUVSFͰ͸ଟ਺ͷ.JDSPTFSWJDF "1*
  ͕ଘࡏ
  w ૄ݁߹ੑΛߴΊɺ࠶ར༻͠΍͘͢͢ΔͨΊʹ΋4DIFNBͷએݴతهड़
  ͕ॏཁ
  3BJMT
  (P
  5ZQF4DSJQU

  View Slide

 9. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻ͯ͠
  4DIFNB؅ཧΛ͢Δํ๏ʹ͍ͭͯ
  ࿩͠·͢

  View Slide

 10. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTͱ͸ʁ

  View Slide

 11. ©2019 Wantedly, Inc.

  View Slide

 12. ©2019 Wantedly, Inc.
  (PPHMF੡ͷ4FSJBMJ[BUJPO-JCSBSZ
  *OUFSGBDF%FpOJUJPO-BOHVBHF *%-

  w *%-Ͱ"1*4DIFNBΛهड़͠ɺTFSJBMJ[BUJPOEFTFSJBMJ[BUJPOίʔυ
  Λࣗಈੜ੒
  w *%-Ͱهड़ͨ͠಺༰ʢQSPUPpMFʣ͸ɺ"1*ʹର͢Δ੩తܕ෇͚ͱͳΔ
  w 1SPUPDPM#V⒎FSTίϯύΠϥʢQSPUPDʣ͸QMVHJOͰ༷ʑͳػೳ֦ு
  ͕Մೳ
  w TXBHHFSKTPOͷੜ੒ H31$ར༻ FUD
  w ༷ʑͳݴޠͰར༻Մೳ
  w $$ (P +BWB 1ZUIPO 3VCZ /PEF FUD
  1SPUPDPM#VGGFSTͱ͸ʁ

  View Slide

 13. ©2019 Wantedly, Inc.
  ྫͱͯ͠A(&5CPPLTJEAͱ͍͏
  "1*ͷ4DIFNBΛ
  QSPUPpMFʹهड़ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 14. ©2019 Wantedly, Inc.
  service BookService {
  rpc getBook (getBookRequest) returns (Book) {
  option (google.api.http) = {
  get: "/api/books/{id}"
  };
  }
  }
  message getBookRequest {
  int64 id = 1;
  }
  message Book {
  int64 id = 1;
  string title = 2;
  }
  #PPL"1*ͷ4DIFNBΛQSPUPGJMFʹهड़

  View Slide

 15. ©2019 Wantedly, Inc.
  QSPUPDͰίʔυࣗಈੜ੒
  w ͦΕͧΕͷNFTTBHFΛTFSJBMJ[FEFTFSJBMJ[F͢ΔSVOUJNFMJCSBSZ
  ͷίʔυΛࣗಈੜ੒
  ྫQSPUPGJMF͔Βίʔυࣗಈੜ੒
  Google::Protobuf::DescriptorPool.xxx do
  add_message "books.GetBookRequest" do
  optional :id, :int64, 1
  end
  add_message "books.Book" do
  optional :id, :int64, 1
  optional :title, :string, 2
  end
  end
  module Books
  GetBookRequest =
  XXX(“books.GetBookRequest”).msgclass
  Book = XXX(“books.Book").msgclass
  end
  message getBookRequest {
  int64 id = 1;
  }
  message Book {
  int64 id = 1;
  string title = 2;
  }
  QSPUPpMF 3VCZ

  View Slide

 16. ©2019 Wantedly, Inc.
  [1] book = Book.new(id: 2, title: "Hello, Book")
  =>
  [2] book.to_proto
  => "\b\x02\x12\vHello, Book”
  [3] book.to_json
  => "{\"id\":2,\"title\":\"Hello, Book\”}"
  [4] Book.decode("\b\x02\x12\vHello, Book")
  =>
  3VCZ
  message Book {
  int64 id = 1;
  string title = 2;
  }
  QSPUPpMF

  View Slide

 17. ©2019 Wantedly, Inc.
  ࣗಈੜ੒ίʔυͰCJOBSZ΍+40/ͷ
  4FSJBMJ[F%FTFSJBMJ[FΛ࣮ݱ

  View Slide

 18. ©2019 Wantedly, Inc.
  service BookService {
  rpc getBook (getBookRequest) returns (Book) {
  option (google.api.http) = {
  get: "/api/books/{id}"
  };
  }
  }
  TXBHHFSQMVHJOͰ+40/Λࣗಈੜ੒
  w HSQDHBUFXBZQSPUPDHFOTXBHHFSQMVHJOΛར༻
  w ҎԼͷQSPUPpMFͷ಺༰Λ൓өͨ͠TXBHHFSKTPOΛੜ੒
  ྫQSPUPGJMF͔ΒTXBHHFSKTPOΛࣗಈੜ੒

  View Slide

 19. ©2019 Wantedly, Inc.
  {
  "swagger": “2.0",
  …,
  "paths": {
  "/api/books/{id}": {
  "get": {
  "operationId": "GetBook",
  "responses": {
  "200": {
  "description": …
  "schema": {
  "$ref": "#/definitions/booksBook"
  }
  }
  },
  “parameters": [
  {
  "name": "id",
  "in": "path",
  "required": true,
  "type": "string",
  "format": "int64"
  }
  ],
  "tags": …
  }
  }
  },
  "definitions": {
  "booksBook": {
  "type": "object",
  "properties": {
  "id": {
  "type": "string",
  "format": "int64"
  },
  "title": {
  "type": "string"
  }
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 20. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͦͷ΄͔ʹ΋ɺQSPUPpMFΛ
  TJOHMFTPVSDFPGUSVUIͱͯ͠
  ༷ʑͳίʔυࣗಈੜ੒͕Մೳ

  View Slide

 21. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͳͥ1SPUPDPM#VGGFSTΛ
  ར༻͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 22. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͳͥ1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢Δͷ͔ʁ
  ࣗಈੜ੒ίʔυར༻ʹΑΔ"1*
  4DIFNBͷอূ
  4FSJBMJ[FS%FTFSJBMJ[FSͷػೳ
  QSPUPDͷ๛෋ͳQMVHJO

  View Slide

 23. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͳͥ1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢Δͷ͔ʁ
  ࣗಈੜ੒ίʔυར༻ʹΑΔ"1*
  4DIFNBͷอূ
  w QSPUPpMFΛਖ਼֬ʹ൓өͨ͠4FSJBMJ[FS%FTFSJBMJ[FSΛར༻͢ΔͷͰ
  ʮ࣮૷ͱ4DIFNBͷڍಈ͕ͣΕΔʯͱ͍͏ࣄ͕ݪཧతʹൃੜ͠ͳ͍
  w 4XBHHFSͷ༷ʹUFTU΍WBMJEBUJPOͰ୲อ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺͨͩ
  QSPUPD͕ੜ੒͢ΔίʔυΛར༻͢Ε͹ྑ͍
  ʮੜ͖ͯΔυΩϡϝϯτʯΛ؆୯͔࣮ͭ֬ʹ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 24. ©2019 Wantedly, Inc.
  4FSJBMJ[FS%FTFSJBJM[FSͷػೳ
  w pFMEͷ௥Ճ΍ϦωʔϜ͸ޙํޓ׵ੑΛյ͞ͳ͍
  w ݹ͍QSPUPpMF͔Βੜ੒ͨ͠%FTFSJBMJ[FSͰ΋৽͍͠
  CJOBSZΛ%FTFSJBMJ[FͰ͖Δɻͦͷٯ΋વΓɻ
  ෳ਺ϚΠΫϩαʔϏεͷಉ࣌EFQMPZͳͲΛۃྗݮΒͤΔ
  w CJOBSZGPSNBU͸+40/ΑΓ΋TFSJBMJ[FEFTFSJBMJ[F͕ૣ͘ɺ
  EBUBTJ[F΋খ͍͞
  4FSJBMJ[FS%FTFSJBMJ[FSͷػೳ͕༏Ε͍ͯΔ
  ͳͥ1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 25. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͳͥ1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢Δͷ͔ʁ
  QSPUPDͷ๛෋ͳQMVHJO
  w QMVHJOʹΑ༷ͬͯʑͳػೳ֦ு͕Մೳ
  w FHTXBHHFSKTPOͷੜ੒
  w FHQSPUPpMFͷ಺༰Λ+40/ܗࣜ΁ม׵
  w FHH31$ HSQDHBUFXBZͷར༻
  w ಛʹɺTXBHHFSKTPO͸ݩʑ8FC'SPOUFOE .PCJMF"QQνʔϜͱͷ
  ίϛϡχέʔγϣϯʹར༻͍ͯͨ͠ͷͰɺԸܙ͕େ͖͔ͬͨ
  w QSPUPDQMVHJOΤίγεςϜ͕࡞ΒΕ͖͍ͯͯΔ

  View Slide

 26. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛ
  Ͳ͏ར༻͍ͯ͠Δͷ͔ʁ

  View Slide

 27. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛͲ͏ར༻͍ͯ͠Δͷ͔ʁ
  #SPXTFS .PCJMF"QQ
  ϚΠΫϩαʔϏεͷ಺ଆͱ֎ଆ
  ྆ํͷ௨৴ʹ1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻
  QSPUPpMFͷ಺༰Λ൓өͨ͠
  +40/PWFS)551
  1SPUPDPM#V⒎FSTPWFS)551
  PS
  QSPUPpMFͷ಺༰Λ൓өͨ͠
  +40/PWFS)551

  View Slide

 28. ©2019 Wantedly, Inc.
  ϚΠΫϩαʔϏε։ൃͰ͸
  ओʹ(Pͱ3VCZΛར༻

  View Slide

 29. ©2019 Wantedly, Inc.
  (PΛར༻ͨ͠ϚΠΫϩαʔϏεͰ͸
  Ͳ͏͍ͯ͠Δ͔ʁ

  View Slide

 30. ©2019 Wantedly, Inc.

  View Slide

 31. ©2019 Wantedly, Inc.
  HSBQJΛར༻
  w HSBQJ"TVSQSJTJOHMZFBTZ"1*TFSWFSBOEHFOFSBUPSJOH31$
  BOE(P
  w ฐࣾΤϯδχΞ!J[VNJO࡞ͷϑϨʔϜϫʔΫ
  w H31$HSQDHBUFXBZͷߏ੒Ͱ(PαʔόʔΛ؆୯ʹߏஙՄೳ
  (PΛར༻ͨ͠ϚΠΫϩαʔϏε։ൃ

  View Slide

 32. ©2019 Wantedly, Inc.
  (PPHMF੡31$ϑϨʔϜϫʔΫ
  w QSPUPpMFʹهड़ͨ͠TFSWJDFEFpOJUJPO͔ΒDMJFOUTFSWFS
  ίʔυ͓ΑͼTFSJBMJ[FSEFTFSJBMJ[FSίʔυΛࣗಈੜ੒
  4DIFNBͱ࣮૷ͷҰகΛอূ
  H31$ͱ͸ʁ

  View Slide

 33. ©2019 Wantedly, Inc.
  H31$ͱ3&45GVM)551"1*ͷม׵Λ
  ߦ͏3FWFSTF1SPYZ(FOFSBUPS
  w H31$TFSWFSͷલஈʹཱͪɺ+40/"1*TFSWFSͱͯ͠ৼΔ෣͏
  ಋೖͷϋʔυϧ͕௿͍
  HSQDHBUFXBZͱ͸ʁ

  View Slide

 34. ©2019 Wantedly, Inc.
  HSBQJΛར༻ͯ͠ɺ1SPUPDPM#VGGFST
  ͷϝϦοτΛڗड
  w QSPUPpMFΛॻ͘ͱɺH31$HSQDHBUFXBZͷίʔυΛࣗಈੜ੒
  4DIFNBΛݫີʹຬͨ͢"1*TFSWFSΛ؆୯ʹ࡞੒Մೳ
  w QSPUPDQMVHJOͰTXBHHFSKTPOΛੜ੒
  4XBHHFS6*ͳͲɺ4XBHHFSΤίγεςϜΛ׆͔ͤΔ
  w ৄࡉ͸ҎԼͷϦϯΫΛࢀর
  (PΛར༻ͨ͠ϚΠΫϩαʔϏε։ൃ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNJ[VNJOHSBQJCVMEJOHKTPOBQJ
  TFSWFSXJUIHSQDHBUFXBZGPSNJDSPTFSWJDFT

  View Slide

 35. ©2019 Wantedly, Inc.
  Ͱ͸ɺ3VCZΛར༻ͨ͠
  ϚΠΫϩαʔϏε։ൃ͸ʁ

  View Slide

 36. ©2019 Wantedly, Inc.
  3VCZPO3BJMT1SPUPDPM#VGGFSTͷ
  4FSJBMJ[FS%FTFSJBMJ[FSΛར༻
  w 3BJMTͰ"1*Λ։ൃ
  w ͨͩ͠ɺSFRVFTUSFTQPOTFͷQBZMPBEʹ1SPUPDPM#V⒎FSTͷ
  CJOBSZGPSNBUΛར༻
  3VCZΛར༻ͨ͠ϚΠΫϩαʔϏε։ൃ

  View Slide

 37. ©2019 Wantedly, Inc.
  > PATCH /api/books/2 HTTP/1.1
  > Accept: application/protobuf
  > Content-Type: application/protobuf
  >
  > \x08\x02
  < HTTP/1.1 200 OK
  < Content-Type: application/protobuf
  <
  < \x08\x02\x12\x0BHello, Book
  [1] book = Book.new(id: 2, title: "Hello, Book")
  =>
  [2] book.to_proto
  => "\b\x02\x12\vHello, Book”
  3VCZ
  )551SFRVFTUSFTQPOTF

  View Slide

 38. ©2019 Wantedly, Inc.
  Mime::Type.register "application/protobuf", :protobuf
  ActionController::Renderers.add :protobuf do |obj, _|
  send_data obj.to_proto, type: Mime[:protobuf]
  end
  3VCZPO3BJMTJOJUJBMJ[FS
  def show
  req = GetBookRequest.decode(request.body.read)

  book = Book.new(id: xxx, title: yyy)
  render protobuf: book
  end
  3VCZPO3BJMTDPOUSPMMFS

  View Slide

 39. ©2019 Wantedly, Inc.
  3BJMTΛར༻͠ͳ͕Βɹ
  1SPUPDPM#VGGFSTͷϝϦοτΛڗड

  View Slide

 40. ©2019 Wantedly, Inc.
  Ұ෦Ͱ͸5ZQF4DSJQU͔Β΋
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻

  View Slide

 41. ©2019 Wantedly, Inc.
  #BDLFOE'PS'SPOUFOE #''
  ͱͳΔ
  5ZQF4DSJQUαʔόʔ͕ଘࡏ
  w #SPXTFSͱ͸(SBQI2-Ͱ௨৴͠ɺ#BDLFOE4FSWFSͱͷ௨৴ʹ͸
  1SPUPDPM#V⒎FSTΛར༻
  5ZQF4DSJQU͔Βͷ1SPUPDPM#VGGFSTར༻
  #SPXTFS .PCJMF"QQ
  5ZQF4DSJQU
  (SBQI2-
  1SPUPDPM#V⒎FST

  View Slide

 42. ©2019 Wantedly, Inc.
  (SBQI2-ͱ1SPUPDPM#VGGFSTΛ
  దࡐదॴͰ࢖͍෼͚͍ͯΔ

  View Slide

 43. ©2019 Wantedly, Inc.
  ࣮ࡍʹ1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻ͯ͠
  ײͨ͡ϝϦοτ

  View Slide

 44. ©2019 Wantedly, Inc.
  ૝૾Ҏ্ʹྑ͍෦෼͕
  ଟ਺͋ͬͨʂ

  View Slide

 45. ©2019 Wantedly, Inc.
  ࣮૷ΑΓ΋ৼΔ෣͍ʹूதͰ͖Δ
  w QSPUPpMFͷ಺༰͸γϯϓϧͰಡΈ΍͘͢ཧղ͠΍͍͢
  w QSPUPpMFΛݟΔ͚ͩͰɺϚΠΫϩαʔϏεͷৼΔ෣͍͕෼͔Δ
  w υϝΠϯϞσϧΛQSPUPpMFͷதʹએݴతʹهड़Ͱ͖Δ
  ʮ࣮૷ʯΑΓ΋ʮৼΔ෣͍ʯʹूதͯٞ͠࿦ɾઃܭ͕Ͱ͖Δ
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻ͯ͠ײͨ͡ϝϦοτ

  View Slide

 46. ©2019 Wantedly, Inc.

  View Slide

 47. ©2019 Wantedly, Inc.

  View Slide

 48. ©2019 Wantedly, Inc.
  (PPHMFͷ"1*%FTJHO(VJEFͷଘࡏ
  w (PPHMF$MPVE"1*TͳͲ(PPHMFͷެ։"1*͸QSPUPpMFͰهड़
  ͞Ε͓ͯΓɺͦΕ͕४ڌ͢Δ"1*%FTJHO(VJEF΋ެ։͞Ε͍ͯΔɹ
  w DGIUUQTHJUIVCDPNHPPHMFBQJTHPPHMFBQJT
  w DGIUUQTDMPVEHPPHMFDPNBQJTEFTJHO
  w (PPHMF"1*T͸༏Ε࣮ͨྫͱͳ͍ͬͯΔ
  w "1*%FTJHO(VJEF͸"1*ઃܭͷࢀߟʹͰ͖Δ
  w ඪ४తͳܕͳͲ΋(PPHMFʹΑͬͯଟ਺ఆٛ͞Ε͍ͯͯར༻Ͱ͖Δ
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻ͯ͠ײͨ͡ϝϦοτ

  View Slide

 49. ©2019 Wantedly, Inc.
  ੩తಈతݴޠ྆ํ͔Βѻ͍΍͍͢
  w QSPUPpMF͸"1*ʹର͢Δ੩తܕ෇͚ͱͯ͠ػೳ͢Δ
  w (Pͷ༷ͳ੩తܕ෇͚ݴޠ͔Β΋ѻ͍΍͍͢ɻQBZMPBEΛ੩తܕ෇͚
  ͞ΕͨTUSVDU΁NBSTIBMVONBSTIBMͰ͖Δɻ
  w 3VCZͷ༷ͳಈతܕ෇͚ݴޠͰ΋ѻ͍΍͍͢ɻpFME໊ͷUZQPͳͲΛ
  ߟ͑ͳͯ͘ྑ͍ɻ
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻ͯ͠ײͨ͡ϝϦοτ

  View Slide

 50. ©2019 Wantedly, Inc.
  5FTU%SJWFO%FWFMPQNFOU 5%%

  ͕΍Γ΍͍͢
  w QSPUPpMFͱͯ͠"1*ͷৼΔ෣͍Λઌʹఆٛ͢ΔͷͰɺͦΕΛຬͨ͢
  5FTUΛ࣮૷ΑΓ΋ઌʹॻ͘͜ͱ͕ग़དྷΔ
  w ࣗવͳܗͰ5%%Λ࣮ફग़དྷΔ
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻ͯ͠ײͨ͡ϝϦοτ

  View Slide

 51. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTͷԸܙΛड͚ͯ
  ։ൃΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 52. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰ
  ݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺

  View Slide

 53. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺
  QSPUPpMFͷڞ༗ํ๏͸੔උ͕ඞཁ
  w 1SPUPDPM#V⒎FST͸$MJFOU 4FSWFS྆ํ͕ಉ͡QSPUPpMFΛࢀর͢Δ
  ඞཁ͕͋Δɻ
  3FQPTJUPSZ͕෼͔Ε͍ͯΔ৔߹ɺQSPUPpMFͷڞ༗͕ඞཁ
  w ڞ༗ํ๏͝ͱͷϝϦοτɾσϝϦοτΛߟ͑Δඞཁ͕͋Δ
  w ୯७ͳίϐʔʜ࣮ݱ͕؆୯͕ͩɺQSPUPpMFͷมߋ௥ै͕೉͍͠
  w QSPUPEFQ౳ͷπʔϧʜ$MJFOU͔ΒWFSTJPOࢦఆ͕Մೳ
  w QSPUPpMFू໿SFQPTJUPSZʜSFQPTJUPSZʹQSPUPpMFΛू໿ɻ
  ίʔυੜ੒ͯ͠MJCSBSZͱͯ͠഑৴ɻEFQFOEBCPUͰมߋΛ௨஌ɻ
  w 8BOUFEMZͰ͸ϓϩδΣΫτ͝ͱʹόϥόϥ͕ͩɺQSPUPpMFू໿
  SFQPTJUPSZͷར༻͕૿Ճத

  View Slide

 54. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺
  1SPUPDPM#VGGFSTίϯύΠϥ QSPUPD

  ͷWFSTJPOʹ஫ҙ͢Δ
  w QSPUPDWFSTJPOͷҧ͍ʹΑͬͯɺࣗಈੜ੒ͨ͠ίʔυ಺༰͕มΘΔ
  w ޓ׵ੑ͸΄ͱΜͲյΕͳ͍͸͕ͣͩɺಛʹ(PͰݟͨ໨ͷEJ⒎͕
  େ͖͘WFSTJPOΛ্͛ͮΒ͔ͬͨ
  w ։ൃऀͦΕͧΕ͕QSPUPDͰίʔυੜ੒͢Δ৔߹ɺQSPUPDWFSTJPO
  Λἧ͑Δඞཁ͋Γ
  VCFSQSPUPUPPMͳͲΛར༻ͯ͠WFSTJPOΛݻఆ͢Δͱྑ͍

  View Slide

 55. ©2019 Wantedly, Inc.

  View Slide

 56. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺
  ݴޠʹΑͬͯ͸4FSJBMJ[BUJPO-JCSBSZ
  ͷػೳ͕ශऑ
  w +BWB4DSJQUpFMEͷTFU͸TFUUFSNFUIPEΛར༻͢Δඞཁ͕͋Δ
  w FHTFU*E TFU/BNF FUD
  w 3VCZSFQFBUFEpFME͸"SSBZMJLF͕ͩඍົʹ࢖͍উख͕ҧ͏
  w ୯७ͳTFU͸ग़དྷͣɺSFQMBDF͕ඞཁ
  w "DUJWF3FDPSEͷXIFSFʹͦͷ··౉ͤͳ͍

  View Slide

 57. ©2019 Wantedly, Inc.
  [1] book = Book.new(id: 1)
  =>
  [2] book.authors
  => []
  [3] book.authors.class
  => Google::Protobuf::RepeatedField
  [4] book.authors = [Author.new(id: 2)]
  Google::Protobuf::TypeError: Expected repeated field
  array
  from (pry):4:in `method_missing’
  [5] book.authors.replace([Author.new(id: 2)])
  => []
  [6] book.authors
  => []

  View Slide

 58. ©2019 Wantedly, Inc.
  [1] req = ListBookRequest.new(ids: [1, 2, 3])
  =>
  [2] req.ids.class
  => Google::Protobuf::RepeatedField
  [4] Book.where(id: req.ids).to_sql
  => "SELECT \"books\".* FROM \"books\" WHERE
  \"books\".\"id\" = NULL"
  [3] Book.where(id: req.ids.to_a).to_sql
  => "SELECT \"books\".* FROM \"books\" WHERE
  \"books\".\"id\" IN (1, 2, 3)"

  View Slide

 59. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺
  1SPUPDPM#VGGFST8FMMLOPXO5ZQFT
  ͷѻ͍͸গ͠໘౗
  w 1SPUPDPM#V⒎FST্Ͱ࣌ؒΛදݱ͢ΔHPPHMFQSPUPCVG5JNFTUBNQ
  w ݴޠ͝ͱͷ5JNF࣮૷ͱ͸ผͳͷͰຖճXSBQVOXSBQ͢Δඞཁ͋Γ
  w 4USJOH7BMVF *OU7BMVFͳͲͷOVMMBCMFUZQFT
  w TUSJOH JOUͳͲΛOVMMBCMFʹ͢Δҝʹར༻
  w ͜Ε΋XSBQVOXSBQͷख͕͔͔ؒΔ

  View Slide

 60. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺
  CJOBSZGPSNBUͷՄࢹԽํ๏Λߟ͑Δ
  ඞཁ͋Γ
  w MPHʹ࢒͢ࡍͳͲɺCJOBSZGPSNBUͷ··Ͱ͸ղऍͮ͠Β͍
  ྫ͑͹MPHΛར༻͢ΔλΠϛϯάͰ%FTFSJBMJ[F͢Δ
  w SFRVFTUSFTQPOTFͷ಺༰֬ೝʹ͸ɺՄࢹԽ͕ඞཁ
  +40/ͱ1SPUPDPM#V⒎FST྆ํΛฦ͢αʔόʔͱͯ͠։ൃ

  View Slide

 61. ©2019 Wantedly, Inc.
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͢ΔதͰݟ͖͑ͯͨ஫ҙ఺
  H31$HSQDHBUFXBZߏ੒ͷ࣌
  มߋʹΑͬͯ͸ޙํޓ׵ੑ͕յΕΔ
  w QSPUPpMFͷFOVN஋Λ૿΍ͨ͠ࣄʹΑͬͯɺSFRVFTUQBSBNFUFS
  Ͱ͋Δ+40/ͷ%FTFSJBMJ[FͰFSSPS͕ى͖ͨέʔε͕͋ͬͨ
  w H31$HSQDHBUFXBZߏ੒ͷ࣌͸ɺ҆શͳมߋ͔ෆ҆ͳ࣌͸ڍಈΛ
  ֬ೝͨ͠΄͏͕ྑ͍

  View Slide

 62. ©2019 Wantedly, Inc.
  ͍͔ͭ͘ͷ఺ʹ͸஫ҙ͠ͳ͕Β
  1SPUPDPM#VGGFSTΛར༻͠Α͏

  View Slide

 63. ©2019 Wantedly, Inc.
  ·ͱΊ

  View Slide

 64. ©2019 Wantedly, Inc.
  ·ͱΊ
  1SPUPDPM#VGGFSTΛ"1*ͷ4DIFNB
  ؅ཧʹར༻͢Δͱଟ͘ͷར఺͕͋Δ
  w QSPUPpMFͱͯ͠"1*ͷৼΔ෣͍Λએݴతʹهड़
  w ࣗಈੜ੒ͨ͠ίʔυʹΑͬͯ4DIFNBͱ࣮૷ͷҰகΛอূ
  w ੩తಈతܕ෇͚ݴޠ྆ํ͔Βѻ͍΍͍͢
  w TXBHHFSKTPOͷੜ੒ͳͲɺQSPUPDQMVHJOͷΤίγεςϜΛ׆༻Մೳ
  ϝϦοτΛڗड͠ੜ࢈ੑߴ͘։ൃ͠Α͏ʂ

  View Slide

 65. ©2019 Wantedly, Inc.
  "QQEFOEJYH31$ʹ͍ͭͯ
  H31$΋ݱࡏݕূத
  w LTDMVTUFS಺ͷϚΠΫϩαʔϏεʹରͯ͠FOWPZ͕TJEFDBSQSPYZ
  ͱͯ͠EFQMPZ͞ΕΔ༷ʹͳͬͨ
  )551MPBECBMBODJOH͕Մೳʹͳͬͨ
  w HSQDHBUFXBZΛ௨ͣ͞ʹ(PͷH31$αʔόʔͱ௨৴ͨ͠Γɺ৽͍͠
  3VCZαʔόʔΛH31$αʔόʔͱͯ͠։ൃ͢ΔࢼΈΛ͍ͯ͠Δ
  1SPUPDPM#V⒎FSTͷԸܙΛड͚ͭͭɺUSBOTQPSU΋ޮ཰Խ

  View Slide

 66. ©2019 Wantedly, Inc.
  1IPUP$SFEJU
  w "MFYXPOHIUUQTVOTQMBTIDPNQIPUPTM5[WBMDQT

  View Slide