06febd004d7cc9c9f6a4e0272b686bc7?s=128

Decks starred by Takeshi Shinoda