The PHP7 Story - Zeev Suraski

The PHP7 Story - Zeev Suraski

לאחר יותר מעשור ללא גרסה מאג'ורית של PHP – גרסה 7 מהווה אבן דרך משמעותית ומלהיבה בהסטוריה של השפה. PHP 7 מבטיחה להביא שיפורי ביצועים מרחיקי דרך בשילוב מגוון של יכולות חדשות. בהרצאה זו, זאב יתאר את האבולוציה של הגרסאות המרכזיות של PHP, את סיפור "מאחורי הקלעים" של הולדתה של PHP 7 ואת היכולות המרכזיות החדשות של השפה.

A8aeb5f617d6089ba16348881905b54e?s=128

WordCamp Israel

March 28, 2016
Tweet