Hi, I am xdite. Rails Developer @ Taiwan

http://blog.xdite.net