Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

ウェブサービスについて

6d4cc28deedb0378ecb67bb9bc818381?s=47 yksk
September 04, 2015

 ウェブサービスについて

pixiv SUMMER BOOT CAMP 2015(インターン)でサービスについて講義しました。

6d4cc28deedb0378ecb67bb9bc818381?s=128

yksk

September 04, 2015
Tweet

Transcript

 1. !ZLTL

 2. ͜Μʹͪ͸

 3. !ZLTL 6*νʔϜ 6*69σβΠϯɾ࣮૷

 4. ਓؾͷαʔϏε ৽͍͠αʔϏε 6*69

 5. ਓؾͷαʔϏε

 6. ֤αʔϏεͷઃܭ

 7. τοϓϖʔδ౤ߘ

 8. 5XJUUFS

 9. 5VNCMS

 10. *OTUBHSBN

 11. 'BDFCPPL

 12. 4PVOE$MPVE

 13. %SJCCCMF

 14. 1JOUFSFTU

 15. QY

 16. ίϯςϯπͷѻ͍ํ

 17. ؾܰ͞

 18. จ຺

 19. ҙਤΛݟΕ͹ͦͷαʔϏεͷ܏޲͕෼͔Δ

 20. ͖Ε͍ͳαʔϏε͸ࣗ༝

 21. ৽͍͠αʔϏε

 22. Ξϯςφ

 23. χϡʔεαΠτ "QQ4UPSF(PPHMF1MBZ ஌Γ߹͍

 24. ਓؾͷαʔϏε΋෼͔Δ

 25. ͱΓ͋͑ͣೖΕͯ͠͹Β͘࢖͏

 26. 6*͕μϝͰ΋ҙਤ͕ࢀߟʹͳΔ͜ͱ͕͋Δ

 27. όʔδϣϯཤྺܧଓར༻

 28. Ͳ͜ʹྗΛೖΕ͍ͯΔ͔෼͔Δ

 29. εΫϦʔϯγϣοτΛࡱΔ

 30. ϝδϟʔόʔδϣϯΞοϓ ࣗಈΞοϓσʔτ͸ແޮʹ

 31. ਓʹ࿩͢

 32. Θ͍Θ͍ ΞϓϦͰ΋"#ςετஈ֊తϦϦʔεΛ ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕͋Δʂ

 33. ࣗ෼ͷσʔλΛ࢖͓͏

 34. ୺຤Λങ͏ඞཁ͕͋Δʜ

 35. 6*69

 36. .BD1$J1IPOFJ1BE"OESPJE ,JOEMF14"QQMF57ʜ υΞϘλϯಈઢ

 37. ࢖ͬͯࣗ෼͕Ͳ͏ࢥ͏͔

 38. ٙ໰ʹࢥ͏ౖΔ ܦҢΛߟ͑ͯΈΔ

 39. σβΠϯͷྗͰੈͷத͕ྑ͘ͳΔ

 40. ͓ΘΓ