Antwerpen '14-'18 flyer

7b04c723316dd727866faa8d79962e77?s=47 aktau
August 23, 2013

Antwerpen '14-'18 flyer

7b04c723316dd727866faa8d79962e77?s=128

aktau

August 23, 2013
Tweet

Transcript

  1. www.vredescentrum.be +32(0)3 292 36 52 Schrijf je in voor onze

    nieuwsbrief via www.antwerpen14-18.be . Reserveer als eerste je ticket voor de pontonbrug en ontdek meer over al onze activiteiten. Bezoek ons Infopunt in het Stadhuis voor meer informatie over het project. Meer informatie: Ann Govaert | Communicatieverantwoordelijke Vredescentrum | ann@vredescentrum.be – Tel: 03 292 36 55 • Middelheimmuseum Getekend, de kunstenaar. Een collectiepresentatie Kunstenaars aan beide kanten van het front getekend door de eerste Wereldoorlog. 4/05/2014 – 11/01/2015 • MAS Exodus. Op de vlucht voor de oorlog Uittocht van ongeveer een miljoen vluchtelin- gen naar Nederland bij het begin van de oorlog en honderdduizenden naar Engeland en Frank- rijk op zoek naar veilig onderkomen. 20/5/2014 - april 2015 • FotoMuseum Antwerpen Shooting Range Over de rol van fotografie tijdens de Groote Oorlog. Welke invloed had fotografie op de oorlog? En hoe verandert fotografie onze blik op oorlog toen en nu? 27/6/2014 - 28/11/2014 • Van Mieghem Museum Eugeen Van Mieghem - De Groote Oorlog Portretten van vertrekkende vluchtelingen en andere sprekende scènes uit het harde dagelijk- se leven in een stad op voet van oorlog. 1/09/2014 - 30/11/2014 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en Letterenhuis BOEM PAUKESLAG! De Modernen. Literatuur& Kunst en de Groote Oorlog. Aan de hand van een zestal centrale figuren roept de tentoonstelling een beeld op wat de oorlog voor kunstenaars en schrijvers bete- kende. 21 september 2014 – 11 januari 2015 (Fabiolazaal) • Red Star Line Museum Ver van de Oorlog? Belgische emigranten in Amerika tijdens WO1 Hoe ervoeren Belgische Amerikanen de oorlog? opening 26/09/2014 • M HKA PANAMARENKO UNIVERSUM De tentoonstelling brengt een fascinerend overzicht samen van de belangrijkste tuigen en objecten van de Antwerpse avant-garde kun- stenaar, aangevuld met tekeningen, edities en ontwerpschetsen van oa. zeppelins. oktober 2014 – februari 2015 • Het Vleeshuis Beleefparcours jongeren Klassen uit het 5de en 6de leerjaar worden uitgenodigd voor een interactieve workshop rond diverse aspecten van oorlog en vrede. Deelnemende klassen krijgen een ticket voor de Vredesstoet. Vanaf november 2013 • Stadswandeling ANTWERPEN IN DE GROOTE OORLOG De Eerste Wereldoorlog binnen de fortengordel De wandeling start aan de Stadsfeestzaal op de Meir en eindigt aan de pontonbrug aan het Steen met aandacht voor historische gebou- wen, beroemde schrijvers en kunstenaars en het vluchtenlingenverhaal, … vanaf januari 2014 • Openluchttentoonstelling met wandeling Schoonselhof De militaire perken WOI op het Schoon- selhof, waar alle vijandigheid verdwijnt. Tijdens de wandeling worden individuele oorlogsverhalen en historische ontdekkingen onthuld over de relatie tussen de Groote Oor- log, de stad Antwerpen en het Schoonselhof. zomer 2014 Het Project Antwerpen ’14-’18 wordt gerealiseerd door het Vredescentrum in samenwerking met meer dan 50 partners. Maak kennis met de partners via de website www.antwerpen14-18.be of onze facebookpagina Antwerpen 14-18 Een greep uit het programma voor 2014
  2. Antwerpen herdenkt 100 jaar Eerste Wereldoorlog Antwerpen heeft historisch gezien

    goede redenen om in 2014 het begin van WOI te herdenken. Als Nationaal Réduit werd Antwerpen even tijdelijke hoofdstad van België en zetel van de regering, het parlement, het leger, de koninklijke familie en de diplomatie. De imposante, dubbele fortengordel bracht een nooit geziene vluchtelin- genstroom op gang, eerst naar Antwerpen en na de val van de stad voornamelijk naar Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het Vredescentrum van de Provincie en Stad Antwerpen werkt samen met meer dan 40 partners in binnen- en buitenland aan een boeiend cultureel programma. Antwerpen bouwt een brug over de Schelde in oktober 2014 Hoogtepunt in het programma Antwerpen ’14-’18 is het herdenkingsweekend (3, 4 en 5 oktober) met de aanleg van een tijdelijke brug over de Schelde, van het Steen tot Linkeroe- ver. Op diezelfde plaats legde het Belgische leger 100 jaar geleden, bij het uitbreken van WOI, een pontonbrug over de Schelde. Via deze brug kon de Versterkte Stelling Antwer- pen voldoende worden bevoorraad en kon de stad ook snel worden ontruimd. Met de bouw van de pontonbrug werd gestart op 2 augustus 1914. Ze werd bij de overgave van Antwerpen op 9 oktober 1914 opgeblazen. De Vredesbrug in 2014 wordt aangelegd door de Belgische en Nederlandse Genietroepen. De brug vormt een mooi symbool van verbinding tussen heden, verleden en toekomst. Vredesbrug 3-4-5 oktober 2014 • • Feestelijke opening op vrijdag 3 oktober: prominenten uit binnen- en buitenland, vredesstoet met kinderen in de hoofdrol, dansspektakel Let’s go Urban, brugverlich- ting Artesis Plantijn Hogeschool, poëtisch parcours War Poets, audioparcours in Voet- gangerstunnel, … • • Heel het weekend kan het grote publiek de brug oversteken van rechter- naar lin- keroever. • • Reserveer tijdig je oversteekticket via onze website www.antwerpen14-18.be. Hou onze website in de gaten voor de start van de ticketverkoop. Kom over de brug in 2014! Als voorbereiding op volgend jaar leggen de Belgische en Nederlandse Genietroepen op za- terdag 28 september 2013 een testbrug. Surf naar onze website www.antwerpen14-18.be voor meer informatie en kom kijken! Wie meer wil weten over Antwerpen in de ‘Groote Oorlog’ en over de pontonbrug, kan ons brugboekje kopen in het Infopunt aan het stadhuis of downloaden via www.antwerpen14-18.be. Antwerpen maakt haar reputatie als interna- tionale kunststad waar en plaatst avant-garde kunst van vroeger en nu in de kijker. Het cultu- reel programma van Antwerpen ’14-’18 omvat onder meer tentoonstellingen in de belang- rijkste Antwerpse musea, lezingen, wandelin- gen en een educatief traject voor kinderen.  Vluchtelingen op de kade, bron: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Brussel  De pontonbrug tussen het Steenplein en Sint-Anna, bron: Stadsarchief Antwerpen