$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Using Awk: An old-school text processing tool with surprising versatility

Using Awk: An old-school text processing tool with surprising versatility

Arjan van der Gaag

August 26, 2015
Tweet

More Decks by Arjan van der Gaag

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Using Awk
  An old-school text processing tool with surprising versatility

  View Slide

 2. Postcodes
  ---------
  Het koppelen van postcodes aan verschillende soorten publications (dag en
  weekbladen) gaat via het volgende tabel.
  Wij houden zelf een tabel bij van postcodes met plaatsnamen, gemeentenamen
  en grenzen (voor kaartjes.)
  ### `geospatial_areas`
  | **Veld** | **Type** | **Beschrijving** | **Voorbeeld** |
  |---------------|----------|------------------------------|---------------|
  | `postal_code` | integer | 4 postcode posities | 3775 |
  | `region_id` | string | Regio code (dag of weekblad) | STAP |

  View Slide

 3. COMMENT ON COLUMN geospatial_areas.postal_code IS '4 postcode posities';
  COMMENT ON COLUMN geospatial_areas.region_id IS 'Regio code (dag of
  weekblad)';

  View Slide

 4. Awk processes records with fields
  [CONDITION] { [ACTIONS] }

  View Slide

 5. Awk processes records with fields
  [CONDITION] { [ACTIONS] }
  [CONDITION] { [ACTIONS] }

  View Slide

 6. Awk processes records with fields
  [CONDITION] { [ACTIONS] }
  [CONDITION] { [ACTIONS] }
  BEGIN { [ACTIONS] }
  END { [ACTIONS] }

  View Slide

 7. % awk '{ print }' docs.md

  View Slide

 8. % awk '{ print }' docs.md
  Postcodes
  ---------
  Het koppelen van postcodes aan verschillende soorten
  publications (dag en weekbladen) gaat via het volgende
  tabel.
  Wij houden zelf een tabel bij van postcodes met
  plaatsnamen, gemeentenamen en grenzen (voor kaartjes.)
  ### `geospatial_areas`
  | **Veld** | **Type** | **Beschrijving** |
  **Voorbeeld** |
  |---------------|----------|------------------------------|

  View Slide

 9. % awk '{ print $1 }' docs.md

  View Slide

 10. % awk '{ print $1 }' docs.md
  Postcodes
  ---------
  Het
  Wij
  ###
  |
  |---------------|----------|------------------------------|
  ---------------|
  |
  |

  View Slide

 11. % awk -F '\|' '{ print $1 }' docs.md

  View Slide

 12. % awk -F '\|' '{ print $1 }' docs.md
  Postcodes
  ---------
  Het koppelen van postcodes aan verschillende soorten
  publications (dag en weekbladen) gaat via het volgende
  tabel.
  Wij houden zelf een tabel bij van postcodes met
  plaatsnamen, gemeentenamen en grenzen (voor kaartjes.)
  ### `geospatial_areas`

  View Slide

 13. % awk -F '\|' '{ print $2 }' docs.md

  View Slide

 14. % awk -F '\|' '{ print $2 }' docs.md
  **Veld**
  ---------------
  `postal_code`
  `region_id`

  View Slide

 15. % awk -F '\|' '/\|/ { print $2 }' docs.md

  View Slide

 16. % awk -F '\|' '/\|/ { print $2 }' docs.md
  **Veld**
  ---------------
  `postal_code`
  `region_id`

  View Slide

 17. % awk -F '\|' '/\|/ && !/-|\*/ { print $2 }' docs.md

  View Slide

 18. % awk -F '\|' '/\|/ && !/-|\*/ { print $2 }' docs.md
  `postal_code`
  `region_id`

  View Slide

 19. % awk -F ' *\| *' '/\|/ && !/-|\*/ { print $2 }' docs.md

  View Slide

 20. % awk -F ' *\| *' '/\|/ && !/-|\*/ { print $2 }' docs.md
  `postal_code`
  `region_id`

  View Slide

 21. % awk -F ' *\| *' '/\|/ && !/-|\*/ { print $2, $4 }'
  docs.md

  View Slide

 22. % awk -F ' *\| *' '/\|/ && !/-|\*/ { print $2, $4 }'
  docs.md
  `postal_code` 4 postcode posities
  `region_id` Regio code (dag of weekblad)

  View Slide

 23. #!/usr/bin/awk -f
  BEGIN { FS = " *\| *" }
  /\|/ && !/-|\*/ {
  print $2, $4
  }
  `postal_code` 4 postcode posities
  `region_id` Regio code (dag of weekblad)

  View Slide

 24. #!/usr/bin/awk -f
  BEGIN { FS = " *\| *" }
  /\|/ && !/-|\*/ && $4 != "" {
  print $2, $4
  }
  `postal_code` 4 postcode posities
  `region_id` Regio code (dag of weekblad)

  View Slide

 25. #!/usr/bin/awk -f
  BEGIN { FS = " *\| *" }
  { gsub("`", "") }
  /\|/ && !/-|\*/ && $4 != "" {
  print $2, $4
  }
  postal_code 4 postcode posities
  region_id Regio code (dag of weekblad)

  View Slide

 26. #!/usr/bin/awk -f
  BEGIN { FS = " *\| *" }
  { gsub("`", "") }
  /\|/ && !/-|\*/ && $4 != "" {
  printf "COMMENT ON COLUMN t.%s IS '%s';\n", $2, $4
  }
  COMMENT ON COLUMN t.postal_code IS '4 postcode posities';
  COMMENT ON COLUMN t.region_id IS 'Regio code (dag of
  weekblad)';

  View Slide

 27. % awk '{ print }' docs.md
  Postcodes
  ---------
  Het koppelen van postcodes aan verschillende soorten
  publications (dag en weekbladen) gaat via het volgende
  tabel.
  Wij houden zelf een tabel bij van postcodes met
  plaatsnamen, gemeentenamen en grenzen (voor kaartjes.)
  ### `geospatial_areas`
  | **Veld** | **Type** | **Beschrijving** |
  **Voorbeeld** |
  |---------------|----------|------------------------------|

  View Slide

 28. #!/usr/bin/awk -f
  BEGIN { FS = " *\| *" }
  { gsub("`", "") }
  /^### / { split($0, a, " ") }
  /\|/ && !/-|\*/ && $4 != "" {
  printf "COMMENT ON COLUMN %s.%s IS '%s';\n", a[2], $2, $4
  }

  View Slide

 29. #!/usr/bin/awk -f
  BEGIN { FS = " *\| *" }
  { gsub("`", "") }
  /^### / { split($0, a, " ") }
  /\|/ && !/-|\*/ && $4 != "" {
  printf "COMMENT ON COLUMN %s.%s IS '%s';\n", a[2], $2, $4
  }
  COMMENT ON COLUMN geospatial_areas.postal_code IS '4
  postcode posities';
  COMMENT ON COLUMN geospatial_areas.region_id IS 'Regio code
  (dag of weekblad)';

  View Slide

 30. ruby -F' *\| *' -a -l -n -e '$table = $_.split(" ")[1] if /
  ^### /; next if !/\|/ || /-|\*/; print gsub('`', '', format
  "COMMENT ON COLUMN %s.%s IS %s;\n", $table, $F[1], $F[3])'
  docs.md

  View Slide

 31. #!/usr/bin/env ruby -F' *\| *' -a -l -n
  table = $_.split(" ")[1] if /^### /
  next if !/\|/ || /-|\*/ || $F[3] == ""
  print gsub('`', '',
  format(
  "COMMENT ON COLUMN %s.%s IS %s;\n",
  $table,
  $F[1],
  $F[3]
  )
  )

  View Slide