Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Emergente Gravitatie

Bart Buelens
November 22, 2018

Emergente Gravitatie

Presentatie voor de Werkgroep Algemene Sterrenkunde van Urania, Hove.

Bart Buelens

November 22, 2018
Tweet

More Decks by Bart Buelens

Other Decks in Science

Transcript

 1. Emergente Gravitatie
  volgens Erik Verlinde
  Bart Buelens, 22 november 2018
  Urania, Hove

  View full-size slide

 2. By Stefania.deluca - Own work, Public Domain,
  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34962949
  Oort, Zwicky e.a. jaren 1930

  View full-size slide

 3. Waarneming in conflict met theorie
  Waarneming fout
  Oplossing:
  Donkere materie
  WIMP

  View full-size slide

 4. Waarneming in conflict met theorie
  Waarneming fout
  Oplossing:
  Donkere materie
  WIMP
  Theorie fout
  Oplossing:
  Alternatieve theorie
  1. MOND
  2. Emergent gravity
  of

  View full-size slide

 5. 1. Emergente fenomenen
  en entropie

  View full-size slide

 6. Emergente fenomenen in de fysica
  P V = N R T
  hoeveelheid N, volume V,
  gasconstante R
  druk P
  temperatuur T gas

  View full-size slide

 7. Macroniveau versus microniveau
  gas als een verzameling moleculen

  View full-size slide

 8. By Own work by Daderot - transferred from the English language
  Wikipedia, CC BY-SA 3.0,
  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507663
  Ludwig Boltzmann

  View full-size slide

 9. Entropie van een gesloten systeem
  S = k log W
  S : entropie
  k : Boltzmann constante
  W : aantal micro-toestanden dat aanleiding
  kan geven tot de gegeven macro-toestand

  View full-size slide

 10. T, P, V, S
  gelijk voor elke
  configuratie
  entropie S
  slaat de brug
  tussen
  macro en micro

  View full-size slide

 11. Terzijde -- Thermodynamica
  studie van deeltjes op macro niveau in termen van
  temperatuur, energie en entropie
  Hoofdwetten
  Nulde : thermisch evenwicht
  Eerste: behoud van energie
  Tweede : entropie neemt altijd toe
  Derde : entropie constant bij absoluut nulpunt

  View full-size slide

 12. 2. Entropie als informatie

  View full-size slide

 13. A S(A)
  onbekend / vrij bekend / vast
  B S(B)
  S(A) > S(B) S(A) – S(B) = ?

  View full-size slide

 14. A S(A)
  onbekend / vrij bekend / vast
  B S(B)
  S(A) > S(B) S(A) – S(B) = Informatie

  View full-size slide

 15. A S(A)
  onbekend / vrij bekend / vast
  C S(C) = 0
  S(A) – S(C) = S(A) = I(A)

  View full-size slide

 16. A S(A)
  onbekend / vrij bekend / vast
  C S(C) = 0
  S(A) – S(C) = S(A) = I(A)

  View full-size slide

 17. Entropie is informatie
  entropie
  =
  de informatie die nodig is om het systeem
  op microscopisch niveau te beschrijven
  Shannon entropie (1940s)
  => Informatietheorie

  View full-size slide

 18. De eenheid van informatie is de bit
  een “bit” is 0 of 1
  abstractie van thermodynamische interpretatie
  entropie = informatie = log2
  (2N) = N bits

  View full-size slide

 19. 3. Quantummechanica

  View full-size slide

 20. Onzekerheidsprincipe van Heisenberg
  https://interhacker.wordpress.com/2015/03/29/modern-physics-chapter-6-the-heisenberg-uncertainty-principle/

  View full-size slide

 21. Standaardmodel der elementaire deeltjes
  Quantum entropie beschrijft
  wanorde ~ aantal mogelijke toestanden
  • Kan gezien worden als quantum informatie
  • Wordt uitgedrukt in eenheden van qubits
  • Quantum bit, of “qubit”: 0 ≤ q ≤ 1

  View full-size slide

 22. Verstrengeling

  View full-size slide

 23. Verstrengelingsentropie
  Twee systemen die 100% verstrengeld zijn:
  entropie gelijk aan dat van één van de twee
  Mate van verstrengeling ~ (entropie)-1

  View full-size slide

 24. 4. Gravitatie

  View full-size slide

 25. Zwarte gaten en thermodynamica
  Bekenstein en Hawking, 1970s
  Wheeler, 1970s – 1980s
  Wat is de entropie van een zwart gat?

  View full-size slide

 26. Zwarte gaten en thermodynamica
  massa toevoegen => entropie neemt toe
  Hawking straling
  verstrengelde qubits,
  quantumentropie
  => informatie neemt toe

  View full-size slide

 27. Zwarte gaten en thermodynamica
  Entropie
  ~ oppervlak van
  waarnemingshorizon
  ~ massa
  ~ gravitatie
  ~ informatie
  Informatie is bouwsteen

  View full-size slide

 28. Gravitatie is thermodynamisch
  Jacobson 1995
  Afleiding vergelijkingen algemene relativiteit
  in termen van entropie
  (in nabijheid van zwart gat)
  verband gravitatie – entropie

  View full-size slide

 29. Snaartheorie
  Quantummechanische beschrijving
  van gravitatie, vanaf 1970s
  Jaren 1990: snaartheorie beschrijft
  microscopische toestand van zwarte gaten
  ZONDER gravitatie nodig te hebben.
  Gravitatie is een macroscopische fenomeen,
  emergent.

  View full-size slide

 30. Holografisch principe
  (G. „t Hooft e.a. 1990s)
  alle informatie in heelal te beschrijven op
  een denkbeeldige schil (2D) er om heen
  voor een Anti-de-Sitter ruimte
  (negatief gekromde ruimtetijd,
  negatieve kosmologische constante,
  geen donkere energie) – niet ons heelal

  View full-size slide

 31. Basis voor theorie Eric Verlinde (UvA)
  Thermodynamische beschrijving
  algemene relativiteit en gravitatie
  Emergente gravitatie
  volgens snaartheorie
  Holografisch principe over
  hoeveelheid informatie in heelal

  View full-size slide

 32. Eric Verlinde‟s theorie (vanaf 2009)
  1. Gravitatie is een emergente kracht,
  veroorzaakt door entropie
  2. Deze entropie is een maat voor de
  hoeveelheid quantuminformatie
  3. Quantuminformatie is overal in het heelal
  en is groter in nabijheid van massa

  View full-size slide

 33. Nog volgens Verlinde
  Voor de-Sitter-ruimte: donkere energie
  is toename van entropie proportioneel
  aan volume van heelal
  (verschil met holografisch principe)
  Volumebijdrage

  View full-size slide

 34. Verlinde‟s emergente gravitatie
  I. Alternatief voor donkere materie
  (verklaart rotatiecurves sterrenstelsels)
  II. Verzoent gravitatie met quantumtheorie
  III. Betrekt donkere energie in de theorie

  View full-size slide

 35. 5. Verlinde in de praktijk

  View full-size slide

 36. Belangrijkste waarneembare effecten
  Op grote afstanden begint gravitatie
  lineair af te nemen in plaats van kwadratisch.
  Dit effect was kleiner in het vroege heelal,
  want de volumebijdrage was kleiner

  View full-size slide

 37. Rotatiecurven van sterrenstelsels
  Verlinde:
  Rotatiesnelheden beginnen af te wijken
  bij gravitatie <= c H0
  .
  Dit had Milgrom al empirisch vastgesteld in 1983!
  … en is de basis voor MOND

  View full-size slide

 38. Gravitatie lenzen
  artikel …
  + rotatiecurves
  + standaardmodel
  + dark energy

  View full-size slide

 39. - abs
  Kan Verlinde dit verklaren? Lijkt mogelijk…

  View full-size slide

 40. Nog een donkere materie vraag
  Waarom komt DM alleen voor in de buurt
  van gewone materie?
  Verlinde: het is in de buurt van gewone materie
  dat de quantuminformatie gravitatie veroorzaakt
  en elders natuurlijk niet

  View full-size slide

 41. 6. Ja maar …

  View full-size slide

 42. Patroon acoustische oscillaties in CMB
  - zou verklaard worden door donkere materie
  - (nog) niet door emergente gravitatie

  View full-size slide

 43. Bullet cluster: “botsende” clusters
  - zou verklaard worden door donkere materie
  - (nog) niet door emergente gravitatie

  View full-size slide

 44. “Veranderingen in perihelia van planeten
  7 ordegroottes fout met theorie van Verlinde”

  View full-size slide

 45. Reactie van Verlinde
  Theorie is tot nu toe alleen ontwikkeld
  voor systemen die
  bolvormig, geïsoleerd en statisch zijn
  Huidige stand van theorie kan niet werken
  in deze “probleemgevallen”

  View full-size slide

 46. 7. Conclusie

  View full-size slide

 47. Wordt vervolgd…
  Verlinde’s theorie: verder te ontwikkelen
  Houdt theorie stand?
  Falsificatie?
  Ontdekking van WIMPs of andere DM particles?

  View full-size slide