$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Emergente Gravitatie

Bart Buelens
November 22, 2018

Emergente Gravitatie

Presentatie voor de Werkgroep Algemene Sterrenkunde van Urania, Hove.

Bart Buelens

November 22, 2018
Tweet

More Decks by Bart Buelens

Other Decks in Science

Transcript

 1. Emergente Gravitatie volgens Erik Verlinde Bart Buelens, 22 november 2018

  Urania, Hove
 2. By Stefania.deluca - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34962949 Oort, Zwicky

  e.a. jaren 1930
 3. Waarneming in conflict met theorie Waarneming fout Oplossing: Donkere materie

  WIMP
 4. Waarneming in conflict met theorie Waarneming fout Oplossing: Donkere materie

  WIMP Theorie fout Oplossing: Alternatieve theorie 1. MOND 2. Emergent gravity of
 5. 1. Emergente fenomenen en entropie

 6. None
 7. Emergente fenomenen in de fysica P V = N R

  T hoeveelheid N, volume V, gasconstante R druk P temperatuur T gas
 8. Macroniveau versus microniveau gas als een verzameling moleculen

 9. By Own work by Daderot - transferred from the English

  language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507663 Ludwig Boltzmann
 10. Entropie van een gesloten systeem S = k log W

  S : entropie k : Boltzmann constante W : aantal micro-toestanden dat aanleiding kan geven tot de gegeven macro-toestand
 11. T, P, V, S gelijk voor elke configuratie entropie S

  slaat de brug tussen macro en micro
 12. Terzijde -- Thermodynamica studie van deeltjes op macro niveau in

  termen van temperatuur, energie en entropie Hoofdwetten Nulde : thermisch evenwicht Eerste: behoud van energie Tweede : entropie neemt altijd toe Derde : entropie constant bij absoluut nulpunt
 13. 2. Entropie als informatie

 14. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast B S(B)

  S(A) > S(B) S(A) – S(B) = ?
 15. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast B S(B)

  S(A) > S(B) S(A) – S(B) = Informatie
 16. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast C S(C)

  = 0 S(A) – S(C) = S(A) = I(A)
 17. A S(A) onbekend / vrij bekend / vast C S(C)

  = 0 S(A) – S(C) = S(A) = I(A)
 18. Entropie is informatie entropie = de informatie die nodig is

  om het systeem op microscopisch niveau te beschrijven Shannon entropie (1940s) => Informatietheorie
 19. De eenheid van informatie is de bit een “bit” is

  0 of 1 abstractie van thermodynamische interpretatie entropie = informatie = log2 (2N) = N bits
 20. 3. Quantummechanica

 21. Onzekerheidsprincipe van Heisenberg https://interhacker.wordpress.com/2015/03/29/modern-physics-chapter-6-the-heisenberg-uncertainty-principle/

 22. Standaardmodel der elementaire deeltjes Quantum entropie beschrijft wanorde ~ aantal

  mogelijke toestanden • Kan gezien worden als quantum informatie • Wordt uitgedrukt in eenheden van qubits • Quantum bit, of “qubit”: 0 ≤ q ≤ 1
 23. Verstrengeling

 24. Verstrengelingsentropie Twee systemen die 100% verstrengeld zijn: entropie gelijk aan

  dat van één van de twee Mate van verstrengeling ~ (entropie)-1
 25. 4. Gravitatie

 26. Zwarte gaten en thermodynamica Bekenstein en Hawking, 1970s Wheeler, 1970s

  – 1980s Wat is de entropie van een zwart gat?
 27. Zwarte gaten en thermodynamica massa toevoegen => entropie neemt toe

  Hawking straling verstrengelde qubits, quantumentropie => informatie neemt toe
 28. Zwarte gaten en thermodynamica Entropie ~ oppervlak van waarnemingshorizon ~

  massa ~ gravitatie ~ informatie Informatie is bouwsteen
 29. Gravitatie is thermodynamisch Jacobson 1995 Afleiding vergelijkingen algemene relativiteit in

  termen van entropie (in nabijheid van zwart gat) verband gravitatie – entropie
 30. Snaartheorie Quantummechanische beschrijving van gravitatie, vanaf 1970s Jaren 1990: snaartheorie

  beschrijft microscopische toestand van zwarte gaten ZONDER gravitatie nodig te hebben. Gravitatie is een macroscopische fenomeen, emergent.
 31. Holografisch principe (G. „t Hooft e.a. 1990s) alle informatie in

  heelal te beschrijven op een denkbeeldige schil (2D) er om heen voor een Anti-de-Sitter ruimte (negatief gekromde ruimtetijd, negatieve kosmologische constante, geen donkere energie) – niet ons heelal
 32. Basis voor theorie Eric Verlinde (UvA) Thermodynamische beschrijving algemene relativiteit

  en gravitatie Emergente gravitatie volgens snaartheorie Holografisch principe over hoeveelheid informatie in heelal
 33. Eric Verlinde‟s theorie (vanaf 2009) 1. Gravitatie is een emergente

  kracht, veroorzaakt door entropie 2. Deze entropie is een maat voor de hoeveelheid quantuminformatie 3. Quantuminformatie is overal in het heelal en is groter in nabijheid van massa
 34. Nog volgens Verlinde Voor de-Sitter-ruimte: donkere energie is toename van

  entropie proportioneel aan volume van heelal (verschil met holografisch principe) Volumebijdrage
 35. Verlinde‟s emergente gravitatie I. Alternatief voor donkere materie (verklaart rotatiecurves

  sterrenstelsels) II. Verzoent gravitatie met quantumtheorie III. Betrekt donkere energie in de theorie
 36. 5. Verlinde in de praktijk

 37. Belangrijkste waarneembare effecten Op grote afstanden begint gravitatie lineair af

  te nemen in plaats van kwadratisch. Dit effect was kleiner in het vroege heelal, want de volumebijdrage was kleiner
 38. Rotatiecurven van sterrenstelsels Verlinde: Rotatiesnelheden beginnen af te wijken bij

  gravitatie <= c H0 . Dit had Milgrom al empirisch vastgesteld in 1983! … en is de basis voor MOND
 39. Gravitatie lenzen artikel … + rotatiecurves + standaardmodel + dark

  energy
 40. - abs Kan Verlinde dit verklaren? Lijkt mogelijk…

 41. None
 42. Nog een donkere materie vraag Waarom komt DM alleen voor

  in de buurt van gewone materie? Verlinde: het is in de buurt van gewone materie dat de quantuminformatie gravitatie veroorzaakt en elders natuurlijk niet
 43. 6. Ja maar …

 44. Patroon acoustische oscillaties in CMB - zou verklaard worden door

  donkere materie - (nog) niet door emergente gravitatie
 45. Bullet cluster: “botsende” clusters - zou verklaard worden door donkere

  materie - (nog) niet door emergente gravitatie
 46. “Veranderingen in perihelia van planeten 7 ordegroottes fout met theorie

  van Verlinde”
 47. Reactie van Verlinde Theorie is tot nu toe alleen ontwikkeld

  voor systemen die bolvormig, geïsoleerd en statisch zijn Huidige stand van theorie kan niet werken in deze “probleemgevallen”
 48. 7. Conclusie

 49. Wordt vervolgd… Verlinde’s theorie: verder te ontwikkelen Houdt theorie stand?

  Falsificatie? Ontdekking van WIMPs of andere DM particles?
 50. None