Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GESTIONAR CONEIXEMENT 2

Manel
October 15, 2023

GESTIONAR CONEIXEMENT 2

Manel

October 15, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. GESTIONAR EL CONEIXEMENT EN
  MODELS HÍBRIDS DE TREBALL
  DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View full-size slide

 2. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  OBJECTIU DE L’EIX 5
  Establir mecanismes corporatius, per garantir la
  creació i transferència del coneixement clau pels
  equips, en sistemes híbrids de treball

  View full-size slide

 3. QUÈ ÉS EL CONEIXEMENT
  • Comprensió adquirida a través de l' aprenentatge,
  l' observació i l' experimentació...
  • Permet:
  üEntendre
  üInterpretar
  üSolucionar problemes
  üPrendre decisions
  üCrear noves idees
  üDur a terme activitats

  View full-size slide

 4. CONEIXEMENT: L' ACTIU MÉS
  IMPORTANT DE L' EQUIP
  • Millora la presa de decisions
  • Augmenta l'eficiència i la productivitat
  • Afavoreix la innovació
  • Enforteix la col·laboració
  • Contribueix a la resiliència

  View full-size slide

 5. TRETS D' UNA CULTURA DE
  CONEIXEMENT EN L’EQUIP
  • Es comparteix activament el coneixement
  • Es valora l' aprenentatge continu
  • Avaluació i reflexió sobre el que es fa
  • Aprofitament de l' error
  • Valor del contacte interpersonal
  • Consciència del desconeixement üCuriositat
  üDiàleg intergeneracional
  üEl valor d' ESCOLTAR

  View full-size slide

 6. COSES QUE HEM DE SABER
  SOBRE EL CONEIXEMENT

  View full-size slide

 7. EL CONEIXEMENT ESTÀ EN LES PERSONES

  View full-size slide

 8. PER SABER CAL UN CERVELL, PERÒ PER
  CONÈIXER SE’N NECESITEN DOS
  SAP
  CONEIX
  EXPRESSA
  CONEIX
  APRÈN

  View full-size slide

 9. APRENENTATGE I INPUTS DE L’ENTORN

  View full-size slide

 10. LES ORGANITZACIONS ESTAN FORMADES PER
  PERSONES

  View full-size slide

 11. PERO LES PERSONES NO SÓN
  L’ORGANITZACIÓ

  View full-size slide

 12. DE LES PERSONES A L’ORGANITZACIÓ
  MECANISMES

  View full-size slide

 13. GESTIONAR EL CONEIXEMENT ÉS:
  Assegurar-se de que passin coses…
  …perquè les persones creïn coneixement a partir de la seva
  experiència …
  …i el transfereixin a l’organització ….
  …amb el propòsit que qualsevol persona que hagi de
  prendre una decisió, disposi del coneixement clau per poder-
  ho fer.

  View full-size slide

 14. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  IMPORTÀNCIA DEL CONTACTE

  View full-size slide

 15. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  LES PERSONES COMPARTEIXEN
  ESPONTÀNIAMENT
  CONEIXEMENT
  CONSCIENT INCONSCIENT
  CONEIXEMENT PRÀCTIC
  NO ES DOCUMENTA ABAST UNIPERSONAL NO ES CONTROLA/CONTRASTA
  AUTOCRÍTICA CAPACITAT DE DEMANAR AJUT

  View full-size slide

 16. LES CLAUS DE LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
  COL·LECTIVITZAR
  CONVERSAR
  VEURES

  View full-size slide

 17. Fomentant la col·laboració.
  Avaluant i aprenent del que es fa.
  Fomentant la transferència activa de coneixement
  Promovent l' aprenentatge continu
  Assegurant el coneixement crític
  COM DESENVOLUPAR UNA CULTURA
  DEL CONEIXEMENT A L' EQUIP

  View full-size slide

 18. ELS REPTES
  • Convicció de la importància del coneixement de TOTES
  les persones.
  • Contrarestar l' individualisme sistèmic.
  • Desactivar la falta crònica de temps.
  • Contenir la impaciència i dissenyar abans d' actuar.
  • Actualitzar els models directius:
  ü De mecànics a orgànics
  ü De conductista a
  cognitivista

  View full-size slide

 19. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  QUÈ PODEM FER PER ASSEGURAR LA
  TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER:
  ENRIQUIR LA PRESA DE DECISIONS DE L’EQUIP.
  APRENDRE DEL QUE FEM.
  RESOLDRE INCIDÈNCIES
  ASSEGURAR EL CONEIXEMET CRÍTIC
  INTEGRAR NOUS COMPANYS/NYES

  View full-size slide

 20. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  PROBABLEMENT UNA MATEIXA TÈCNICA/EINA POT APORTAR
  DIFERENTS BENEFICIS.
  PERÒ CAL UN PROPÒSIT CLAR PER OBTENIR UN BENEFICI
  DIFERENT D’UNA MATEIXA EINA.
  UN ÚLTIM APUNT

  View full-size slide