Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PRESENTACIÓ_TANCAMENT.pdf

Manel
October 26, 2023

 PRESENTACIÓ_TANCAMENT.pdf

Manel

October 26, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. [cumClavis]
  DIRECCIÓ DE PERSONES EN
  SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View full-size slide

 2. PROPÒSITS D’AQUESTA ACCIÓ
  Conèixer els i el per què dels continguts i
  especificacions d’aquesta Guia.
  Reflexionar sobre les implicacions en la nostra
  realitat professional
  Detectar dificultats i compartir bones
  pràctiques de direcció de treball en sistemes
  híbrids
  Completar, proposar millores a la Guia.

  View full-size slide

 3. CALENDARI
  7,5 hores per persona
  19 SETEMBRE 27 OCTUBRE

  View full-size slide

 4. TEMES TRACTATS

  View full-size slide

 5. WIKI
  hibrid2.cumclavis.net
  [email protected]
  entrar
  4 GRUPS

  View full-size slide

 6. UN RESULTATS
  SEGONA EDICIÓ DE DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES
  HÍBRIDS DE TREBALL
  APORTACIONS DELS I DE LES PARTICIPANTS
  Barcelona, octubre de 2023
  Índex INTRODUCCIÓ 3
  ESTRUCTURA I METODOLOGIA DE TREBALL UTILITZADA 3
  PARTICIPANTS EN L’ELABORACIÓ D’AQUEST DOCUMENT 5
  APORTACIONS ALS VALORS QUE S’HAN D’IMPULSAR
  EN ENTORNS DE TREBALL HÍBRID 7
  CONSELLS PER APROFITAR EL MILLOR DEL REMOT I DEL
  PRESENCIAL EN EL MODEL HÍBRID DE TREBALL. 8
  FOMENTAR L’ADHERÈNCIA A L’EQUIP EN UN SISTEMA
  HÍBRID DE TREBALL 9
  20 PRÀCTIQUES PER CREAR ADHERÈNCIA EN L’EQUIP 12
  SOBRESATURACIÓ I DESCONNEXIÓ DIGITAL 14
  20 MECANISMES PER GESTIONAR EL CONEIXEMENT DE
  L’EQUIP. 14

  View full-size slide