Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Budoucnost bez uhlíku?

David Majda
November 02, 2016

Budoucnost bez uhlíku?

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak velký problém je globální oteplování? Co se stane, pokud bude na Zemi o 2, 4, nebo 6 °C tepleji? A zda a jak je možné tomu předejít? V přednášce se na toto téma podíváme analytickým pohledem. Vysvětlíme si, proč je vůbec oteplování problém, jaké jsou jeho důsledky, a především jakými cestami mu zamezit. Zaměříme se přitom zejména na radikální technologickou transformaci energetiky a dopravy, která nás nejspíš čeká.

Předneseno na pražském Ruby srazu.

Detaily:
http://srazy.info/prvni-streda-ruby-on-rails/6904
https://www.facebook.com/events/276729229394370/

David Majda

November 02, 2016
Tweet

More Decks by David Majda

Other Decks in Science

Transcript

 1. Budoucnost bez uhlíku? David Majda Praha, 2.11.2016

 2. Příběh této přednášky

 3. Část 1: Problém • Existence a příčiny • Mechanismus •

  Důsledky • Cíl • Snížení emisí CO 2 ◦ Výroba elektrické energie ◦ Doprava ◦ … • Zachycení CO 2 • Cena Část 2: Řešení
 4. Disclaimer

 5. Fakta × Podložená tvrzení × Domněnky

 6. Fakta × Podložená tvrzení × Domněnky Romm 2016, s. 188–191

 7. Část 1 Problém

 8. Globální oteplování existuje.

 9. Hlavní příčinou globálního oteplování je činnost člověka, především vypouštění skleníkových

  plynů (CO 2 , …) do atmosféry.
 10. https://twitter.com/BarackObama/status/335089477296988160

 11. http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm

 12. None
 13. 195 vlád světa

 14. „Human influence has been detected […]; and it is extremely

  likely to have been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century.“ IPCC 2014
 15. http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2016

 16. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20160912/

 17. https://en.wikipedia.org/wiki/File:All_palaeotemps.svg

 18. None
 19. http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html

 20. https://clas-pages.uncc.edu/mesas/news/

 21. „Consensus as strong as the one that has developed around

  this topic is rare in science.“ Donald Kennedy šéfredaktor Science (2000–2008) Romm 2008, s. 12
 22. „There can be no longer be genuine doubt that human-made

  gases are the dominant cause of observed warming.“ James Hansen ředitel Goddard Institute for Space Studies (1981–2013) Romm 2008, s. 13
 23. Mechanismus

 24. https://share.america.gov/simple-facts-of-climate-change/

 25. http://www.berscience.org/posters/

 26. Klima je systém.

 27. Klima je nelineární systém.

 28. Klima je nelineární, nestabilní systém.

 29. Změny absorpce CO 2

 30. Vodní pára

 31. Tání ledovců

 32. Permafrost

 33. Neroztočit cyklus!

 34. Důsledky

 35. http://folk.uio.no/roberan/learnmore/more_GCP2015_figures.shtml

 36. Zvýšení mořské hladiny

 37. None
 38. +6 m https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html

 39. +6 m https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html +60 m

 40. Klimatické extrémy

 41. Sucho

 42. http://www.paragkhanna.com/connectography/

 43. Ostatní

 44. http://www.idnes.cz/

 45. Bezpečnostní hrozba

 46. Závěr

 47. „The obvious truth about global warming is this: barring miracles,

  humanity is in for some awful shit.“ David Roberts novinář http://www.vox.com/2015/5/15/8612113/truth-climate-change
 48. Část 2 Řešení

 49. Cíl

 50. UNFCCC 2015

 51. ≤ 450 ppm Romm 2016, s. 154

 52. http://www.berscience.org/posters/

 53. http://www.berscience.org/posters/

 54. Snížení emisí CO 2

 55. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Co2-2013-top40.svg

 56. 2050 2100 http://tomduck.ca/posts/2015-10-01_why-eighty-percent.html 80 % 100 %

 57. Konzervativní!

 58. http://folk.uio.no/roberan/t/global_mitigation_curves.shtml

 59. https://flowcharts.llnl.gov/

 60. Výroba elektrické energie

 61. IEA 2016, s. 24

 62. http://ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Special%20Reports&r=SRREN&f=SPM IPCC 2012, s. 7

 63. Geotermální elektrárny

 64. Vodní elektrárny

 65. Jaderné elektrárny

 66. https://thinkprogress.org/does-nuclear-power-have-a-negative-learning-curve-b389ef2de998

 67. Větrné elektrárny

 68. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Wind_Power_Cumulative_Capacity.svg

 69. Sluneční elektrárny

 70. https://en.wikipedia.org/wiki/File:China_Photovoltaics_Installed_Capacity.svg

 71. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Price_history_of_silicon_PV_cells_since_1977.svg

 72. IEA 2014, s. 29

 73. Problémy

 74. Cena

 75. https://en.wikipedia.org/wiki/File:LCOE_comparison_fraunhofer_november2013.svg

 76. Stabilita

 77. Síť

 78. Rozsah transformace

 79. https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/675721973264089088

 80. Shrnutí

 81. Doprava

 82. Auta

 83. None
 84. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PEV_Registrations_China_from_2011.png

 85. http://www.climatechangenews.com/2015/03/23/falling-battery-prices-boost-outlook-for-electric-vehicles

 86. Letadla

 87. None
 88. Lodě

 89. None
 90. Průmysl

 91. None
 92. Zemědělství

 93. None
 94. Úspory

 95. None
 96. None
 97. Zachycení CO 2

 98. Vegetace

 99. CSS

 100. Výzkum

 101. http://www.popularmechanics.com/technology/news/a21218/bionic-leaf-turns-co2-back-into-fuel/

 102. http://www.popularmechanics.com/science/green-tech/a23417/convert-co2-into-ethanol/

 103. Cena

 104. Závěr

 105. Konec

 106. Zdroje Intergovernmental Panel on Climate Change. Renewable Energy Sources and

  Climate Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press, ©2012. ISBN 978-1-107-02340-6. Dostupné také z: http://www.ipcc.ch/report/srren/ Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2014: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014. ISBN 978-92-9169-143-2. Dostupné také z: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ International Energy Agency. Energy Technology Perspectives 2014: Harnessing Electricity’s Potential [online]. ©OECD/IEA, 2014 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-technology-perspectives-2014.html International Energy Agency. Key world energy statistics 2016 [online]. ©OECD/IEA, 2016 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics.html
 107. Zdroje ROMM, Joseph. Climate Change: What Everyone Needs to Know.

  New York: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-025017-1. ROMM, Joseph. Hell and High Water: The Global Warming Solution. 1st Harper Perennial ed. New York: Harper Perennial, 2008. ISBN 978-0-06-117213-7. United Nations Framework Convention on Climate Change. Paris Agreement. UNFCCC, 2015. Dostupné také z: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
 108. Zdroje ilustračních obrázků http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy/climate-change/intergovernmental-panel-on-climate-chan ge-ipcc http://www.esrl.noaa.gov/news/2013/CO2400.html https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_2015.jpg https://www.youtube.com/watch?v=iIATP6Nd0g0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.png

  http://www.zelenausporam-2.cz/?page_id=52