Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Budoucnost bez uhlíku?

David Majda
November 02, 2016

Budoucnost bez uhlíku?

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak velký problém je globální oteplování? Co se stane, pokud bude na Zemi o 2, 4, nebo 6 °C tepleji? A zda a jak je možné tomu předejít? V přednášce se na toto téma podíváme analytickým pohledem. Vysvětlíme si, proč je vůbec oteplování problém, jaké jsou jeho důsledky, a především jakými cestami mu zamezit. Zaměříme se přitom zejména na radikální technologickou transformaci energetiky a dopravy, která nás nejspíš čeká.

Předneseno na pražském Ruby srazu.

Detaily:
http://srazy.info/prvni-streda-ruby-on-rails/6904
https://www.facebook.com/events/276729229394370/

David Majda

November 02, 2016
Tweet

More Decks by David Majda

Other Decks in Science

Transcript

 1. Budoucnost
  bez uhlíku?
  David Majda
  Praha, 2.11.2016

  View Slide

 2. Příběh této přednášky

  View Slide

 3. Část 1: Problém
  ● Existence a příčiny
  ● Mechanismus
  ● Důsledky
  ● Cíl
  ● Snížení emisí CO
  2
  ○ Výroba elektrické energie
  ○ Doprava
  ○ …
  ● Zachycení CO
  2
  ● Cena
  Část 2: Řešení

  View Slide

 4. Disclaimer

  View Slide

 5. Fakta
  ×
  Podložená tvrzení
  ×
  Domněnky

  View Slide

 6. Fakta
  ×
  Podložená tvrzení
  ×
  Domněnky
  Romm 2016, s. 188–191

  View Slide

 7. Část 1
  Problém

  View Slide

 8. Globální oteplování
  existuje.

  View Slide

 9. Hlavní příčinou globálního oteplování je
  činnost člověka, především vypouštění
  skleníkových plynů (CO
  2
  , …) do atmosféry.

  View Slide

 10. https://twitter.com/BarackObama/status/335089477296988160

  View Slide

 11. http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm

  View Slide

 12. View Slide

 13. 195 vlád světa

  View Slide

 14. „Human influence has been detected […]; and
  it is extremely likely to have been the
  dominant cause of the observed warming
  since the mid-20th century.“
  IPCC 2014

  View Slide

 15. http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2016

  View Slide

 16. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20160912/

  View Slide

 17. https://en.wikipedia.org/wiki/File:All_palaeotemps.svg

  View Slide

 18. View Slide

 19. http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html

  View Slide

 20. https://clas-pages.uncc.edu/mesas/news/

  View Slide

 21. „Consensus as strong as the one that has
  developed around this topic is rare in
  science.“
  Donald Kennedy
  šéfredaktor Science (2000–2008)
  Romm 2008, s. 12

  View Slide

 22. „There can be no longer be genuine doubt that
  human-made gases are the dominant cause of
  observed warming.“
  James Hansen
  ředitel Goddard Institute for Space Studies (1981–2013)
  Romm 2008, s. 13

  View Slide

 23. Mechanismus

  View Slide

 24. https://share.america.gov/simple-facts-of-climate-change/

  View Slide

 25. http://www.berscience.org/posters/

  View Slide

 26. Klima je
  systém.

  View Slide

 27. Klima je nelineární
  systém.

  View Slide

 28. Klima je nelineární, nestabilní
  systém.

  View Slide

 29. Změny absorpce CO
  2

  View Slide

 30. Vodní pára

  View Slide

 31. Tání ledovců

  View Slide

 32. Permafrost

  View Slide

 33. Neroztočit cyklus!

  View Slide

 34. Důsledky

  View Slide

 35. http://folk.uio.no/roberan/learnmore/more_GCP2015_figures.shtml

  View Slide

 36. Zvýšení mořské hladiny

  View Slide

 37. View Slide

 38. +6 m
  https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html

  View Slide

 39. +6 m
  https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html
  +60 m

  View Slide

 40. Klimatické extrémy

  View Slide

 41. Sucho

  View Slide

 42. http://www.paragkhanna.com/connectography/

  View Slide

 43. Ostatní

  View Slide

 44. http://www.idnes.cz/

  View Slide

 45. Bezpečnostní hrozba

  View Slide

 46. Závěr

  View Slide

 47. „The obvious truth about global warming is
  this: barring miracles, humanity is in for some
  awful shit.“
  David Roberts
  novinář
  http://www.vox.com/2015/5/15/8612113/truth-climate-change

  View Slide

 48. Část 2
  Řešení

  View Slide

 49. Cíl

  View Slide

 50. UNFCCC 2015

  View Slide

 51. ≤ 450 ppm
  Romm 2016, s. 154

  View Slide

 52. http://www.berscience.org/posters/

  View Slide

 53. http://www.berscience.org/posters/

  View Slide

 54. Snížení emisí CO
  2

  View Slide

 55. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Co2-2013-top40.svg

  View Slide

 56. 2050
  2100
  http://tomduck.ca/posts/2015-10-01_why-eighty-percent.html
  80 %
  100 %

  View Slide

 57. Konzervativní!

  View Slide

 58. http://folk.uio.no/roberan/t/global_mitigation_curves.shtml

  View Slide

 59. https://flowcharts.llnl.gov/

  View Slide

 60. Výroba elektrické
  energie

  View Slide

 61. IEA 2016, s. 24

  View Slide

 62. http://ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Special%20Reports&r=SRREN&f=SPM IPCC 2012, s. 7

  View Slide

 63. Geotermální elektrárny

  View Slide

 64. Vodní elektrárny

  View Slide

 65. Jaderné elektrárny

  View Slide

 66. https://thinkprogress.org/does-nuclear-power-have-a-negative-learning-curve-b389ef2de998

  View Slide

 67. Větrné elektrárny

  View Slide

 68. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Wind_Power_Cumulative_Capacity.svg

  View Slide

 69. Sluneční elektrárny

  View Slide

 70. https://en.wikipedia.org/wiki/File:China_Photovoltaics_Installed_Capacity.svg

  View Slide

 71. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Price_history_of_silicon_PV_cells_since_1977.svg

  View Slide

 72. IEA 2014, s. 29

  View Slide

 73. Problémy

  View Slide

 74. Cena

  View Slide

 75. https://en.wikipedia.org/wiki/File:LCOE_comparison_fraunhofer_november2013.svg

  View Slide

 76. Stabilita

  View Slide

 77. Síť

  View Slide

 78. Rozsah transformace

  View Slide

 79. https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/675721973264089088

  View Slide

 80. Shrnutí

  View Slide

 81. Doprava

  View Slide

 82. Auta

  View Slide

 83. View Slide

 84. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PEV_Registrations_China_from_2011.png

  View Slide

 85. http://www.climatechangenews.com/2015/03/23/falling-battery-prices-boost-outlook-for-electric-vehicles

  View Slide

 86. Letadla

  View Slide

 87. View Slide

 88. Lodě

  View Slide

 89. View Slide

 90. Průmysl

  View Slide

 91. View Slide

 92. Zemědělství

  View Slide

 93. View Slide

 94. Úspory

  View Slide

 95. View Slide

 96. View Slide

 97. Zachycení CO
  2

  View Slide

 98. Vegetace

  View Slide

 99. CSS

  View Slide

 100. Výzkum

  View Slide

 101. http://www.popularmechanics.com/technology/news/a21218/bionic-leaf-turns-co2-back-into-fuel/

  View Slide

 102. http://www.popularmechanics.com/science/green-tech/a23417/convert-co2-into-ethanol/

  View Slide

 103. Cena

  View Slide

 104. Závěr

  View Slide

 105. Konec

  View Slide

 106. Zdroje
  Intergovernmental Panel on Climate Change. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report
  of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press, ©2012. ISBN
  978-1-107-02340-6. Dostupné také z: http://www.ipcc.ch/report/srren/
  Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2014: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel
  on Climate Change, 2014. ISBN 978-92-9169-143-2. Dostupné také z: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
  International Energy Agency. Energy Technology Perspectives 2014: Harnessing Electricity’s Potential [online].
  ©OECD/IEA, 2014 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z:
  https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-technology-perspectives-2014.html
  International Energy Agency. Key world energy statistics 2016 [online]. ©OECD/IEA, 2016 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z:
  https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics.html

  View Slide

 107. Zdroje
  ROMM, Joseph. Climate Change: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, 2016. ISBN
  978-0-19-025017-1.
  ROMM, Joseph. Hell and High Water: The Global Warming Solution. 1st Harper Perennial ed. New York: Harper
  Perennial, 2008. ISBN 978-0-06-117213-7.
  United Nations Framework Convention on Climate Change. Paris Agreement. UNFCCC, 2015. Dostupné také z:
  http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

  View Slide

 108. Zdroje ilustračních obrázků
  http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy/climate-change/intergovernmental-panel-on-climate-chan
  ge-ipcc
  http://www.esrl.noaa.gov/news/2013/CO2400.html
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elon_Musk_2015.jpg
  https://www.youtube.com/watch?v=iIATP6Nd0g0
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.png
  http://www.zelenausporam-2.cz/?page_id=52

  View Slide